مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: خان سفید


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: khansefidali@kntu.ac.ir

شماره تماس: +۹۸-۲۱-۸۸۲۰۱۴۳۰(۲۱۱)

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliKhansefid

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران-گرایش سازه و زلزله

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران