تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

توسعه شاخص خسارت پایه بتن مسلح پل ها با مقطع دایره

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : سيدمحمدرضا صدري طبائي زواره

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

بررسي و مقايسه رفتار لرزه اي قاب هاي بتن آرمه با شكل پذيري زياد متوسط و كم

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : اسماعيل باقري

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

بررسی ضرایب Cd استاندادرد 2800 (ویرایش 4) با استفاده از تحلیل غیرخطی مصالح در مورد قاب های بتن آرمه باشکل پذیری های متفاوت

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : محمد شهيدي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

بررسی ضرایب Cd استاندادرد 2800 (ویرایش 4) با استفاده از تحلیل غیرخطی مصالح در مورد قاب های بتن آرمه باشکل پذیری های متفاوت

نام اساتید: مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : محمد شهيدي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

بهسازی لرزه ای اتصالات آسیب دیده ی بتن آرمه ی تیر به ستون بتنی با استفاده از ورق های GFRP

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : آرمين مرصعي

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

بررسی اثر تعبیه بازشو، درصد مساحت و محل قرارگیری آن در رفتار هیسترزیس دیوارهای برشی فولادی

نام اساتید: مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : سالار سيدشاكري

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

ارتقاء عملكرد لرزه اي قابهاي خمشي بتن آرمه با استفاده از آرماتورهاي SMA در گره اتصال لرزه اي

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
Mostafa Rezvani Sharief
نام دانشجو : محمد صادق كتابي

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

بررسي و مقايسه رفتار ديوار برشي فولادي با سخت كننده و ديوار برشي با دوبل ورق

نام اساتید: مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : علي اكبر يزدانيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

بررسی رفتار دیوار برشی فولادی تقویت شده با FRP

نام اساتید: مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : محمد رخشاني نيا

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي بتني تقويت شده با FRP

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : رويا موسي پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

ارزیابی و مقایسه دقت نرم افزار IDARC و ABAQUS در تحلیل خسارت ستونهای بتن آرمه

IDARC AND ABAQUS

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : حامد شاطري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

بررسی عملکرد لرزه ای قاب های کامپوزیت RCS در حوزه نزدیک

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : سهيل بديعي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

بررسي عملكرد لرزه اي ستون هاي بتن آرمه پايه هاي پل مسلح با ميلگردهاي FRP

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : بنيامين بلورچي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

مقایسه رفتار تیر های FRP با تیرهای فولادی تحت اثر بارهای قائم افزاینده

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : مريم سرافرازي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

مقايسه رفتار لرزه اي دال بتني مسلح شده با ميلگرد FRP و دال بتني مسلح شده با ميلگرد فولادي

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : بهاره غريب

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بررسي رفتار لرزه اي باد بند هاي كمانش تاب

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : سيدمجتبي نظميه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

بررسي رفتار لرزهاي ديوارهاي بنايي غير مسلح تقويت

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : فريد نادري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

برسي تغييرات رفتار تيرهاي خمشي بتن آرمه تقويت شده با ميلگردهاي و نوارهاي اف ار پي به روش ان اس ام

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : سياوش فارسي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

برسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن آرمه تقویت شده با انواع گوناگون اف.ار.پی و ای.بی.ار

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : سينا نصيري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي سبك با در نظر گرفتن مهاربندي تركيبي

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : سيدعليرضا ميرمعيني آرتيماني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

بررسي عملكرد لرزه اي ستون هاي بتن آرمه تفويت شده با روش اف.ار.پي با روش ان.اس.ام

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : علي مهوري حبيب آبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

بررسي تاثير ديوارهاي پر كننده بنايي بر رفتار لرزهاي قاب هاي مهار بندي هم محور

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : احمدرضا محمدعلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

مقايسه رفتار تير بتني مسلح شده با ميلگرد هاي FRP با تير بتني مسلح شده با ميلگرد هاي فولادي

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : كاوه كشميري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

بررسي تاثير ديوارهاي پر كننده بنايي بر رفتار لرزهاي قاب هاي مهار بندي هم محور

نام اساتید: مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : احمدرضا محمدعلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

ارزیابی و توسعه ضوابط آیین نامه 2800 در خصوص رفتار لرزه ای قابهای خمشی بتن بتن ارمه دارای میانقاب

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : فرشيد بكتاش

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسی نوع سیستم ای بی اف بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : بهنام توكلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي اثر ميانقاب بر رفتار لرزهاي قابهاي مهار بندي واگرا اي بي اف

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : روزبه فلاح

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

بررسي نوع سيستم CBF بر رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : داريوش مزرعه جهاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي الگوهاي مختلف بار جانبي تحليل بار افزون در قاب هاي بتني نامنظم در ارتفاع

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : امير نوبخت جو

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۸

بررسی رفتار اتصلات آرماتور سقف بتن آرمه به دیوارهای بنایی مسلح

نام اساتید: مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : رامين رياحي

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

تعيين ظرفيت تغيير شكل جانبي ستون هاي بتن آرمه تحت اثر بارهاي دوره اي و توسعه نرم افزار

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : سعيد يوسفي

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

کاهش مقاومت برشی ستون های بتن آرمه

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
نام دانشجو : احسان اله لگزيان

تاریخ:

مدلسازي عددي رفتار لرزه اي تركيب قاب خمشي فولادي دو بعدي و پنل هاي چوبي CLT به عنوان ديوار برشي

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
Mostafa Rezvani Sharief
نام دانشجو : محمد شايانيان

ارزيابي اثرات CFRP و GFRP بر مقاومت برشي ستو نهاي دايره اي پل هاي بتن آرمه

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : ميثم حداد

بررسي دقت الگوهاي مختلف بار جانبي در آناليز بار افزون

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : سجاد مرشدي

توسعه مدل شاخص خسارت Park-Ang

نام اساتید: دکتر مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : روح اله رجبي

ارزیابی اثرات CFRP و GFRP بر مقاومت برشی ستونهای دایره ای پل های بتن آرمه

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
نام دانشجو : ميثم حداد

ارزیابی و توسعه ضوابط آیین نامه 2800 در خصوص رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی مرکب دارای پر کننده

نام اساتید: مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : محسن ازادبخت

ارزیابی تاثیر بار محوری بر زوال مقاومت و سختی ستونهای بتن آرمه تحت اثر بار دوره ای

نام اساتید: مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : مصطفي عزيزي قومي

توسعه مدل شاخص خسارت Park-Ang

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
نام دانشجو : روح اله رجبي

بررسی ضریب رفتار سیلوهای استوانه ای بتنی با قیف معلق

نام اساتید: مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : غلامرضا بندگاني

ارزيابي سطح عملكرد لرزه اي قاب هاي خمشي بتن آرمه طراحي شده بر اساس ويرايش سوم آيين نامه 2800

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
نام دانشجو : ميلاد مهرافشار

ارزیابی ضوابط آیین نامه 2800 در خصوص رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتنی مرکب

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
نام دانشجو : هادي عباس پوردلاور

بررسی تاثیر بار محوری و درصد آرماتورهای عرضی بر ظرفیت تغییر شکل جانبی ستون های بتن آرمه

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
نام دانشجو : امين هاديزاده

ارزیابی دقت روش های تحلیل غیر خطی برای اعضای بتن آرمه

نام اساتید: مصطفی رضوانی شریف
نام دانشجو : سينا رستمي

بررسی رفتار دیوارهای بنایی مسلح همراه با بازشو

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
نام دانشجو : مهدي اكبري

توسعه شاخص خسارت ستون هاي بتني مسلح بامقطع مستطيل

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
Mostafa Rezvani Sharief
نام دانشجو : بهزاد عاجلي

بررسی عملکرد ستون های بتنی مسلح شده با میلگرد FRP تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
نام دانشجو : مصطفي پورترابي

بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي بتني معمولي تقويت شده با ورق هاي اف آر پي

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
نام دانشجو : احسان نظري

مدلسازي عددي رفتار لرزه اي تركيب قاب خمشي فولادي دو بعدي و پنل هاي چوبي CLT به عنوان ديوار برشي

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف
نام دانشجو : محمد شايانيان