سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Stochastic very short?term economic dispatch for wind power operation using flexible ramp reserve

نویسندگان: الناز نادرمحمودي, تورج امرايي, سالار صابري اسكوئي
عنوان مجله: International Transactions on Electrical Energy Systems
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A heuristic benders-decomposition-based algorithm for transient stability constrained optimal power flow

نویسندگان: حسين صابري, تورج امرايي, Cuo Zhang, Zhao Yang Dong
عنوان مجله: ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۹

پيش بيني ناپايداري گذرا و جزيره شدگي ناخواسته سيستم قدرت با استفاده از اطلاعات PMU

نویسندگان: صادق كمالي, تورج امرايي
عنوان مجله: كنترل
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Hybrid AC/DC Transmission Expansion Planning Considering HVAC to HVDC Conversion Under Renewable Penetration

نویسندگان: مجتبي مرادي سپه وند, تورج امرايي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۹

برنامه ريزي تأخير براي بهبود ميرايي نوسان توان در حضور تأخيرهاي تصادفي

نویسندگان: رسول اصغري, سيد بابك مظفري, تورج امرايي, قنبري صباغ محمد
عنوان مجله: مهندسي برق دانشگاه تبريز
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A benders-decomposition-based transient-stability-constrained unit scheduling model utilizing cutset energy function method

نویسندگان: حسين صابري, تورج امرايي, Cuo Zhang, Zhao Yang Dong
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Stochastic Network Constrained Unit Commitment to Determine Flexible Ramp Reserve for Handling Wind Power and Demand Uncertainties

نویسندگان: سالار نقدعليان, تورج امرايي, صادق كمالي, Florin Capitanescu
عنوان مجله: IEEE Transactions on Industrial Informatics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

طراحي كنترل كننده تكميلي بر مبناي اثر پايدارسازي تأخير براي ميراسازي نوسانات بين ناحيه اي در يك سيستم قدرت

نویسندگان: رسول اصغري, سيد بابك مظفري, تورج امرايي
عنوان مجله: كنترل JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Look ahead dynamic security-constrained economic dispatch considering frequency stability and smart loads

نویسندگان: مسعود جوادي, تورج امرايي, Florin Capitanescu
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۲۴۰
تا صفحه: ۲۵۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

An MILP formulation for controlled islanding coordinated with under frequeny load shedding plan

نویسندگان: فرهاد تيموري, تورج امرايي
عنوان مجله: ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
از صفحه: ۱۱۶
تا صفحه: ۱۲۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A Linear Daily Unit Commitment Model to Improve the Transient Stability of Power System

نویسندگان: سالار نقدعليان, تورج امرايي, صادق كمالي
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Network Constrained Unit Commitment Under Cyber Attacks Driven Overloads

نویسندگان: حسين شايان, تورج امرايي
عنوان مجله: IEEE Transactions on Smart Grid
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Stochastic multi-objective distribution automation strategies from reliability enhancement point of view in the presence of plug in electric vehicles

نویسندگان: Mehdi Mohammadi, Soodabeh Soleymani, Taher Niknam, تورج امرايي
عنوان مجله: JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS
از صفحه: ۲۹۳۳
تا صفحه: ۲۹۴۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Wide area damping of electromechanical low frequency oscillations using phasor measurement data

نویسندگان: مرتضي خسروي چرمي, تورج امرايي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱۸۳
تا صفحه: ۱۹۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Stochastic SCUC considering compressed air energy storage and wind power generation A techno-economic approach with static voltage stability analysis

نویسندگان: محمد قلجه ئي, Ali Ahmadian, مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, Ali Elkamel
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۴۸۹
تا صفحه: ۵۰۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Linear Model for Dynamic Generation Expansion Planning Considering Loss of Load Probability

نویسندگان: سيدعلي رشيدائي, تورج امرايي, محمود فتوحي فيروزآباد
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
از صفحه: ۶۹۲۴
تا صفحه: ۶۹۳۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Controlled Network Splitting Considering Transient Stability Constraints

نویسندگان: صادق كمالي, تورج امرايي, Florin Capitanescu
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Novel Method to Design Delay-Scheduled Controllers for Damping Inter-Area Oscillations

نویسندگان: Rasoul Asghari, Babak Mozafari, Mohammad Salay Naderi, تورج امرايي, Venera Nurmanova, Mehdi Bagheri
عنوان مجله: IEEE Access
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Multiobjective optimal setting for UFLS relays considering voltage deviation

نویسندگان: Mohammad Alizadeh, Meysam Jafari-Nokandi, تورج امرايي
عنوان مجله: International Transactions on Electrical Energy Systems
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Semi Adaptive Setting of Under Frequency Load Shedding Relays Considering Credible Generation Outage Scenarios

نویسندگان: سيدسهراب بني جمالي, تورج امرايي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱

سال: ۱۳۹۷

Delay-Scheduled Controllers for Inter-Area Oscillations Considering Time Delays

نویسندگان: Rasoul Asghari, Seyyed Babak Mozafari, تورج امرايي
عنوان مجله: International Journal of Engineering, Transactions B: Applications
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Fault Detection in Distribution Networks in Presence of Distributed Generations Using a Data Mining Driven Wavelet Transform

نویسندگان: يونس محمدنيان دوآب, تورج امرايي, Alireza Soroudi
عنوان مجله: IET Smart Grid
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Coordination of directional over-current relays in active distribution networks using generalised benders decomposition

نویسندگان: حسين صابري, تورج امرايي
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۴۰۷۸
تا صفحه: ۴۰۸۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Probabilistic congestion driven network expansion planning using point estimate technique

نویسندگان: Hossein Saberi, Hassan Monsef, تورج امرايي
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۴۲۰۲
تا صفحه: ۴۲۱۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Towards Controlled Islanding for Enhancing Power Grid Resilience Considering Frequency Stability Constraints

نویسندگان: فرهاد تيموري, تورج امرايي, حسين صابري, Florin Capitanescu
عنوان مجله: IEEE Transactions on Smart Grid
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Probabilistic Under Frequency Load Shedding Considering RoCoF relays of Distributed Generators

نویسندگان: تورج امرايي, محمد قادري درباغي, Alireza Soroudi, Andrew Keane
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Mixed integer linear formulation for undervoltage load shedding to provide voltage stability

نویسندگان: مسعود جوادي, تورج امرايي
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Scenario-based stochastic optimal operation of wind/PV/FC/CHP/boiler/tidal/energy storage system considering DR programs and uncertainties

نویسندگان: ehsan jafari, Soodabeh Soleymani, Babak Mozafari, تورج امرايي
عنوان مجله: Energy, Sustainability and Society
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۶

حذف بار فركانسي چندمرحله اي در سيستم توزيع جزيره شده

نویسندگان: مهرنوش وطني, تورج امرايي, بابك مظفري, عليمحمد رنجبر
عنوان مجله: مهندسي و مديريت انرژي
از صفحه: ۲
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Coordinated design of PSS and TCSC to mitigate interarea oscillations

نویسندگان: Hamed Hasanvand, Mohammad R. Arvan, Babak Mozafari, تورج امرايي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱۹۴
تا صفحه: ۲۰۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Blackout prediction in interconnected electric energy systems considering generation re-dispatch and energy curtailment

نویسندگان: صادق كمالي, تورج امرايي
عنوان مجله: APPLIED ENERGY
از صفحه: ۵۰
تا صفحه: ۶۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dynamic Multi-Stage Under Frequency Load Shedding Considering Uncertainty of Generation Loss

نویسندگان: محمد قادري درباغي, تورج امرايي
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Controlled islanding using transmission switching and load shedding for enhancing power grid resilience

نویسندگان: تورج امرايي, حسين صابري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱۳۵
تا صفحه: ۱۴۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

Optimal setting for under frequency load shedding relays using mixed integer linear programming

نویسندگان: محمد عليزاده گل محله, تورج امرايي, ميثم جعفري
عنوان مجله: مهندسي برق و الكترونيك ايران
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: تركيه / Turkey

A robust undervoltage load shedding scheme against voltage instability

نویسندگان: ايمان كفاشان, سيدمحمدتقي ميرعلي مرتضائي, تورج امرايي
عنوان مجله: Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Relay logic for islanding detection in active distribution systems

نویسندگان: مهرنوش وطني, تورج امرايي, عليمحمد رنجبر, بابك مظفري
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Prediction of unplanned islanding using an energy based strategy

نویسندگان: صادق كمالي, تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Application of polynomial control to design a robust oscillation-damping controller in a multimachine power system

نویسندگان: حامد حسنوند, بابك مظفري, محمدرضا عاروان, تورج امرايي
عنوان مجله: ISA TRANSACTIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Probabilistic undervoltage load shedding using point estimate method

نویسندگان: ايمان كفاشان, تورج امرايي
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۴

Voltage Stability Constrained OPF Using A Bilevel Programming Technique

نویسندگان: تورج امرايي, عليرضا سرودي
عنوان مجله: iranian journal of electrical and electronic engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Robust dynamic network expansion planning considering load uncertainty

نویسندگان: سهيل سرحدي, تورج امرايي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱۴۰
تا صفحه: ۱۵۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: مراكش / MOROCCO

Comparative of Islanding Detection Passive Methods for Distributed Generation Applications

نویسندگان: مهرنوش وطني, تورج امرايي, iman soltani
عنوان مجله: International Journal of Innovation and Scientific Research
از صفحه: ۲۳۴
تا صفحه: ۲۴۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Transient Instability Prediction Using Decision Tree Technique

نویسندگان: تورج امرايي, سهيل رنجبر
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
از صفحه: ۳۰۲۸
تا صفحه: ۳۰۳۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Loss of Field Detection In Synchronous Generators Using Decision tree technique

نویسندگان: تورج امرايي
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۹۴۳
تا صفحه: ۹۵۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Decision making under uncertainty in energy systems State of the art

نویسندگان: عليرضا سرودي, تورج امرايي
عنوان مجله: RENEWABLE and SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
از صفحه: ۳۷۶
تا صفحه: ۳۸۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Adaptive scheme for local prediction of post-contingency power system frequency

نویسندگان: محمد عليزاده, تورج امرايي
عنوان مجله: ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
از صفحه: ۲۴۰
تا صفحه: ۲۴۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Probabilistic Determination of Pilot Points for Zonal Voltage Control

نویسندگان: تورج امرايي
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A functional model predictive control approach for power system load frequency control considering generation rate constraint

نویسندگان: mohammad shiroei, alimohammad ranjbar, تورج امرايي
عنوان مجله: International Transactions on Electrical Energy Systems
از صفحه: ۲۱۴
تا صفحه: ۲۲۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Coordination of Directional Overcurrent Relays Using Seeker Algorithm

نویسندگان: تورج امرايي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
از صفحه: ۱۴۱۵
تا صفحه: ۱۴۲۲

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Adaptive under-voltage load shedding scheme using model predictive control

نویسندگان: تورج امرايي, عليمحمد رنجبر, Rene Feuillet
عنوان مجله: ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
از صفحه: ۱۵۰۷
تا صفحه: ۱۵۱۳

سال: ۱۳۸۹

Immune-based selection of pilot nodes for secondary voltage control

نویسندگان: تورج امرايي, عليمحمد رنجبر, rene feuillet
عنوان مجله: EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER
از صفحه: ۹۳۸
تا صفحه: ۹۵۱

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimal placement of PMUs to maintain network observability using a modified BPSO algorithm

نویسندگان: مهدي حاجيان, عليمحمد رنجبر, تورج امرايي, بابك مظفري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۲۸
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

System protection scheme for mitigation of cascaded voltage collapses

نویسندگان: تورج امرايي, عليمحمد رنجبر, Rene Feuillet, بابك مظفري
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۲۴۲
تا صفحه: ۲۵۶

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Particle swarm optimization method for optimal reactive power procurement considering voltage stability

نویسندگان: بابك مظفري, تورج امرايي, عليمحمد رنجبر, مهران ميرجعفري
عنوان مجله: Scientia Iranica
از صفحه: ۵۳۴
تا صفحه: ۵۴۵

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

An enhanced under-voltage load-shedding scheme to provide voltage stability

نویسندگان: تورج امرايي, عليمحمد رنجبر, بابك مظفري, ناصر ساداتي
عنوان مجله: ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
از صفحه: ۱۰۳۸
تا صفحه: ۱۰۴۶

سال: ۱۳۸۵

محل برگزاری: ايران / Iran

A COMPETITIVE MARKET STRUCTURE FOR REACTIVE POWER PROCUREMENT*

نویسندگان: بابك مظفري, عليمحمد رنجبر, تورج امرايي, عليرضا شيراني
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering
از صفحه: ۲۵۹
تا صفحه: ۲۷۶