سال: ۱۳۹۹

سيستم‌ها و شبكه‌هاي چندرسانه‌اي صدا و تصوير در اينترنت

Multimedia systems and networks voice and video over the Internet

نویسندگان: محمديوسف درماني
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۶۵۵۵۹۰