محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

Predictive Modeling of the Lateral Drift Capacity of Circular Reinforced Concrete Columns Using an Evolutionary Algorithm

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سيدمحمدرضا صدري طبايي زواره

عنوان همایش:

Engineering with Computers

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

predictive modeling of the lateral drift capacity of circular reinforced concrete columns using an evolutionary algorithm

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سيدمحمدرضا صدري طبايي زواره

Mostafa Rezvani Sharief, Seyedmohammadreza Sadritabaeizavareh

عنوان همایش:

engineering with computers

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي بتن آرمه تقويت شده با ورق هاي FRP

نویسندگان: رويا موسي پور, مصطفي رضواني شريف, سيدبهرام بهشتي اول

عنوان همایش: هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

8th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي بتن آرمه تقويت شده با ورق هاي FRP

نویسندگان: رويا موسي پور, مصطفي رضواني شريف, سيدبهرام بهشتي اول

Roya Mousapour, Mostafa Rezvani Sharief, Seyed Bahram Beheshti Avval

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

8th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8)

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

بررسی دقت الگوهای مختلف بار جانبی در تحلیل بارافزون

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, سجاد مرشدی

عنوان همایش: پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

5th. International Congress on civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

بررسي دقت الگوهاي مختلف بار جانبي در تحليل بارافزون

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سجاد مرشدي

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: پنجمين كنگره سالانه بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

5th. international Congress on civil engineering architecture and urban development

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

بررسی و مقایسه دقت نرم افزار آباکوس و آیدارک در تحلیل خسارت ستون های بتن آرمه

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, حامد شاطري

عنوان همایش: سومین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی معماری ، عمران و شهر سازی در آغاز هزاره سوم

3rd Conference on Architecturecivil and Urban Development at the Beginning of the Third Millennium

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

بررسی اثر میانقاب بر رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی همگرا

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, احمدرضا محمدعلي

عنوان همایش: سومین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی معماری ، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

3rd Conference on Architecturecivil and Urban Development at the Beginning of the Third Millennium

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

بررسي و مقايسه دقت نرم افزار آباكوس و آيدارك در تحليل خسارت ستون هاي بتن آرمه

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, حامد شاطري

Mostafa Rezvani Sharief, Hamed Shateri

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي معماري ، عمران و شهر سازي در آغاز هزاره سوم

3rd conference on architecturecivil and urban development at the beginning of the third millennium

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

بررسي اثر ميانقاب بر رفتار لرزه اي قابهاي مهار بندي همگرا

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, احمدرضا محمدعلي

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي معماري ، عمران و شهر سازي در آغاز هزاره سوم

3rd conference on architecturecivil and urban development at the beginning of the third millennium

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

مقایسه رفتار تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP با تیر بتنی مسلح شده با میلگرد فولادی

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, کاوه کشمیری

عنوان همایش: ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

ارزیابی مدل سازی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP در نرم افزار SAP2000

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, کاوه کشمیری

عنوان همایش: ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

مقايسه رفتار تير بتني مسلح شده با ميلگرد FRP با تير بتني مسلح شده با ميلگرد فولادي

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, كاوه كشميري

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

ارزيابي مدل سازي تير بتني مسلح شده با ميلگرد FRP در نرم افزار SAP2000

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, كاوه كشميري

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات بتن آرمه برگشت پذیر مسلح شده با چند نوع متفاوت از آلیاژهای حافظه دار

Seismic Performance Assessment Of Self-centering Rc Connections Reinforced With A Few Different Types Of Shape Memory Alloys

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, محمد صادق كتابي

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران معاصر

International Conference on Contermporary IRAN On Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

بررسي عملكرد لرزه اي اتصالات بتن آرمه برگشت پذير مسلح شده با چند نوع متفاوت از آلياژهاي حافظه دار

Seismic Performance Assessment Of Self-centering Rc Connections Reinforced With A Few Different Types Of Shape Memory Alloys

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, محمد صادق كتابي

Mostafa Rezvani Sharief, Mohammad Ketabi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران معاصر

International Conference on Contermporary IRAN On Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای کمانش تاب با غلاف فولادی بدون مواد پرکننده

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سارا غفاري

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي زلزله مديريت بحران احيا و بازسازي

International Conference on Earthquake Disaster Management Rehabilitation and Reconstruction

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

بررسي رفتار لرزه اي مهاربندهاي كمانش تاب با غلاف فولادي بدون مواد پركننده

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سارا غفاري

Mostafa Rezvani Sharief, GHAFARI SARA

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي زلزله مديريت بحران احيا و بازسازي

International Conference on Earthquake Disaster Management Rehabilitation and Reconstruction

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

Seismic Performance Assessment of Hybrid Braced Cold-formed Steel Walls

نویسندگان: نادر فنائي, مصطفي رضواني شريف, ابراهيم افسر ديزج

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد

7th National and 2nd International Conference on Steel Structures

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

Seismic performance assessment of hybrid braced cold-formed steel walls

نویسندگان: نادر فنائي, مصطفي رضواني شريف, ابراهيم افسر ديزج

Nader Fanaie, Mostafa Rezvani Sharief, Abrahim afsar dizaj

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد

7th National and 2nd International Conference on Steel Structures

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

بررسی عددی عملکرد ستون بتنی تقویت شده با میلگردهای FRP تحت اثر بارگذاری چرخه ای

Investion of Performance of Concrete Column Reinforced by FRP Bars Under Cyclic Loading

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, بنيامين بلورچي

عنوان همایش: چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and 3rd Conference and Exibition of Mass Housing and Building of Tehran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

بررسي عددي عملكرد ستون بتني تقويت شده با ميلگرد هاي FRP تحت اثر بار گذاري چرخه اي

Investion of Performance of Concrete Column reinforced by FRP Bars under cyclic Loading

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, بنيامين بلورچي

Mostafa Rezvani Sharief, Benyamin Bolourchi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران

4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and 3rd Conference and Exibition of Mass Housing and Building of Tehran

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

تخمین کاهش مقاومت برشی ستون های بتنی مسلح با مقطع مربع مستطیل تحت اثر بارگذاری دورهای به تفکیک نوع انهدام

Assessment of Shear Strength Degradation of Reinforced Concrete Columns Uunder Cyclic Loading with Different Failure Mmodes

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, بهزاد عاجلي

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي دستاورد هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران معماري و مديريت شهري

3th International Conference on New Reaserch Achievements in Civil Architectural Urban Management

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

مدل پیشنهادی کاهش مقاومت برشی ستون های بتن آرمه با مقطع دایره

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, سیدمحمدرضا صدری طبائی زواره

عنوان همایش: سومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری

3th International Conference on New Reaserch Achievements in Civil Architectural Urban Management

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

مدل پیشنهادی ظرفیت تغییر شکل نسبی ستونهای بتن آرمه با مقطع دایره

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, سیدمحمدرضا صدری طبائی زواره

عنوان همایش: سومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری

3th International Conference on New Reaserch Achievements in Civil Architectural Urban Management

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

مدل مقاومت برشی ستون های بتن آرمه با مقطع دایره

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سيدمحمدرضا صدري طبائي زواره

عنوان همایش: سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری

3th International Conference on New Reaserch Achievements in Civil Architectural Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

تخمين كاهش مقاومت برشي ستون هاي بتني مسلح با مقطع مربع مستطيل تحت اثر بار گذاري دورهاي به تفكيك نوع انهدام

assessment of shear strength degradation of reinforced concrete columns under cyclic loading with different failure modes

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, بهزاد عاجلي

Mostafa Rezvani Sharief, Behzad Ajeli

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي دستاورد هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران معماري و مديريت شهري

3th International Conference on New Reaserch Achievements in Civil Architectural Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

مدل پيشنهادي كاهش مقاومت برشي ستونهاي بتن آرمه با مقطع دايره

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سيدمحمدرضا صدري طبائي زواره

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي دستاورد هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران معماري و مديريت شهري

3th International Conference on New Reaserch Achievements in Civil Architectural Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

مدل پيشنهادي ظرفيت تغيير شكل نسبي ستونهاي بتن آرمه با مقطع دايره

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سيدمحمدرضا صدري طبائي زواره

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي دستاورد هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران معماري و مديريت شهري

3th International Conference on New Reaserch Achievements in Civil Architectural Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

مدل مقاومت برشي ستونهاي بتن آرمه با مقطع دايره

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سيدمحمدرضا صدري طبائي زواره

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي دستاورد هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران معماري و مديريت شهري

3th International Conference on New Reaserch Achievements in Civil Architectural Urban Management

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن آرمه تقویت شده با انواع گوناگون FRP-EBR

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, سینا نصیری

عنوان همایش: دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

2nd International Conference in New Research on Civil Archtectural and Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي بتن آرمه تقويت شده با انواع گوناگون FRP-EBR

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سينا نصيري

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

2nd International Conference in New Research on Civil Archtectural and Urban Management

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

بررسی دقت مدل خسارت پلاستیک بتن در نرم افزار آباکوس در تحلیل خسارت ستون های بتن آرمه

نویسندگان: حامد شاطري, مصطفي رضواني شريف

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي معماري شهرسازي عمران هنر و محيط زيست افق هاي آينده نگاه به گذشته

International Conference on Architecture Urbanism Civil Engineering Art Environment Future Horizons Retrospect ICAUCAE 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

بررسي دقت مدل خسارت پلاستيك بتن در نرم افزار آباكوس در تحليل خسارت ستون هاي بتن آرمه

نویسندگان: حامد شاطري, مصطفي رضواني شريف

Hamed Shateri, Mostafa Rezvani Sharief

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي معماري شهرسازي عمران هنر و محيط زيست افق هاي آينده نگاه به گذشته

International Conference on Architecture Urbanism Civil Engineering Art Environment Future Horizons Retrospect ICAUCAE 2015

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

مقایسه رفتار دال های بتنی مسلح شده با میلگرد FRP و دال های بتنی مسلح شده با میلگرد فولادی تحت بار گذاری چرخه ای

نویسندگان: بهاره غريب, مصطفي رضواني شريف

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

مقایسه مقاومت تیرهای پالتروژنی FRP و تیرهای فولادی در برابر کمانش پیچشی جانبی

نویسندگان: مریم سرافرازی, مصطفی رضوانی شریف

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

اثر ديوارهاي بنايي، پريود طبيعي قابهاي ممان گير 8 طبقه

Effect of Masonry Walls on Natural Period of 8-Storey RC Moment Resisting Builldings

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, فرشيد بكتاش, روزبه فلاح, امير داودي

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

مقايسه رفتار دال هاي بتني مسلح شده با ميلگرد FRP و دال هاي بتني مسلح شده با ميلگرد فولادي تحت بار گذاري چرخه اي

نویسندگان: بهاره غريب, مصطفي رضواني شريف

Bahareh Gharib, Mostafa Rezvani Sharief

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

مقايسه مقاومت تيرهاي پالتروژني FRP وتيرهاي فولادي در برابر كمانش پيچشي جانبي

نویسندگان: مريم سرافرازي, مصطفي رضواني شريف

Maryam Sarafrazi, Mostafa Rezvani Sharief

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

اثر ديوارهاي بنايي، پريود طبيعي قابهاي ممان گير 8 طبقه

EFFECT OF MASONRY WALLS ON NATURAL PERiOD OF 8-STOREY RC MOMENT RESISTING BUILDINGS

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, فرشيد بكتاش, روزبه فلاح, امير داودي

Mostafa Rezvani Sharief, , ,

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

بررسی اثر موقعیت بار بر روی رفتار پروفیل های GFRP

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

3rd National Conference on new Material and Structures

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

بررسي اثر موقعيت بار بر روي رفتار پروفيلهاي GFRP

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف

Mostafa Rezvani Sharief

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

3rd national conference on new material and structures

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

مقایسه پرفیل هایFRPو فولادی و تاثیر آنها بر مقاومت و شکل پذیری ستون بتنی

Comparison of the Behavior of FRP Beams with Steel Beams under Transverse Monotanic Loading

نویسندگان: مريم سرافرازي, بهاره غريب, مصطفي رضواني شريف

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

مقایسه دال بتنی مسلح شده با میلگرد FRP و دال بتنی مسلح شده با میلگرد فولادی

نویسندگان: بهاره غريب, مريم سرافرازي, مصطفي رضواني شريف

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

اثر درصد میلگردهای FRP به روش NSM در تغییر رفتار ستون های بتن مسلح تحت بار گذاری لرزه ای

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, علی مهوری حبیب آبادی

عنوان همایش: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

مقايسه پرفيل هايFRPو فولادي و تاثير آنها بر مقاومت و شكل پذيري ستون بتني

comparison of the behavior of FRP beams with steel beams under transverse monotanic loading

نویسندگان: مريم سرافرازي, بهاره غريب, مصطفي رضواني شريف

Maryam Sarafrazi, Bahareh Gharib, Mostafa Rezvani Sharief

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

مقايسه دال بتني مسلح شده با ميلگرد FRP و دال بتني مسلح شده با ميلگرد فولادي

نویسندگان: بهاره غريب, مريم سرافرازي, مصطفي رضواني شريف

Bahareh Gharib, Maryam Sarafrazi, Mostafa Rezvani Sharief

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

اثر درصد ميلگرد هاي FRP به روش NSM در تغيير رفتار ستون هاي بتن مسلح تحت بار گذاري لرزه اي

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, علي مهوري حبيب آبادي

Mostafa Rezvani Sharief, Ali Mahvari habib abadi

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۳

مقایسه مقاوم سازی ستون های بتن مسلح تحت بارگذاری لرزه ای با استفاده از میلگردهای CFRP به روش NSM با فاصله آرماتور عرضی متفاوت

نویسندگان: علي مهوري, مصطفي رضواني شريف

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس ملي زلزله و سازه

5th National Conference on Earthquake and Structural

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۳

مقايسه مقاوم سازي ستون هاي بتن مسلح تحت بارگذاري لرزه اي با استفاده از ميلگردهاي CFRP به روش NSM با فاصله آرماتور عرضي متفاوت

نویسندگان: علي مهوري, مصطفي رضواني شريف

, Mostafa Rezvani Sharief

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس ملي زلزله و سازه

5th National Conference on Earthquake and Structural

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸

مقایسه اثر میلگردهایCFRP و GFRP به روش NSM در تغییر رفتار ستون های بتن مسلح تحت بارگذاری لرزه ای

Comparison of CFRP and GFRP Bars with NSM Method in Change in Behavior of RC Column Under Seismic LOoading

نویسندگان: علي مهوري, مصطفي رضواني شريف

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

2nd National Conference on new Material and Structures

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸

مقايسه اثر ميلگردهايCFRP و GFRP به روش NSM در تغيير رفتار ستون هاي بتن مسلح تحت بارگذاري لرزه اي

COMPARISON OF CFRP AND GFRP BARS WITH NSM METHOD IN CHANGE IN BEHAVIOR OF RC COLUMN UNDER SEISMIC LOADING

نویسندگان: علي مهوري, مصطفي رضواني شريف

ali mahvari, Mostafa Rezvani Sharief

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

2nd national conference on new material and structures

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

بررسی رفتار درون صفحه دیوارهای بنایی غیر مسلح تقویت شده توسط FRP به روش EBR

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, فرید نادری

عنوان همایش: اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

بررسي رفتار درون صفحه ديوارهاي بنايي غير مسلح تقويت شده توسط FRP به روش EBR

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, فريد نادري

Mostafa Rezvani Sharief, Farid Naderi

عنوان همایش: اولين همايش ملي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۳

بررسی اثر میانقاب بر رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی واگرا EBF

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, روزبه فلاح

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي سازه، زلزله، ژيوتكنيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۳

بررسي اثر ميانقاب بر رفتار لرزه اي قابهاي مهار بندي واگرا (EBF

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, روزبه فلاح

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي سازه، زلزله، ژيوتكنيك

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶

ارزیابی زمان تناوب طبیعی ساختمان های بتن آرمه با در نظر گرفتن تاثیر میانقاب

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, فرشيد بكتاش

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه

3rd National Conference on Earthquake and Structure

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶

مقایسه اتلاف انرژی، زوال مقاومت، افت سختی و شکل پذیری در انواع مختلف سیستم CBF

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, داريوش مزرعه جهاني

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه

3rd National Conference on Earthquake and Structure

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶

مقايسه زمان تناوب اصلي سيستم هاي مختلف CBF

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, داريوش مزرعه جهاني

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه

3rd National Conference on Earthquake and Structure

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶

ارزيابي زمان تناوب طبيعي ساختمانهاي بتن آرمه با در نظر گرفتن تا ثير ميانقاب

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, فرشيد بكتاش

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه

3rd National Conference on Earthquake and Structure

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶

مقايسه اتلاف انرژي، زوال مقاومت، افت سختي و شكل پذيري در انواع مختلف سيستم CBF

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, داريوش جهاني راد

Mostafa Rezvani Sharief, Dariush Jahani Rad

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه

3rd National Conference on Earthquake and Structure

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶

مقايسه زمان تناوب اصلي سيستم هاي مختلف CBF

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, داريوش جهاني راد

Mostafa Rezvani Sharief, Dariush Jahani Rad

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه

3rd National Conference on Earthquake and Structure

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹

بررسی قطر و فاصله میلگردها در اتصال بین دال بتنی و دیوار در بهبود رفتار لرزه ای سازه های بنایی

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, رامين رياحي

عنوان همایش: نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹

بررسي قطر و فاصله ميلگردها در اتصال بين دال بتني و ديوار در بهبود رفتار لرزه اي سازه هاي بنايي

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, رامين رياحي

Mostafa Rezvani Sharief, Ramin Riahi

عنوان همایش: نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

بررسی اثر بازشو بر روی مقاومت نهایی و سختی اولیه دیوار بنایی مسلح

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, مهدي اكبري

عنوان همایش: کنفرانس زلزله سازه و روش های محاسباتی

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

بررسي اثر بازشو بر روي مقاومت نهايي و سختي اوليه ديوار بنايي مسلح

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, مهدي اكبري

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: كنفرانس زلزله سازه و روشهاي محاسباتي

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۸۹

پیش بینی ظرفیت تغییر شکل جانبی ستون های بتن آرمه توسط مدل شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, امين هاديزاده

عنوان همایش: اولين همايش سازه زلزله ژئوتكنيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹

پيش بيني ظرفيت تغيير شكل جانبي ستون هاي بتن آرمه توسط مدل شبكه عصبي مصنوعي

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, امين هاديزاده

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: اولين همايش سازه زلزله ژئوتكنيك

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۱

توسعه مدل شاخص خسارت park-ang در مورد ستون های بتن آرمه

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, روح الله رجبی

عنوان همایش: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۱

توسعه مدل شاخص خسارت park-ang در مورد ستونهاي بتن آرمه

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, روح الله رجبي

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱/۰۱

تخمین تناوب تغییر شکل ستون بتنی مسلح

Assessment of Deformation Capacity of Reinforced Concrete Columns

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, سعید یوسفی

عنوان همایش: همايش علمي سال 1388

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱/۰۱

تخمين تناوب تغيير شكل ستون بتني مسلح

ASSESSMENT AF DEFORMATION CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سعيد يوسفي

Mostafa Rezvani Sharief, Saeid Yousefi

عنوان همایش: همايش علمي سال 1388

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۱

بررسی روش های مختلف مدل سازی میانقاب جهت محاسبات سازه ای

نویسندگان: محسن ازادبخت, مصطفي رضواني شريف

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران سراسر كشور

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۱

برسی اثر میانقاب مصالح بنایی بر پاسخ لرزه ای یک قاب بتن مسلح چهار طبقه

نویسندگان: محسن آزادبخت, مصطفی رضوانی شریف

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران سراسر كشور

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۱

ارزیابی تقویت خمشی پایه پل های بتن آرمه توسط GFRP بارگذاری دوره ای

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, میثم حداد

عنوان همایش: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۱

بررسي روشهاي مختلف مدلسازي ميانقاب جهت محاسبات سازه ا ي

نویسندگان: محسن ازادبخت, مصطفي رضواني شريف

Mohsen Azadbakht, Mostafa Rezvani Sharief

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران سراسر كشور

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۱

برسي اثر ميانقاب مصالح بنايي بر پاسخ لرزه اي يك قاب بتن مسلح چهار طبقه

نویسندگان: محسن ازادبخت, مصطفي رضواني شريف

Mohsen Azadbakht, Mostafa Rezvani Sharief

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران سراسر كشور

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۱

ارزيابي تقويت خمشي پايه پل هاي بتن آرمه توسط GFRP بار گذاري دوره اي

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, ميثم حداد

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران سراسر كشور

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۱

زوال مقاومت برشی ستون های بتن آرمه با مقطع دایره

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, احسان اله لگزيان

عنوان همایش: سومين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۱

ظرفیت تغییر شکل جانبی ستون های بتن آرمه با مقطع دایره

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سعيد يوسفي

عنوان همایش: سومين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۱

زوال مقاومت برشي ستون هاي بتن آرمه با مقطع دايره

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, احسان اله لگزيان

Mostafa Rezvani Sharief, Ehsanollah Lagzian

عنوان همایش: سومين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۱

ظرفيت تغيير شكل جانبي ستو نهاي بتن آرمه با مقطع دايره

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, سعيد يوسفي

Mostafa Rezvani Sharief, Saeid Yousefi

عنوان همایش: سومين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران /

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۱۸

پیش بینی نوع انهدام ستون های بتن آرمه تحت اثر بار جانبی دوره ای

نویسندگان: مصطفی رضوانی شریف, رضا عباس نیا

عنوان همایش: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۱۸

پيش بيني نوع انهدام ستون هاي بتن آرمه تحت اثر بار جانبي دوره اي

نویسندگان: مصطفي رضواني شريف, رضا عباس نيا

Mostafa Rezvani Sharief,

عنوان همایش: هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

تاریخ: ۱۳۷۰/۰۱/۰۱

برسی و نقد نشانه خسارت ang-park در سازه های بتنی

نویسندگان: رضا عباس نیا, مصطفی رضوانی شریف

عنوان همایش: همايش هاي متفرقه

تاریخ: ۱۳۷۰/۰۱/۰۱

برسي و نقد نشانه خسارت ang-park در سازه هاي بتني

نویسندگان: رضا عباس نيا, مصطفي رضواني شريف

, Mostafa Rezvani Sharief

عنوان همایش: همايش هاي متفرقه