سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Novel Accurate Power Sharing Method Versus Droop Control Include Autonomous Microgrids With Critical Loads

نویسندگان: زكريا افشار بكشلو, محمود ملايوسفي زاده, سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, گورك قره پتيان
عنوان مجله: IEEE Access
از صفحه: ۸۹۴۶۶
تا صفحه: ۸۹۴۷۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A self-supporting approach to EV agent participation in smart grid

نویسندگان: مهدي حبيبي دوست, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۳۹۴
تا صفحه: ۴۰۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Techno-economic optimization of hybrid photovoltaic/wind generation together with energy storage system in a stand-alone micro-grid subjected to demand response

نویسندگان: محمدحسين امراللهي دويران, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: APPLIED ENERGY
از صفحه: ۶۶
تا صفحه: ۷۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Improving fuel economy and performance of a fuel-cell hybrid electric vehicle (fuel-cell battery and ultra-capacitor) using optimized energy management strategy

نویسندگان: سامان احمدي, سيدمحمدتقي بطحايي, اميرحسين حسين پور
عنوان مجله: ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
از صفحه: ۷۴
تا صفحه: ۸۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimal scheduling for distribution network with redox flow battery storage

نویسندگان: مجيد حسينا, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
از صفحه: ۱۴۵
تا صفحه: ۱۵۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

جايابي، تعيين اندازه و برنامه ريزي بهينه پست هاي فوق توزيع با استفاده از ذخيره ساز هاي باتري جرياني واناديوم به منظور افزايش بهره وري شبكه توزيع برق

نویسندگان: مجيد حسينا, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Advanced DC-Link Voltage Regulation of Fuel-Cell Electric Vehicles

نویسندگان: مهدي رجب زاده, سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Investigating field emission current in vacuum interrupters to estimate vacuum pressure level using PIC simulation

نویسندگان: محمد رضواني, سيدمحمدتقي بطحايي, اصغر اكبري ازيراني
عنوان مجله: International Transactions on Electrical Energy Systems
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

طراحي كنترل كننده غيرخطي در نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي دور متغير جهت بهبود قابليت گذر از خطا در مد موتوري

A nonlinear control design for variable speed pumped storage power plants in order to improve fault ride-through capability in motor mode

نویسندگان: محسن عليزاده بيدگلي, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: كنترل JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۱۴
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

Simultaneous control of active and reactive powers of vanadium redox flow battery systems in flexible microgrids

نویسندگان: مجيد حسينا, سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان
عنوان مجله: Modeling and Simulation in Electrical and Electronics Engineering
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Advanced Vector Control Design for DFIM-Based Hydropower Storage for Fault Ride-Through Enhancement

نویسندگان: محسن عليزاده بيدگلي, حسين علي محمدپور, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Prediction of unplanned islanding using an energy based strategy

نویسندگان: صادق كمالي, تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Multi-objective genetic optimization of the fuel cell hybrid vehicle supervisory system Fuzzy logic and operating mode control strategies

نویسندگان: سامان احمدي, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
از صفحه: ۱۲۵۱۲
تا صفحه: ۱۲۵۲۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Dielectric recovery process in vacuum interrupters regarding to contact materials during post arc interval

نویسندگان: اسعد شمشادي, امير صلواتي خوش قلب, اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
از صفحه: ۳۰۵۹
تا صفحه: ۳۰۶۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dynamic modeling and nonlinear control of fuel cell vehicles with different hybrid power sources

نویسندگان: مهدي رجب زاده, سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
از صفحه: ۳۱۸۵
تا صفحه: ۳۱۹۸

سال: ۱۳۹۳

DYNAMIC MODELING AND CONTROL OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE WITH BATTERIES ULTRACAPACITORS AND FUEL CELL

نویسندگان: مهدي رجب زاده, سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: SCIENCE INTERNATIONAL-LAHORE
از صفحه: ۱۰۷۹
تا صفحه: ۱۰۸۴

سال: ۱۳۹۳

شبيه سازي جريان انتشار ميداني به منظور تشخيص فشار داخلي كليدهاي خلا

نویسندگان: محمد رضواني, اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: الكترومغناطيس كاربردي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

بهينه سازي راهبرد مديريت انرژي در خودروي هيبريدي (پيل سوختي، باتري و ابرخازن)

نویسندگان: سامان احمدي, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: نشريه انرژي ايران
از صفحه: ۱۱۹
تا صفحه: ۱۳۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Full-state Variables Control of a Grid-connected Pumped Storage Power Plant Using Non-linear Controllers

نویسندگان: محسن عليزاده بيدگلي, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS
از صفحه: ۲۶۰
تا صفحه: ۲۷۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A novel static frequency converter for start-up and shutdown processes of gas turbine power plant units

نویسندگان: مهدي مهدي پور, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: International Transactions on Electrical Energy Systems
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Control of a Single Phase Unified Power Quality Conditioner-Distributed Generation Based Input Output feedback Linearization

نویسندگان: A. Mokhtarpour, H.A. Shayanfar, سيدمحمدتقي بطحايي, M.R. Banaei
عنوان مجله: Journal of Electrical Engineering and Technology
از صفحه: ۱۳۵۲
تا صفحه: ۱۳۶۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Defending false data injection attack on smart grid network using neuro-fuzzy controller

نویسندگان: حسين حسيني خطبه سرا, سيدمحمدتقي بطحايي, علي عابديني, مجيد حسينا, عليرضا فريدونيان
عنوان مجله: JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

NOVEL CONTROL METHOD FOR INTERMITTENT RENEWABLE SOURCE IN DC MICROGRID

نویسندگان: امين عزيزي, علي اصغر صلواتي, حسين چلنگر, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: SCIENCE INTERNATIONAL-LAHORE
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: چين / China

Design and Implementation of a Novel HomePlug-Based Solution for Low Cost and High Performance Smart Home Networking

نویسندگان: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان, عليرضا خواجه اميري حق, حجت حيدري صوفياني
عنوان مجله: Journal of Electronic Science and Technology
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Novel Approach for Reduction of Electric Field Stress in Vacuum Interrupter Chamber using Advanced Soft Computing Algorithms

نویسندگان: اسعد شمشادي, اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
از صفحه: ۱۹۵۱
تا صفحه: ۱۹۵۸

سال: ۱۳۹۲

بهينه سازي شدت ميدان الكتريكي در طراحي تجهيزات فشارقوي با استفاده از شبكه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك بر پايه روش اجزاي محدود با تكيه بر كليدهاي نوع خلا

نویسندگان: اسعد شمشادي, سيدمحمدتقي بطحايي, اصغر اكبري ازيراني
عنوان مجله: الكترومغناطيس كاربردي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Fuel Economy and Stability Enhancement of the Hybrid Vehicles by Using Electrical Machines on Non-Driven wheels

نویسندگان: پيمان نادري, سيدمحمدتقي بطحايي, رضا حسين زاده, رضا چيني
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A novel combined battery model for state-of charge estimation in lead-acid batteries based on extended Kalman filter for Hybrid electric vehicle Applications

نویسندگان: امير واصبي, مارال پرتوي بخش, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: JOURNAL OF POWER SOURCES
از صفحه: ۳۰
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Combined heat and power economic dispatch by harmony search algorithm

نویسندگان: امير واصبي, محمد فسنقري, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۷۱۳
تا صفحه: ۷۱۹