محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

Mn(II)-Schiff base complex anchored in MCM-41 matrix as a heterogeneous catalyst for epoxidation of alkenes

نویسندگان: حسن ذاكري, سعيد رعيتي, گلدسته زارعي

Hassan zakeri, Saeid Rayati, Goldasteh Zarei

عنوان همایش: اولين كنفرانس كاتاليست ايران

1st Iranian catalyst conference

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

aerobic oxidation of olefins over Mn or Fe porphyrins supported onto multi wall carbon nanotubes as a model of p450

نویسندگان: سعيد رعيتي, فاطمه نجابت

Saeid Rayati, Fatemeh Nejabat

عنوان همایش: بيستمين كنفرانس بين المللي سيتو كروم پي 450

20th international conference on cytochrome P450

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

Catalytic activity and electrochemical properties of zeolite encapsulated Copper(II)-Schiff-base Complexes for green oxidation of sulfides

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهام خدائي

Saeid Rayati, Elham Khodaei

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي زيوليت ايران

4th iran national zeolite conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

Electrocatalytic activities of Cu(II)Schiff base complexes encapsulated in nanocavities of zeolite-Y towards a new method for olefins oxidation

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهام خدائي

Saeid Rayati, Elham Khodaei

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي زيوليت ايران

4th iran national zeolite conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

A comparative study of multi-walled carbon nanotubes supported Mn(III) and Fe(III) porphyrins as catalyst inoxidation of alkenes

نویسندگان: سعيد رعيتي, پري ناز نفريه

Saeid Rayati, Parinaz Nafarieh

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

18th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

Aerobic oxidation of olefins in the presence of Fe-porphyrin supported onto multi-wall carbon nanotubes as a model of p450 enzyme

نویسندگان: سعيد رعيتي, فاطمه نجابت

Saeid Rayati, Fatemeh Nejabat

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

18th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

Photooxidation of organic compounds in the presence of porphyrin sensitizers

نویسندگان: سعيد رعيتي, سعيده سعادتي

Saeid Rayati, Saeedeh Saadati

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

18th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

Oxidation of sulfides in the presence of Mn(III) and Fe(III) porphyrins supported onto functionalized carbon nanotubes

نویسندگان: سعيد رعيتي, سميرا زماني

Saeid Rayati, Samira Zamani

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

18th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

Mn-porphyrin grafted onto graphen oxide preparation characterization and investigation of the catalytic activity

نویسندگان: سعيد رعيتي, ساغر رضائي كوهستاني, فاطمه نجابت

Saeid Rayati, Saghar Rezaie Kouhestani, Fatemeh Nejabat

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

18th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

Manganese(III) tetradenate Schiff base A clue to the crystal structure electrochemical properties and catalytic activities for the oxidation of sulfides and olefins

نویسندگان: الهام خدائي, سعيد رعيتي

Elham Khodaei, Saeid Rayati

عنوان همایش: نوزدهمين كنگره شيمي ايران

19th Iranian Chemistry Congress

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

Cu(II) Schiff base complexes encapsulated in nanocavities of zeolite-Y catalytic activity toward reduction of aldehydes

نویسندگان: سعيد رعيتي, سعيده شكوهي

Saeid Rayati, Saeedeh Shokoohi

عنوان همایش: نوزدهمين كنگره شيمي ايران

19th Iranian Chemistry Congress

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

An Efficient Approach for the Synthesis of Fertirelin Acetate (GnRH analogue) as a Reproductive Control Drug

نویسندگان: حسين زاهديان تجنكي, محمد شمكلي, علي نيكبخت, سعيد رعيتي, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي

Hossein Zahedian Tejeneki, Mohammad Shamakli, Ali Nikbakht, Saeid Rayati, Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei

عنوان همایش:

2th Iranian Peptide Conference Humboldt-Kolleg

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

A green and efficient oxidation of various hydrocarbons by metalloporphyrin catalysts as a model of cytochrome p450 enzyme

نویسندگان: سعيد رعيتي, فاطمه نجابت

Saeid Rayati, Fatemeh Nejabat

عنوان همایش:

8th International Congress on Biocatalyst

محل برگزاری: فرانسه / France

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

Application of colloidal metalloporphyrin nanoparticles in catalytic oxidation reactions

نویسندگان: فاطمه نجابت, سعيد رعيتي

Fatemeh Nejabat, Saeid Rayati

عنوان همایش:

Trends in Nanotechnology International Conference (TNT2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

Immobilization of Fe Mn and Cu tetraphenylporphyrin complexes in mesoporous MCM-41 and their catalytic activity in oxidation of sulfide

نویسندگان: سعيد رعيتي, سحر اعتباري روزبهاني

Saeid Rayati, Sahar Etebari Rozbahani

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

17th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

Synthesis characterization electrochemistry and catalytic activity of two Ni(II) Schiff base complexes

نویسندگان: الهام خدائي, سعيد رعيتي

Elham Khodaei, Saeid Rayati

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

17th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

Synthesis characterization and catalytic performance of the oxovanadium Schiff base complex supported onto magnetic nanoparticles

نویسندگان: الهام خدائي, سعيد رعيتي

Elham Khodaei, Saeid Rayati

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

17th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

Selective oxidation of sulfides to sulfoxides with urea hydrogenperoxide (UHP) catalyzed by Fe Mn and Cu complexes of non- partially and fully -brominated meso-tetraphenylporphyrin

نویسندگان: سعيد رعيتي, سحر اعتباري روزبهاني, فاطمه نجابت

Saeid Rayati, Sahar Etebari Rozbahani, Fatemeh Nejabat

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

17th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

Mo(VI) Schiff base Complexes supported ontoMulti wallCarbon Nanotubes as Green Reusable and Selective catalyst for Oxidation of Sulfides

نویسندگان: نسيم تديون پور, مويد حسيني صدر, سعيد رعيتي, كريم زارع

, , Saeid Rayati,

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

17th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

Oxovanadium (IV) Schiff base complexes encapsulated in the nanocavity of zeolite-Y Efficient catalysts for the heterogeneous reduction of aldehydes

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهه بهلول بندي, سعيده شكوهي

Saeid Rayati, Elaheh Bohloulbandi, Saeedeh Shokoohi

عنوان همایش:

3rd International Conference on Nanotechnology (ICN2015)

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

Catalytic activity of multi-walled carbon nanotube supported iron porphyrin in green oxidation of alkenes

نویسندگان: سعيد رعيتي, زهرا شيباني فرد

Saeid Rayati, Zahra Sheybani fard

عنوان همایش:

3rd International Conference on Nanotechnology (ICN2015)

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

Catalytic activity of the Manganese Schiff base complexes encapsulated in nano-cavities of Zeolite-Y in oxidation of alkenes and reduction of aldehydes

نویسندگان: سعيد رعيتي, سعيده شكوهي, الهه بهلول بندي

Saeid Rayati, Saeedeh Shokoohi, Elaheh Bohloulbandi

عنوان همایش:

3rd International Conference on Nanotechnology (ICN2015)

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

Oxidation of olefins with tert-butyl hydroperoxide catalyzed by Mn(II) Cu(II) and VO(IV) Schiff base complexes encapsulated in the nanocavity of zeolite-Y A comparative study

نویسندگان: سعيد رعيتي, سعيده شكوهي, الهه بهلول بندي

Saeid Rayati, Saeedeh Shokoohi, Elaheh Bohloulbandi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي زئوليت ايران

2d Iran National Zeolite Conference

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

Green oxidation of olefins with hydrogen peroxide catalyzed by an oxovanadium(IV) Schiff base complexes encapsulated in the nanocavity of zeolite-Y

نویسندگان: سعيد رعيتي, سعيده شكوهي, الهه بهلول بندي

Saeid Rayati, Saeedeh Shokoohi, Elaheh Bohloulbandi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي زئوليت ايران

2d Iran National Zeolite Conference

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

Porous Materials Characteristics and Applications

نویسندگان: سعيد رعيتي

Saeid Rayati

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي زئوليت ايران

2d Iran National Zeolite Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

Catalytic activity of carbon nanotube supported Fe(III) and Mn(III) porphyrins in a green oxidation of alkens with urea hydrogen proxide Higher activity of the manganese(III) porphyrin

نویسندگان: سعيد رعيتي, سميرا ملك محمدي

Saeid Rayati, Samira Malekmohammadi

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

16th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

Nano-sized MCM-41 supported by molybdenum schiff base complex as magnetic nano catalyst a green efficient selective and reusable nanocatalyst foroxidation of olefins

نویسندگان: سعيد رعيتي, پيام عبدالعليان

Saeid Rayati,

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

16th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

Highly selective and green oxidation of sulfides with urea hydrogen peroxide in the presence of MnIII) porphyrin supported onto carbon nanotubes

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهه كلهر

Saeid Rayati, Elahe Kalhur

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

16th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

Oxovanadium IV) and cis-dioxomolybdenumVI) complexes of a novel tripeptide ligands synthesis characterization and catalytic activity for green oxidation of olefins

نویسندگان: رويا بيناي مطلق, سعيد رعيتي

Roya Binaymotlagh, Saeid Rayati

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

16th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

Selective oxidation of olefins with tert-butylhydroperoxide catalyzed by two molybdenum Schiff base nanoparticles

نویسندگان: نسيم تدين پور, سعيد رعيتي, مويد حسيني صدر, كريم زارع

, Saeid Rayati, ,

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

16th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

Encapsulation of meso-tetraphenyl)porphyrinatomanganeseIII) acetate into functionalized SBA-15 mesoporous silica for oxidation of sulfides with urea hydrogen peroxide

نویسندگان: سعيد رعيتي, آتنا كاويان

Saeid Rayati, Atena Kavian

عنوان همایش:

2nd international conference on chemistry chemical engineering and chemical Process (ICCC 2014)

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

نویسندگان: سعيد رعيتي

Saeid Rayati

عنوان همایش:

2nd international conference on chemistry chemical engineering and chemical Process (ICCC 2014)

محل برگزاری: هلند / Netherlands

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

Catalytic activity of Fe III porphyrin supported on multi wall carbon nano tubes in green oxidation of hydrocarbons with urea hydrogen peroxide

نویسندگان: سميرا ملك محمدي, سعيد رعيتي

Samira Malekmohammadi, Saeid Rayati

عنوان همایش:

XV Netherlands Catalysis and Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵

catalytic activity of multi-wall carbon nanotube supported Manganese III porphyrin in oxidation of olefins with urea hydrogen peroxide

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهه بهلول بندي, سميرا ملك محمدي

Saeid Rayati, Elaheh Bohloulbandi, Samira Malekmohammadi

عنوان همایش:

5th international conference on nanostructures (ICNS5)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

B-Brominated Mn-Porphyrins in P450 biomimetic systems Ahighly efficient and green catalyst for oxidation of sulfides with urea hydrogen peroxide UHP)

نویسندگان: سعيد رعيتي, فاطمه نجابت

Saeid Rayati, Fatemeh Nejabat

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

15th Iranian Inorganic Chemistry Conference 2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

Oxovanadium IV)and cis-dioxomolybdenum VI complexes of a novel tripeptide ligand synthesis Characterization and catalytic activity for green oxidation of olefins

نویسندگان: سعيد رعيتي, رويا بيناي مطلق

Saeid Rayati, Roya Binaymotlagh

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

15th Iranian Inorganic Chemistry Conference 2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

Heterogeneous enantioselective epoxidation catalyzed be Mn salen) complexes grafted onto MCM-41 by NH2 group

نویسندگان: گلدسته زارعي, دريا حسني, سعيد رعيتي

, , Saeid Rayati

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

15th Iranian Inorganic Chemistry Conference 2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۳

نانو ذرات منگنز پورفيرين به عنوان نانو كاتاليزور هاي ناهمگن در اكسايش آلكن ها

نویسندگان: سعيد رعيتي, نصيره نقاشيان

Saeid Rayati, Nasireh Naghashian

عنوان همایش: كنفرانس مكانيك