سال: ۱۳۹۹

مطالعه تجربي سينتيك جذب گاز دي اكسيدكربن در مخلوط آبي متشكل از متيل دي اتانول آمين و 2- ((آمينو اتيل)آمينو) اتانول

The Kinetic Study of Carbon Dioxide Gas Absorption in Aqueous Mixture of Methyldiethanolamine and 2-((aminoethyl)amino)ethanol

نویسندگان: الهه اديب پرور, علي تقي ذوقي, اميد پورعلي, خالد فرصت
عنوان مجله: پژوهش نفت
از صفحه: ۷۰
تا صفحه: ۸۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Accurate capacity factor calculation of waste-to-energy power plants based on availability analysis and design/off-design performance

نویسندگان: شايان نادري, سيدمحسن بني فاطمه, اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا, Iain MacGill, Gloria Pignatta
عنوان مجله: JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Energy and Exergy Analyses of a Mass-fired Boiler for a Proposed Waste-to-Energy Power Plant in Tehran

نویسندگان: Sina Azami, مينا طاهري, اميد پورعلي, فرشاد ترابي
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Thermodynamic analysis of three combined power and refrigeration Systems based on a demand

نویسندگان: هومن گل چوبيان, مجيد عميد پور, اميد پورعلي
عنوان مجله: Gas Processing
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Modeling and design of solar heat integration in process industries with heat storage

نویسندگان: امير بني اسدي, مهيار مومن, مجيد عميد پور, اميد پورعلي
عنوان مجله: JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
از صفحه: ۵۲۲
تا صفحه: ۵۳۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

بهينه سازي توليد همزمان آب شيرين و توان در نيروگاه هاي حرارتي

نویسندگان: فرشيد پرهيزكار, اميد پورعلي
عنوان مجله: علوم و مهندسي آب و فاضلاب
از صفحه: ۳۸
تا صفحه: ۴۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Thermodynamic and economic optimization of SOFC-GT and its cogeneration opportunities using generated syngas from heavy fuel oil gasification

نویسندگان: حامد اكبرپورريحاني, موسي مرآتي زمان, آرمين ابراهيمي, اميد پورعلي, مجيد عميد پور
عنوان مجله: ENERGY
از صفحه: ۱۴۱
تا صفحه: ۱۶۴

سال: ۱۳۹۵

بهينه سازي دو هدفه بازيافت حرارت و توليد آب شيرين از سيستم آب خنك كن يكبارگذر

نویسندگان: علي كربلائي اكبري, مسعود قلي نژاد, اميد پورعلي, مجيد عميد پور
عنوان مجله: مهندسي مكانيك شريف
از صفحه: ۱۳۷
تا صفحه: ۱۴۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Chemical conditioning and monitoring to control and minimize chemistry-related damages in Heller dry cooled combined cycle power plants

نویسندگان: اميد پورعلي, هاشم قاسمي كاديجاني, فريده محمدي خانقشلاقي
عنوان مجله: ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS
از صفحه: ۱۸۸
تا صفحه: ۲۰۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: كانادا / Canada

Equilibrium Conversion and Reaction Analysis in Sulfur-Iodine Thermochemical Hydrogen Production Cycle

نویسندگان: سعيد دهقاني, حسين صيادي, اميد پورعلي
عنوان مجله: CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
از صفحه: ۷۰۸
تا صفحه: ۷۲۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Energetic exergetic and economic assessment of oxygen production from two columns cryogenic air separation unit

نویسندگان: آرمين ابراهيمي, موسي مراتي زمان, حامد اكبرپورريحاني, اميد پورعلي, مجيد عميد پور
عنوان مجله: ENERGY
از صفحه: ۱۲۹۸
تا صفحه: ۱۳۱۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

High efficient-low emission power production from low BTU gas extracted from heavy fuel oil gasification introduction of IGCC-SOFC process

نویسندگان: موسي مراتي زمان, Sina Monadizadeh, اميد پورعلي, مجيد عميد پور
عنوان مجله: Journal of Natural Gas Science and Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵