محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

ارائه يك روش تحليلي براي تعيين عرض موثر ورق در ديوارهاي برشي فولادي داراي سخت كننده

نویسندگان: سعيد صبوري قمي, الناز آهوري

Saeid Sabouri Ghomi, Elnaz Ahouri

عنوان همایش: دهمين كنفرانس ملي سازه و فولاد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

بررسي اثر نوع اتصال تير به ستون بر مقاومت و جذب انرژي ديوارهاي برشي فولادي

نویسندگان: مجيد سليماني چاهستاني, سعيد صبوري قمي

Majid Soleimani Chahestani, Saeid Sabouri Ghomi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي ژئوتكنيك و مهندسي لرزه اي

2nd International Conference on Geotechnical and Urban Earthquake Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

بهبود رفتار لرزه اي مهاربند جاري شونده مركزي با استفاده از ورق در هسته

نویسندگان: سعيد صبوري قمي, بارش پاينده جو

Saeid Sabouri Ghomi,

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي ژئوتكنيك و مهندسي لرزه اي

2nd International Conference on Geotechnical and Urban Earthquake Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

Use of suspension bridges theory for modeling the steel plate shear walls under out-of-plane loads

نویسندگان: سعيد صبوري قمي, يونس جهاني

Saeid Sabouri Ghomi, Younes Jahani

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي ژئوتكنيك و مهندسي لرزه اي

2nd International Conference on Geotechnical and Urban Earthquake Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

تعيين حداقل ممان اينرسي سخت كننده ها در ديوارهاي برشي فولادي با باز شو در تئوري اندر كنش ورق و قاب

نویسندگان: سعيد صبوري قمي, سيد رامين اسعد سجادي, مونا عليزاده

Saeid Sabouri Ghomi, ,

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

مطالعه پديده زيپ شدن ورق در تغيير شكل هاي بزرگ پانل هاي برشي فولادي مستطيل و مربع شكل

نویسندگان: سعيد صبوري قمي, مليكا پيروان, سيد رامين اسعد سجادي

Saeid Sabouri Ghomi, ,

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

تاثير رينگ سخت كننده بر پايداري كمانشي برج هاي خنك كننده فولادي

نویسندگان: سعيد صبوري قمي, جعفر ساعدي, سيداكبر خليفه لو

Saeid Sabouri Ghomi, , Seyed Akbar Khalifehloo

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

بررسي رفتار سيستم سه طبقه دو گانه (خمشي و مهاربندي) در صورت بروز مشكل در سيستم سخت

نویسندگان: آرمين فرح بخش طولي, سعيد صبوري قمي, كاميار كلباسي اناركي

ARMIN FARAHBAKHSHTOOLI, Saeid Sabouri Ghomi, Kamiar Kalbasi Anaraki

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي زلزله

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

بررسي رفتار غير خطي قاب خمشي مقاوم سازي شده با مهاربندهاي قطري با در نظر گرفتن اثر كمانش مهاربندها

نویسندگان: سعيد صبوري قمي, آرمين فرح بخش طولي, كاميار كلباسي اناركي

Saeid Sabouri Ghomi, ARMIN FARAHBAKHSHTOOLI, Kamiar Kalbasi Anaraki

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي زلزله

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

اثر تكانه قطع فرمي بر انرژي يستگي هسته هاي پوسته پر با كمك برهمكنش موثر ميانگين

نویسندگان: حجت مريجي, سعيد صبوري قمي

Hojjat Mariegi, Saeid Sabouri Ghomi

عنوان همایش: بيستمين كنفرانس هسته اي ايران

محل برگزاری: آمريكا / USA

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۷

Analytical model for stiffened steel infill plates

نویسندگان: سعيد صبوري قمي, صلاح الدين مام عزيزي

Saeid Sabouri Ghomi, Salahedin Mam azizi

عنوان همایش:

Annual Stability Conference Structural Stability Reseach Council