تاثير بارگذاري اوليه در كلاهك مخزن تحت فشار

نام اساتید: سهيل نخودچي, كيوان نارويي
Soheil Nakhodchi, Keivan Narooei
نام دانشجو : مسعود وحيدي

مقايسه مدلهاي عددي متفاوت به منظور تحليل تنش در محل اتصال ديسك و پره در توربين گازي

نام اساتید: سهيل نخودچي, فرهاد شاهوردي
Soheil Nakhodchi, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : اشكان درگاهي

بررسي اثرات تلرانس هاي ساخت به توزيع تنشي در محل اتصال ديسك و پره توربين گاز

نام اساتید: سهيل نخودچي, فرهاد شاهوردي
Soheil Nakhodchi, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : مهدي مسعودي

تحليل تنش در اباتمنت زاويه دار

نام اساتید: سهيل نخودچي
Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محمدابراهيم اينانلوشاهوردي

مقايسه مدل هاي عددي پروسه شات پينينگ

نام اساتید: سهيل نخودچي, محمد شرعيات
Soheil Nakhodchi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : علي سليماني

بررسي استحكام جوشكاري اصطكاكي نقطه اي در آلياژ آلومينيوم

نام اساتید: سهيل نخودچي, محمد شرعيات
Soheil Nakhodchi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مرتضي اسداللهي

بررسي استفاده از جوشكاري اصطكاكي در تعمير و بازسازي قطعات فلزي

نام اساتید: سهيل نخودچي, مهدي ظهور
Soheil Nakhodchi, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : نيما نجفي زاده

بررسي واماندگي در يك قطعه جوشكاري شده از جنس فولاد ضد زنگ

نام اساتید: سهيل نخودچي, مهدي ظهور
Soheil Nakhodchi, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : زهرا جنيدي جعفري

تهيه مدل هندسي سه بعدي به روش مهندسي معكوس از قسمتهاي اصلي يك ماشين تاير سازي تك مرحله اي

نام اساتید: سهيل نخودچي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Soheil Nakhodchi, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : محمدرضا دمرچلي

تحليل تنش حرارتي در يك فريم اگزوز توربين

نام اساتید: سهيل نخودچي, مهرداد كازروني
Soheil Nakhodchi, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : محمدمحسن پهلوانيان

طراحي و ساخت سازه يك مبدل حرارتي گاز- مايع به صورت پايلوت آزمايشگاهي

نام اساتید: سهيل نخودچي, مجيد بازارگان, عبدالحسين جلالي اقچاي
Soheil Nakhodchi, Majid Bazargan, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : سينا جعفري

طراحي و ساخت سيستم تاسيسات و اسپري يك مبدل حرارتي گاز مايع به صورت پايلوت آزمايشگاهي

نام اساتید: مجيد بازارگان, سهيل نخودچي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Majid Bazargan, Soheil Nakhodchi, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : حسين عسگري

طراحي و ساخت فيكسچر تست كشش نمونه هاي كوچك

نام اساتید: سهيل نخودچي, مجيد قريشي
Soheil Nakhodchi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : زهرا زماني