محل برگزاری: چك / Czech Republic

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

Evolution of Temperature, Microstructure and Inter-Granular Stresses During Directionally Solidification Process of a Ni-Based Superalloy

نویسندگان: Torfeh Maryam, جمشيد آقازاده, سهيل نخودچي

Torfeh Maryam, Jamshid Aghasi, Soheil Nakhodchi

عنوان همایش:

ASME 2018 Pressure Vessels and Piping Conference

محل برگزاری: چك / Czech Republic

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

Limit Load Analysis of a Torispherical head with Thermal Hot spot Damage

نویسندگان: سيدامير محريزي, سهيل نخودچي, Reza AdibiAsl

Seyed Amir Mehrizi, Soheil Nakhodchi, Reza AdibiAsl

عنوان همایش:

ASME 2018 Pressure Vessels and Piping Conference

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

LIFETIME EXTENSION FOR A LAND-BASED GAS TURBINE COMPRESSOR DISC

نویسندگان: سهيل نخودچي, محسن حامدي

Soheil Nakhodchi, Mohesen Hamedi

عنوان همایش:

TURBO EXPO Turbomachinery Technical Conference Exposition(2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

اثر تغييرات دما بر تورق بين صفحه اي در پوشش هاي سد حرارتي

نویسندگان: حسين ابراهيمي, سهيل نخودچي

Hossein Ebrahimi, Soheil Nakhodchi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

استخراج ثوابت مورد نياز براي تحليل رشد ترك خزشي فولاد 9Cr1MoVNb از ديدگاه مكانيك شكست

نویسندگان: احسان صابري, سهيل نخودچي

Ehsan Saberi, Soheil Nakhodchi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

بررسي تاثير ابزار و تعداد نقاط جوش بر استحكام جوشكاري اصطكاكي نقطه اي آلياژ آلومينيوم 5052

نویسندگان: مرتضي اسداللهي, سهيل نخودچي

Morteza Asadollahi, Soheil Nakhodchi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

Accuracy of fatigue life prediction of components using elastic and elastic-plastic finite element analysis

نویسندگان: اسماعيل سليم پورممان, سهيل نخودچي

Esmail Salimpour, Soheil Nakhodchi

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

بررسي تاثير هندسه ي ابزار و تعداد نقاط جوش بر استحكام جوشكاري اصطكاكي نقطه اي آلياژ آلومينيوم 5052

نویسندگان: سهيل نخودچي, مرتضي اسداللهي

Soheil Nakhodchi, Morteza Asadollahi

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چهارمين كنفرانس ملي آزمايشهاي غير مخرب

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸

تخمين عمر در مخازن تحت دماي بالا به كمك روش Two criteria diagram

Life assessment of high temprature vessels using Two criteria

نویسندگان: سهيل نخودچي, مهدي خزائيان

Soheil Nakhodchi, Mehdi Khazaeian

عنوان همایش: دومين كنفرانس ذخيره سازي و مخازن نفت و گاز

Petro Storage Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶

بررسي حساسيت به ترك گرم جوش در جوشكاري فولاد زنگ نزن آستنيتي 321 به روش SMAW

نویسندگان: سيدياسين سخائي نيا, حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني, حسين رضازاده, سهيل نخودچي

SEYYED YASIN SAKHAYI NIYA, Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani, hossein rezazadeh, Soheil Nakhodchi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي جوشكاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶

Numerical analysis of temperature distributions in friction stir welding of steel plates

نویسندگان: سهيل نخودچي, هادي سوداگري

Soheil Nakhodchi,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي جوشكاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶

بررسي عددي و آزمايشگاهي تنش پسماند ناشي از فرايند جوشكاري چند پاسه در ورق هاي فولاد زنگ نزن AISI321 با ضخامت غيريكسان

نویسندگان: صالح اكبري ايرج, سهيل نخودچي, حسين رضازاده, علي شكوه فر, شاهرخ سرخ خواه

Saleh Akbari iraj, Soheil Nakhodchi, , Ali Shkoohfar,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي جوشكاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

بررسي خستگي ناشي از ارتعاشات پره كمپرسور و اثر ناچ بر طول عمر پره

نویسندگان: سهيل نخودچي, اسماعيل سليم پورممان

Soheil Nakhodchi, Esmail Salimpour

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس تجهيزات دوار در صنايع نفت و نيرو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

بررسي اثر وجود تلرانس هاي ساخت بر توزيع تنش در محل اتصال ديسك و پره در توربين گاز

نویسندگان: مهدي مسعودي, اشكان درگاهي, سهيل نخودچي

Mehdi Masoudi, Ashkan Dargahi, Soheil Nakhodchi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس تجهيزات دوار در صنايع نفت و نيرو

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹

Finite Element Analysis of Fir-Tree Blade-Disc Assembly

نویسندگان: اشكان درگاهي, مهدي مسعودي, سهيل نخودچي

Ashkan Dargahi, Mehdi Masoudi, Soheil Nakhodchi

عنوان همایش:

2013 5th International Conference on Mechanical and Electrical Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

تحليل تنش در اتصال چسبي، جوش نقطه اي و هيبريدي ورق هاي فولادي

نویسندگان: سهيل نخودچي, آيدين غزنوي اسگوئي

Soheil Nakhodchi,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۳

تحليل تنش در محل اتصال ديسك و پره در توربين گازي

نویسندگان: اشكان درگاهي, مهدي مسعودي, سهيل نخودچي

Ashkan Dargahi, Mehdi Masoudi, Soheil Nakhodchi

عنوان همایش: كنفرانس مكانيك