تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

برآورد مكاني آلاينده هاي هوا ناشي از منابع متحرك با استفاده از مدل پنهان ماركوف و خود رمزگذار متغير

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, محمودرضا دلاور, نجمه نيساني ساماني, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, , , Mohammad Karimi
نام دانشجو : الناز بابائي

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

پيش بيني مسير حركت طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از روش يادگيري ماشين و اطلاعات زمينه اي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد شريف, محمد كريمي, پرويز ضيائيان, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sharif, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهديس يارمحمدي بيگدلي

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

بازسازي خطوط سير اشياء متحرك با استفاده از تحليل تشابه خطوط

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد شريف, محمدسعدي مسگري سقزلو, سعيد بهزادي, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sharif, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : ميلاد جمالي

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

توسعه مدل داده كاداستر سه بعدي يكپارچه روي زمين و زير زمين براي ايران

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, نجمه نيساني ساماني, عليرضا وفايي نژاد, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Reza Malek, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : جليل جعفري

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

مدل سازي مكاني- زماني بيماري تب برفكي در ايران با استفاده از يادگيري ماشين

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو, نجمه نيساني ساماني, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : مهدي نظري اشني

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

مدلسازي مكاني گسترش Covid-19 و ارزيابي سناريوهاي كنترل آن توسط عامل

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محسن كلانتري سلطانيه, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, نجمه نيساني ساماني, آرا تومانيان, مهدي مختارزاده
Alesheikh ALi Asghar, Mohsen Kalantarisoltanieh, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Reza Malek, , , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : محمد طبسي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

پيش‌بيني حركت طوفان‌هاي حاره‌اي با استفاده از روش‌هاي يادگيري عميق و اطلاعات زمينه‌اي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد شريف, محمدسعدي مسگري سقزلو, فرهاد حسينعلي, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sharif, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : سحر فرماني فرد

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

ارزيابي ريسك رانش زمين با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مهدي پناهي, محمد كريمي, عليرضا وفائي نژاد, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Mehdi Panahi, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : آرمين غيورصديق

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

تحليل مكاني- زماني كانونهاي گرد و غبار در كاربري و پوششهاي زمين حوزه دجله و فرات با يادگيري ماشين

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي اصغر درويشي بلوراني, سعيد بهزادي, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : ازهر ابراهيم كريم الطايي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بهينه سازي مكاني بيمارستانها با استفاده از BWM وDANP در يك شبكه اجتماعي- مكاني

Spatial Optimization of Hospital Sites Using BWM and DANP in a Geo-Social Network

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا جلوخاني نياركي
Alesheikh ALi Asghar,
نام دانشجو : وحيد خاكپور

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مدلسازي آلودگي هوا با استفاده از روش رگرسيون وزن دار جغرافيايي و نظريه فازي و مبتني بر پارامترهاي محيطي(مورد مطالعاتي آلاينده هاي PM10، PM2.5 و CO كلانشهر تهران)

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد شريف, محمدسعدي مسگري سقزلو, عليرضا وفائي نژاد, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sharif, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمد آهوي آتشين

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

مكان يابي مراكز خريد مواد غذايي با استفاده از مدلهاي بازاريابي مبتني بر مكان

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, اميدرضا عباسي, محمد كريمي, سارا بهشتي فر, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Omidreza Abbasi, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : ژيلا يعقوبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

مدلسازي مكاني بيماري تب شاليزار در شمال ايران

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, ياسر ابراهيميان قاجاري, محمد طالعي, محمد طالعي, فرهاد حسينعلي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, Yaser Ebrahimianghajari, Mohammad Taleai, Mohammad Taleai,
نام دانشجو : مجتبي اصغرزاده نشلي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

مدلسازي كاربر و مكان مبتني بر بافت در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, محمودرضا دلاور, سعيد بهزادي, مهدي روفيان نائيني, محمد طالعي
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, , , Mahdi Raoofian, Mohammad Taleai
نام دانشجو : علي سبزعلي يمقاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

تحليل الگوي پراكندگي مكاني- زماني بيماري تب شاليزار(leptospirosis) و نمايش در بستر اينترنت

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو, جلال كرمي, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : رضا شيرزاد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

تحليل داده هاي شبكه هاي اجتماعي براي تعيين نقاط داغ و اولويت بندي مناطق كمك رساني در سيل

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, نجمه ساماني نيساني, محمد طالعي, محمد طالعي
Alesheikh ALi Asghar, , Mohammad Taleai, Mohammad Taleai
نام دانشجو : حامد حبيبي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

توسعه يك آنتولوژي مكاني به منظور تلفيق GIS و BIM

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, بهنام عطازاده, محمد طالعي, سعيد بهزادي, محمد طالعي
Alesheikh ALi Asghar, Behnam Atazadeh, Mohammad Taleai, , Mohammad Taleai
نام دانشجو : سيده ساره دبيري اژدري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

تحليل، مدلسازي و خوشه بندي مكاني بيماري تب مالت

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو, پرهام پهلواني, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : ناديا سيد علي زاده گنجي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

توسعه يك روش توصيه گردشگري با استفاده از عكسهاي داراي برچسب مكاني و جغرافياي زمان

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, هاني رضائيان, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : شادي عمراني خيابانيان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

مسير يابي خطوط زير سطحي برق در GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, فرهاد حسينعلي, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : آرين معين الديني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

طراحي و پياده سازي يك وب سرويس مكاني جهت پيش بيني تصادفات با استفاده از آنتولوژي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, نجمه ساماني نيساني, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : محمد شفيعي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

توسعه روش عامل مبنا براي تخصيص مكاني وظايف با لحاظ نمودن عدم قطعيت (مطالعه موردي گروه هاي امداد و نجات)

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, سميه عليزاده, رحيم علي عباسپور, محمودرضا دلاور, مسعود مشهدي حسين علي, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Somayeh Alizadeh, , , Masoud Mashhadi Hossienali, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : نويد هوشنگي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مكانيابي بيمارستانها با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره مكاني مشاركتي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد طالعي, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدرضا جلوخاني, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Taleai, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : كمال محمدي نوره

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

واسنجش مدل اتوماتاي سلولي فازي رشد شهري با استفاده از يك الگوريتم بهينه سازي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, فرهاد حسينعلي, عباس عليمحمدي سراب, عليرضا وفايي نژاد, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Farhad Hosseinali, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : وحيد زالي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

ارزيابي الگوريتم هاي توصيه مكان در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا و توسعه الگوريتم منتخب

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, سپهر هنرپرور, فرشاد حكيم پور, محمدرضا ملك, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Sepehr Honarparvar, , Mohammad Reza Malek, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : صديقه گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تحليل تشابه خطوط سير مبتني بر زمينه هاي محيطي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدسعدي مسگري سقزلو, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا دلاور, فريد كريمي پور, محمدسعدي مسگري سقزلو
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Yasser Maghsoudi Mehrani, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمد شريف

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

نمايش مدل سه بعدي شهري و پياده سازي پرسش و پاسخ مكاني در محيط همراه

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مهدي فرنقي, محمد طالعي, عليرضا وفائي نژاد, مهدي فرنقي
Alesheikh ALi Asghar, Mahdi Farnaghi, Mohammad Taleai, , Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : ناصر طهاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

تحليل مكاني بيماري تب كنگو

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مصطفي صالحي وزيري, ابوالقاسم صادقي نياركي, عليرضا وفائي نژاد, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, Mostafa Vaziri, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : محسن احمدخاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مدلسازي استنتاج و پيش بيني زمينه در سيستم هاي اطلاعات مكاني فراگستر

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدرضا ملك, بهزاد وثوقي, محمودرضا دلاور, رحيم علي عباسپور, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Reza Malek, Behzad Vosoghi, , , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : ندا كفاش چرندابي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مدلسازي عامل مبناي گسترش بيماري سالك

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, فرهاد حسينعلي, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : محمد طبسي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

مقايسه و ارزيابي مدلهاي برآورد ماتريس مبدا- مقصد در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, فريد كريمي پور, ابوالقاسم صادقي نياركي, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : اميدرضا عباسي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

پايش كيفيت هوا بر مبناي اينترنت اشيا

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مهدي فرنقي, حسين يوسفي, مهدي فرنقي
Alesheikh ALi Asghar, Mahdi Farnaghi, , Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : رويا حبيبي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

تلفيق روشهاي تعيين عدم قطعيت داده هاي مكاني داوطلبانه

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, نجمه نيساني ساماني , محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek, Najmeh Samaninisani, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : محمد عشقي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

توسعه يك روش دانش مبناي مكاني براي كشف تغييرات كشت گندم و ذرت

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, حسين يوسفي, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Hossein Yosefi, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : سعيد مهري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

توسعه يك محيط اطلاعات مكاني مشاركتي براي ارزيابي رضايت شهروندان

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, رحيم علي عباسپور, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Ali Abaspor, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : مصطفي قدوسي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

توسعه و ارزيابي شاخص قابليت پياده روي در محيط شهري

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, فرهاد حسينعلي, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek, Farhad Hosseinali, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : علي سبز علي يمقاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

توسعه يك سامانه سرويس مبنا براي ارزيابي پهنه بندي آبگرفتگي در شهر

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, محمد كريمي, فرشاد حكيم پور
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi, Farshad Hakimpor
نام دانشجو : هانيه جعفري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

توسعه يك سيستم توصيه گر مكاني مردم گستر (مطالعه موردي: انتخاب رستوران ها)

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, ابوالقاسم صادقي نياركي, فريد كريمي پور
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Farid Karimipor
نام دانشجو : سپهر هنرپرور

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

محاسبه و ارائه خودكار دقت هندسي و تماميت عوارض خطي در اطلاعات مكاني مردم گستر

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, محمدرضا ملك, نجمه نيساني ساماني
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek, Mohammad Reza Malek, Najmeh Samaninisani
نام دانشجو : بهزاد واحدي طرقبه

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

زنجيره سازي وب سرويس هاي مكاني براي پيش بيني مكان خودرو در شبكه راه هاي شهري

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, فرشاد حكيم پور, مهدي فرنقي, مهدي فرنقي
Alesheikh ALi Asghar, , Mahdi Farnaghi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : آرش حاذقي اقدم

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

ارزيابي هشت روش رايج درون يابي براي تخمين سطح آبهاي زيرزميني

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عليرضا وفايي نژاد, عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : نويد هوشنگي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

جانمايي سنسورهاي بي سيم با هدف بيشينه سازي پوشش سنجنده

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمودرضا دلاور, مهدي فرنقي, مهدي فرنقي
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Mahdi Farnaghi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : رضا زارعي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

ارائه ساختاري مبتني بر منطق براي روابط مكاني-حركتي در سيستم هاي چند عامله

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, فتانه تقي ياره, محمودرضا دلاور, محمدرضا ملك, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي جباري, مهدي فرنقي
Alesheikh ALi Asghar, , , Mohammad Reza Malek, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Ali Jabbari, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : محمدحسن وحيدنيا

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۳

Developing a Fuzzy inference system by using genetic algorithm and expert knowledge

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Karimi
نام دانشجو : اذر ظفري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تحليل و ارزيابي حوادث جاده اي ناشي از حمل و نقل مواد خطرناك در مسير ترانزيتي تهران- بندرعباس

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, عباس عليمحمدي سراب, افشين شريعت مهيمني, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : منصور اورعي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

بهبود ناوبري هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از تحليل هاي مكاني

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, فريد كريمي پور, محمدرضا ملك, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Mohammad Reza Malek, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : هدا اله بخشي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

طراحي و توسعه وب سرويس هاي مكاني براي پيش بيني و پايش سيل در محيط شهري

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, رحيم علي عباسپور, عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : رسول جلالي فر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

طراحي و توسعه يك سيستم مشاركتي براي حمل و نقل عمومي شهري(مطالعه موردي: سيستم اتوبوسراني شهري)

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدرضا ملك, شهريار افندي زاده, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : فريده تيموريان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

مقايسه كارايي انواع شبكه هاي عصبي در پيش بيني مكاني و زماني آلودگي هواي شهر تهران

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدسعدي مسگري سقزلو, جلال كرمي, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهرداد رفيع پورگتابي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

ارايه يك مدل عامل مبنا به منظور تحليل مسايل مكاني

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمودرضا دلاور, روزبه شاد, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي احمدي, محمدرضا مباشري, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سعيد بهزادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طراحي و پياده سازي يك وب سرويس مكاني مبتني بر فناوري هاي WEB2.0 و مشاركت مردم براي شناسايي نقاط حادثه خيز شبكه راه

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدرضا ملك, سيدمحمدصادق حسيني, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : اعظم بهره دار

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

ارزيابي و پياده سازي يك سرويس مكاني بر اساس فناوري رايانش ابري (مطالعه موردي:سرويس مسير يابي بهينه)

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, پوريا اميريان, ابوالقاسم صادقي نياركي, عليرضا وفايي نژاد, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : مهدي نقدي سده

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

طراحي و پياده سازي يك وب سرويس مكاني آنتولوژي مبنا (مطالعه موردي:شناسايي و اطلاع رساني نقاط حادثه خيز جاده ها)

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدرضا ملك, افشين شريعت, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهديه قدسي نژادكلهرودي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۱

مدلسازي تاثير شاخص دسترسي بر تغيير كاربري با استفاده از اتوماسيون سلولي

نام اساتید: محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, فريد كريمي پور, محمد كريمي
Mohammad Karimi, Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : سيده فرزانه موسوي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴

بررسي و توسعه توابع كاربردي سه بعدي Web-GIS در Google

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, فريد كريمي پور, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مينا مهران فر

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۸

مقايسه روشهاي الگوريتم ژنتيك و PSO براي بهينه سازي تخصيص مراكز آموزشي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, عليرضا وضايي نژاد, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : آيدين عارفي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

توسعه مدلي عامل بنيان همراه با بهينه سازي مكاني در مسائل تبديل كاربري اراضي با استفاده از GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi
نام دانشجو : فرهاد حسينعلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

مدلسازي گسترش آتش سوزي جنگل با استفاده از اتوماسيون سلولي (مطالعه موردي:جنگل گلستان)

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : حسن گزمه

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

طراحي و پياده سازي يك سيستم حامي تصميم گيري مكاني مبتني بر وب با تاكيد بر مكانيابي املاك

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : محمد اميدوار

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

اكتشاف دانش به روش فازي - عصبي در محيط GIS ( مطالعه موردي: آلودگي هوا )

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : الهه خزاعي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

طراحي و پياده سازي يك سيستم ارزيابي چند معياره گردشگري در محيط موبايل

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : بهنام عطازاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

استفاده از روش هاي رتبه بندي براي بررسي ميزان آسيب پذيري ناشي از مالاريا در GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : ندا كفاش چرندابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

بررسي و مدلسازي عدم قطعيت در الگوريتم Indicator kriging

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : حميدرضا زورقين

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

تناظر يابي اشيا متحرك در شبكه هاي حمل و نقل شهري

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهدي رهبر

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

پياده سازي يك سرويس پردازش مكاني تعامل پذير

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مرتضي كريم زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶

تحقيق و توسعه سرويس پردازش مكاني بر خط مبناي استانداردهاي OGC

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مهسا اميني طره

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۸

توسعه روش ميانگين وزني مرتب شده (OWA ) در مكان يابي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : حسين حسيني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۲

بكارگيري سيستم استنتاج قاعده مبناي فازي و الگوريتم هاي تكاملي در روش هاي وزن دهي در مسائل مكاني

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : محمد اصلاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۹

مكان يابي پناهگاه و هدايت افراد به آن پس از زمين لرزه با استفاده از عامل

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مهدي هاشمي

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۰۲

مدل سازي توسعه شهري با استفاده از روش اتوماتاي سلولي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : داود ملكي

تاریخ:

ارزيابي و توسعه توابع GIS بر روي اينترنت

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : احد خيرآبادي

تاریخ:

ارزيابي سرويس هاي خدماتي مكان مبنا(LBS) وتوسعه قابليت هاي GIS آن

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : آزاده كشتي آراست اصفهاني

تاریخ:

طراحي و توسعه يك سيستم اطلاعات مكاني توزيع يافته همراه

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مجيد عاليوند

تاریخ:

طراحي و پياده سازي روابط توپولوژيك زمانمند- مكانمند در محيط GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مجيد همراه
Alesheikh ALi Asghar,
نام دانشجو : سعيد خسروي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك سيستم مكان مبنا LBS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : ميثم شليبي

تاریخ:

طراحي واجراي يك پايگاه داده زماني - مكاني براي مديريت و بصري سازي داده هاي چند بعدي در محيط GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : ياسر ابراهيميان قاجاري

تاریخ:

طراحي وادغام سرويس هاي سيستم هاي همراه در زير ساخت اطلاعات مكاني

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مجيد همراه
Alesheikh ALi Asghar,
نام دانشجو : محمد حسين پور

تاریخ:

چند سيستم تصويري در GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : حسين هلالي

تاریخ:

ارزيابي و توسعه تكنولوژي AJAX در سيستم هاي Web GIS

نام اساتید: مجيد همراه, علي اصغر آل شيخ
, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : مجيد نورالله دوست

تاریخ:

هماهنگ سازي اطلاعات مكاني با استفاده از وب معنايي (Semantic Web)

نام اساتید: مجيد همراه, علي اصغر آل شيخ
, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سيدغلامرضا خاتمي كلخوران

تاریخ:

ارزيابي و بهبود روش هاي وزن دهي در مكان يابي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : محمدحسن وحيدنيا

تاریخ:

طراحي و پياده سازي مدل داده بهينه حمل و نقل جاده اي جهت مديريت اطلاعات نگهداري راه هاي كشور

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : محمدرضا جلوخاني نياركي

تاریخ:

توسعه روش هاي مسير يابي با استفاده از الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سعيد بهزادي

تاریخ:

بررسي روابط توپولوژيك براي اشيائ فازي و كاربرد آن در پوشش زمين

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : آناهيد بصيري

تاریخ:

مديريت شبكه هاي چند ساختي با استفاده از سيستم هاي تصميم گيري چند معياره در محيط فازي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : علي گلناركار

تاریخ:

ارائه مدلي نوين و چند بعدي مبتني برGIS براي فعاليت هاي گروه هاي بشري

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : علي رضا وفايي نژاد

تاریخ:

توسعه الگوريتم تناظريابي در GIS برداري براي خلاصه سازي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : اعظم موسوي ملك

تاریخ:

طراحي و پياده سازي سرويس هاي اطلاعات مكاني به منظور پايش بلادرنگ محيطي با استفاده از Sensor web

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : محمدابراهيم پورعزيزي

تاریخ:

مدلسازي هوشمند مكانيابي در محيط پويا و براي اشيائ متحرك

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : نازيلا محمدي چبنلو

تاریخ:

ارائه روشي نوين در پياده سازي سرويسهاي مكاني بر مبناي SOA به منظور ارتقاي روال كاري

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : پوريا اميريان

تاریخ:

توسعه يك مدل مكاني- زماني براي پهنه بندي احتمالاتي خطر زلزله

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ذوالفقاري
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : مهدي هاشمي

تاریخ:

طراحي و اجراي يك سيستم اطلاعات مكاني بر روي اينترنت براي شهر تهران

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : حسين هلالي بارنجي

تاریخ:

تدوين دستورالعمل اجرايي در مطالعات تحليل نياز كاربران و امكان سنجي در اجراي يك GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : پيمان بكتاش

تاریخ:

برآورد كيفي و كمي فرسايش و رسوب حوضه آبخيز رودخانه چيخواب با استفاده از GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : محمد رضا جعفري

تاریخ:

ارزيابي اراضي به منظور مكان يابي عرصه هاي مستعد اجراي عمليات پخش سيلاب در محيط GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : محمد جعفر سلطاني

تاریخ:

كاربرد GIS در مطالعات پايه منابع آب

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : علي فاتحي

تاریخ:

طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مكاني پايه براي استان يزد

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : حسين مهدوي هنومرور

تاریخ:

پهنه بندي سيلاب رودخانه قره سو با استفاده از GIS در محدوده شهر كرمانشاه

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : ناصر فرضي

تاریخ:

مديديت سيستم گاز رساني با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : اميرحسين عسگريان

تاریخ:

طراحي و اجراي يك ساختار توپولوژي گسترش يافته در سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : داود پروين نژاد حكم آباد

تاریخ:

طراحي و اجراي يك سيستم دانش پايه براي تفسير تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : فريبا صادقي ناييني فرد

تاریخ:

طراحي و اجراي يك سيستم اطلاعات مكاني شي مبنا تحت شبكه اينترنت و بي سيم

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : حسين محمدي

تاریخ:

بكارگيري تكنولوژي سنجش از دور به منظور پايش خطوط ساحلي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : علي قربانعلي

تاریخ:

طراحي و اجراي منبع داده هاي مكان مرجع در اينترنت به كمك تكنولوژي XML

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : احسان محمدي

تاریخ:

تدوين و ارائه استاندارد ملي اطلاعات مكان مرجع و توسعه نرم افزارهاي مربوطه

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : علي آيين

تاریخ:

طراحي و اجراي متاديتاي سنسور در يك سيستم مكان مرجع تحت شبكه اينترنت

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : مهرنوش قرباني عقيل آبادي

تاریخ:

ارزيابي و توسعه قابليت هاي پايگاه اطلاعات مكان- زمانمند براي اشياي متحرك

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سميه دوج

تاریخ:

طراحي و توسعه يك سيستم حامي تصميم گيري تحت وب براي برنامه ريزي سفر توريستي چند ساختي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : نرگس جليلي

تاریخ:

پيش بيني حركت بر مبناي زمينه جغرافيايي در فضاي اقليدسي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سعيد مهري

تاریخ:

ارائه يك روش مبتني بر پالايش مشاركتي محتوي مبني براي توصيه مكانهاي مورد علاقه در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : مهري داوطلب

تاریخ:

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : حميد حيدري

تاریخ:

تحليلي مكاني و بررسي همبستگي بيماري تب مالت با پارامترهاي جغرافيايي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : معين صفرپور

تاریخ:

كاوش هم مكاني معنادار در فضاي ناهمگن كلان داده بر پايه ساختار چكيده ساز

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : رويا حبيبي

تاریخ:

صوري سازي محل بر اساس فضاهاي مفهومي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : اميدرضا عباسي

تاریخ:

تحليل توزيع مكاني بيماري تب برفكي در ايران

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سيامك علي پور

تاریخ:

پيش بيني مسير حركت اشيائ نقطه اي با استفاده از تحليل و تشابه خطوط سير

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد شريف
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sharif
نام دانشجو : دانيال علي زاده

تاریخ:

ارائه روشي فازي براي اندازه گيري تشابه خطوط سير معنايي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مهدي فرنقي
Alesheikh ALi Asghar, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : فراز برومندقهنويه

تاریخ:

كشف و تحليل نواحي جذاب با استفاده از داده هاي مكاني شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سعيد دهقاني

تاریخ:

تعيين مناطق شهري با كاربري مختلط با استفاده از محتواي كاربر توليد

نام اساتید: محمد طالعي, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Taleai, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : علي گلي پور

تاریخ:

مكانيابي نيروگاه هاي خورشيدي با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره مكاني مشاركتي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : حسن كريمي پور

تاریخ:

توسعه مدلسازي اطلاعات ساختماني جهت ايجاد كاداستر سه بعدي رقمي در ساختمان هاي چند طبقه: مطالعه موردي ايران

نام اساتید: بهنام عطازاده, علي اصغر آل شيخ
Behnam Atazadeh, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : محمد عينعلي

تاریخ:

پهنه بندي حساسيت زمين لغزش با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مهدي پناهي
Alesheikh ALi Asghar, Mehdi Panahi
نام دانشجو : حسين حامدي سراجار

تاریخ:

مكان يابي مراكز خريد با استفاده از مدلهاي بازاريابي مبتني بر مكان

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, اميدرضا عباسي
Alesheikh ALi Asghar, Omidreza Abbasi
نام دانشجو : ژيلا يعقوبي

تاریخ:

بهينه سازي پارامترهاي داده كاوي مكاني در پهنه بندي فرونشست زمين با استفاده از الگوريتم فراابتكاري

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مهدي پناهي
Alesheikh ALi Asghar, Mehdi Panahi
نام دانشجو : رضا بابائي

تاریخ:

غني سازي جاينامه با استفاده از آگهي هاي املاك

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, رويا حبيبي
Alesheikh ALi Asghar, Roya Habibi
نام دانشجو : مهدي شاخصي

تاریخ:

شناسايي و ارزيابي نقاط ملاقات در سرويس هاي سواري اشتراكي با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : دانيال احمدي

تاریخ:

پهنه بندي آسيب پذيري تب مالت با استفاده از سيستم استنتاج فازي عصبي تطبيقي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد طبسي
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Tabasi
نام دانشجو : الناز بابائي

تاریخ:

مدلسازي مكاني گسترش بيماري با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري عميق كرنل مبنا و فناوري همسان رقمي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محسن كلانتري سلطانيه
Alesheikh ALi Asghar, Mohsen Kalantarisoltanieh
نام دانشجو : زينب نيساني ساماني

تاریخ:

مكان يابي بهينه نيروگاه هاي برق زباله‌سوز پلاسمايي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مهدي عابدي وركي
Alesheikh ALi Asghar, Mehdi Abedivaraki
نام دانشجو : محمدحسين رحماني

تاریخ:

اندازه گيري تشابه خطوط سير اشياي متحرك نقطه اي با هدف پيش بيني مسير در فضاي شبكه

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد شريف
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sharif
نام دانشجو : علي درستي

تاریخ:

ارزيابي عملكرد روش هاي يادگيري ماشين در مدلسازي مكاني پتانسيل منابع آب زيرزميني

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, فاطمه رضايي
Alesheikh ALi Asghar, Fatemeh Rezaie
نام دانشجو : بهنام صادقي

تاریخ:

مدلسازي مكاني گسترش بيماري كوويد 19 با استفاده از شبيه سازي عامل مبنا (مطالعه موردي: شهر اروميه)

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, نويد هوشنگي
Alesheikh ALi Asghar, Navid Hooshangi
نام دانشجو : اميرحسين ابراهيمي

تاریخ:

ارائه مدلي بر پايه همزاد رقمي و تصميم گيري چندمعياره جهت برنامه ريزي راه هاي شهري

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ندا كفاش چرندابي
Alesheikh ALi Asghar, Neda Kaffashcharandabi
نام دانشجو : زهرا مسرت

تاریخ:

مدلسازي مكاني زماني ارتباط عرضه و تقاضا خدمات حمل و نقل اشتراكي و حمل و نقل عمومي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد شريف
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sharif
نام دانشجو : اميرمحمد بني شريف دهكردي

تاریخ:

توسعه يك سيستم توصيه گر مكاني مبتني بر يادگيري ماشين براي پيشنهاد پناهگاه هاي امن شهري در وقوع زمين لرزه

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, سيدوحيد رضوي ترمه, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, Seyedvahid Razavitermah, Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : بهاره اسدي اسداباد

تاریخ:

ارائه يك مدل يادگيري عميق تركيبي به منظور پيش بيني مكاني-زماني غلظت آلاينده PM2،5 در شهر تهران

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, آيناز لطف عطا
Alesheikh ALi Asghar, Aynaz Lotfata
نام دانشجو : محمدتقي عباسي

تاریخ:

تحليل مكاني- زماني تاثيرات تغيير اقليم بر زير ساخت شبكه حمل و نقل جاده اي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد شريف
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sharif
نام دانشجو : شيما اشجع اردلان

تاریخ:

ارزيابي رويكردهاي جمعي يادگيري ماشين در تهيه نقشه حساسيت زمين لغزش: مورد مطالعه استان كرمانشاه

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ
Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : زينب يوسفي كلستان

تاریخ:

كشف و پيش بيني مكاني- زماني نقاط جرم خيز با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, آيناز لطف عطا
Alesheikh ALi Asghar, Aynaz Lotfata
نام دانشجو : نسيم شاهمرادي