سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Tunable compression of THz chirped pulses using a helical graphene ribbon-loaded hollow-core waveguide

نویسندگان: سيدمحمدرضا رضوي زاده, زهرا قطان كاشاني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, Miguel Navarro-Cia
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۴۲۴۷
تا صفحه: ۴۲۵۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

High-sensitive refractive index sensors based on graphene ring metasurface

نویسندگان: امين راستگرداني, زهرا قطان كاشاني
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Robust design method for metasurface high-sensitivity sensors and absorbers

نویسندگان: امين راستگرداني, زهرا قطان كاشاني
عنوان مجله: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS
از صفحه: ۲۰۰۶
تا صفحه: ۲۰۱۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Numerical Analysis and Circuit Model of Tunable Dual-Band Terahertz Absorbers Composed of Concentric Graphene Disks and Rings

نویسندگان: مونا عرب محمدي, زهرا قطان كاشاني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۹

A general equivalent circuit model for plasmonic metasurface broadband absorbers

نویسندگان: امين راستگرداني, زهرا قطان كاشاني, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Generalized circuit model for analysis of extraordinary transmission in multilevel slits

نویسندگان: سيدپوريا كشفي, زهرا قطان كاشاني
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۶۲۷۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Multifunctional space-time phase modulated graphene metasurface

نویسندگان: محمدمهدي كاشف, زهرا قطان كاشاني
عنوان مجله: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS
از صفحه: ۳۲۴۳
تا صفحه: ۳۲۵۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Average bit error rate and channel capacity of terahertz wireless line-of-sight links with pointing errors under combined effects of turbulence and snow

نویسندگان: مهدي طاهرخاني, زهرا قطان كاشاني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۱۰۳۴۵
تا صفحه: ۱۰۳۵۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A fully integrated fractional-N phase-locked loop for GNSS standards

نویسندگان: زهرا قطان كاشاني, Seyed Amin Izadi Avanji
عنوان مجله: IET Microwaves Antennas and Propagation
از صفحه: ۲۳۹۱
تا صفحه: ۲۳۹۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Analytical design of all-dielectric grating as a narrowband absorber

نویسندگان: امين راستگرداني, زهرا قطان كاشاني, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۹۵
تا صفحه: ۱۰۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

On the performance of THz wireless LOS links through random turbulence channels

نویسندگان: مهدي طاهرخاني, زهرا قطان كاشاني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: Nano Communication Networks
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Generalized circuit model for all-dielectric narrowband metasurface absorbers

نویسندگان: امين راستگرداني, زهرا قطان كاشاني, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۹۳۳۸
تا صفحه: ۹۳۴۴

سال: ۱۳۹۸

طراحي و ساخت سامانه پايش پارامترهاي جوي به منظور پيش بيني وضع هوا

نویسندگان: زهرا قطان كاشاني, سيد امين ايزدي, محمد جواد سياهكاري
عنوان مجله: الكترومغناطيس كاربردي
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۴۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Plasmonic Mid-Infrared Wavelength Selector and Linear Logic Gates Based on Graphene Cylindrical Resonator

نویسندگان: سميه عسگري, نصرت الله گرانپايه, زهرا قطان كاشاني
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY
از صفحه: ۴۲
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Tunable nano-scale graphene-based devices in mid-infrared wavelengths composed of cylindrical resonators

نویسندگان: سميه عسگري, زهرا قطان كاشاني, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of Optics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Resource allocation for non-delay-sensitive satellite services using adaptive coding and modulation multiple-input and multiple output orthogonal frequency division multiplexing

نویسندگان: نادر مكاري, پدرام حاجي پور, ليلا محمدي, پروين سجودي سردرود, زهرا قطان كاشاني
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analysis of Terahertz-Induced Optical Phase Modulation in a Nonlinear Dielectric Slab

نویسندگان: زهرا قطان كاشاني, سيد امين اله ايزدي اونجي, محمود شاه آبادي
عنوان مجله: Progress In Electromagnetics Research M
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۱

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Coupling of Free Space Sub-Terahertz Waves into Dielectric Slabs Using PC Waveguides

نویسندگان: زهرا قطان كاشاني, Tomasz Hasek, محمود شاه آبادي, Martin Koch
عنوان مجله: OPTICS EXPRESS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Sub-terahertz on off Switch Based on a Two-Dimensional Photonic Crystal Infiltrated by Liquid Crystals

نویسندگان: زهرا قطان كاشاني, Tomasz Hasek, Rafal Wilk, محمود شاه آبادي, Martin Koch
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۴۶۲۳
تا صفحه: ۴۶۲۵

سال: ۱۳۸۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Full-Wave Analysis of Coupled Waveguides in a Two-Dimensional Photonic Crystal

نویسندگان: زهرا قطان كاشاني, نسرين حجت, محمود شاه آبادي
عنوان مجله: Progress in Electromagnetics Research
از صفحه: ۲۹۱
تا صفحه: ۳۰۷