محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

مطالعه تجربي سينتيك جذب گاز دي اكسيدكربن در مخلوط آبي متيل دي اتانول آمين و 2-((آمينو اتيل)آمينو) اتانول

نویسندگان: الهه اديب پرور, اميد پورعلي, علي تقي ذوقي, خالد فرصت

Elaheh Adibparvar, Omid Pourali, Ali Taghi Zoghi, Khaled Forsat

عنوان همایش: شانزدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

تعيين استراتژي مديريت پسماند حفاري با هدف تخليه صفر به كمك ماتريس SWOT

نویسندگان: مليكا زاهدي, اميد پورعلي, شيما نجفي نوبر, ايمان بيت اله پور چهارمحالي

Melika Zahedi, Omid Pourali, Shima Najafi Nobar, Iman Beytollah Pour Chaharmahali

عنوان همایش: شانزدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

شبيه سازي فرآيند كوپلينگ سيستم گازي سازي با سيكل توليد توان بخار

نویسندگان: محمدسجاد حبيب اللهي, مونا زماني پدرام, اميد پورعلي

Mohammad sajjad Habibollahi, Mona Zamanipedram, Omid Pourali

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در شيمي و مهندسي شيمي

4th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

توليد همزمان توان و آب شيرين در واحد نيروگاهي حرارتي

نویسندگان: فرشيد پرهيزكار, اميد پورعلي

Farshid Parhizkar, Omid Pourali

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس و نمايشگاه محيط زيست

4th Conference and Exibition of Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بهينه سازي توليد آب شيرين و توان به صورت توليد هم زمان

نویسندگان: فرشيد پرهيزكار, اميد پورعلي

Farshid Parhizkar, Omid Pourali

عنوان همایش: كنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب ايران

Iran Water and Waste Water Science and Engineering Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

تحليل انرژي واحد توليد متانول با خوراك حاصل از گازي سازي نفت سنگين

نویسندگان: اكبر آقائي خسرقي, حامد اكبرپورريحاني, اميد پورعلي

Akbar Aghaei khasraghei, Hamed Akbarpour Reyhani, Omid Pourali

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي با رويكرد توسعه ارتباط بين دولت، دانشگاه و صنعت

4th International Conference on Oil Gas Refining and Petrochemical with focus Relationship Between Geovernment University and Industry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

بررسي تاثير بهينه سازي واحد توليد متيل ترشيو بوتيل اتر (MTBE) در كاهش آلاينده هاي زيست محيطي

نویسندگان: نيما مهدي زاده, محمدعلي سه دهي, افشين نعيمي, اميد پورعلي

Nima Mehdizadeh, Mohamadali Sedehi, Afshin Naeimi, Omid Pourali

عنوان همایش: هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

The 8th National Conference Exhibtion on Environmental Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

تحليل عددي نرخ چگالش كندانسور سطحي نيروگاه با روش مدل متخلخل براي دسته لوله ها

نویسندگان: اميرمحمد نوري, اميد پورعلي

Amir Mohammad Noori, Omid Pourali

عنوان همایش: بيست و چهارمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

24th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

بهينه سازي واحد توليد متيل ترشيو بوتيل اتر به وسيله تكنولوژي پينچ و بررسي جنبه هاي ريست محيطي آن

نویسندگان: نيما مهدي زاده, محمدعلي سه دهي, فرهاد رياضي, اميد پورعلي

Nima Mehdizadeh, Mohamadali Sedehi, Farhad Riazi, Omid Pourali

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

بهبود عملكرد واحد پالايش آب كندانس در نيروگاه هاي سيكل تركيبي با سيستم خنك كن خشك هلر با استفاده از اضافه كردن يك برج خنك كن كمكي

نویسندگان: افشين نعيمي, نيما مهدي زاده, اميد پورعلي

Afshin Naeimi, Nima Mehdizadeh, Omid Pourali

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۳

شبيه سازي واحد توليد بيوديزل با كاتاليست اسيدي و تحليل آن از جنبه هاي انرژي، اقتصادي و زيست محيطي

نویسندگان: محمدعلي سه دهي, نيما مهدي زاده, اميد پورعلي

Mohamadali Sedehi, Nima Mehdizadeh, Omid Pourali

عنوان همایش: سومين كنگره سراسري فناوري هاي نوين ايران با هدف دستيابي به توسعه پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

كاهش هزينه رسوب زدايي بويلر بازياب در نيروگاه هاي سيكل تركيبي از طريق بهبود عملكرد واحد پالايش آب كندانس

نویسندگان: افشين نعيمي, نيما مهدي زاده, اميد پورعلي

Afshin Naeimi, Nima Mehdizadeh, Omid Pourali

عنوان همایش: نخستين همايش ملي انرژي، ساختمان و شهر

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

انتگراسيون انرژي در فرآيندهاي ناپيوسته مشابه موازي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده

نویسندگان: نيلوفر مشيريان دزفوليان, اميد پورعلي

Niloofar Moshirian dezfoolian, Omid Pourali

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي دومين كنفرانس انجمن انرژي ايران

2nd International Conference on Technology and Energy Management (IEA)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

تركيب فرآيندهاي ناپيوسته و مواد تغيير فازدهنده جهت انتگراسيون انرژي

نویسندگان: نيلوفر مشيريان دزفوليان, اميد پورعلي, مجيد عميد پور

Niloofar Moshirian dezfoolian, Omid Pourali, Majied Amidpour

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

شبيه سازي و بهينه سازي واحد توليد بيوديزل با نرم افزار HYSYS

نویسندگان: محمدعلي سه دهي, اميد پورعلي, مجيد عميد پور

Mohamadali Sedehi, Omid Pourali, Majied Amidpour

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference (ETEC 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

بهينه سازي واحد توليد بيوديزل به وسيله طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي آن بر اساس تكنولوژي پينچ با نرم افزار Aspen Energy Analyzer

نویسندگان: محمدعلي سه دهي, اميد پورعلي, مجيد عميد پور

Mohamadali Sedehi, Omid Pourali, Majied Amidpour

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference (ETEC 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تحليل هزينه هاي اجتماعي انتشار آلاينده دي اكسيد كربن در نيروگاه هاي حرارتي كشور بر مبناي مكانيزم توسعه پاك و با رويكرد الگوهاي كاهش انتشار

نویسندگان: فرهاد رياضي, اميد پورعلي, مجيد عميد پور

Farhad Riazi, Omid Pourali, Majied Amidpour

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference (ETEC 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

مدل سازي انتشار گازهاي گلخانه اي نيروگاه هاي حرارتي كشور با رويكرد آينده پژوهي و تمركز بر الگوهاي كاهش انتشار

نویسندگان: فرهاد رياضي, اميد پورعلي, مجيد عميد پور

Farhad Riazi, Omid Pourali, Majied Amidpour

عنوان همایش: هفتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

The 7th National Conference Exhibtion on Environmental Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

پتانسيل توليد اتانول از محصولات كشاورزي در ايران

نویسندگان: حسن طاري, اصغر كاظمي خسرقي, سينا جديديان, اميد پورعلي

Hasan Tari, Asghar Kazemi, Sina Jadidian, Omid Pourali

عنوان همایش: ششمين همايش علمي تخصصي انرژي هاي تجديد پذير، پاك و كارآمد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

A new approach for exergy efficiency improvement of seawater desalination plants using heat recovery from once through cooling systems

نویسندگان: علي كربلائي اكبري, مسعود قلي نژاد, اميد پورعلي, مجيد عميد پور

Ali Karbalayi Akbari, Masoud Gholinejad, Omid Pourali, Majied Amidpour

عنوان همایش: دومين كنگره كارگاه و نمايشگاه بين المللي نمك زدايي از آب هاي شور

2nd International Training Workshop Conference and Exhibition on Desalination

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

Exergy efficiency and performance enhancement of MEE-TVC desalination systems using heat recovery from HRSG blowdown water

نویسندگان: مسعود قلي نژاد, علي كربلائي اكبري, اميد پورعلي, مجيد عميد پور

Masoud Gholinejad, Ali Karbalayi Akbari, Omid Pourali, Majied Amidpour

عنوان همایش: دومين كنگره كارگاه و نمايشگاه بين المللي نمك زدايي از آب هاي شور

2nd International Training Workshop Conference and Exhibition on Desalination

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

بهره گيري از انرژي خورشيدي جهت تامين آب گرم مصرفي شهر اهواز و برآورد تاثير كمي آن بر روي كاهش گازهاي گلخانه اي با استفاده از نرم افزار Red Screen

نویسندگان: فرهاد رياضي, اميد پورعلي, مجيد عميد پور

Farhad Riazi, Omid Pourali, Majied Amidpour

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

Emerging Trends in Energy Conservation (ETEC 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

امكان سنجي فني و تاثير زيست محيطي بازيابي آب و حرارت از آب دور ريز شده بويلرهاي بازياب حرارت سيكل هاي تركيبي با بكارگيري يك سيستم بازياب

نویسندگان: مسعود قلي نژاد, علي كربلائي اكبري, اميد پورعلي, مجيد عميد پور

Masoud Gholinejad, Ali Karbalayi Akbari, Omid Pourali, Majied Amidpour

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

Emerging Trends in Energy Conservation (ETEC 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

تحليل ترموديناميكي و زيست محيطي بازيابي آب و حرارت از آب دور ريز شده بويلرهاي بازياب حرارت سيكل هاي تركيبي به منظور گرمايش فضا و توليد آب شيرين

نویسندگان: مسعود قلي نژاد, علي كربلائي اكبري, اميد پورعلي, مجيد عميد پور

Masoud Gholinejad, Ali Karbalayi Akbari, Omid Pourali, Majied Amidpour

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

Emerging Trends in Energy Conservation (ETEC 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

تحليل ترموديناميكي و زيست محيطي بازيابي حرارت و توليد آب شيرين از سيستم آب خنك كن يكبار گذر نيروگاه هاي حاشيه خليج فارس

نویسندگان: علي كربلائي اكبري, مسعود قلي نژاد, اميد پورعلي, مجيد عميد پور

Ali Karbalayi Akbari, Masoud Gholinejad, Omid Pourali, Majied Amidpour

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

Emerging Trends in Energy Conservation (ETEC 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

Design and Fabrication of a Valveless Pulsejet Engine

نویسندگان: محسن مصيب نژاد, سينا اعظمي, مينا طاهري, جمال زماني اشني, اميد پورعلي

Mohsen Mosayebnezhad, Sina Azami, , Jamal Zamani, Omid Pourali

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲

Theoretical and experimental study of a novel film evaporation cooling system

نویسندگان: هومن گل چوبيان, محمد حسن طاهري, مجيد عميد پور, اميد پورعلي

, , Majied Amidpour, Omid Pourali

عنوان همایش:

11th International Conference on Sustainable Energy Technologies (SET 2012)

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲

Dynamic exergy analysis of a solar ejector refrigeration system with hot water storage tank

نویسندگان: هومن گل چوبيان, سيد علي بهبهاني نيا, مجيد عميد پور, اميد پورعلي

, Ali Behbahaninia, Majied Amidpour, Omid Pourali

عنوان همایش:

11th International Conference on Sustainable Energy Technologies (SET 2012)

محل برگزاری: سوئد / Sweden

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۸

Different scenarios of using the hybrid car in Iran

نویسندگان: موسي مرآتي زمان, مجيد عميد پور, اميد پورعلي

, Majied Amidpour, Omid Pourali

عنوان همایش:

World Renewable Energy Congress

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۳

Modeling and Exergy Analysis of an Ejector Refrigeration Cycle

نویسندگان: هومن گل چوبيان, سيد علي بهبهاني نيا, مجيد عميد پور, اميد پورعلي

, Ali Behbahaninia, Majied Amidpour, Omid Pourali

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي گرمايش،سرمايش و تهويه مطبوع