تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

كنترل بهنگام توليد جهت تضمين پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت در حضور عدم قطعيت ها

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : حسن گلزاري كلور

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

طراحي كنترل كننده ولتاژ و فركانس در ريزشبكه هاي تركيبي AC_DC به روش هاي كنترل مقاوم و كنترل هوشمند

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا, مهرداد عابدي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena,
نام دانشجو : محمود ملا يوسفي زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

بهبود تاب آوري سيستم هاي توزيع هوشمند با در نظر گرفتن پيل هاي سوختي و الكترولايزر

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان, محمود فتوحي فيروزآباد, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian, , Alireza Fereidunian
نام دانشجو : مهرداد بابانسب احمدكلائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

بهبود پيك سايي در ميكرو گريدهاي متصل به شبكه سراسري با استفاده از خودروهاي الكتريكي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان, عليرضا فريدونيان, شهرام جديد, عطيه كشاورزمحمديان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian, Alireza Fereidunian, , Atiyeh Keshavarzmohamadian
نام دانشجو : اميرمحمد قبادزاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

برنامه ريزي و بهره برداري بهينه ريزشبكه ها در حالت ايزوله و وصل به شبكه بالادست به منظور كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار, مسعود علي اكبرگلكار, مهدي داورپناه
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar, Masoud Aliakbar Golkar,
نام دانشجو : عباس علي زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

بررسي الگوريتم كنترلي پيشرفته جهت بازيابي فركانس و مديريت توان يك ريزشبكه در حالت جزيره اي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, مهرداد عابدي, محمد توكلي بينا
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : زكريا افشار بكشلو

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

طراحي و ساخت كنترل كننده پيشرفته در نيروگاه توليد همزمان برق و گرما دانشكده هوافضا دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي جهت تشخيص جزيره اي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي, مهدي داورپناه, تورج امرايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee, , Toraj Amraee
نام دانشجو : سيدحكيم سجادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

مكان يابي و ظرفيت يابي ذخيره ساز با هدف بهبود تاب آوري در ريزشبكه

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان, عليرضا فريدونيان, محمود فتوحي فيرواباد
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian, Alireza Fereidunian,
نام دانشجو : نيما تقي پوربازرگاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

طراحي كنترل كننده مناسب جهت مديريت توان اكتيو و برقراري هماهنگي بين منابع توليد توان جهت كنترل فركانس ريزشبكه

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, شكرالله شكري كجوري, مهدي داورپناه, شكرالله شكري كجوري
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Shokrollah Shokri Kojori, , Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : يحيي مهرگان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

خودترميمي هوشمند در ريزشبكه هاي الكتريكي براي مديريت خطا به كمك سيستم هاي چندعاملي احتمالاتي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, تورج امرايي, محمدصادق قاضي زاده, شهرام جديد, بابك توسلي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena, Toraj Amraee, , , Babak Tavassoli
نام دانشجو : مهدي حبيبي دوست

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

بهبود رديابي نقطه توان ماكزيمم سيستم فتوولتائيك تحت شرايط سايه جزئي با استفاده از روش هاي هوشند

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا, محسن پارسامقدم
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena,
نام دانشجو : شكوفه قاسمي قاديكلائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

برنامه ريزي و بهره برداري احتمالاتي ريزشبكه براي تامين بار در مناطق دور افتاده به صورت ايزوله از طريق منابع انرژي تجديد پذير

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, عليرضا فريدونيان, محمود فتوحي, محمدصادق قاضي زاده, سيدآرش احمدي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena, Alireza Fereidunian, , , Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : محمدحسين امراللهي دويران

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

تاب آوري شبكه انتقال قدرت در مقابل حملات سايبري به روش تخمين حالت ديناميكي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, سعدان زكائي, عليرضا فريدونيان, حسين شمسي, محمود فتوحي, شهرام جديد
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Saedan Zokaei, Alireza Fereidunian, Hossein Shamsi, ,
نام دانشجو : حسين حسيني خطبه سرا

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

كنترل بهينه خدمات جانبي ذخيره سازهاي باتري واناديوم ريداكس در شبكه هوشمند الكتريكي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, عليرضا فريدونيان, محمودرضا حقي فام, محسن كلانتر, محمدصادق ابريشميان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena, Alireza Fereidunian, , , Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مجيد حسينا

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

طراحي كنترل كننده غيرخطي جهت بهبود عملكرد خودروي الكتريكي تركيبي پيل سوختي FCHEV

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي, محمد توكلي بينا, محمدعلي نكويي, تورج امرايي, محمد توكلي بينا, محمدعلي نكويي
Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena, Ali Mohammad Nekouei, Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مهدي رجب زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

بازيابي بهينه در شبكه هاي هوشمند با حضور خودروهاي الكتريكي براساس سيستم ايمني مصنوعي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان, محسن كلانتر, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian, , Alireza Fereidunian
نام دانشجو : حميد نظري سبوكي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

تشخيص عيب با استفاده از PMU براي حفاظت شبكه

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عباس هوشمند ويكي, مسعود علي اكبرگلكار, مصطفي پرنياني, مسعود علي اكبرگلكار
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Abbas Houshmand Viki, Masoud Aliakbar Golkar, , Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : شاهين احمدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

بهينه سازي مصرف انرژي در آسانسورها به وسيله بازيافت انرژي و كنترل آسانسور با PLC

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, عباس شولايي, محمد توكلي بينا
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : عباس نادم

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

تخمين حالت ديناميكي سيستم قدرت براساس اندازه گيري هاي PMW وSCADA

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي, حيدر علي شايانفر, تورج امرايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee, , Toraj Amraee
نام دانشجو : وحيد سعادت بخش

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

طراحي، مدلسازي و شبيه سازي منبع تغذيه ولتاژ بالا و فركانس متغير و راكتور تبديل گاز طبيعي(متان) به هيدروكربن هاي سنگين تر (GTL) با استفاده از پلاسما

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عباس هوشمند ويكي, صادق شاملو, بهروز وحيدي, صادق شاملو
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Abbas Houshmand Viki, Sadegh Shamlou, , Sadegh Shamlou
نام دانشجو : احمد فرياديان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

مانيتورينگ كليدهاي خلا به منظور تشخيص فشار داخلي محفظه قطع با استفاده از روش هاي الكتريكي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار, كريم عباس زاده, محمدصادق ابريشميان, بهروز وحيدي, اميرعباس شايگاني
Asghar Akbari Azierani, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar, Karim Abbaszadeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, ,
نام دانشجو : محمد رضواني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

كنترل مبدلهاي دوسويه ac/dc با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ و بهينه سازي خازن مورد نياز در يك سيستم ميكرو شبكه باياس توزيع DC"

نام اساتید: كريم عباس زاده, سيدمحمدتقي بطحايي, احمد رادان, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Karim Abbaszadeh, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ahmad Radan, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : مهديه نجف زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

امكان سنجي ارتقا سيستم كنترل متمركز به سيستم كنترل گسترده در يك نيروگاه به صورت كامل يا جزئي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : سيداحسان صداقت

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

تخمين حالت سيستم قدرت در حضور دستگاه هاي اندازه گيري متداول و واحدهاي اندازه گيري فازوري

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي, تورج امرايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee, Toraj Amraee
نام دانشجو : سيدامير موسوي پيرنعيمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

طراحي كنترل كننده غيرخطي در نيروگاههاي تلمبه ذخيره اي دور متغير جهت بهبود عملكرد در مدهاي مختلف

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي, كريم عباس زاده, علي جباري
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee, Karim Abbaszadeh, Ali Jabbari
نام دانشجو : محسن عليزاده بيدگلي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

مدلسازي و شبيه سازي پايش ، حفاظت و كنترل گسترده در شبكه هوشمند تركيبي AC/DC

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : رضا قلندري تازه كندي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

كنترل هماهنگ و سلسله مراتبي ولتاژ در يك شبكه قدرت با در نظر گرفتن اغتشاش در توپولوژيك شبكه

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي, عليرضا فريدونيان, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee, Alireza Fereidunian, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : مجتبي محمودي كوشالي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰

خود ترميمي شبكه توزيع هوشمند بر اساس سيستم مصنوعي ايمني بدن

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : محمد سلامت منش

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

جايابي بهينه PMU جهت تعيين محل خطا در شبكه ي هوشمند و اجراي مكانيزم هاي خود ترميمي براي تداوم برق رساني

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار, مسعود علي اكبرگلكار
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : اجلال شهرياري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

مدلسازي و شبيه سازي قابليت اطمينان شبكه توزيع هوشمند با بهره گيري از قابليت خود ترميمي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : حامد مهدي نيارودسري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

پيش بيني ناپايداري گذرا و تعيين زمان جزيره سازي عمدي سيستم قدرت با پايش دولايه اي اطلاعات PMU

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي, تورج امرايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee, Toraj Amraee
نام دانشجو : صادق كمالي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

مدلسازي شبيه سازي و كنترل پديده نوسانات زير سنكرون در مزارع بادي فراساحل متصل به شبكه از طريق HVDC

نام اساتید: علي عابديني, سيدمحمدتقي بطحايي, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Ali Abedini, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : امين حسنوند

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

طراحي راه انداز استاتيك براي ماشين سنكرون يك نيروگاه گازي با استفاده از مبدل فركانس چند سطحي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : مهدي مهدي پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۹

مدلسازي محفظه قطع كليدهاي خلاء به منظور بهينه سازي تنش الكتريكي داخلي و بررسي فرايند بازيابي عايقي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, اصغر اكبري ازيراني, محمد توكلي بينا, كريم عباس زاده, حميد ابريشمي مقدم
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Asghar Akbari Azierani, Mohammad Tavakoli Biena, Karim Abbaszadeh, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : اسعد شمشادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدلسازي و شبيه سازي مديريت توليد و مصرف نيروگاههاي پمپ ذخيره اي دوسو تغذيه در شبكه هاي هوشمند

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار, مسعود علي اكبرگلكار
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : محمد نجاتي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

مدلسازي و شبيه سازي بكارگيري تكنولوژي BPLC در يك خانه هوشمند

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, كمال محامد پور, كمال محامد پور
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : معصومه فريدآتشگاه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

كنترل پيشرفته جهت مديريت انرژي در خودروي الكتريكي هيبريدي (پيل سوختي، باتري و ابر خازن)

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, حسين نجات, صادق شاملو, صادق شاملو
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Sadegh Shamlou, Sadegh Shamlou
نام دانشجو : سامان احمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

مدلسازي و شبيه سازي ذخيره ساز انرژي سنتي و پيشرفته (با استفاده از باتري) در شبكه ي هوشمند

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : هادي ابوالقاسم پوركيا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

تشخيص حالت جزيره اي منابع توليد پراكنده در ريزشبكه هاي هوشمند

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي, تورج امرايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee, Toraj Amraee
نام دانشجو : امين عزيزي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۲

تاثير پارامترهاي مخلف پالسهاي فشارقوي بر روي عايق كاغذ آغشته به روغن

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, احمد رادان, احمد رادان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ahmad Radan, Ahmad Radan
نام دانشجو : مهدي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تاثير آلودگي بر روي تخليه جزئي مقره هاي پليمري

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, علي عابديني, علي عابديني
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Abedini, Ali Abedini
نام دانشجو : حسن سعادتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۷

ارتباط بين سيگنالهاي صدا با سيگنالهاي الكتريكي به منظور بررسيph در ترانسفورماتورهاي قدرت و مكان يابي مدل pdبه وسيله روش آكوستيك

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, علي عابديني, علي عابديني
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Abedini, Ali Abedini
نام دانشجو : عبدالرحمن پيمانكار

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۵

تعيين پارامترهاي ترانسفورماتور به منظور تشخيص خطا

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : آرمان كاظمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۳

بررسي عملكرد توليدكننده داده هاي اندازه گيري بريا اندازه گيريهاي ولتاژ و جريان

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, علي عابديني, علي عابديني
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Abedini, Ali Abedini
نام دانشجو : مهدي رحيم بخش

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

طراحي و ساخت يك مبدل DC-DCدو طرفه ايزوله با توپولوژي چوك براي سيستم باطري آزمايشگاهي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : نويد دانيالي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدلسازي و شبيه سازي نيروگاه تلمبه ذخيره اي دور متغير DFIG در پايداري زاويه اي و ولتاژ در يك شبكه نمونه

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, علي عابديني, مسعود علي اكبرگلكار, مسعود علي اكبرگلكار
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Abedini, Masoud Aliakbar Golkar, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : محسن شهرروزي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدلسازي و شبيه سازي ساختارهاي جديد براي مبدل فركانس استاتيك به منظور راه اندازي ماشين هاي سنكرون

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, علي عابديني, محمد اردبيلي, محمد اردبيلي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Abedini, Mohammad Ardebili, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : سعيد رضاپورحسن كياده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تعيين مكان و ظرفيت بهينه جهت نصب منابع پراكنده انرژي در يك ميكروشبكه

نام اساتید: سيدمسعود مقدس تفرشي, سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار, مسعود علي اكبرگلكار
Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Masoud Aliakbar Golkar, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : فاطمه توريان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۴

مدلسازي اينورتر براي مطالعات پايداري

Inverter Modeling for Stability analysis

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, احمد رادان, احمد رادان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ahmad Radan, Ahmad Radan
نام دانشجو : امير گلشني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۱

تصميم گيري چند معياري جهت برنامه ريزي بلند مدت انرژي الكتريكي كشور بر مبناي اهداف سند چشم انداز 20 ساله

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمسعود مقدس تفرشي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi
نام دانشجو : صالح رازيني

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

ً طراحي پايلوت نرم افزار يك سيستم پايلوت AMI به منظور مديريت مصرف مشتركين مسكوني و تجاري

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : مجتبي پاك خصال

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳/۱۶

طراحي و ساخت يك پايلوت آزمايشگاهي سيستم پلاسمايي كرونا جريان مستقيم و يا فركتنس بالا جهت تبديل گاز طبيعي به هيدروكربنهاي سنگين تر

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : مريم ايراني

تاریخ:

مونيتورينگ نيروگاههاي پراكنده...

نام اساتید: هوشنگ حسيبي, سيدمحمدتقي بطحايي
Houshang Hassibi, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : شهريار بهنيا

تاریخ:

شارژ باتري به روش كالمن...

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : امير واصبي

تاریخ:

كنترل كننده بهينه خودروي هيبريد...

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, علي خاكي صديق
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : مارال پرتوي بخش

تاریخ:

تشخيص بهينه عملكرد جزيره اي ...

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : محمد مرادزاده

تاریخ:

نيروگاه كوچك پيل سوختي...

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : مهدي سلطاني

تاریخ:

مدلسازي و شبيه سازي اثر مديريت انرژي در ساختمان ها روي منحني بار شبكه

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمسعود مقدس تفرشي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi
نام دانشجو : حميدرضا انتصار

تاریخ:

طراحي ساختاري و كنترل كننده هماهنگ در خودروهاي احتراقي ديفرانسيل جلو با نصب سيستم رانشي الكتريكي روي چرخهاي عقب، جهت بهبود عملكرد خودرو

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : پيمان نادري مي ابادي

تاریخ:

مدلسازي و شبيه سازي حالت گذراي الكترومغناطيسي ترانسفورماتور...

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : خليل ولي پور داشبلاغ

تاریخ:

طراحي سيستمي سخت افزاري و نرم افزاري مديريت انرژي بهينه در تأسيسات ساختمانهاي بزرگ

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : محمدحسين جلالي

تاریخ:

مدلسازي وشبيه سازي نيمه برقي كردن خودروهاي محرك جلو احتراقي توسط دو موتور الكتريكي روي چرخهاي عقب به منظور كاهش مصرف سوخت و آلايندگي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, مجيد عميد پور
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Majied Amidpour
نام دانشجو : علي فرهادي

تاریخ:

هماهنگي بهينه رله هاي جريان زياد در سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي در حضور توليدات پراكنده

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : مصطفي برزگري فيروزسالاري

تاریخ:

طراحي بهينه نيروگاههاي كوچك توليد همزمان برق- حرارت- سرما جهت نيازهاي دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, سيد علي بهبهاني نيا, مسعود ضيابشرحق, مسعود ضيابشرحق
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Behbahaninia, Masoud Ziabasharhagh, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : احسان تقديري

تاریخ:

كنترل بار-فركانس در يك ريزشبكه مستقل با در نظر گرفتن منابع تجديدپذير

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي
Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : سيدمجيد بني هاشمي