مشخصات فردی

نام: سهیل

نام خانوادگی: نخودچی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: SNakhodchi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱-۸۴۰۶۳۲۸۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SoheilNakhodchi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: ساخت و تولید

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک