محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

Numerical Analysis on Flexural Properties of Sandwich Panels with FML Face Sheets Reinforced by SMA Wires

نویسندگان: سميرا خليلي, سيد محمدرضا خليلي, Puneet Mahajan, رضا اسلامي فارساني

Samira Khalili, Seyed Mohammd Reza Khalili, Puneet Mahajan, Reza Eslami Farsani

عنوان همایش:

The 6th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-6)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

Experimental Investigation on Flexural Properties of Sandwich Panels with FML Face Sheets Reinforced by SMA wires

نویسندگان: سميرا خليلي, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني

Samira Khalili, Seyed Mohammd Reza Khalili, Reza Eslami Farsani

عنوان همایش:

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Experimental Investigation on the Energy absorption of Self-Healing Composites Subjected to Impact Loading

نویسندگان: غلامرضا آقاميرزاده, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني

Gholamreza Aghamirzadeh, Seyed Mohammd Reza Khalili, Reza Eslami Farsani

عنوان همایش:

The 5th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-5)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Fabrication and bending characterization of Cu-Fe FGM produced by powder metallurgy method

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, مريم ترابيان, علي سعيدي

Seyed Mohammd Reza Khalili, Maryam Torabian, Ali Saeedi

عنوان همایش:

The 5th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-5)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Experimental study on compressive strength of resin epoxy composite reinforced with shape memory alloy fiber under static load and assessment of some effective parameters

نویسندگان: Nathan Jafarian Jam, MirHossein Malayeri, سيد محمدرضا خليلي

Nathan Jafarian Jam, MirHossein Malayeri, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش:

The 5th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-5)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Investigation of the Mechanical Properties of the Cylindrical Composite Shells in Experiment

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, طيبه اكبري

Seyed Mohammd Reza Khalili, Tayebeh Akbari

عنوان همایش:

The 5th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-5)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Experimental study of the single strap hybrid joint under static load

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, M Mollahasanai

Seyed Mohammd Reza Khalili, M Mollahasanai

عنوان همایش:

The 5th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-5)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Tensile properties of self-healing metal matrix composites reinforced with superelastic NiTi wires

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محمدامين پورمير

Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammadamin Poormir

عنوان همایش:

The 5th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-5)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Experimental study on the effect of stacking sequence of layers in the fiber metal laminates subjected to static and dynamic tests

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, Mostafa Sharafi, علي سعيدي

Seyed Mohammd Reza Khalili, Mostafa Sharafi, Ali Saeedi

عنوان همایش:

The 5th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-5)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

Effect of thermal cycles on repairing the edge-cracked aluminum plates by using carbon/epoxy composite patches under tensile load

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, Alireza Sobhani

Seyed Mohammd Reza Khalili, Alireza Sobhani

عنوان همایش:

The 5th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-5)

محل برگزاری: مالزي / Malaysia

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

Modification of Fracture and Fatigue Behavior of Fiber Metal Laminates by Nanofillers

نویسندگان: سيدمحمدصالح موسوي بفرويي, رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي

Seyed Mohammad Saleh Mousavi Bafrouyi, Reza Eslami Farsani, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش:

2nd International Congress on Technology - Engineering Science

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

مقاوم سازي چندلايه ي الياف-فلز هوشمند با استفاده از سيم حافظه دار تحت بارگذاري ضربه سرعت بالا

نویسندگان: مسعود خزائي, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني

Masoud Khazaie, Seyed Mohammd Reza Khalili, Reza Eslami Farsani

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك و هوافضا

1st International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

ساخت و تعيين چقرمگي شكست در كامپوزيت پليمري خودترميم شونده با الياف توخالي

نویسندگان: ليلا رحيم پور, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني

, Seyed Mohammd Reza Khalili, Reza Eslami Farsani

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك

3rd National and 1st International Conference on Applied Researches in Electrical Mechanical and Mechantronics Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

On the Flexural Behavior of Multiscale Nano-Silica/E-glass/Epoxy Anisogrid-Stiffened Composite Structures

نویسندگان: حامد خسروي, رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي

Hamed Khosravi, Reza Eslami Farsani, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

Experimental investigation on flexural properties of self-healing composites fabricated by short hollow fibers

نویسندگان: حميد قنبري, غلامرضا اقاميرزاده, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني

, , Seyed Mohammd Reza Khalili, Reza Eslami Farsani

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

Thermal cycling and environmental effect on tensile behavior of adhesive single lap joints for fiber metal laminate

نویسندگان: محمد شرفي, سيد محمدرضا خليلي, ناصر مهرصفت, رضا اسلامي فارساني

, Seyed Mohammd Reza Khalili, , Reza Eslami Farsani

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

Experimental study on sandwich panels with edge Insert under Pull out load

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, فاتحي

Seyed Mohammd Reza Khalili, H Fatehi

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

Autonomous Self-healing fiber metal laminates

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, اسماعيل ميرزاقلي

Seyed Mohammd Reza Khalili, Esmaeil Mirzagholi

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

Experimental Buckling Analysis of Laminated Composite Cylindrical Shells with Embedded Shape Memory Alloy Wires

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, طيبه اكبري

Seyed Mohammd Reza Khalili, Tayebeh Akbari

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

Experimental investigation of compression properties of basalt continuous filament epoxy composite filled with shape memory wire

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, M Rajabpour, MR Jafarnezhad, R Maher

Seyed Mohammd Reza Khalili, M Rajabpour, MR Jafarnezhad, R Maher

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

Numerical analysis and manufacture of carbon leg prostheses

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, هادي نوروزيان ريكنده

Seyed Mohammd Reza Khalili, Hadi Norouzian reykande

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

Dynamic stress intensity factor of finite piezoelectric composite plate under impact load

نویسندگان: S Fotoohi, سيد محمدرضا خليلي

S Fotoohi, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

Characterization of Three-Point Bending Behavior of Isogrid-Stiffened Epoxy Composite Structures with Multiscale Reinforcements of E-glass Fibers and Silica Nanoparticles

نویسندگان: حامد خسروي, رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي, حسين ابراهيم نژاد خالجيري

Hamed Khosravi, Reza Eslami Farsani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Hossein Ebrahimnezhad khaljiri

عنوان همایش: همايش يافته هاي نوين در هوافضا و علوم وابسته

Modern Achievement on Aerospace and Related Sciences

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

Isothermal Heat Aging Effects on Mechanical Properties of Carbon/Phenolic Composite Materials for Supersonic Aircrafts

نویسندگان: مسلم نجفي, سيد حميد ميرجاني, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني

, , Seyed Mohammd Reza Khalili, Reza Eslami Farsani

عنوان همایش: همايش يافته هاي نوين در هوافضا و علوم وابسته

Modern Achievement on Aerospace and Related Sciences

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

Fuzzy Modeling the Influence of Fiber Volume Fraction and Strain Rate on Tensile Properties of carbon/Epoxy composites

نویسندگان: مسلم نجفي, رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي

, Reza Eslami Farsani, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

Experimental Investigation of Flextural properties of E-glass Fiber/Epoxy Grid Composite Structures Filled with Self-Healing Materials

نویسندگان: اميرحسين عالي خاني, رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي

Amirhossein Alikhani, Reza Eslami Farsani, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

Reinforcing Effect of Carbon Nanotubes on Flexural Behavior of Carbon Fiber/Epoxy Grid Composite Structures-Experimental Investigation

نویسندگان: عليرضا شهرابي فراهاني, رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي, محمدرضا زماني

Alireza Shahrabi, Reza Eslami Farsani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Reza Zamani

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

تحليل المان محدود و اعتبارسنجي آزمايشگاهي كمانش نيم استوانه ي مشبك كامپوزيتي با الگوي لوزي تحت بار محوري

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, ياسر صديق بيجار پسي, سيدمهيار ميرمحمدحسين آهاري, محمدرضا زماني

Seyed Mohammd Reza Khalili, Yaser Sedigh bijarpassi, Seyed mahyar Mir mohammad hossein ahari, Mohammad Reza Zamani

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

تحليل تجربي و عددي نيم استوانه مشبك كامپوزيتي با الگوي شش ضلعي تحت ضربه عرضي سرعت بالا

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, سيدمهيار ميرمحمدحسين آهاري, حسن فرحبخش, محمدرضا زماني

Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed mahyar Mir mohammad hossein ahari, , Mohammad Reza Zamani

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

Evaluation of Plastic Zone around the Crack Tip in Polyester-Based Clay Nanocomposites An Analytical Study

نویسندگان: مسلم نجفي, سيد محمدرضا خليلي, سيدحميد ميرجاني, رضا اسلامي فارساني

, Seyed Mohammd Reza Khalili, , Reza Eslami Farsani

عنوان همایش: اولين كنگره سراسري فناوري هاي نوين ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

Experimental and numerical buckling analysis of composite semi-cylindrical lattice with different patterns

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, ياسر صديق بيجار پسي, حسن فرحبخش, محمدرضا زماني

Seyed Mohammd Reza Khalili, Yaser Sedigh bijarpassi, , Mohammad Reza Zamani

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي لوله و مخازن كامپوزيت

First International Conference on Composite Pipes Vessles and Tanks

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

بررسي جذب انرژي در سازه مشبك كامپوزيتي استوانه اي تحت بارگذاري ضربه

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, سيدمهيار ميرمحمدحسين آهاري, ياسر صديق بيجار پسي

Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed mahyar Mir mohammad hossein ahari, Yaser Sedigh bijarpassi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي لوله و مخازن كامپوزيت

First International Conference on Composite Pipes Vessles and Tanks

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

تحليل عددي استوانه هاي كامپوزيتي تقويت شده مشبك تحت بار گسترده جانبي

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, حسن فرحبخش, سيدمهيار ميرمحمدحسين آهاري

Seyed Mohammd Reza Khalili, , Seyed mahyar Mir mohammad hossein ahari

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي لوله و مخازن كامپوزيت

First International Conference on Composite Pipes Vessles and Tanks

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

Mechanical properties of hybrid nano composite of polycarbonate reinforced by SiO2/AL2O3

نویسندگان: حميد دوايي مركزي, رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي

, Reza Eslami Farsani, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي كامپوزيت

the 4th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-4)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

Thermal cycling and environmental effect on tensile impact behavior of hybrid single lap joints for fiber metal laminate

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, مهدي شرفي, رضا اسلامي فارساني

Seyed Mohammd Reza Khalili, , Reza Eslami Farsani

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي كامپوزيت

the 4th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-4)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

Sandwich panel fabrication with auxetic foam core made of Polyurethane and glass fiber composite facesheet

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, سميه محرمي

Seyed Mohammd Reza Khalili, Somayeh Moharami

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي كامپوزيت

the 4th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-4)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

Numerical analysis and manufacture of a simple carbon leg prostheses for runner

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, هادي نوروزيان ريكنده

Seyed Mohammd Reza Khalili, Hadi Norouzian reykande

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي كامپوزيت

the 4th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-4)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

Experimental and micromechanics characterization of shape memory alloy short wires reinforced epoxy resin

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, علي سعيدي

Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Saeedi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي كامپوزيت

the 4th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-4)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

Fabrication Procedure and buckling Behavior of Composite Lattice Cylindrical Shells Under Axial Loading

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, حسن فرحبخش, سيدمهيار ميرمحمدحسين آهاري, محمدرضا زماني

Seyed Mohammd Reza Khalili, , Seyed mahyar Mir mohammad hossein ahari, Mohammad Reza Zamani

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي كامپوزيت

the 4th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-4)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

بررسي تجربي رشد آسيب در ضربه كم سرعت تكراري بر روي سازه گلار

نویسندگان: مهدي يارمحمد توسكي, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي

Mahdi Yarmohammadtooski, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

13th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

Experimental analysis of tool drop with repeated impact on glar plate

نویسندگان: مهدي يارمحمد توسكي, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي

Mahdi Yarmohammadtooski, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

Experimental investigation on tensile impact behavior of sandwich plates with shape memory alloy reinforced composite face sheets

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي

Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

Effect of shape memory alloy wires on energy absorption of laminated

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, مصطفي شرفي

Seyed Mohammd Reza Khalili,

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

Effect of environment and thermal cycles on tensile behavior of hybrid single lap joints for fiber metal laminates

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, مصطفي شرفي

Seyed Mohammd Reza Khalili,

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

Thermal cycling and environmental effect on tensile impact behavior of single adhesive lap joints for fiber metal laminate

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, نويد مهرصفت, مصطفي شرفي

Seyed Mohammd Reza Khalili, ,

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

Experimental and numerical investigation on the interfacial behavior of shape memory alloy (SMA) /Epoxy composites

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, عماد فخيمي, علي سعيدي, H Mansour Pour

Seyed Mohammd Reza Khalili, Emad Fakhimi, Ali Saeedi, H Mansour Pour

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۹

تحليل عددي ايمپلنت هاي دندانپزشكي در معرض بارگذاري حرارتي

نویسندگان: بابك ضيايي, سيد محمدرضا خليلي

, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۹

آناليز تجربي ضربه كششي روي صفحات ساندويچي با هسته فوم

نویسندگان: فرخ بينش, سيد محمدرضا خليلي

, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۹

تحليل عددي الاستيسته ضربه كم سرعت ورق ساندويچي با رويه هاي FML

نویسندگان: سيد حسين حسيني, سيد محمدرضا خليلي

, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

طراحي و پياده سازي كامل سيستم كنترلي ارزان قيمت براي دستگاه فيلامنت وايندينگ

نویسندگان: سيد نويد حيدري, محسن مصيب نژاد, سينا اعظمي, رضا سلطاني, سيد محمدرضا خليلي

, Mohsen Mosayebnezhad, Sina Azami, , Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

تحليل عددي ايمپلنت هاي دندانپزشكي در معرض بار گذاري خستگي

نویسندگان: بابك ضيايي, سيد محمدرضا خليلي, علي داور

, Seyed Mohammd Reza Khalili,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

تحليل، تجربي و عددي پانلهاي ساندويچي كامپوزيتي با هسته مشبك تحت بار خمشي

نویسندگان: طاهر احمدي, سيد محمدرضا خليلي, علي داور

, Seyed Mohammd Reza Khalili,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

تحليل عددي اتصالهاي تركيبي تك لبه اي كامپوزيتي تحت بارگذاري گسترده عرضي با پيش كشش محوري

نویسندگان: يونس كاكه اله زاده, سيد محمدرضا خليلي, مجيد مختاري

Yunes Kakeh allah zadeh, Seyed Mohammd Reza Khalili, Majid Mokhtari

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

Static behavior of piezoelectric integrated sandwich plate to use as energy harvesting structures

نویسندگان: سميرا خليلي, سيد محمدرضا خليلي, مجيد عميد پور

, Seyed Mohammd Reza Khalili, Majied Amidpour

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۹

Numerical Simulation and Experimental Study of Explosive Compaction of Tungsten Powder

نویسندگان: مهدي ظهور, سيد محمدرضا خليلي, نادر پروين, علي مهدي پور عمراني

Mehdi Zohoor, Seyed Mohammd Reza Khalili, ,

عنوان همایش:

2nd WSEAS International Conference on Applied and Theoretical mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۲۵

استفاده از روش متالورژي پودر انفجاري زير آب در توليد قطعات تنگستني

نویسندگان: مهدي ظهور, علي مهدي پور عمراني, نادر پروين, سيد محمدرضا خليلي

Mehdi Zohoor, , , Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك

14th Annual Conference of Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۰۱

توليد قطعات تنگستني به روش متالورژي پودر انفجاري

نویسندگان: مهدي ظهور, علي مهدي پور عمراني, سيد محمدرضا خليلي, نادر پروين

Mehdi Zohoor, , Seyed Mohammd Reza Khalili,

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي و هفتمين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰/۰۱

بررسي و مقايسه تئوري و عملي چهار روش مختلف ساخت آستري خرج انفجاري موشك هاي ضد زره و اثر هر يك بر نفوذ در اهداف زرهي

نویسندگان: مهدي ظهور, سيد محمدرضا خليلي, غلامرضا عباسي جنتي

Mehdi Zohoor, Seyed Mohammd Reza Khalili,

عنوان همایش: ششمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران