مشخصات فردی

نام: افسانه

نام خانوادگی: مجری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mojra@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AfsanehMojra


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی - بیومکانیک

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک