محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

Numerical modeling of hyperfoam behavior of periodontal ligament in mechanical loading

نویسندگان: مسعود رحيمي جمناني, افسانه مجري

Masoud Rahimi jamnani, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: 26 امين كنفرانس ملي و 4 امين كنفرانس بين المللي زيست پزشكي

26 th national and 4 th international conference on biomedical engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

A numerical approach to non-Fourier heat transfer in liver tumor during laser irradiation

نویسندگان: محسن بالاوند, ايمان التجائي, افسانه مجري

Mohsen Balavand, Iman Eltejaei, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: 26 امين كنفرانس ملي و 4 امين كنفرانس بين المللي زيست پزشكي

26 th national and 4 th international conference on biomedical engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

A Comparative Study of Periodontal Ligament as Poroelastic and Hyper-viscoelastic Models Using Three-Dimensional Finite Element Analysis

نویسندگان: عاطفه بوجاري, افسانه مجري

Atefeh Boujari, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و هفتمين كنفرانس سالانه بين المللي انجمن مهندسان مكانيك ايران و هفتمين كنفرانس صنعت نيروگاههاي حرارتي

The 27th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers and 7th conference on terminal power plants

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

Experimental measurement of biological tissue permeability and study of mass transport

نویسندگان: اميرحسين احمدي, افسانه مجري

Amir hossein Ahmadi, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و هفتمين كنفرانس سالانه بين المللي انجمن مهندسان مكانيك ايران و هفتمين كنفرانس صنعت نيروگاههاي حرارتي

The 27th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers and 7th conference on terminal power plants

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

Numerical Simulation of Transducer-Tipped Ultrasound Catheter for Necrosis of Blood Clot through Coronary Artery

نویسندگان: ناصر كشاورزمولائي, افسانه مجري

Nasser Keshavarz Molaei, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي مهندسي زيست پزشكي ايران

25th national and 3rd international Iranian conference on biomedical engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

A numerical study on fluid flow inside the knee joint through a porous media approach

نویسندگان: سياوش سوهان گير, افسانه مجري

Siavash Sohangir, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي مهندسي زيست پزشكي ايران

25th national and 3rd international Iranian conference on biomedical engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

A Numerical Study on Fluid Flow inside the Knee Joint through a Porous Medium Approach

نویسندگان: سياوش سوهان گير, افسانه مجري

Siavash Sohangir, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي مهندسي زيست پزشكي ايران

25th national and 3rd international Iranian conference on biomedical engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

NONLINEAR VISCOELASTIC MODELING OF BREAST TISSUE BY EMPLOYING NONLINEAR GENERALIZED STANDARD SOLID MODEL BASED ON EXPERIMENTAL DATA

نویسندگان: ساغر سرشار, افسانه مجري

Saghar Sarshar, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

Three-Dimensional Image-Based Mechanical Imaging of Thyroid Gland with Application in Thyroid Tumor Detection

نویسندگان: پويا نمك شناس, افسانه مجري

Pouya Namakshenas, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

Numerical Simulation of Intervertebral Disc Bulging by Employing a Poroelastic Model Based on CT-Scan Images

نویسندگان: مهديه مسيبي, افسانه مجري

Mahdieh Mosayebi, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

An in vivo study on evaluation of early relaxation time in breast tissue

نویسندگان: مرجان باغبان, افسانه مجري

Marjan Baghban, Afsaneh Mojra

عنوان همایش:

24th national and 2nd International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

Thermal imaging of the human neck for thyroid gland detection based on CT scan images

نویسندگان: فرشاد بهراميان, افسانه مجري

Farshad Bahramian, Afsaneh Mojra

عنوان همایش:

24th national and 2nd International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

A numerical evaluation of HIFU in the cavitation formation in cancerous liver tissue

نویسندگان: امير عبدالحسين زاده, افسانه مجري

Amir Abdolhosseinzadeh, Afsaneh Mojra

عنوان همایش:

24th national and 2nd International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

Viscoelastic Characterization of the Periodontal Ligament under Common Orthodontic Loading

نویسندگان: رضا ذبيحي گيوي, افسانه مجري

Reza Zabihigivi, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

25th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

Thermo-Mechanical Modeling of Orthodontic Tooth Movement

نویسندگان: زينب حيدري, افسانه مجري

Zeinab Heidary, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

25th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

A Porous Media Approach to Tumor Diagnosis in the Kidney under Uniaxial Time-Dependent Loading

نویسندگان: مهرداد رمضانيلر, افسانه مجري

Mehrdad Ramazanilar, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

25th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

آناليز بررسي تغييرات لايه پريودنتال در دندان موش تحت بارگذاري در فرآيند ارتدنسي

نویسندگان: مهدي فخيمي بناب, افسانه مجري

Mehdi Fakhimi bonab, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

25th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

A Numerical Study on Atherosclerosis with a Porous Media Approach Effects of Stenosis Geometrical Parameters

نویسندگان: عماد معيني, افسانه مجري

Emad Moeini, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و چهارمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

24th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

تحليل عددي ميدان سرعت و دماي نانوسيال غيرنيوتوني مغناطيسي تحت ميدان مغناطيسي يكنواخت و غيريكنواخت

نویسندگان: جواد ولي زاده گليان, افسانه مجري

Javad Valizadeh gelyan, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و چهارمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

24th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

Boundary Estimation of Soft Tissue Tumor by Using Feed Forward Neural Network with Application of Artificial Tactile Sensing

نویسندگان: سرمد مهرداد, ميلاد كشاورز صفيئي, افسانه مجري

Sarmad Mehrdad, Milad Keshavarz Safiei, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس مهندسي زيست پزشكي

22nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME 2015)

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

Heat Transfer Enhancement of Non-Newtonian Nanofluids Containing Metal Oxide Nanoparticles in Circular Tube A Numerical Study

نویسندگان: جواد ولي زاده گليان, افسانه مجري

Javad Valizadeh gelyan, Afsaneh Mojra

عنوان همایش:

3rd International Conference on Nanotechnology (ICN2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

An Experimental Hyperelastic Constitutive Model of Soft Tissue Optimized by Imperialist Competitive Algorithm

نویسندگان: علي امارلو, ميلاد كشاورز صفيئي, افسانه مجري

Ali Amarloo, Milad Keshavarz Safiei, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

Thermo-Viscoelastic Modelling of Brain Tissue with Application in Tumor Detection and Localization

نویسندگان: مسلم صادقي گوغري, افسانه مجري

Moslem Sadeghi Goughari, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

بهينه سازي ضرايب مدل هايپرالاستيك بافت نرم با استفاده از داده هاي تجربي و الگوريتم ژنتيك

نویسندگان: اميررضا اسمعيلي, ميلاد كشاورز صفيئي, افسانه مجري

Amir Reza Esmaeili, Milad Keshavarz Safiei, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵

مطالعه هموديناميك شريان كاروتيد در بيماري آتروسكلروسيس با استفاده از تصاوير سي تي اسكن

نویسندگان: عليرضا آتابائي, افسانه مجري, مجيد بازارگان

Alireza Atabay, Afsaneh Mojra, Majid Bazargan

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس مهندسي زيست پزشكي ايران

21th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

Diagnosis of Soft Tissue Cancers Using Thermography Technique Based on Artificial Tactile Sensing Approach

نویسندگان: افسانه مجري, مهرداد يزداني راد

Afsaneh Mojra, Mehrdad Yazdanirad

عنوان همایش: دومين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران

2nd Conference on Heat and Mass Transfer (ICHMT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

Development of a Tactile Robot for Tumor Detection and Localization in Biological Liver Tissue

نویسندگان: محمدرضا فرحناك, ميلاد كشاورز صفيئي, افسانه مجري, سيدحسين ساداتي

Mohammad Reza Farahnak, Milad Keshavarz Safiei, Afsaneh Mojra, Seyed Hossein Sadati

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي روباتيك و مكاترونيك

The 2nd International Conference on Robotics Mechatronics (ICRoM)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۲

Hyperelastic Modeling of a Soft Tissue with an Embedded Tumor and Recognizing Stiffness Ratio of Tumor for Surgical Applications

نویسندگان: ميلاد كشاورز صفيئي, محمدرضا فرحناك, افسانه مجري

Milad Keshavarz Safiei, Mohammad Reza Farahnak, Afsaneh Mojra

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك

22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2014)

محل برگزاری: قطر / Qatar

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

Thermography Technique Capability in Deeply Located Tumor Detection

نویسندگان: مهرداد يزداني راد, افسانه مجري, مجيد قاسمي

Mehrdad Yazdanirad, Afsaneh Mojra, Majid Ghasemi

عنوان همایش:

2014 Middle East Conference on Biomedical Engineering (MECBME)