محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

A Reliable and Delay-Aware Routing in RPL

نویسندگان: نسرين نوبخت, سعيد صديقيان كاشي, سعدان زكائي

Nasrin Nobakht, Saeed Sedighian Kashi, Saedan Zokaei

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس مهندسي دانش بنيان و نوآوري

5th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

بررسي تاثير حمله DOS در شبكه هاي SDN و تاثير معيار idle-timeout در اين حمله

Surveying the effect of DoS attack on SDN networks and the effect of idle-timeout in this attack

نویسندگان: سعيد باباشاهي كوهانستاني, سعدان زكائي, محمديوسف درماني

Saeed Babashahi kohanestani, Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

تحليل حد بالاي تاخير در شبكه هاي اقتضايي بيسيم مبتني بر IEEE802.11 بر اساس روش ظرفيت موثر در حالت غير اشباع

نویسندگان: محمود ملائي قره‌حاجلو, محمديوسف درماني, سعدان زكائي

, Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران

22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)