مشخصات فردی

نام: سیدمحمدتقی

نام خانوادگی: بطحایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: bathaee@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedMohammadTaghiBathaee


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

گرایش: سیستم های قدرت

واحد سازمانی: مهندسی برق