تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بهبود كيفيت خدمات در اينترنت اشياء با رويكرد تكنيك هاي مسيريابي

نام اساتید: سعدان زكائي, محمود ملائي قره حاجلو, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, وحيد شاه منصوري
Saedan Zokaei, Mahmod Molaeegharehajlo, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : نسرين نوبخت

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

مديريت ازدحام با استفاده از مهندسي ترافيك در شبكه هاي فراهم كننده خدمت مبتني بر نرم افزار

نام اساتید: سعدان زكائي, محمود ملائي قره حاجلو, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, سيد مصطفي صفوي همامي
Saedan Zokaei, Mahmod Molaeegharehajlo, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : سعيد باباشاهي كوهانستاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

طراحي الگوريتم و پياده سازي يك حمله سايبري (Dos) درلايهMAC و شبكه در شبكه توزيع هوشمند

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, فرشاد صفايي
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : محمد نوروززادگان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

يك مكانيسم جديد مسيريابي تعادل بار بر مبناي پروتكل مسيريابي AOMDV براي شبكه سيار موردي

نام اساتید: سعدان زكائي, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, علي اصغر صفايي
Saedan Zokaei, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : محمدرضا محمدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

ارائه راهكاري براي جلوگيري از حملات آناليز ترافيك به همراه حفاظت از شخصي بودن پيام در شبكه هاي اقتضايي متحرك

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : رضا كريمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

تحليل يك راهبرد اصلاح متد تخمين درست نمايي موقعيت براي مكانيابي در شبكه هاي حسگر بي سيم

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : اعظم كياني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

تحليل تاثير ترافيك منبع بر كيفيت سرويس در شبكه هاي اقتضايي

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعدان زكائي, كمال محامد پور, عبدالرسول قاسمي, بابك توسلي
Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Kamal Mohamedpour, Abdorasoul Ghasemi, Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمود ملائي قره‌حاجلو

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

تحليل و شبيه سازي مسيريابي سيل آسا و بهينه سازي آن جهت حداقل كردن تاخير در يك شبكه موردي

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : بهروز خلجي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ارزيابي و شبيه سازي پارامترهاي كيفي در شبكه هاي اقتضايي مبتني بر IEEE 802.11 با فرض ترافيك هاي غيرهمگن

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : حامد سنائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بهينه سازي توان شبكه هاي مخابرات مشاركتي: رويكردي مبتني بر لايه هاي MAC و شبكه

نام اساتید: سعدان زكائي, تورج امرايي, كمال محامد پور, محمديوسف درماني
Saedan Zokaei, Toraj Amraee, Kamal Mohamedpour, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : زهرا مبيني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

شبيه سازي تاثير مدل ترافيك ورودي بر عملكرد شبكه هاي MANET

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : اميد قدم شاه

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

تحليل و شبيه سازي اثر فاصله گام و تعداد رله در الگوريتم هاي مسيريابي مشاركتي

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مسعود صفاري زاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي اقتضايي با تقسيم بندي گره هاي شبكه بر اساس منابع آنها

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سعيد حصاري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي و شبيه سازي الگوريتمهاي مسيريابي به منظور بهبود مصرف توان در شبكه هاي اقتضايي مشاركتي بي سيم چندپرشي

نام اساتید: سعدان زكائي, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Saedan Zokaei, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : محمد ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۷

طراحي و پياده سازي مسيرياب براي يك ساختار شبكه روي تراشه درون FPGA

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : وحيد بهروان

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۴

طراحي ميان لايه اي براي شبكه هاي بي سيم به منظور بهبود كارآيي شبكه

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : احمد رئيسي

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۰۱

بررسي و ارائه راهكار جديد براي زمان بندي توزيع شده در شبكه هاي بيسيم مش IEEE 802.16

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : امير رستمي

تاریخ:

طراحي لايه ماك ماهواره زهره...

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : سحر كورش نژاد

تاریخ:

تاثير ام پي ال اس...

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : احمد درخشاني

تاریخ:

امنيت در پياده سازي نرم افزاري

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : رضا مرتضوي

تاریخ:

...در محيطهاي محاسباتي فراگير...

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : ساره سادات امامي

تاریخ:

پياده سازي موازي....

نام اساتید: سعدان زكائي, مرتضي نوريان چالي
Saedan Zokaei, Morteza Nourian Chali
نام دانشجو : غلامحسين محاسني

تاریخ:

بررسي و طراحي مجدد لايه MAC وLINK LAYER شبكه هاي صنعتي WIRELESS انتقال DATA مبتني بر مكانيزم دسترسي TOKEN جهت وصول ويژگيهاي REAL TIME و TIMING مناسب

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : نويد تدين

تاریخ:

بررسي روشهاي مختلف پروتكل هاي لايه MAC در شبكه هاي راديويي MESH و شبيه سازي روش انتخابي مواد

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : احمد وحيدي

تاریخ:

بررسي روش هاي كاهش حجم داده در شبكه هاي حسگر به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : محمدرضا جمالي

تاریخ:

طراحي LNA چندباندي در فن آوري 130nm CMOSبراي پوشش استاندارد چندباندي ( Mobile wi MAX(IEEE 802.16e

نام اساتید: سعدان زكائي, داود آسماني
Saedan Zokaei, Davood Asemani
نام دانشجو : عباس بايرام نژاد

تاریخ:

بهينه سازي مسير حركت چند روبات متحرك در محيط با مانع بكارگيري روشهاي بهينه سازي الگوريتم ژنتيك و روش اجتماع پرندگان

نام اساتید: سعدان زكائي, مرتضي نوريان چالي
Saedan Zokaei, Morteza Nourian Chali
نام دانشجو : كريم فرنامي

تاریخ:

تجزيه تحليل و مدل كردن همه پخشي پيام در شبكه هاي خودرويي

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : غزال فرخي درازكلا

تاریخ:

كنترل تراكم در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعدان زكائي
Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei
نام دانشجو : مهرداد سنگلجي

تاریخ:

ارائه مدلي بر مبناي الگوريتم توافق تعاملي براي بهبود تاب آوري شبكه هاي هوشمند

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سعدان زكائي
Masoud Aliakbar Golkar, Saedan Zokaei
نام دانشجو : محمدامين حجتي كرماني

تاریخ:

بهبود مسيريابي و تخصيص منابع در شبكه هاي نوري منعطف

نام اساتید: سعدان زكائي, لطف اله بيگي
Saedan Zokaei, Lotfolah Beigi
نام دانشجو : احمد رييسي

تاریخ:

ارائه روش جديدي براي زمانبندي كره در شبكه حسگر بي سيم بدني

نام اساتید: سعدان زكائي
Saedan Zokaei
نام دانشجو : الناز رخسارنوازمهري

تاریخ:

مقابله با تهديد تماميت و امنيت در پروتكل مسير يابي prl براي شبكه هاي ك توان و پر اتلاف در معماري اينترنت اشياء

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : زهرا فرجي