سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Experimental investigation on flexural properties of self-healing composites reinforced by shape memory strip

نویسندگان: حسام الدين قنبري, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني, سميرا خليلي, Puneet Mahajan
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

Investigation of Tensile Characteristics of an Epoxy Matrix Composite with Uni-Directional and Hybrid Tissue Natural Hemp Fibers

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني, علي اصغر جافرزاده خرم آباديان, سجاد حياتي
عنوان مجله: Mechanics Of Advanced Composite Structures
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Tensile and creep behavior of microvascular based self-healing composites: Experimental study

نویسندگان: رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي, علي خادم التوليتي, علي سعيدي
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۷

سال: ۱۳۹۷

مطالعه كمانش استاتيكي پوسته استوانه اي كامپوزيتي تقويت شده با آلياژ حافظه دار به روش تجربي

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, طيبه اكبري
عنوان مجله: علوم و فناوري كامپوزيت
از صفحه: ۵۵۱
تا صفحه: ۵۶۴

سال: ۱۳۹۷

ساخت ماده هدفمند مس- آهن به روش متالورژي پودر و مشخصه يابي مكانيكي آن

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, مريم ترابيان, رضا اسلامي فارساني
عنوان مجله: علوم و فناوري كامپوزيت
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۷

بررسي تجربي خواص كششي كامپوزيت زمينه فلزي خود ترميم با سيم نيكل - تيتانيوم سوپر الاستيك با استفاده از روش تاگوچي

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محمدامين پورمير, رضا اسلامي فارساني
عنوان مجله: علوم و فناوري كامپوزيت
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۷

بررسي تجربي رفتار مكانيكي كامپوزيت پليمري خودترميم شونده تحت اثر سيكل هاي گرمايشي

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محسن زارعي, رضا اسلامي فارساني
عنوان مجله: علوم و فناوري كامپوزيت
از صفحه: ۸
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۷

بررسي تجربي رفتار كششي كامپوزيت پليمري خودترميم شونده تحت اثر سيكل هاي گرمايشي

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محسن زارعي, رضا اسلامي فارساني, محمدرضا زماني
عنوان مجله: مهندسي ساخت و توليد ايران
از صفحه: ۱۸
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimal design of a bio-inspired self-healing metal matrix composite reinforced with NiTi shape memory alloy strips

نویسندگان: محمدامين پورمير, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني
عنوان مجله: JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Experimental Investigation on the Smart Self-Healing Composites Based on the Short Hollow Glass Fibers and Shape Memory Alloy Strips

نویسندگان: غلامرضا آقاميرزاده, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني, علي سعيدي
عنوان مجله: POLYMER COMPOSITES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۶

Low Velocity Impact Response of Laminated Composite Truncated Sandwich Conical Shells with Various Boundary Conditions Using Complete Model and GDQ Method

نویسندگان: A Azizi, سيد محمدرضا خليلي, Keramat Malekzadeh
عنوان مجله: Journal of Applied and Computational Mechanics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۶

Free Vibration of a Thick Sandwich Plate Using Higher Order Shear Deformation Theory and DQM for Different Boundary Conditions

نویسندگان: M Nasihatgozar, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: Journal of Applied and Computational Mechanics
از صفحه: ۱۶
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۶

بهينه سازي رفتار خودترميمي كامپوزيت زمينه اپوكسي تقويت شده با الياف شيشه توخالي

نویسندگان: هانيه افتخاري, رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي, حسين ابراهيم نژاد خالجيري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۸۲
تا صفحه: ۱۹۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of thermal cycling on tensile properties of degraded FML to metal hybrid joints exposed to sea water

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, مصطفي شرفي, رضا اسلامي فارساني, علي سعيدي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES
از صفحه: ۹۵
تا صفحه: ۱۰۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Determination of the elastic properties of randomly oriented shape memory alloy (SMA) discontinuous wires reinforced epoxy resin

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, علي سعيدي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۴۸
تا صفحه: ۱۶۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Vibration and buckling analysis of laminated sandwich conical shells using higher order shear deformation theory and differential quadrature method

نویسندگان: M Nasihatgozar, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES and MATERIALS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Low-velocity impact response of sandwich conical shell with agglomerated single-walled carbon nanotubes-reinforced face sheets considering structural damping

نویسندگان: A Azizi, سيد محمدرضا خليلي, K Malekzadeh Fard
عنوان مجله: JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES and MATERIALS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dynamic response of laminated composite beam reinforced with shape memory alloy wires subjected to low velocity impact of multiple masses

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, علي سعيدي
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Low velocity impact response and dynamic stresses of thick high order laminated composite truncated sandwich conical shell based on a new TDOF spring.mass.damper model considering structural damping

نویسندگان: A Azizi, سيد محمدرضا خليلي, Keramat Malekzadeh Fard
عنوان مجله: STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۷۷۱
تا صفحه: ۷۹۱

سال: ۱۳۹۶

تحليل اثر هندسي شبكه بر پاسخ مودال سازه استوانه اي مشبك كامپوزيتي به روش تجربي و عددي

نویسندگان: محمدرضا زماني, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: دانش و فناوري هوافضا
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Investigation of the Self-Healing Behavior of Sn-Bi Metal Matrix Composite Reinforced with NiTi Shape Memory Alloy Strips Under Flexural Loading

نویسندگان: محمدامين پورمير, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني
عنوان مجله: JOM
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Effect of Pre-Tension on Tensile Strength of Glass Fibers-Epoxy Composite Reinforced with Shape Memory Alloy Wire

نویسندگان: مسعود خزايي, رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: POLYMER COMPOSITES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

Compression Analysis of Hollow Cylinder Basalt Continuous Filament Epoxy Composite Filled with Shape Memory Wire

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, M Rajabpour, MR Jafarinejad, R Maher
عنوان مجله: Mechanics Of Advanced Composite Structures
از صفحه: ۲۲۵
تا صفحه: ۲۳۲

سال: ۱۳۹۵

The Effect of External Skin on Buckling Strength of Composite Lattice Cylinders Based on Numerical and Experimental Analysis

نویسندگان: محمدرضا زماني, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: Mechanics Of Advanced Composite Structures
از صفحه: ۸۳
تا صفحه: ۸۷

سال: ۱۳۹۵

مطالعه تجربي و عددي كمانش نيم استوانه مشبك كامپوزيتي

Experimental and numerical study of the buckling of semi0cylindrical composite lattice

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, ياسر صديق بيجار پسي, سيدمهيار ميرمحمدحسين آهاري
عنوان مجله: علوم و فناوري كامپوزيت
از صفحه: ۲۶۹
تا صفحه: ۲۷۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

General equations for free vibrations of thick doubly curved sandwich panels with compressible and incompressible core using higher order shear deformation theory

نویسندگان: M Nasihatgozar, سيد محمدرضا خليلي, K Malekzadeh Fard
عنوان مجله: STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۷۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Static and vibration properties of randomly oriented shape memory alloy short wires reinforced epoxy resin

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, علي سعيدي
عنوان مجله: JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES
از صفحه: ۱۱۰۴
تا صفحه: ۱۱۱۴

سال: ۱۳۹۵

Accelerated Heat Aging Study of Phenolic/Basalt Fiber Reinforced Composites

نویسندگان: مسلم نجفي, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني
عنوان مجله: Mechanics Of Advanced Composite Structures
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۵

Analysis of Dynamic Stress Intensity Factor of Finite Piezoelectric Composite Plate Under a Dynamic Load

نویسندگان: سكينه فتوحي, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: FME Transactions
از صفحه: ۳۴۸
تا صفحه: ۳۵۲

سال: ۱۳۹۵

تحليل خمش ورق كامپوزيتي و ساندويچي حاوي لايه هاي پيزوالكتريك با استفاده از تئوري عمومي-محلي اصلاح شده

نویسندگان: ايرج رجبي, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۱۲۱
تا صفحه: ۱۳۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

EFFECT OF THERMAL CYCLING ON THE TENSILE BEHAVIOR OF POLYMER COMPOSITES REINFORCED BY BASALT AND CARBON FIBERS

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, مسلم نجفي, رضا اسلامي فارساني
عنوان مجله: MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS
از صفحه: ۸۰۷
تا صفحه: ۸۱۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Evaluation of the effective mechanical properties of shape memory wires/epoxy composites using representative volume element

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, علي سعيدي, عماد فخيمي
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS
از صفحه: ۱۷۶۱
تا صفحه: ۱۷۷۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Experimental investigation on the debonding strength in shape memory alloy wire reinforced polymers

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, علي سعيدي
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Non-linear transient dynamic analysis of sandwich plate with composite face-sheets embedded with shape memory alloy wires and flexible core- based on the mixed LW (layer-wise)/ESL (equivalent single layer) models

نویسندگان: محسن بت شكنان دهكردي, سيد محمدرضا خليلي, E. Carrera
عنوان مجله: COMPOSITES PART B-ENGINEERING
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Investigation of the response of an aluminium plate subjected to repeated low velocity impact using a continuum damage mechanics approach

نویسندگان: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, مهدي يارمحمد توسكي, R. C. ALDERLIESTEN
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۴۷۵
تا صفحه: ۴۸۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Low velocity impact analysis of Sandwich Plates with functionally graded face sheets

نویسندگان: يونس محمدي, سيد محمدرضا خليلي, كرامت ملك زاده
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Temperature-dependent buckling analysis of sandwich truncated conical shells with FG facesheets

نویسندگان: جواد سيدي, سيد محمدرضا خليلي, كرامت ملك زاده
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Frequency analysis of sandwich plate with active SMA hybrid composite face-sheets and temperature dependent flexible core

نویسندگان: محسن بت شكنان دهكردي, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۴۰۸
تا صفحه: ۴۱۹

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Creep behavior of basalt fiber-metal laminate composites

نویسندگان: وحيد دقيق, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني
عنوان مجله: COMPOSITES PART B-ENGINEERING
از صفحه: ۲۷۵
تا صفحه: ۲۸۲

سال: ۱۳۹۴

بررسي تجربي ضربه كم سرعت تكراري بر روي سازه گلار با سطوح انرژي مختلف

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, مهدي يارمحمد توسكي, - آلدريستن
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

Experimental bending analysis of strip sandwich and laminated composite Plates

نویسندگان: ايرج رجبي, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات
عنوان مجله: international journal of advanced design and manufacturing technology
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۹۸

سال: ۱۳۹۳

بررسي تجربي خزش در كامپوزيت هاي پليمري فنوليك تقويت شده با الياف بازالت

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني, علي دستمرد, علي سعيدي
عنوان مجله: علوم و فناوري كامپوزيت
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

Hybridization effect of basalt and carbon fibers on impact and flexural properties of phenolic composites

نویسندگان: مسلم نجفي, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني
عنوان مجله: IRANIAN POLYMER JOURNAL
از صفحه: ۷۶۷
تا صفحه: ۷۷۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Static tensile and transient dynamic response of cracked aluminum plate repaired with composite patch numerical study

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, مجيد مختاري
عنوان مجله: APPLIED COMPOSITE MATERIALS
از صفحه: ۴۴۱
تا صفحه: ۴۵۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A global local theory with stress recovery and a new post-processing technique for stress analysis of asymmetric orthotropic sandwich plates with single/dual cores

نویسندگان: محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, ايرج رجبي
عنوان مجله: COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING
از صفحه: ۱۹۲
تا صفحه: ۲۱۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

High-Order Modeling of Circular Cylindrical Composite Sandwich Shells with a Transversely Compliant Core Subjected to Low Velocity Impact

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, اميد رحماني, كرامت ملك زاده, O Thomsen
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۶۸۰
تا صفحه: ۶۹۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dynamic Response of Composite Sandwich Beams With Arbitrary Functionally Graded Cores Subjected to Low-Velocity Impact

نویسندگان: كرامت ملك زاده, سيد محمدرضا خليلي, امير ويسي گرگ آباد
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۶۰۵
تا صفحه: ۶۱۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Charpy impact behavior of clay/basalt fiber-reinforced polypropylene nanocomposites at various temperatures

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني, ندا سليماني, زيبا هدايت نسب
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Low velocity transverse impact response of a composite sandwich plate subjected to a rigid blunted cylindrical impactor

نویسندگان: كرامت ملك زاده, سيد محمدرضا خليلي, حسين فروغي, مهدي حسيني
عنوان مجله: COMPOSITES PART B-ENGINEERING
از صفحه: ۱۱۱
تا صفحه: ۱۲۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Creep analysis in smart single-strap adhesive joints reinforced by shape memory alloys Experimental study

نویسندگان: محمدرضا فتح الهي, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Numerical Study of Adhesive Single-Lap Joints with Composite Adherends Subjected to Combined Tension-Torsion Loads

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, مجيد مختاري
عنوان مجله: JOURNAL OF ADHESION
از صفحه: ۱۳۱۲۱۹۱۳۳۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of Joint Geometry on the Behavior and Failure Modes of Sandwich T-Joints Under Transverse Static and Dynamic Loads

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, آيدين غزنوي اسگوئي, امين غزنوي
عنوان مجله: JOURNAL OF ADHESION
از صفحه: ۱۳۱۲۱۸۰۸۵۶
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Buckling Analysis of Composite Sandwich Plates With Flexible Core Using Improved High-Order Theory

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محمد مهدي خيري خواه, كرامت ملك زاده
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱۳۱۱۲۵۰۷۳۴
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

تاثير روش ها ي آزمون تك ليف و دسته الياف بر خواص مكانيكي الياف كربن

نویسندگان: رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي, عليرضا زنگي آبادي, كوشا عباس بنايي
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

A boundary element formulation for the heterogeneous functionally graded viscoelastic structures

نویسندگان: حسين اشرفي, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, كامران عاصمي
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
از صفحه: ۲۴۶
تا صفحه: ۲۶۲

سال: ۱۳۹۲

بررسي عددي شكل گيري انعكاس ماخ در شكل دهي انفجاري آزاد پوسته هاي استوانه اي بسته

نویسندگان: جمال زماني اشني, محمدوهاب موسوي, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: فني و مهندسي مدرس
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

Analytical Prediction of Indentation and Low-Velocity Impact Responses of Fully Backed Composite Sandwich Plates

نویسندگان: مهدي حسيني, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: journal of solid mechanics
از صفحه: ۲۷۸
تا صفحه: ۲۸۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Effect of Thermal Cycling on Hardness and Impact Properties of Polymer Composites Reinforced by Basalt and Carbon Fibers

نویسندگان: رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي, مسلم نجفي
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMAL STRESSES
از صفحه: ۶۸۴
تا صفحه: ۶۹۸

سال: ۱۳۹۲

تحليل المان محدود ايمپلنت هاي دنداني در معرض بارگذاري حرارتي

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, پرهام ضيايي, محمود كاظمي
عنوان مجله: مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
از صفحه: ۲۷۰
تا صفحه: ۲۸۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of chiral angle on tensile behavior modeling of single-walled carbon nanotubes

نویسندگان: امين حق بين, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۵۰۵
تا صفحه: ۵۱۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Modeling and transient dynamic analysis of pseudoelastic SMA hybrid composite beam

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محسن بت شكنان دهكردي, محمد شرعيات
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
از صفحه: ۹۷۶۲
تا صفحه: ۹۷۸۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A finite element based global local theory for static analysis of rectangular sandwich and laminated

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, ايرج رجبي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۷۷
تا صفحه: ۱۸۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlinear vibration of functionally graded cylindrical shells embedded with a piezoelectric layer

نویسندگان: علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, مجيد توكليان
عنوان مجله: THIN-WALLED STRUCTURES
از صفحه: ۸
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Influence of thermal conditions on the tensile properties of basalt fiber reinforced polypropylene clay nanocomposites

نویسندگان: رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي, زيبا هدايت نسب, ندا سليماني
عنوان مجله: MATERIALS and DESIGN
از صفحه: ۵۴۰
تا صفحه: ۵۴۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Assessment of different higher-order theories for low-velocity impact analysis of fibre-metal laminate cylindrical shells

نویسندگان: علي داور, سيد محمدرضا خليلي, كرامت ملك زاده
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

Free Vibrations of Functionally Graded Circular Cylindrical Shells under Internal Pressure

نویسندگان: علي داور, سيد محمدرضا خليلي, homayion hadavinia
عنوان مجله: international journal of advanced design and manufacturing technology
از صفحه: ۴۹
تا صفحه: ۵۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Biaxial wrinkling analysis of composite-faced sandwich plates with soft core using improved high-order theory

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محمد مهدي خيري خواه, K Malekzadeh Fard
عنوان مجله: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS
از صفحه: ۶۸
تا صفحه: ۷۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A finite element based global local theory for static analysis of rectangular sandwich and laminated composite plates

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, I Rajabi
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۷۷
تا صفحه: ۱۸۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A nonlinear finite element model using a unified formulation for dynamic analysis of multilayer composite plate embedded with SMA wires

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محسن بت شكنان دهكردي, E Carrera
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۶۳۵
تا صفحه: ۶۴۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Low-velocity impact response of doubly curved symmetric cross-ply laminated panel with embedded SMA wires

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, امين آردالي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۲۱۶
تا صفحه: ۲۲۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An indentation law for doubly curved composite sandwich panels with rigid-plastic core subjected to flat-ended cylindrical indenters

نویسندگان: مهدي حسيني, سيد محمدرضا خليلي, k Malekzadeh Fard
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۸۲
تا صفحه: ۸۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Mixed LW/ESL models for the analysis of sandwich plates with composite faces

نویسندگان: محسن بت شكنان دهكردي, M. CINEFRA, سيد محمدرضا خليلي, E. CARRERA
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۳۳۰
تا صفحه: ۳۳۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Investigation on design parameters of single-walled carbon nanotube reinforced nanocomposites under impact loads

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, امين حق بين
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۲۵۳
تا صفحه: ۲۶۰

سال: ۱۳۹۱

Dynamic response of functionally graded circular cylindrical shells subjected to radial impulse load

نویسندگان: علي داور, سيد محمدرضا خليلي, كرامت ملك زاده
عنوان مجله: International Journal of Mechanics and Materials in Design
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۸۱

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Low velocity transverse impact response of functionally graded plates with temperature dependent properties

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, كرامت ملك زاده, امير ويسي گرگ آباد
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۶۴
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Non-linear dynamic analysis of a sandwich beam with pseudoelastic SMA hybrid composite faces based on higher order finite element theory

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محسن بت شكنان دهكردي, E Carrera, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۲۴۳
تا صفحه: ۲۵۵

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Charpy impact response of basalt fiber reinforced epoxy and basalt fiber metal laminate composites Experimental study

نویسندگان: رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي, وحيد دقيق
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Free vibration analysis of sandwich plates with functionally graded facesheets and temperature-dependent material properties a new approach

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, يونس محمدي
عنوان مجله: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۱

Tensile properties of clay/polypropylene nano composites at cryogenic temperature

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, ندا سليماني, رضا اسلامي فارساني, زيبا هدايت نسب
عنوان مجله: Advanced Materials Research
از صفحه: ۵۶۲
تا صفحه: ۵۶۶

سال: ۱۳۹۱

مدل سازي اجرا محدود اتصال T شكل در پانل هاي ساندويچي در معرض بارگذاري كششي

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, آيدين غزنوي اسگوئي
عنوان مجله: اميركبير
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Behavior and failure modes of sandwich T-joint using cohesive zone material model and contact elements

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, آيدين غزنوي اسگوئي
عنوان مجله: APPLIED COMPOSITE MATERIALS
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Experimental investigation on distance effects in repeated low velocity impact on fiber-metal laminates

نویسندگان: مهدي يارمحمد توسكي, M. Alderliesten, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۳۱
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايران / Iran

The Strain Rate Effect on Bending Properties of Basalt and Carbon Fibers Reinforced Phenolic Composites

نویسندگان: مسلم نجفي, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني
عنوان مجله: international journal of advanced design and manufacturing technology
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۳۷

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Static indentation response of an in-plane prestressed composite sandwich plate subjected to a rigid blunted indenter

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, مهدي حسيني, كرامت ملك زاده, SH Forooghy
عنوان مجله: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۶۹

سال: ۱۳۹۰

Nonlinear Vibration of Functionally Graded Cylindrical Shells under Radial Harmonic Load

نویسندگان: مجيد توكليان, علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران
از صفحه: ۲۰
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An experimental study on the Charpy impact response of cracked aluminum plates repaired with GFRP or CFRP composite patches

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, مهدي صادقي نيا, آر. كا ميتال
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۲۷۰
تا صفحه: ۲۷۴

سال: ۱۳۸۶

بررسي و تحليل فرآيند شكل دهي انفجاري پودر تنگستن

Theoretical Analysis of Explosive Compaction of Tungsten Powder

نویسندگان: علي مهدي پور عمراني, مهدي ظهور, سيد محمدرضا خليلي, نادر پروين
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۸۱

محل برگزاری: ايران / Iran

ارائه مدل رياضي و تهيه نرم افزار براي ماشينكاري سه بعدي مواد مركب پايه پليمري اليافي به كمك كامپيوتر

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, مهدي ظهور, آرش خرمي
عنوان مجله: استقلال
از صفحه: ۱۱۱
تا صفحه: ۱۲۳

سال: ۰

بررسي تجربي و عددي ضربه كم سرعت تكراري بر روي ورق آلومينيوم از ديدگاه مكانيك آسيب محيط پيوسته

نویسندگان: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, مهدي يارمحمد توسكي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰