سال: ۱۴۰۳

Land subsidence susceptibility mapping based on InSAR and a hybrid machine learning approach

نویسندگان: علي اصغر آل شيخ, زهرا چتر سيماب, فاطمه رضايي, Saro Lee, علي جعفري, مهدي پناهي
عنوان مجله: Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences
از صفحه: ۲۵۵
تا صفحه: ۲۶۷

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A Context-Aware Approach for Vessels' Trajectory Prediction

نویسندگان: سعيد مهري, علي اصغر آل شيخ, آناهيد بصيري
عنوان مجله: OCEAN ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Predicting Dust-Storm Transport Pathways Using a Convolutional Neural Network and Geographic Context for Impact Adaptation and Mitigation in Urban Areas

نویسندگان: مهديس يارمحمدي بيگدلي, علي اصغر آل شيخ, محمد شريف, حسين وحيدي
عنوان مجله: Remote Sensing
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

A context-aware hybrid deep learning model for the prediction of tropical cyclone trajectories

نویسندگان: سحر فرماني فرد, علي اصغر آل شيخ, محمد شريف
عنوان مجله: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۴۰۲

Land Use/Land Cover Change Analysis Using Multi-Temporal Remote Sensing Data: A Case Study of Tigris and Euphrates Rivers Basin

نویسندگان: ازهر ابراهيم كريم الطايي, علي اصغر آل شيخ, اصغر درويشي بلوراني
عنوان مجله: Land
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۴۰۲

Spatiotemporal association between weather and Covid-19 explored by machine learning

نویسندگان: Abouzar Ramezani, Somayeh Rafati, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Spatial Information Research
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۴۰۲

Comparison of optimized data-driven models for landslide susceptibility mapping

نویسندگان: آرمين غيورصديق, علي اصغر آل شيخ, Sayed M. Bateni, Changhyun Jun, Saro Lee, Jeffrey R. Nielson, Mahdi Panahi, Fatemeh Rezaie
عنوان مجله: ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۴۰۲

Disentangling the impacts of climate and land cover changes on habitat suitability of common pheasant Phasianus colchicus along elevational gradients in Iran

نویسندگان: مجتبي اصغرزاده نشلي, علي اصغر آل شيخ, Masoud Yousefi
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
از صفحه: ۶۰۹۵۸
تا صفحه: ۶۰۹۶۶

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Socioeconomic and environmental determinants of foot and mouth disease incidence: an ecological, cross-sectional study across Iran using spatial modeling

نویسندگان: مهدي نظري اشني, علي اصغر آل شيخ, زينب نيساني ساماني, Aynaz Lotfata, Sayeh Bayat, سيامك علي پور, Benyamin Hoseini
عنوان مجله: Scientific Reports
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Enhancing a convolutional neural network model for land subsidence susceptibility mapping using hybrid meta-heuristic algorithms

نویسندگان: علي جعفري, علي اصغر آل شيخ, Fatemeh Rezaie, Mahdi Panahi, Shiva Shahsavar, Moung-Jin Lee, Saro Lee
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Spatio-Temporal Modeling of COVID-19 Spread in Relation to Urban Land Uses: An Agent-Based Approach

نویسندگان: محمد طبسي, علي اصغر آل شيخ, محسن كلانتري, Abolfazl Mollalo, Javad Hatamiafkoueieh
عنوان مجله: Sustainability
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

پيش بيني مسير طوفان هاي حاره اي با استفاده از مدل حافظه طولاني كوتاه-مدت، اندازه گيري تشابه خطوط سير و اطلاعات زمينه اي

نویسندگان: سحر فرماني فرد, علي اصغر آل شيخ, محمد شريف, دانيال علي زاده
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

توسعه رويكردي براي ايجاد نقشه عدالت مكاني سلامت شهري و اعتبارسنجي از طريق اطلاعات مكاني داوطلبانه (مطالعه موردي: منطقه 6 كلانشهر تهران)

نویسندگان: زينب نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ, ايمان زندي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۱۰۶

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

مدلسازي تخصيص و پهنه بندي اراضي شهري با استفاده از سيستم پوياي تصميم يار مكاني (DSDSS) با رويكرد ارزيابي تلفيقي مكاني (DISA) بر اساس شاخصهاي زيست محيطي در مناطق شهري (مطالعه موردي: شهر چادگان)

نویسندگان: آرزو معظمي, جمال قدوسي, علي اصغر آل شيخ, سعيد سلطاني
عنوان مجله: علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۱۰۳
تا صفحه: ۱۱۴

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

بازسازي خطوط سير اشياء متحرك با استفاده از روش تشابه پيچش زماني پويا زمينه-مبنا

نویسندگان: ميلاد جمالي, علي اصغر آل شيخ, محمد شريف
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۸۱

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Spatio-Temporal Modeling of Human Leptospirosis Prevalence Using the Maximum Entropy Model

نویسندگان: رضا شيرزاد, علي اصغر آل شيخ, مجتبي اصغرزاده نشلي, بنيامين حسني, آيناز لطف عطا
عنوان مجله: BMC PUBLIC HEALTH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۴۰۲

Get Spatial From Non-Spatial Information: inferring spatial information from textual descriptions by conceptual spaces

نویسندگان: اميدرضا عباسي, علي اصغر آل شيخ, سيد وحيد رضوي ترمه
عنوان مجله: Mathematics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

رويكردي مكاني زماني به آبياري و كشت گياهان كشاورزي با نگاهي به آب مجازي، سيستم اطلاعات مكاني و هوش جمعي مورچگان

نویسندگان: ناصر محمدي ورزنه, علي رضا وفايي نژاد, علي اصغر آل شيخ, زهرا عزيزي, امير هومن حمصي
عنوان مجله: اكوهيدرولوژي Eco Hydrology
از صفحه: ۳۷۹
تا صفحه: ۴۰۴

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Measuring Trajectory Similarity Based on the Spatio-Temporal Properties of Moving Objects in Road Networks

نویسندگان: علي درستي, علي اصغر آل شيخ, محمد شريف
عنوان مجله: Information (Switzerland)
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Analyzing Socio-Environmental Determinants of Bone and Soft Tissue Cancer in Indonesia

نویسندگان: Yusuf Alam Romadhon, Yuni Prastyo Kurniati, Jumadi Jumadi, علي اصغر آل شيخ, Aynaz Lotfata
عنوان مجله: BMC CANCER
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Advancing Urban Healthcare Equity Analysis: Integrating Public Participation GIS with Fuzzy Best-Worst Decision-Making

نویسندگان: زينب نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, نيساني ساماني نجمه, Sayeh Bayat, Aynaz Lotfata, Chiara Garau
عنوان مجله: Sustainability(Switzerland)
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

استفاده از هوش جمعي در بهبود كشت گياهان كشاورزي با بهره گيري از محاسبات آب مجازي

نویسندگان: ناصر محمدي ورزنه, عليرضا وفايي نژاد, علي اصغر آل شيخ, زهرا عزيزي, اميرهومن حمصي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۶۵

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Abiotic Factors Impact on Oak Forest Decline in Lorestan Province, Western Iran

نویسندگان: سعيد مهري, علي اصغر آل شيخ, لطف عطا آيناز
عنوان مجله: Scientific Reports
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

GIS-Enabled Multi-Criteria Assessment for Hospital Site Suitability: A Tehran Case Study

نویسندگان: ايمان زندي, برهام بهلواني, بهناز بيگدلي, آيناز لطف عطا, علي اصغر آل شيخ, Chiara Garau
عنوان مجله: Sustainability(Switzerland)
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۴۰۲

Bridging Geospatial and Semantic Worlds: Enhancing Analysis of Place-Based Concepts in GIS

نویسندگان: اميدرضا عباسي, علي اصغر آل شيخ, لطف عطا آيناز, Chiara Garau
عنوان مجله: Land
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل حساسيت كانون هاي مخاطره آميز مستعد گردوغبار در دوره هاي مرطوب و خشك حوضه دجله و فرات: الگوريتم فرا ابتكاري و يادگيري ماشين

Hazardous Dust Source Susceptibility Mapping in Wet and Dry Periods of the Tigris-Euphrates Basin: A Meta-Heuristics and Machine Learning Algorithm

نویسندگان: ازهر ابراهيم كريم الطايي, علي اصغر آل شيخ, علي درويشي بلوراني
عنوان مجله: مديريت مخاطرات محيطي
از صفحه: ۳۵۵
تا صفحه: ۳۷۰

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

تدوين برنامه مديريت راهبردي كنترل آلودگي هوا (مطالعه موردي شهر اصفهان)

نویسندگان: سونا كبريايي زاه, جمال قدوسي, علي اصغر آل شيخ, رضا ارجمندي, سيد عليرضا سيد ميرزا حسيني
عنوان مجله: پژوهش هاي محيط زيست
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۷۶

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

يك مدل شبكه عصبي پيچشي براي پيش بيني مسير حركت طوفان هاي گردوغبار

نویسندگان: مهديس يارمحمدي بيگدلي, علي اصغر آل شيخ, محمد شريف
عنوان مجله: سنجش از دور و GIS ايران
از صفحه: ۱۲۹
تا صفحه: ۱۳۹

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

Assessment of spatiotemporal traffic flow patterns before and during the COVID-19 pandemic using non-linear auto-regressive with external input in Tehran

نویسندگان: زينب نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ, نجمه نيساني ساماني, Sayeh Bayat
عنوان مجله: earth observation and geomatics engineering
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۷۰

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

شبيه سازي عامل مبناي گسترش مكاني-زماني بيماري كوويد - 19 و بررسي تأثير واكسيناسيون (مطالعه ي موردي: اروميه )

نویسندگان: اميرحسين ابراهيمي, علي اصغر آل شيخ, نويد هوشنگي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۰۶
تا صفحه: ۲۲۱

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Place Recommendation Approach Using Word Embeddings in Conceptual Spaces

نویسندگان: اميدرضا عباسي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: IEEE Access
از صفحه: ۱۱۸۷۱
تا صفحه: ۱۱۸۷۹

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

An event-based model and a map visualization approach for spatiotemporal association relations discovery of diseases diffusion

نویسندگان: رويا حبيبي, علي اصغر آل شيخ, سايه بيات
عنوان مجله: Sustainable Cities and Society
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Ubiquitous GIS based outdoor evacuation assistance: An effective response to earthquake disasters

نویسندگان: حميد رضا غفوري, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, سومي چوي
عنوان مجله: International Journal of Disaster Risk Reduction
از صفحه: ۱۰۳۲۳۲
تا صفحه: ۱۰۳۲۵۲

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Spatial Modeling of COVID-19 Prevalence Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

نویسندگان: محمد طبسي, علي اصغر آل شيخ, محسن كلانتري, الناز بابائي, Abolfazl Mollalo
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Spatiotemporal Surveillance of COVID-19 Based on Epidemiological Features: Evidence from Northeast Iran

نویسندگان: محمد طبسي, علي اصغر آل شيخ, الناز بابائي, جواد هاتمي
عنوان مجله: Sustainability
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

A spatiotemporal analysis of the impact of the COVID-19 outbreak on noise pollution in Tehran, Iran

نویسندگان: اميدرضا عباسي, ياسر ابراهيميان قاجار, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Geospatial Health
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل توزيع مكاني و زماني رخدادهاي طبيعي ايران از سال1390تا1400 بر پايه گزارش هاي خبري

نویسندگان: مهدي شاخصي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۷۹

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

تجزيه و تحليل روند و عامل هاي موثر بر كيفيت هواي منطقه هاي شهري: مطالعه موردي كلان شهر اصفهان

نویسندگان: سونا كبريايي زاده, قدوسي جمال, علي اصغر آل شيخ, رضا ارجمندي, سيد علي رضا سيد ميزا حسيني
عنوان مجله: علوم محيطي
از صفحه: ۱۷۱
تا صفحه: ۱۸۴

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

حدنگاري انواع مرزهاي ثبتي ايران در سه بعد با استفاده از غني سازي مدلسازي اطلاعات ساختماني

نویسندگان: محمد عينعلي, علي اصغر آل شيخ, بهنام عطازاده
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۱۹
تا صفحه: ۱۳۰

سال: ۱۴۰۱

Landslide susceptibility mapping using deep learning models in Ardabil province, Iran

نویسندگان: حسين حامدي سراجار, علي اصغر آل شيخ, مهدي پناهي, سارو لي
عنوان مجله: STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

FLCSS: A fuzzy-based longest common subsequence method for uncertainty management in trajectory similarity measures

نویسندگان: فراز برومندقهنويه, علي اصغر آل شيخ, محمد شريف, محمد فرنقي
عنوان مجله: Transactions in GIS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Developing a building information modelling approach for 3D urban land administration in Iran: a case study in the city of Tehran

نویسندگان: محمد عينعلي, علي اصغر آل شيخ, بهنام عطازاده
عنوان مجله: Geocarto International
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

شخصي سازي يك سيستم توصيه گر گردشگري مبتني بر مبناي تشابه كاربران و استفاده از شبكه باور عميق

نویسندگان: زينب نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, مهدي نظري اشني
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Spatial modeling of zoonotic cutaneous leishmaniasis with regard to potential environmental factors using ANFIS and PCA-ANFIS methods

نویسندگان: الناز بابائي, علي اصغر آل شيخ, محمد طبسي
عنوان مجله: ACTA TROPICA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي فرونشست سطح زمين در اثر برداشت بي رويه آب زيرزميني با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري-آبخوان مرودشت

نویسندگان: علي اصغر آل شيخ, زهرا چترسيماب, بهزاد وثوقي, مهدي مديري, محمد صادق پاكدامن
عنوان مجله: مهندسي و مديريت آبخيز
از صفحه: ۱۱۴
تا صفحه: ۱۲۵

سال: ۱۴۰۰

Dynamic Routing with ant System and Memory-Based Decision-Making Process

نویسندگان: سينا ابوالحسيني, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: ENVIRONMENT SYSTEMS and DECISIONS
از صفحه: ۱۹۸
تا صفحه: ۲۱۱

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

Geospatial modelling of urban sewage network operations based on DRASTIC model (A case study of Isfahan)

نویسندگان: فرهاد كتيرايي, عليرضا قراگوزلو, علي اصغر آل شيخ, اميرهومن حمصي
عنوان مجله: آب و فاضلاب
از صفحه: ۴۴
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

تعيين پارامترهاي موثر زمينه اي در پيش بيني آني موقعيت كشتي با استفاده از يادگيري عميق

نویسندگان: علي اصغر آل شيخ, سعيد مهري
عنوان مجله: سنجش از دور و GIS ايران
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۱۰۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل رفتار مشتري هاي خرده فروشي ها با استفاده از مدل هاي تعامل مكاني مطالعه موردي: شيريني فروشي هاي شهر تهران

نویسندگان: ژيلا يعقوبي, علي اصغر آل شيخ, اميدرضا عباسي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۱۲۷
تا صفحه: ۱۳۸

سال: ۱۴۰۰

Urban search and rescue (USAR) simulation system: spatial strategies for agent task allocation under uncertain conditions

نویسندگان: نويد هوشنگي, علي اصغر آل شيخ, مهدي پناهي, Chang-Wook Lee
عنوان مجله: NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES
از صفحه: ۳۴۴۹
تا صفحه: ۳۴۶۳

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

طراحي مدل مكاني ارزيابي حوادث شبكه فاضلاب شهري در شهرهاي داراي بافت تاريخي مطالعه موردي: شهر اصفهان

نویسندگان: فرهاد كتيرايي, عليرضا قراگوزلو, علي اصغر آل شيخ, امير هومن حمصي
عنوان مجله: تحقيقات جغرافيايي
از صفحه: ۲۱۷
تا صفحه: ۲۳۲

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

ارزيابي ميزان، فاكتور انتشار و غلظت محيطي آلاينده هاي SO2 ، NO2 و CO در پالايشگاه گاز ايلام

نویسندگان: رويينه رحيمي, نبي ... منصوري, علي اصغر آل شيخ, ميرزا حسيني سيد عليرضا
عنوان مجله: علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۸۵

سال: ۱۴۰۰

Aedes albopictus: A Spatial Risk mapping of the Mosquito Using Geographic Information System in Iran

نویسندگان: رضا شيرزاد, علي اصغر آل شيخ, محسن احمد خاني, سعيد رضا نداف
عنوان مجله: Applied Geomatics
از صفحه: ۶۹۱
تا صفحه: ۷۰۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Spatial prediction of human brucellosis (HB) using a GIS-based adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS)

نویسندگان: الناز بابائي, علي اصغر آل شيخ, محمد طبسي
عنوان مجله: ACTA TROPICA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

شناسايي كاربري اراضي شهري از طريق محتواي كاربر توليد و با بهره گيري از روش طبقه بندي يادگيري عميق

Urban Land Use Identification Based on User-Generated Content and Utilizing Deep Learning Classification

نویسندگان: علي گلي پور, محمد طالعي, علي اصغر آل شيخ, قاسم جوادي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۶۱

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

شناسايي و ارزيابي نقاط ملاقات در سرويس هاي سواري اشتراكي با استفاده از منطق فازي

نویسندگان: علي اصغر آل شيخ, دانيال احمدي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۱۰۱

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

كاربرد GIS در پيش بيني ظرفيت شبكة ريلي ازطريق رگرسيون خطي

نویسندگان: بهرام مرادي سلوشي, علي رضا وفايي ژاد, حسين آقا محمدي زنجير آبادي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: سنجش از دور و GIS ايران
از صفحه: ۹۳
تا صفحه: ۱۱۸

سال: ۱۴۰۰

Prediction of Vessels Locations and Maritime Traffic Using Similarity Measurement of Trajectory

نویسندگان: دانيال علي زاده, علي اصغر آل شيخ, Mohammad Sharif
عنوان مجله: Annals of GIS
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۶۲

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

كشف و تحليل مناطق جذاب با استفاده از تصاوير داراي برچسب مكاني

نویسندگان: سعيد دهقاني, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

غني سازي جاينامه با استفاده از آگهي هاي املاك

نویسندگان: مهدي شاخصي, علي اصغر آل شيخ, رويا حبيبي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

توصيه مكان هاي جذاب با استفاده از ابرگراف در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

نویسندگان: مهري داوطلب, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۱۷
تا صفحه: ۱۲۷

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

همه گير شناسي و تحليل اكولوژيكي بيماري تب برفكي مبتني بر تحليل هاي مكاني (مطالعه موردي:كشور ايران)

نویسندگان: سيامك علي پور, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Spatial modeling of radon potential mapping using deep learning algorithms

نویسندگان: مهدي پناهي, پيمان ياريان, فاطمه رضايي, سونگ وون كيم, علي رضا شريفي, علي اصغر آل شيخ, جونگ چون لي, جونگ ساب لي, سون هونگ كيم, جوهي يو, سارو لي, سارو لي, Juhee Yoo
عنوان مجله: Geocarto International
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۴۰۰

A multi-criteria point of interest recommendation using the dominance concept

نویسندگان: مهري داوطلب, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

VGI-based spatial data infrastructure for land administration

نویسندگان: Naghavi Mohammad, علي اصغر آل شيخ, Farshad Hakimpour, Vahidnia Mohammad Hassan, علي رضا وفايي نژاد
عنوان مجله: LAND USE POLICY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

تعيين پارامترهاي موثر بافت در پيش بيني آني موقعيت كشتي با استفاده از يادگيري عميق

نویسندگان: علي اصغر آل شيخ, سعيد مهري
عنوان مجله: سنجش از دور و GIS ايران
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۱۰۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

توسعه روشي بر پايه MobileGIS و VGI جهت بهبود امدادرساني به آسيب ديدگان در زمان بحران

نویسندگان: ريحانه سعيدي, حسين آقا محمدي, علي اصغر آل شيخ, عليرضا وفايي نژاد
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل عدم قطعيت ريسك مخاطره آتش سوزي جنگل مبتني بر نظريه شهود دمپستر- شافر (مطالعه موردي: بخشي از جنگل هاي كرمانشاه)

نویسندگان: زينب نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ, نجمه نيساني ساماني
عنوان مجله: مديريت مخاطرات محيطي
از صفحه: ۴۱۳
تا صفحه: ۴۳۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

ارزيابي بوم شناختي جهت برنامه ريزي استفاده بهينه از سرزمين مطالعه موردي:حوضه آبخيز طالقان

نویسندگان: فاطمه محبي, فرهاد حسينعلي, علي اصغر آل شيخ, اميرحسين كاظم
عنوان مجله: آمايش جغرافيايي فضا
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۶

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي تكنيك FAHP بر اساس چهار معيار اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و اكولوژيكي در منطقه چادگان

نویسندگان: آرزو مظمي, جمال قدوسي, علي اصغر آل شيخ, سعيد سلطاني
عنوان مجله: علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۱۳۷
تا صفحه: ۱۵۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

توسعه راهكاري مكان مند براي مسيريابي بهينه خطوط BRT

نویسندگان: زهرا عباسي, علي اصغر آل شيخ, سعيد بهزادي, حسين آقا محمدي
عنوان مجله: علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

The Capacitated Location-Allocation Problem Using the VAOMP (Vector Assignment Ordered Median Problem) Unified Approach in GIS (Geospatial Information System)

نویسندگان: عليرضا وفايي نژاد, بلوري سميرا, علي اصغر آل شيخ, مهدي پناهي, Chang-Wook Lee
عنوان مجله: Applied Sciences-Basel
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

برنامه ريزي مكاني - زماني ارائه خدمات حمل و نقل شهري عمومي با استفاده از مدل هاي مكان مبنا مطالعه موردي: ايستگاه هاي اتوبوس منطقه 6 تهران

نویسندگان: نجمه نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ, زهرا عابدي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۱۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

مكان مرجع سازي منابع محل مبناي نيمه ساختار يافته در وب با استفاده از يادگيري ماشين

نویسندگان: اميدرضا عباسي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۱۹
تا صفحه: ۱۲۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

حل مسئله تخصيص ايستگاه هاي آتش نشاني منطقه 22 تهران با استفاده از يك رويكرد تركيبي در محيط سيستم اطلاعات مكاني

نویسندگان: سميرا بلوري, علي رضا وفايي نژاد, علي اصغر آل شيخ, حسين آقامحمدي
عنوان مجله: آمايش جغرافيايي فضا
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Contextual Hybrid Model for Vessel Movement Prediction

نویسندگان: سعيد مهري, علي اصغر آل شيخ, Anahid Basiri
عنوان مجله: IEEE Access
از صفحه: ۴۵۶۰۰
تا صفحه: ۴۵۶۱۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

مكان يابي نيروگاه هاي خورشيدي با تلفيق روش هاي بهترين- بدترين، دنپ، كوپراس و تاپسيس مطالعه ي موردي استان فارس

نویسندگان: حسن كريمي پور, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۸۳
تا صفحه: ۱۹۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: روسيه / Russia

Development of a land subsidence forecasting model using SBAS-DInSAR and PSO-RF (Case study: Tehran-Karaj-Shahriyar Aquifer, Iran)

نویسندگان: زهرا چتر سيماب, علي اصغر آل شيخ, بهزاد وثوقي, سعيد بهزادي, مهدي مديري
عنوان مجله: DOKLADY EARTH SCIENCES
از صفحه: ۷۱۸
تا صفحه: ۷۲۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A Spatio-temporal Agent-based Approach for Modelling the Spead of Zoonotic Cataneous Leishmaniasis in Northern Iran

نویسندگان: محمد طبسي, علي اصغر آل شيخ, Aioub Sofizadeh, بهرام سعيديان, Biswajeet Pradhan, Abdollah AlAmri
عنوان مجله: Parasites and Vectors
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A POI recommendation approach integrating social spatio-temporal information into probabilistic matrix factorization

نویسندگان: مهري داوطلب, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۸۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ژاپن / Japan

Spatiotemporal variability of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis based on sociodemographic heterogeneity. The case of Northeastern Iran, 2011-2016

نویسندگان: محمد طبسي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
از صفحه: ۷
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي تاثير جنس آبخوان و افت تراز آب زيرزميني در ميزان فرونشست با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري و داده هاي صحرايي (مطالعه موردي:حوزه آبخوان تهران-كرج-شهريار)

نویسندگان: زهرا چترسيماب, علي اصغر آل شيخ, بهزاد وثوقي, سعيد بهزادي, مديري مهدي
عنوان مجله: زمين شناسي كاربردي پيشرفته
از صفحه: ۶۸۶
تا صفحه: ۶۹۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Vessel Trajectory Prediction Using Historical AIS Data

نویسندگان: دانيال علي زاده, علي اصغر آل شيخ, محمد شريف
عنوان مجله: JOURNAL OF NAVIGATION
از صفحه: ۱۵۶
تا صفحه: ۱۷۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

Minimizing response time to accidents in big cities: a two ranked level model for allocating fire stations

نویسندگان: Samira Bolouri, Alireza Vafaeinejad, علي اصغر آل شيخ, Hossein Aghamohammadi
عنوان مجله: Arabian Journal of Geosciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

A New Algorithm to Consider Critical Length of Grades in Raster-Based Least-Cost Path Analysis

نویسندگان: سينا ابوالحسيني, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Arabian Journal of Geosciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۹

اندازه گيري تشابه خطوط سير با استفاده از تئوري فازي

نویسندگان: فراز برومندقهنويه, علي اصغر آل شيخ, Mahdi Farnaghi
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۳۱
تا صفحه: ۱۴۳

سال: ۱۳۹۹

پيش بيني ريسك بيماري لپتوسپيروز در شمال ايران با استفاده از مدل هاي حضور-شبه عدم حضور

نویسندگان: مجتبي اصغرزاده نشلي, علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, Yasser Ebrahimian, رضا شيرزاد
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۴۵
تا صفحه: ۱۵۶

سال: ۱۳۹۹

بررسي وضعيت تخصيص چندهدفه ايستگاههاي آتش نشاني با مدل ميانه تخصيص برداري ترتيبي در محيط GIS

نویسندگان: سميرا بلوري, عليرضا وفايي ژاد, علي اصغر آل شيخ, حسين آقامحمدي
عنوان مجله: مطالعات ساختار و کارکرد شهري
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

A Spatial Filtering Model in Recommender Systems Using Fuzzy Approach

نویسندگان: مهري داوطلب, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS
از صفحه: ۴۵۷
تا صفحه: ۴۸۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Predicting Subjective Measures of Walkability Index from Objective Measures Using Artificial Neural Networks

نویسندگان: علي اصغر آل شيخ, علي سبزعلي يمقاني
عنوان مجله: Sustainable Cities and Society
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A context-aware hybrid fuzzy inference system for the similarity measure of multivariate trajectories

نویسندگان: محمد شريف, علي اصغر آل شيخ, Behnam Tashayo
عنوان مجله: JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS
از صفحه: ۵۳۸۳
تا صفحه: ۵۳۹۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Evaluating a Location Distortion Model to Improve Reverse Geocoding through Temporal Semantic Signatures

نویسندگان: علي سبزعلي يمقاني, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۸

تحليل مكاني-زماني و اكولوژيكي بيماري تب مالت در شمال ايران

نویسندگان: ناديا سيد علي زاده گنجي, علي اصغر آل شيخ, محسن احمدخاني
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۲۱
تا صفحه: ۲۳۱

سال: ۱۳۹۸

Mapping landslide susceptibility in the Zagros Mountains, Iran: a comparative study of different data mining models

نویسندگان: محمد فلاح زوزولي, علي رضا وفايي نژاد, علي اصغر آل شيخ, مهدي مديري, حسين آقامحمدي
عنوان مجله: Earth Science Informatics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Evaluating Citizen Satisfaction and Prioritizing Their Needs Based on Citizens' Complaint Data

نویسندگان: مصطفي قدوسي, علي اصغر آل شيخ, بهرام سعيديان, Biswajeet Pradhan, Chang-Wook Lee
عنوان مجله: Sustainability
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: روماني / Romania

Spatial Prediction of Landslide Susceptibility Using GIS-Based Data Mining Techniques of ANFIS with Whale Optimization Algorithm (WOA) and Grey Wolf Optimizer (GWO)

نویسندگان: Wei Chen, Haoyuan Hong, Mahdi Panahi, Himan Shahabi, Yi Wang, Ataollah Shirzadi, Saied Pirasteh, علي اصغر آل شيخ, Khabat Khosravi, Somayeh Panahi, Fatemeh Rezaie, Shaojun Li, Abolfazl Jaafari, Dieu Tien Bui, Baharin Bin Ahmad
عنوان مجله: Applied Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Improvement of a location-aware recommender system using volunteered geographic information

نویسندگان: سپهر هنرپرور, Rouzbeh Forouzandeh Jonaghani, علي اصغر آل شيخ, Behnam Atazadeh
عنوان مجله: Geocarto International
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۸

توسعه ي يك چارچوب توصيه بافت آگاه براي گردشگران با استفاده از عكس هاي داراي برچسب مكاني (مطالعه موردي منطقه 6 تهران)

نویسندگان: شادي عمراني خيابانيان, علي اصغر آل شيخ, اميدرضا عباسي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۳۱
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۸

توسعه يك هستي شناسي مكاني مبتني بر BIM به منظور پرس وجوي معنايي اطلاعات مالكيت سه بعدي

نویسندگان: سيده ساره دبيري اژدري, علي اصغر آل شيخ, Behnam Atazadeh, احيد نعيمي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۳۱
تا صفحه: ۱۴۴

سال: ۱۳۹۸

مدل سازي زوال درختان بلوط با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

نویسندگان: سعيد مهري, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: فصلنامه علمي پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۷۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Environmental and infrastructural effects on respiratory disease exacerbation: a LBSN and ANN-based spatio-temporal modelling

نویسندگان: زينب نيساني ساماني, محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۸

مديريت ظرفيت شبكه ريلي بر مبناب پارامترهاي تاثير گذار مكاني و عملياتي با رويكرد سرويس گرا

نویسندگان: بهرام مرادي سلوشي, علي رضا وفايي نژاد, حسين آقامحمدي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۱۲

سال: ۱۳۹۸

توسعه يك مدل اعوجاج موقعيت توسط طيف هاي معنايي جوي با هدف بهبود فرآيند عكس ژئوكدينگ

نویسندگان: علي سبزعلي يمقاني, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

Land subsidence modelling using Particle Swarm Optimization Algorithm and Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar

نویسندگان: Zahra Chatrsimab, علي اصغر آل شيخ, بهزاد وثوقي, Saeed Behzadi, Mahdi Modiri
عنوان مجله: Ecopersia
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۸

پهنه بندي ريسك وقوع زمين لغزش با استفاده از مدل تلفيقي نسبت فراواني- آنتروپي شانون در محيط GIS (مطالعه موردي: بخش رودبار الموت شرقي- استان قزوين)

نویسندگان: Mohammad Fallah ZoZouli, Alireza Vafaeenejad, علي اصغر آل شيخ, Hossein Aghamohammadi, Mahdi Modiri
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۱۲۳
تا صفحه: ۱۳۶

سال: ۱۳۹۸

پيش بيني ريسك بيماري لپتوسپيروز در ايران بر اساس ارتباط با پارامترهاي محيطي و استفاده از مدل حداكثر آنتروپي

نویسندگان: رضا شيرزاد, علي اصغر آل شيخ, مجتبي اصغرزاده نشلي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

Environmental sustainable development optimizing the location of urban facilities using vector assignment ordered median problem-integrated GIS

نویسندگان: S. Bolouri, A. Vafeainejad, علي اصغر آل شيخ, H. Aghamohammadi
عنوان مجله: International Journal of Environmental Science and Technology
از صفحه: ۳۰۳۳
تا صفحه: ۳۰۵۴

سال: ۱۳۹۸

مكان يابي مراكز بيمارستاني با تلفيق روشهاي بهترين- بدترين، دنپ، ويكور و كوپراس مطالعه ي موردي منطقه 1 شهر تهران

Hospital Site Selection By an Integration of BWM، DANP، VIKOR و COPRAS Techniques (Case Study Region 1 City of Tehran)

نویسندگان: كمال محمدي نوره, علي اصغر آل شيخ, محمد طالعي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

Exploring the potential of location-based social networks data as proxy variables in collective human mobility prediction models

نویسندگان: اميدرضا عباسي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Arabian Journal of Geosciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Sensitivity Analysis in Seismic Loss Estimation of Urban Infrastructure

نویسندگان: Mohammad Eskandari, Babak Omidvar, Mahdi Modiri, Nekooie MOhammad Ali, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Geomatics Natural Hazards and Risk
از صفحه: ۶۲۴
تا صفحه: ۶۴۴

سال: ۱۳۹۷

بررسي پتانسيل خشكيدگي جنگل هاي بلوط زاگرس با استفاده ز GIS و RS و روش Fuzzy - AHP

نویسندگان: Shiva Kouhsoltani, علي اصغر آل شيخ, Bagher Ghermezcheshmeh, سعيد مهري
عنوان مجله: اكوهيدرولوژي
از صفحه: ۷۱۳
تا صفحه: ۷۲۵

سال: ۱۳۹۷

توسعه يك سامانه همراه توصيه گر و برنامه ريزي مسير براي گردشگرهاي انفرادي

نویسندگان: سينا ابوالحسيني, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۱۰۱

سال: ۱۳۹۷

توسعه سيستم مشاركتي در حمل ونقل جاده اي براساس مدل زيرساخت داده مكاني داوطلبانه (VSDI)

نویسندگان: مريم شاكري, ابوالقاسم صادقي نياركي, عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۷

تدقيق رقومي سازي قطعات ثبتي با تكيه بر حفظ مساحت و طولهاي چند ضلعي

نویسندگان: آرش حاذقي اقدم, حسين هلالي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۷

ارائه روشي نوين جهت كاليبراسيون درجه اهميت معيارهاي تثيرگذار بر مدلسازي تخريب سرزمين با تاكيد بر تخريب پوشش گياهي

نویسندگان: زهرا جهان تاب, علي اصغر آل شيخ, كيوان باقري
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۱۰۴

سال: ۱۳۹۷

واسنجي مدل اتوماسيون سلولي فازي رشد شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيك

نویسندگان: وحيد زالي, علي اصغر آل شيخ, فرهاد حسينعلي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۶۳
تا صفحه: ۱۸۰

سال: ۱۳۹۷

بررسي كارايي رابط كاربر صوتي در سامانه هاي اطلاعات مكاني تحت وب

نویسندگان: اميدرضا عباسي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۷

مروري بر مدل هاي پيش بيني پديده گردوغبار و تكنيك هاي جمع آوري داده ها

نویسندگان: ريحانه اسدي لطفي, علي اصغر آل شيخ, سعيد بهزادي
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۶

سال: ۱۳۹۷

ubiquitous asthma monitoring framework based on ambient air

نویسندگان: ندا كفاش چرندابي, علي اصغر آل شيخ, محمد شريف
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
از صفحه: ۷۵۲۵
تا صفحه: ۷۵۳۶

سال: ۱۳۹۷

ارائه استراتژي هاي مكاني براي تخصيص وظايف گروه هاي عامل مبنا در محيط هاي بحران زده

نویسندگان: نويد هوشنگي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۷۳
تا صفحه: ۱۸۸

سال: ۱۳۹۷

پهنه بندي مناطق حساس در برابر خشكسالي در دشت نجف آباد با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نویسندگان: علي اصغر آل شيخ, مسعوديان ابوالفضل, رزا ابراهيميان
عنوان مجله: پژوهش هاي جغرافياي طبيعي
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۷

تلفيق مدل چند عامله و اتوماتاي سلولي نامنظم براي شبيه سازي رشد شهري

نویسندگان: مهرداد بيجندي, علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي
عنوان مجله: فصلنامه علمي پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۷۶

سال: ۱۳۹۷

" توسعه روشي عامل مبنا براي شبيه سازي گسترش مكاني زماني بيماري سالك در محيط) GIS مطالعه موردي: شهرستان مراوه تپه(

نویسندگان: محمد طبسي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۱۳
تا صفحه: ۱۳۱

سال: ۱۳۹۷

ارائه مدل تهيه نقشه خطر لرزه اي در سيستم اطلاعات مكاني با درنظرگيري عدم قطعيت

نویسندگان: محمد اسكندري, Mohammad Omidvar, Mahdi Modiri, Mohammad Ali Nekooee, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: مديريت بحران
از صفحه: ۸۱
تا صفحه: ۹۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Spatial optimization of biomass power plant site using fuzzy analytic network process

نویسندگان: مهري داوطلب, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Clean Technologies and Environmental Policy
از صفحه: ۱۰۳۳
تا صفحه: ۱۰۴۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Predicting the Future Location of Cars on Urban Street Network by Chaining Spatial Web Services

نویسندگان: آرش حاذقي اقدم, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: IET Intelligent Transport Systems
از صفحه: ۷۹۳
تا صفحه: ۸۰۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An analysis of the national spatial data infrastructure of Iran

نویسندگان: A. Kalantari Oskouei, M. Modiri, علي اصغر آل شيخ, R. Hosnavi, M. A. Nekooie
عنوان مجله: SURVEY REVIEW
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: روماني / Romania

Delphi-AHP and Weighted Index Overlay-GIS Approaches for Industrial Site Selection. Case Study Large Extractive Industrial Units in Iran

نویسندگان: Mohammadreza Kamali, علي اصغر آل شيخ, Seyedeh Azadeh Alavi Borazjani, Akram Jahanshahi, Zahra Khodaparast, Mohammadreza Khalaj
عنوان مجله: Journal of Settlements and Spatial Planning
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۰۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: روسيه / Russia

Changing land use a threat to surface water quality a vulnerability assessment approach in Zanjanroud Watershed Central Iran

نویسندگان: Mahsa Mirhosseini, Parvin Farshchi, Akbar Noroozi, Mahmood Shariat, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Water Resources
از صفحه: ۲۶۸
تا صفحه: ۲۷۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An investigation on the effect of land use land cover changes on surface water quantity

نویسندگان: Mahsa Mirhosseini, Parvin Farshchi, Ali Akbar noroozi, Mohammad Shariat, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Water Science and Technology-Water Supply
از صفحه: ۴۹۰
تا صفحه: ۵۰۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Context Inference and Prediction Modeling in Ubiquitous Health GIS

نویسندگان: ندا كفاش چرندابي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Transactions in GIS
از صفحه: ۱۰۹۸
تا صفحه: ۱۱۱۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A New Site Selection Approach Based on Participatory Multi-Criteria Decision Making through Geosocial media- Case study Shopping centers

نویسندگان: زينب نيساني ساماني, محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۶

توسعه يك ابزار مكانيابي مراكز خدمات عمومي با استفاده از روش تصميمگيري گروهي مكاني و شبكه اجتماعي مكان- مبنا (مطالعه موردي مكانيابي مراكزتجاري)

نویسندگان: زينب نيساني ساماني, محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۶۰

سال: ۱۳۹۶

پهنه بندي كيفيت منابع آب زيرزميني شهر ساوه با استفاده از آناليزهاي زمين آمار

نویسندگان: حسين يوسفي, علي اصغر آل شيخ, مژده مينايي
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۶

Space-time Analysis of Human Brucellosis Considering Environmental Factors in Iran

نویسندگان: محسن احمدخاني, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL DISEASE
از صفحه: ۲۵۷
تا صفحه: ۲۶۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Ranking The City The role of Location-Based Social Networks in Collective Human Mobility Prediction

نویسندگان: اميدرضا عباسي, علي اصغر آل شيخ, محمد شريف
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۶

ارزيابي كيفيت سرويسهاي درونيابي مكاني در توسعه ي سامانه هاي پايش آلودگي هوا بر مبناي اينترنت اشيائ

نویسندگان: رويا حبيبي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۶

مدلسازي گسترش مكاني بيماريهاي همه گير با استفاده از شبيه سازي عامل مبنا (مطالعه موردي آنفلوانزاي فصلي)

نویسندگان: محمد طبسي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۷۵
تا صفحه: ۸۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Analysis of the damage probability to water pipelines due to Multi-Hazard Failure of Earthquake based on geo-spatial analysis

نویسندگان: محمد اسكندري, بابك اميدوار, مهدي مديري, محمد علي نكويي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۶

مروري بر كاربردهاي شبيه سازي عامل مبنا در همه گيري بيماريها (مطالعه موردي بيماري ليشمانيوز جلدي)

نویسندگان: محمد طبسي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۶

طراحي يك سيستم توصيه گر بافت آگاه در شرايط آلودگي هوا

نویسندگان: بي بي مريم سجاديان جاغرق, علي رضا وفايي نژاد, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۷۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Agent-Based Task Allocation under Uncertainties in Disaster Environments an Approach to Interval Uncertainty

نویسندگان: نويد هوشنگي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: International Journal of Disaster Risk Reduction
از صفحه: ۱۶۰
تا صفحه: ۱۷۱

سال: ۱۳۹۶

شناسايي خودكار نوع وسيلهي سفر از دادههاي GPS وسايل همراه با استفاده از شبكهي عصبي فازي

نویسندگان: الهه خزاعي, علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Spatial modeling of urban physical vulnerability to explosion hazards using GIS and fuzzy MCDA

نویسندگان: ياسر ابراهيميان قاجاري, علي اصغر آل شيخ, مهدي مديري, رضا حسنوي, مرتضي عباسي
عنوان مجله: Sustainability
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۶

شبيه سازي و پيش بيني خشكسالي با استفاده از روش CA Markov در دشت نجف آباد

نویسندگان: ابراهيميان رزا, علي اصغر آل شيخ, ابوالفضل مسعوديان
عنوان مجله: اكوهيدرولوژي
از صفحه: ۶۵۳
تا صفحه: ۶۶۲

سال: ۱۳۹۶

پتانسيل سنجي احداث نيروگاه هاي خورشيدي در ايران با روشهاي تاپسيس، فازي تاپسيس و فازي سوگنو

نویسندگان: نويد هوشنگي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: جغرافيا و برنامه ريزي
از صفحه: ۳۰۳
تا صفحه: ۳۲۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Urban vulnerability under various blast loading scenarios Analysis using GIS-based multi-criteria decision analysis techniques

نویسندگان: ياسر ابراهيميان قاجاري, علي اصغر آل شيخ, مهدي مديري, رضا حسنوي, مرتضي عباسي, ايوب شريفي
عنوان مجله: CITIES
از صفحه: ۱۰۲
تا صفحه: ۱۱۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

An Assessment of Spatial Pattern Characterization of Air Pollution A Case Study of CO and PM2.5 in Tehran Iran

نویسندگان: رويا حبيبي, علي اصغر آل شيخ, علي محمدي نيا, محمد شريف
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۲۷۰
تا صفحه: ۲۸۴

سال: ۱۳۹۶

بهبود طبقه بندي ماشين بردار پشتيبان در سيستمهاي اطلاعات مكاني فراگستر جهت پايش بيماران آسمي

نویسندگان: ندا كفاش چرندابي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۶

مروري بر الگوريتمهاي توصيه گر مكان در شبكههاي اجتماعي مكانمبنا براساس دادههاي ثبت موقعيت

نویسندگان: صديقه گودرزي, علي اصغر آل شيخ, سپهر هنرپرور
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۶

Investigating the temporal spatial and changing trend of distribution of atmospheric air pollution emissions using GIS in Tehran

نویسندگان: شيما فلاح عراقي, علي اصغر آل شيخ, سعيد بهزادي
عنوان مجله: JOURNAL OF RESEARCH IN ECOLOGY
از صفحه: ۱۲۲۷
تا صفحه: ۱۲۴۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Context-aware movement analytics implications taxonomy and design framework

نویسندگان: محمد شريف, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Wiley Interdisciplinary Reviews-Data Mining and Knowledge Discovery
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۶

توسعه الگوريتم توصيه گر مكان احتمالاتي بر اساس دسته بندي مكان در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا مبتني بر تاثير زماني، تاثير مكاني و تاثير روابط اجتماعي

نویسندگان: صديقه گودرزي, علي اصغر آل شيخ, سپهر هنرپرور
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۱۵
تا صفحه: ۲۳۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

The Ordered Capacitated Multi-Objective Location-Allocation Problem for Fire Stations Using Spatial Optimization

نویسندگان: Samira Bolouri, Alireza Vafaeinejad, علي اصغر آل شيخ, Hossein Aghamohammad
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Developing an agent-based simulation system in earthquake USAR in uncertainty conditions Providing a method for tasks allocation and collaboration among agents

نویسندگان: نويد هوشنگي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۶

Space-Time Epidemiology of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) in Iran

نویسندگان: محسن احمدخاني, علي اصغر آل شيخ, Sahar Khakifirouz, Mostafa Salehi-Vaziri
عنوان مجله: Ticks and Tick-Borne Diseases
از صفحه: ۲۰۷
تا صفحه: ۲۱۶

سال: ۱۳۹۶

توسعه ي يك سيستم شبيه سازي عامل- مبنا در عمليات امداد و نجات

نویسندگان: نويد هوشنگي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۷۰

سال: ۱۳۹۵

بررسي پتانسيل و توان اكولوژيك توسعه صنعتي با استفاده از GIS (مطالعه موردي توسعه شهرك صنعتي سمنان)

نویسندگان: حميد رحيمي پور, علي اصغر آل شيخ, فاطمه خسروي, زهرا صمدي طاري
عنوان مجله: فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۳۴۳
تا صفحه: ۳۴۹

سال: ۱۳۹۵

بهينه سازي پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم

نویسندگان: رضا زارعي, علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي
عنوان مجله: رايانش نرم و فناوري اطلاعات
از صفحه: ۳۴
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۵

استفاده از شبكه بازگشتي نار براي پيش بيني غلظت مونوكسيد كربن

نویسندگان: مهرداد رفيع پورگتابي, علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي
عنوان مجله: فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۱۲۸
تا صفحه: ۱۳۹

سال: ۱۳۹۵

توسعه مدل پيش بيني ازن موجود در هوا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

نویسندگان: مهرداد رفيع پورگتابي, علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي
عنوان مجله: نشريه محيط زيست طبيعي
از صفحه: ۴۷
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۵

استفاده از شبكه برگشتي NAR براي پيش بيني غلظت منو اكسد كربن

نویسندگان: مهرداد رفيع پورگتابي, علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي
عنوان مجله: فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۱۲۷
تا صفحه: ۱۴۰

سال: ۱۳۹۵

توسعه پيش بيني غلظت ازون در هوا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

نویسندگان: مهرداد رفيع پورگتابي, علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي
عنوان مجله: نشريه محيط زيست طبيعي
از صفحه: ۴۷
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۵

طراحي و توسعه سامانه اي همراه به منظور جمع آوري اطلاعات مشاغل مزاحم شهري (مطالعه موردي مشاغل مزاحم شهر كرمانشاه)

نویسندگان: سروش اجاق, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, محمد فلاح ززولي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۱۵

سال: ۱۳۹۵

اندازه گيري تشابه خطوط سير مبتني بر داده هاي بافتي در فضاي اقليدسي محدود

نویسندگان: محمد شريف, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۲۳
تا صفحه: ۱۳۵

سال: ۱۳۹۵

استفاده از يك مدل تلفيقي سنجش همانندي معنايي در رفع ناهمگوني معنايي زيرساخت داده مكاني (مطالعه موردي شركت آب و فاضلاب ايران

نویسندگان: اميدرضا عباسي, علي اصغر آل شيخ, مينا كريمي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۴۷
تا صفحه: ۱۵۸

سال: ۱۳۹۵

استخراج خطوط سير مشابه اشخاص در شبكه راه هاي شهري

نویسندگان: آرش حاذقي اقدم, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: كارآگاه
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۲۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Dynamic simulation of urban expansion based on cellular automata and logistic regression model Case study of the Hyrcanian region of Iran

نویسندگان: ميثم جعفري, حميد ماجدي, سيد مسعود منوري, علي اصغر آل شيخ, ميرمسعود خيرخواه زركش
عنوان مجله: Sustainability
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Dynamic simulation of urban expansion through a CA-Markov model Case study Hyrcanian region Gilan Iran

نویسندگان: ميثم جعفري, حميد ماجدي, منوري سيد مسعود, علي اصغر آل شيخ, مير مسعود خيرخواه زركش
عنوان مجله: European Journal of Remote Sensing
از صفحه: ۵۱۳
تا صفحه: ۵۲۹

سال: ۱۳۹۵

ارائه يك مدل مفهومي، براي بهبود كيفيت ذخيره سازي داده هاي جغرافيايي داوطلبانه، در زمينه تناسب داده با هدف كاربر

نویسندگان: محمد عشقي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۵

طراحي و پياده سازي سامانه مشاهداتي كيفيت هوا مبتني بر وب حسگر

نویسندگان: رويا حبيبي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۲۷
تا صفحه: ۱۴۲

سال: ۱۳۹۵

مدل تحليل خسارت لرزه اي زيرساخت هاي حياتي بر مبناي سيستم اطلاعات مكاني

نویسندگان: محمد اسكندري, مهدي مديري, بابك اميدوار, علي اصغر آل شيخ, محمد علي نكويي, عليدوستي علي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۱۱۲

سال: ۱۳۹۵

Assessment of Spatial Data Infrastructure from a Risk Perspective

نویسندگان: علي كلانتري اسكويي, مهدي مديري, علي اصغر آل شيخ, رضا حسنوي
عنوان مجله: International Journal of Spatial Data Infrastructures Research
از صفحه: ۹۸
تا صفحه: ۱۲۷

سال: ۱۳۹۵

ارزيابي زيرساخت اطلاعات مكاني ملي ايران بر اساس مدل آمادگي

نویسندگان: علي كلانتري اسكويي, مهدي مديري, علي اصغر آل شيخ, رضا حسنوي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Context-awareness in similarity measures and pattern discoveries of trajectories a context-based dynamic time warping method

نویسندگان: محمد شريف, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: GIScience and Remote Sensing
از صفحه: ۴۲۶
تا صفحه: ۴۵۲

سال: ۱۳۹۵

توسعه ي يك الگوريتم تناظريابي امتياز محور با تمركز بر مدل سازي و بهينه سازي وزن متغيرها

نویسندگان: مهدي رهبر, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۰۳
تا صفحه: ۱۲۲

سال: ۱۳۹۵

ارائه و ارزيابي مدل جديد مكاني زماني انتشار ريزگردها در مقياس منطقه اي

نویسندگان: الهام خدابنده لو, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۵

A GIS-based time-dependent seismic source modeling of Northern Iran

نویسندگان: مهدي هاشمي, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ذوالفقاري
عنوان مجله: Earthquake Engineering and Engineering Vibration
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۴۵

سال: ۱۳۹۵

نمايش عوارض سه بعدي شهري با دو رويكرد تعاملي در دستگاههاي همراه

Representation of 3D City Models Based on Two Interactive Approaches in Mobile Devices

نویسندگان: ناصر طهاني, علي اصغر آل شيخ, مهدي فرنقي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۴۵
تا صفحه: ۱۶۰

سال: ۱۳۹۵

استفاده از يك مدل پيش بيني الگوي حركتي شهري در برآورد ماتريس توزيع سفر

نویسندگان: اميدرضا عباسي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۲

سال: ۱۳۹۴

مدلسازي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي شهري در محيط GIS (مطالعه موردي شهر بابل)

نویسندگان: ياسر ابراهيميان قاجاري, علي اصغر آل شيخ, مهدي مديري, رضا حسنوي, محمد علي نكويي
عنوان مجله: امداد و نجات
از صفحه: ۱۸
تا صفحه: ۳۹

سال: ۱۳۹۴

بررسي روند تغييرات كيفي و سطح ايستابي آبهاي زيرزميني در حوضه آبريز درياچه اروميه

نویسندگان: سعيد مهري, علي اصغر آل شيخ, زهرا جوادزاده
عنوان مجله: اكوهيدرولوژي
از صفحه: ۳۹۵
تا صفحه: ۴۰۴

سال: ۱۳۹۴

مدل سازي رشد شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي متوسط مقياس و مبتني بر روش خودكاره هاي سلولي (مطالع موردي شهر تهران)

نویسندگان: اميرحسين كاظم, فرهاد حسينعلي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۴۵
تا صفحه: ۵۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: روماني / Romania

Application of Delphi-AHP and Fuzzy-GIS Approaches for Site Selection of Large Extractive Industrial Units in Iran

نویسندگان: محمد رضا كمالي, علي اصغر آل شيخ, زهرا خداپرست, سيد محمد حسين حسيني نياكاني, سيده آزاده علوي برازجاني
عنوان مجله: Journal of Settlements and Spatial Planning
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۴

ارزيابي زيرساخت داده هاي مكاني ملي با استفاده از مدل BSC

نویسندگان: محمدجواد شهيدي نژاد, علي اصغر آل شيخ, علي كلانتري اسكويي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۶۴

سال: ۱۳۹۴

ارزيابي دقت توصيفي عوارض در اطلاعات مكاني مردم گستر

نویسندگان: بهزاد واحدي طرقبه, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۴۹
تا صفحه: ۶۳

سال: ۱۳۹۴

مروري بر فرآيند حركت اشيا نقطه اي و روش هاي اندازه گيري تشابه خطوط سير آن ها

نویسندگان: محمد شريف, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۴

بهينه سازي تعداد پيزومترها در پيش بيني سطح آب هاي زيرزميني با روش هاي PCA و زمين آماري

نویسندگان: نويد هوشنگي, علي اصغر آل شيخ, عطا الله نديري
عنوان مجله: دانش آب و خاك
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۶۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Analyzing public participant data to evaluate citizen satisfaction and to prioritize their needs via K-means FCM and ICA

نویسندگان: مصطفي قدوسي, علي اصغر آل شيخ, بهرام سعيديان
عنوان مجله: CITIES
از صفحه: ۷۰
تا صفحه: ۸۱

سال: ۱۳۹۴

A multi-agent architecture for geosimulation of moving agents

نویسندگان: محمدحسن وحيدنيا, علي اصغر آل شيخ, سيد كاظم علوي پناه
عنوان مجله: Journal of Geographical Systems
از صفحه: ۳۵۳
تا صفحه: ۳۹۰

سال: ۱۳۹۴

به كارگيري روش هاي تصميم گيري گروهي و آناليزهاي مكاني جهت انتخاب مسير در مرحله طراحي اوليه

نویسندگان: مريم شاكري, ابوالقاسم صادقي نياركي, عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۸۵
تا صفحه: ۲۹۶

سال: ۱۳۹۴

پهنه بندي خطر ايست قلبي در چارچوب سيستم هاي اطلاعات مكاني و الگوريتم هاي فرا ابتكاري برمبناي اطلاعات زمينه اي

نویسندگان: ندا كفاش چرندابي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۰۹
تا صفحه: ۱۲۱

سال: ۱۳۹۴

توسعه سامانه به روز رساني خودكار پايگاه داده مكاني با استفاده از داده هاي مكاني مردم گستر (مطالعه موردي رستورانها)

نویسندگان: سپهر هنرپرور, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۳

سال: ۱۳۹۴

توسعه و ارزيابي يك شاخص قابليت پياده روي (مطالعه موردي محلات شهر قم)

نویسندگان: علي سبزعلي يمقاني, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۷۴

سال: ۱۳۹۴

توسعه ي روشي براي شبيه سازي آب گرفتگي هاي شهري منطبق بر زيرساخت هاي جمع آوري سيلاب

نویسندگان: هانيه جعفري, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: مديريت بحران
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۴

Complex Eco-simulator to explore human induced activities effects on environmental resource deploying Multi-Agents and Object Oriented systems

نویسندگان: علي اصغر آل شيخ, هوشنگ عيوضي
عنوان مجله: DAV INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE
از صفحه: ۷۸۰
تا صفحه: ۸۰۲

سال: ۱۳۹۴

توسعه يك روش دانش مبناي مكاني براي كشف تغييرات در اراضي زراعي

نویسندگان: سعيد مهري, علي اصغر آل شيخ, حسين هلالي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۰۹
تا صفحه: ۱۱۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: چين / China

Ontological exploration of geospatial objects in context

نویسندگان: محمدحسن وحيدنيا, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Geo-Spatial Information Science
از صفحه: ۱۲۹
تا صفحه: ۱۳۸

سال: ۱۳۹۴

ارزيابي روش هاي درون يابي و فازي در تخمين مقدار آرسنيك آب هاي زيرزميني، مطالعه موردي آبخوان دشت خوي

نویسندگان: نويد هوشنگي, علي اصغر آل شيخ, عطائ الله نديري, اصغر اصغري مقدم
عنوان مجله: اكوهيدرولوژي
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۷۷

سال: ۱۳۹۳

پهنه بندي آسيب پذيري زلزله به كمك GIS (مطالعه موردي شهر تهران)

نویسندگان: مهدي هاشمي, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
عنوان مجله: فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۳۴۹
تا صفحه: ۳۶۰

سال: ۱۳۹۳

مدلسازي آسيب پذيري ساختمان هاي شهري با استفاده از روشهاي دلفي و تحليل سلسله مراتبي در محيط GIS (مطالعه موردي منطقه 6 تهران).

نویسندگان: ياسر ابراهيميان قاجاري, علي اصغر آل شيخ, مهدي مديري, رضا حسنوي, مرتضي عباسي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۵
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۳

طراحي سيستمي براي حمل و نقل جاده اي با استفاده از تلفيق اطلاعات مكاني داوطلبانه (VGI) و زيرساخت داده مكاني(SDI)

نویسندگان: مريم شاكري, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: مهندسي حمل و نقل
از صفحه: ۸۳
تا صفحه: ۹۸

سال: ۱۳۹۳

بررسي منطقه اي پتانسيل تابش خورشيدي با ارزيابي و بهينه سازي روش هاي درون يابي در سطح كشور ايران

نویسندگان: نويد هوشنگي, علي اصغر آل شيخ, حسين هلالي
عنوان مجله: برنامه ريزي منطقه اي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Plain move predicate and its consistency concerning the moving agents in a network

نویسندگان: محمدحسن وحيدنيا, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE
از صفحه: ۲۱۴۵
تا صفحه: ۲۱۷۷

سال: ۱۳۹۳

ارزيابي روشهاي فازي، عصبي و فازي-عصبي در تخمين تابش خورشيدي كشور

نویسندگان: نويد هوشنگي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۸۷
تا صفحه: ۲۰۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: لهستان / Poland

Rapid Urban Growth in the Qazvin Region and Its Environmental Hazards Implementing an Agent-Based Model

نویسندگان: فرهاد حسينعلي, علي اصغر آل شيخ, فرشاد نوريان
عنوان مجله: POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
از صفحه: ۷۲۷
تا صفحه: ۷۳۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Assessing Urban Land-use Development Developing an Agent-based Model

نویسندگان: فرهاد حسينعلي, علي اصغر آل شيخ, فرشاد نوريان
عنوان مجله: KSCE Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۳

يك راهكار ابتكاري تكاملي براي برنامه ريزي عامل هاي متحرك با رويكرد توازن به جاي بهينه سازي چند هدفه

نویسندگان: محمدحسن وحيدنيا, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۰۷
تا صفحه: ۱۱۸

سال: ۱۳۹۳

برآورد كمي كيفيت عملي اطلاعات مكاني داوطلبانه به كمك كميت سنجهاي زباني فازي و عملگر تصميم گيري چند معياره OWA

نویسندگان: بهزاد واحدي طرقبه, علي اصغر آل شيخ, سپهر هنرپرور
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۷۶

سال: ۱۳۹۳

ارائه چارچوبي براي ارزيابي ريسك در سامانه اطلاعات مكاني(GIS) و زيرساخت داده هاي مكاني (SDI) بخشي بر اساس منطق فازي

نویسندگان: علي كلانتري اسكويي, مهدي مديري, علي اصغر آل شيخ, رضا حسنوي
عنوان مجله: مديريت بحران
از صفحه: ۳۱
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۳

استخراج موقعيت هاي مورد علاقه اشخاص با استفاده از خط سير آنان

نویسندگان: آرش حاذقي اقدم, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۳

توسعه يك سامانه اطلاع رساني و ارزيابي عملكرد اتوبوسراني شهري با بكارگيري داده هاي مكاني مردم گستر (VGI)

نویسندگان: فريده تيموريان, علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي
عنوان مجله: مهندسي حمل و نقل
از صفحه: ۲۲۵
تا صفحه: ۲۳۶

سال: ۱۳۹۳

تحليل حوادث جاده اي ناشي از حمل و نقل گازهاي سمي در شهر حسن آباد واقع در مسير ترانزيتي تهران-بندرعباس

نویسندگان: منصور اورعي, علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي
عنوان مجله: مهندسي حمل و نقل
از صفحه: ۱۹۷
تا صفحه: ۲۱۲

سال: ۱۳۹۳

Developing a BDI Agent Model for Solving Shortest Path Problem on a Raster Data Model

نویسندگان: سعيد بهزادي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: CASPIAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES RESEARCH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۳

توسعه يك سيستم اطلاعات مكاني تحت وب براي پيش بيني و پايش آب گرفتگي هاي شهري

نویسندگان: هانيه جعفري, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۶

سال: ۱۳۹۲

Shoreline Change Mapping Using Remote Sensing and GIS Case Study Bushehr Province

نویسندگان: علي كورش نيا, علي اصغر آل شيخ, محسن سلطان پور, مير مسعود خير خواه زاده
عنوان مجله: International journal of Remote Sensing Applications
از صفحه: ۱۰۲
تا صفحه: ۱۰۷

سال: ۱۳۹۲

شناسايي و مكان يابي فضاهاي مناسب شهري با تاكيد بر معيارهاي زيست محيطي (مطالعه نمونه شهرستان محمودآباد مازندران)

نویسندگان: طهورا دهشور, افشين دانه كار, علي اصغر آل شيخ, رضا احمديان
عنوان مجله: آمايش سرزمين
از صفحه: ۱۵۵
تا صفحه: ۱۷۹

سال: ۱۳۹۲

ارائه روشي جهت بهره گيري از هواپيماي بدون سرنشين در بهبود واپايش شدآمد و مديريت شهري

نویسندگان: هدا اله بخشي, علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي
عنوان مجله: راهور
از صفحه: ۸۵
تا صفحه: ۱۱۲

سال: ۱۳۹۲

توسعه درخت رگرسيون در محيط GIS به منظور تهيه نقشه خطر زمين لغزش

نویسندگان: محمد اصلاني, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۹۲

Spatio-Temporal Forest Fire Spread Modeling Using Cellular Automata Honey Bee Foraging and GIS

نویسندگان: حسن گزمه, علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, چهرقان علي رضا
عنوان مجله: BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۲

مدلسازي آسيب پذيري ناشي از بيماري مالاريا به كمك GIS و روشهاي فرارتبه اي

نویسندگان: ندا كفاش چرندابي, علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي
عنوان مجله: نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A spatio-temporal model for probabilistic seismic hazard zonation of Tehran

نویسندگان: مهدي هاشمي, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ذوالفقاري
عنوان مجله: COMPUTERS and GEOSCIENCES
از صفحه: ۸
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۲

Hospital Site Selection Using a BDI Agent Model

نویسندگان: سعيد بهزادي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY
از صفحه: ۳۶
تا صفحه: ۵۱

سال: ۱۳۹۲

استخراج پايگاه دانش فازي بهينه به منظور تلفيق و وزن دهي لايه هاي مكاني در محيط) GIS مطالعه موردي ته

نویسندگان: علي اصغر آل شيخ, محمد اصلاني, كلانتري سعيد محسن
عنوان مجله: مدرس علوم انساني
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

GIS - agent-based modeling and evaluation of an earthquake-stricken area with a case study in Tehran

نویسندگان: مهدي هاشمي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: NATURAL HAZARDS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Introducing a novel model of Belief-Desire-Intention Agent for Urban Land Use Planning

نویسندگان: سعيد بهزادي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
از صفحه: ۲۰۲۸
تا صفحه: ۲۰۴۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Sustainability Through Uncertainty Management in Urban Land Suitability Assessment

نویسندگان: صبا رضا سلطلاني, عبدالرسول سلمان ماهيني, سيد مسعود منوري, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۱۷۰
تا صفحه: ۱۷۸

سال: ۱۳۹۲

پياده سازي و ارزيابي يك سامانه مكاني تحت وب بر اساس فناوري رايانش ابري

نویسندگان: مهدي نقدي سده, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۷۳

سال: ۱۳۹۲

An Innovative Method For Forest Fire Risk Zoning Map Using Fuzzy Inference System And GIS

نویسندگان: محمد علي رجبي, علي اصغر آل شيخ, علي رضا چهرقان, حسن گزمه
عنوان مجله: International Journal of Scientific Technology Research
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۶۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

Ecological Capability Evaluation of Outdoor Recreation by Integrating Geographic Information System (GIS) and Index Overlaying (IO) (Case Study Shahrood County Iran )

نویسندگان: ناصر محرم نژاد, حسنعلي لقايي, ارجمندي رضا, علي اصغر آل شيخ, هومن بهمن پور
عنوان مجله: ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۱۲۱
تا صفحه: ۱۳۴

سال: ۱۳۹۲

شناسايي گزينه هاي مناسب توسعه آتي كاربري اراضي شهري در قزوين به روش مدل سازي ايجاد گزينه ها

نویسندگان: فرهاد حسينعلي, علي اصغر آل شيخ, فرشاد نوريان
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۰۱
تا صفحه: ۱۲۲

سال: ۱۳۹۲

مدلسازي گسترش جبهه آتش سوزي جنگل با استفاده از اتوماسيون سلولي و آلگوريتم پرندگان

نویسندگان: حسن گزمه, عليرضا چهرقان, علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۹۲

سال: ۱۳۹۲

مديريت واحد تصادفات جاده اي با غني سازي معنايي داده ها و وب سرويسهاي مكاني

نویسندگان: مهديه قدسي نژادكلهرودي, علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, اعظم بهره دار
عنوان مجله: مطالعات مديريت ترافيك
از صفحه: ۴۹
تا صفحه: ۶۹

سال: ۱۳۹۲

Cellular Automata vs. Object-Automata in Traffic Simulation

نویسندگان: سعيد بهزادي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: International journal of Remote Sensing Applications
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۶۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

بررسي گسترش كاربري اراضي با توسعه يك مدل چند عامله

Assessing Urban Land-Use Expansion in Regional Scale by Developing a Multi-Agent System

نویسندگان: فرهاد حسينعلي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: International Journal of the Humanities
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Collaborative Ontology Development for the Geosciences

نویسندگان: رضا كلباسي خرمدشتي, Krzysztof Janowicz, Femke Reitsma, Boerboom Luc, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: Transactions in GIS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۱

توسعه يك چارچوب استاندارد و تعامل پذير به منظور تلفيق سرويس هاي پردازش مكاني ( مورد مطالعاتي تهيه ن

نویسندگان: مهسا اميني طره, علي اصغر آل شيخ, محمدابراهيم پورعزيزي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۱

ارائه مدلي تركيبي در GIS بر مبناي روش Promethee و آلگوريتم PSO براي تعيين اماكن مناسب جهت احداث بيما

نویسندگان: ندا كفاش چرندابي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: آمايش محيط
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۲۰

سال: ۱۳۹۱

مدلسازي توسعه شهري با استفاده از اتوماسيون سلولي و الگوريتم ژنتيك (منطقه مورد مطالعه شهر شيراز)

نویسندگان: رضا زارعي, علي اصغر آل شيخ
عنوان مجله: پژوهش و برنامه ريزي شهري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۱

پيش بيني و مدلسازي غلظت آلاينده مونوكسيد كربن با تلفيق شبكه ي عصبي فازي تطبيقي و سيستم اطلاعات جغرافيايي

نویسندگان: الهه خزاعي, علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, محمدحسن وحيدنيا
عنوان مجله: فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايران / Iran

توسعه يك چارچوب استاندارد و تعامل پذير به منظور تلفيق سرويس هاي پردازش مكاني (مورد مطالعاتي تهيه نقشه حساسيت رانش زمين)

نویسندگان: مهسا اميني طره, علي اصغر آل شيخ, محمدابراهيم پورعزيزي
عنوان مجله: سنجش از دور و GIS ايران
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۱

Modeling the spread of spatio-temporal phenomena through the incorporation of ANFIS and genetically controlled cellular automata A case study on forest fire

نویسندگان: محمدحسن وحيدنيا, علي اصغر آل شيخ, سعيد بهزادي, سارا صالحي
عنوان مجله: International Journal of Digital Earth
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۷۵

سال: ۰

مقالات

Papers

نویسندگان:
عنوان مجله:
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۰

اهميت كارگزارهاي موثر در انتخاب مكانهاي اسكان موقت آسيب ديدگان پس از وقوع زمين لرزه با استفاده از ايستگاه هاي امداد رساني پس از وقوع بحران

نویسندگان: سروش اجاق, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
عنوان مجله: آمايش محيط
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰