تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

مدلسازي، شناسايي و كنترل شيوع بيماري واگيردار آنفلوانزا و كنترل آن

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, ميرمحسن پدرام
Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : مهدي علي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ارائه كنترل كننده هوشمند بهبوديافته براي ترانسفورمر متغير تحت بار با در نظر گيري عدم قطعيت توليد پراكنده در شبكه هاي هوشمند انرژي

نام اساتید: محمد تشنه لب, عليرضا فريدونيان, بابك توسلي, بابك توسلي, ميرمحسن پدرام
Mohammad Teshnehlab, Alireza Fereidunian, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : محمدحسين زرداري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

طراحي كنترل كننده فازي پيش بين براي آلودگي به ويروس HIV

نام اساتید: محمد تشنه لب, علي رضا فاتحي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, محمد فرخي
Mohammad Teshnehlab, Alireza Fatehi, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : آرزو وفامند

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

مدلسازي و شبيه سازي تشخيص محل درد بيماران در پا با توجه به علم بازتاب شناسي

نام اساتید: محمد تشنه لب, علي خادم, علي خادم, شهريار غريب زاده
Mohammad Teshnehlab, Ali Khadem, Ali Khadem,
نام دانشجو : سينا قدس

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

طراحي شبكه عصبي ژرف به منظور پيش آگهي و پيش بيني بازگشت سرطان سينه و وقوع متاستاز

نام اساتید: محمد تشنه لب, ناهيد نفيسي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, بابك نجاراعرابي
Mohammad Teshnehlab, Nahid Nafisi, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : نوشين جعفرپيشه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

تشخيص و شناسايي عيب توربين بادي سه پره بر مبناي روش فازي T-S و ارزيابي با مدل شبيه ساز FAST

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, وحيد جوهري مجد
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : محمد رئيسي اسفرجاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

پيش بيني آلودگي هوا با تاثير شرايط اقليمي، ترافيكي و پارامترهاي آلودگي

نام اساتید: محمد تشنه لب, اميرحسين نيكوفرد, اميرحسين نيكوفرد, ميرمحسن پدرام
Mohammad Teshnehlab, Amirhossein Nikoofard, Amirhossein Nikoofard,
نام دانشجو : سيدمحمدرضا واحدپور

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

توسعه ي مدل كنترل دريچه اي درد با استفاده از شبكه ي عصبي چند ورودي و خروجي

نام اساتید: محمد تشنه لب, شهريار غريب زاده, منصور ولي, منصور ولي, فرزاد توحيدخواه
Mohammad Teshnehlab, AShariar Gharibzadei, Mansour Vali, Mansour Vali,
نام دانشجو : فاطمه طاهريان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

پيش بيني انرزي خورشيدي براساس پارامترهاي تابش با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق

نام اساتید: محمد تشنه لب, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, بابك اعرابي
Mohammad Teshnehlab, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : نغمه شفيعي رودباري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

طراحي كنترل كننده فازي تطبيقي بر پايه قوانين تطبيقي مرتبه كسري براي سيستم هاي مرتبه كسري

نام اساتید: محمد تشنه لب, مه سان توكلي كاخكي, كمال محامد پور, محمدعلي نكويي, علي رضا فاتحي, محمدصالح تواضعي, محمد فرخي
Mohammad Teshnehlab, Mahsan Tavakoli Kakhki, Kamal Mohamedpour, Ali Mohammad Nekouei, Alireza Fatehi, ,
نام دانشجو : پوريا جعفري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

تحليل و طراحي كنترل كننده فازي تطبيقي نوع دو چند ورودي چند خروجي در حضور نامعيني محيط

نام اساتید: محمد تشنه لب, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, محمد فرخي
Mohammad Teshnehlab, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : محمود نظيفي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

طراحي مدل هوشمند به منظور پيش بيني بيماري صرع با استفاده از سيگنالهايEEG وEEC

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمد حسن مرادي, مريم محبي آشتياني, محمدباقر شمس الهي, بهاره اخباري
Mohammad Teshnehlab, Mohamadhasan Moradi, Maryam Mohebi Ashtieani, , Bahareh Akhbari
نام دانشجو : مانداناسادات غفوريان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

" طراحي كنترل كننده تطبيقي بر پايه شبكه هاي عصبي ضربه

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمد منثوري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, وحيد جوهري مجد
Mohammad Teshnehlab, Mohamad Mansori, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : مينا زينالي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

طبقه بندي در مسائل با ابعاد بالا با استفاده از خوشه بندي و شبكه عصبي فازي نوع2

نام اساتید: محمد تشنه لب, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, بابك نجار اعرابي
Mohammad Teshnehlab, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : نعيمه نيازي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

تنظيم سطح قند خون بيماران ديابتي همراه با عدم قطعيت بوسيله كنترل كننده PID فازي نوع 2 مرتبه كسري

نام اساتید: محمد تشنه لب, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي, مجتبي احمديه خانسار
Mohammad Teshnehlab, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki,
نام دانشجو : مصطفي كوثري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

طراحي واسط مغز و رايانه براساس شبكه هاي عصبي با توابع فعال سازي غيرقطعي

نام اساتید: محمد تشنه لب, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم, مجيد نيلي احمدآبادي
Mohammad Teshnehlab, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam,
نام دانشجو : فرزانه زريوار

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

طراحي و شبيه سازي كنترل كننده فازي تطبيقي نوع دو بر پايه پسخور خطا به منظور كنترل دما در مكان هاي عمومي

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمد منثوري, مهدي علياري شوره دلي, امير ابوالفضل صورتگر, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, Mohamad Mansori, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مرجان جليلوند

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

تشخيص و تحليل بيماري فشار چشم با استفاده از شبكه هاي عصبي راف

نام اساتید: محمد تشنه لب, احمدرضا تحسيري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, مجتبي احمديه خانه سر
Mohammad Teshnehlab, Ahmad Reza Tahsiri, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : محسن صفاري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

طراحي و پياده سازي شبكه عصبي عميق آبشاري براي پيش بيني سري زماني آب و هوا

نام اساتید: محمد تشنه لب, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, محمد مهدي همايون پور
Mohammad Teshnehlab, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : سيدفواد سيدابوترابي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

شناسايي كوره دوار سيمان با كمك سيستم فازي نوع 2

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, مجتبي احمديه خانه سر
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : ندا مرادخاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

طراحي و پياده سازي شبكه عصبي بازگشتي راف به منظور پيش بيني پارامترهاي هواشناسي

نام اساتید: محمد تشنه لب, علي احمدي, علي احمدي, ناصر مزيني
Mohammad Teshnehlab, Ali Ahmadi, Ali Ahmadi,
نام دانشجو : سارا صحت

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

شناسايي و مدل سازي رفتار انباره هاي نروني مغز موثر در تصميم گيري

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي, بابك توسلي, ميرمحسن پدرام
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : سجاد حيدري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

" طراحي و پياده سازي يك ساختار عصبي عميق مقاوم به اغتشاش و عدم قطعيت براي پيش بيني سري هاي زماني

نام اساتید: محمد تشنه لب, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, ناصر مزيني
Mohammad Teshnehlab, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : مهدي خدايار

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

طراحي و شبيه سازي كنترل كننده عصبي راف به همراه مد لغزشي به منظور كنترل ديابت نوع يك

نام اساتید: محمد تشنه لب, منصور ولي, منصور ولي, مجتبي احمديه خانه سر
Mohammad Teshnehlab, Mansour Vali, Mansour Vali,
نام دانشجو : ناضره نوراني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

طراحي كنترل كننده هاي فازي سلسله مراتبي تطبيقي پايدار

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, علي خاكي صديق, علي غفاري, محمدصادق ابريشميان
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Khaki Sedigh, Ali Ghaffari, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : محمد منثوري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

تشخيص صرع با استفاده از سيگنال EEGتوسط شبكه هاي عصبي راف چند لايه

نام اساتید: محمد تشنه لب, مريم محبي آشتياني, مريم محبي آشتياني
Mohammad Teshnehlab, Maryam Mohebi Ashtieani, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : سيدعباس سيدشاه كرم فرد

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

طراحي و پياده سازي شبكه هاي عصبي با توابع فعال ساز ويولت و چبيشف براي شناسايي سيستم هاي غير خطي

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي
Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : داريوش كرامتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طراحي هوشمند تشخيص لغزش و كنترل آن در لكوموتيو GT26

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : عليرضا عرب

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طراحي شبكه عصبي پويا به منظور پيش بيني حجم ترافيك در تقاطع هاي سلسله مراتبي

نام اساتید: محمد تشنه لب, اشكان رحيمي كيان, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mohammad Teshnehlab, Ashkan Rahimi kian, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : صادق انصاري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

يادگيري در شبكه هاي عصبي ضربه با استفاده از روش فرم پذيري وابسته به زمان ضربه براي بازنمايي بافت

نام اساتید: محمد تشنه لب, امين نيك انجام, امين نيك انجام
Mohammad Teshnehlab, Amin Nikanjam, Amin Nikanjam
نام دانشجو : مهران مرادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

طراحي روش نگاشت تصوير به صوت به منظور تسهيل در مسيريابي نابينايان

نام اساتید: محمد تشنه لب, حميد ابريشمي مقدم, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف
Mohammad Teshnehlab, Hamied Abrieshami Moghaddam, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : امير فلاح تفتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

طراحي و شبيه سازي كنترل كننده عصبي فازي جهت افزايش بازدهي انرژي در مكان هاي عمومي

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مهران ثمري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

كنترل ازدحام مديريت فعال صفMQM بر اساس شبكه عصبي فازيدر شبكه هاي كامپيوتري

نام اساتید: محمد تشنه لب, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته
Mohammad Teshnehlab, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : عاطفه سادات ميرباقري طباطبائي مهرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

طراحي كنترل كننده تركيبي فازي نوع دو مدل مرجع بر اساس تابع ليا پانوف

نام اساتید: محمد تشنه لب, مجتبي احمديه خانه سر, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Mohammad Teshnehlab, Mojtaba Ahmadieh khaneh sar, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : وحيد بهرامي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

استراتژي كنترلي خود تنظيم سيستم خبره براي سيستم هاي ترمز ضد قفل

نام اساتید: محمد تشنه لب, بابك توسلي, بابك توسلي
Mohammad Teshnehlab, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : سعيد خان كلانتري ركن آبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

كنترل فازي - عصبي مد لغزشي براي سيستم پاندول معكوس چرخنده آزمايشگاهي و پياده سازي آن

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, وحيد جوهري مجد, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : عليرضا مهدوي بالاجاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تحليل پايداري سيستم كنترل تحمل پذير خطا بر مبناي ضد كنترل آشوب براي سيستم پاندول معكوس چرخشي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : فرهاد قرباني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند پيشنهاد دهنده شخصي براساس رفتار كاربر

نام اساتید: چيترا دادخواه, محمد تشنه لب, امين نيك انجام, امين نيك انجام
Chitra Dadkhah, Mohammad Teshnehlab, Amin Nikanjam, Amin Nikanjam
نام دانشجو : حسين يونسي وقار

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

تشخيص تومورهاي خوش خيم و بدخيم مغزي براساس سيستم هاي فازي نوع 2

نام اساتید: محمد تشنه لب, داود آسماني, داود آسماني
Mohammad Teshnehlab, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : بهروز رستمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و اعتبار سنجي شناساگر ربات پاندول معكوس دوچرخ

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, رويا امجدي فرد, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, , Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محمود نوروزي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

كنترل مد لغزشي فازي نوع دوم و پياده سازي آن روي بازوي انعطاف پذير

نام اساتید: محمد تشنه لب, وحيد جوهري مجد, بابك توسلي, بابك توسلي
Mohammad Teshnehlab, , Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمدعلي شهميرزادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

همزمان سازي بازوي انعطاف پذير با سيستم آشوبناك و تحليل اثر آشوب بر عملكرد سيستم تحت كنترل

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محسن رفيعي سندگاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

استفاده از مكانيزم مبتني بر قشر بينايي مغز به منظور ناحيه بندي تومورها در تصاوير MRIمغزي

نام اساتید: محمد تشنه لب, منصور ولي, منصور ولي
Mohammad Teshnehlab, Mansour Vali, Mansour Vali
نام دانشجو : عليرضا حاجياني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳

طراحي و پياده سازي عامل هاي هوشمند فراموش كار در بازي هاي رايانه اي

نام اساتید: محمد تشنه لب, چيترا دادخواه, چيترا دادخواه
Mohammad Teshnehlab, Chitra Dadkhah, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : آريا برفر

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

تجميع حافظه هاي انجمني ناهمگون به كمك شبكه عصبي، تئوري آشوب و مجموعه بازه اي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : ژيلا آقاجري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

كنترل ازدحام شبكه اي كامپيوتري بر اساس شبكه هاي عصبي با خط تاخير زماني

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمديوسف درماني, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Mohammad Teshnehlab, Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : مونا آملي ديوا

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ارائه روشي براي كنترل عصبي-فازي تطبيقي نوع دوم سيستم هاي غيرخطي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : اردشير محمدزاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۲

طراحي و پياده سازي تشخيص سرطان سينه براساس الگوريتمهاي محاسبات نرم با استفاده از تصاوير MRI

نام اساتید: محمد تشنه لب, مريم محبي آشتياني, مريم محبي آشتياني
Mohammad Teshnehlab, Maryam Mohebi Ashtieani, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : بهنام مخنفي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶

بهبود حل مساله slam مبتني برفيلتر ذره اي با استفاده از روش هاي محاسبات نرم و كلاسيك

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي, علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, محمديوسف درماني, حميدرضا تقي راد
Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei, Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Mohammad Yousef Darmani, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : رمضان هاونگي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

حذف نويز داده هاي بيان ژني و كاربرد آن در تشخيص سلول سرطاني با كمك شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مريم محبي آشتياني, مريم محبي آشتياني
Mohammad Teshnehlab, Maryam Mohebi Ashtieani, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : فهيمه ميراب زاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت سيستم گوي معلق مغناطيسي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : ياسر صفري سياهكل

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طراحي و توليد قواعد بهينه فازي در تشخيص نفوذ

نام اساتید: محمد تشنه لب, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Mohammad Teshnehlab, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : محمد جوادپور

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

حل مسئله SLAM با روش هوشمند و پياده سازي بر روي ربات متحرك Kheperall

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مرتضي حسني سعدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

ارائه مدلي براي پيش بيني رابطه بين آلودگي هوا و بيماري هاي قلبي و تنفسي و روش هاي افزايش سلامتي توسط شبكه ي عصبي مصنوعي

نام اساتید: محمد تشنه لب, منصور ولي, منصور ولي
Mohammad Teshnehlab, Mansour Vali, Mansour Vali
نام دانشجو : مصطفي ايرانمنش پاريزي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

جبران سازي هوشمند خطا در كنترل آرايش ربات هاي متحرك همكار

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, وحيد مجد, علي نحوي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, , Ali Nahvi
نام دانشجو : هادي زارع جعفري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۱

طراحي و پياده سازي كنترل كننده عصبي-فازي لغزشي تطبيقي براي بازوي انعطاف پذير

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : مهدي پورافضل

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸

' تشخيص و طبقه بندي سرطان سينه براساس شبكه هاي عصبي كانولوشن

نام اساتید: محمد تشنه لب, رضا جعفري, داود آسماني, داود آسماني
Mohammad Teshnehlab, Reza Jafari, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : رضا راستي بروجني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تشخيص بيماري ام اس با استفاده از روش هاي هوشمند بر مبناي طبقه بندي تصاوير MRI

نام اساتید: محمد تشنه لب, رضا جعفري, محمدعلي نكويي
Mohammad Teshnehlab, Reza Jafari, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مليكا ملكي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

طراحي و پياده سازي شبكه عصبي كانولوشن جهت تشخيص هويت

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, نصرت الله گرانپايه
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : حوريه خلج زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي كنترل كننده فازي بازه اي تاكاگي سوگنو مدل مرجع جهت سيستم هاي غيرخطي تك ورودي تك خروجي مبتني بر تابع لياپانوف

نام اساتید: محمد تشنه لب, علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, محمد اردبيلي
Mohammad Teshnehlab, Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : مجتبي احمديه خانه سر

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي سيستم هاي كنترل تحمل پذير خطا با استفاده از كنترلر فازي توزيع شده موازي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : مجيد غني ئي زارچ

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و بكارگيري دسته بندي كننده هاي هوش محاسباتي براي آشكارسازي بيماري هاي كبدي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, داود آسماني, داود آسماني
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : سيده مريم موسوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي الگوريتم باز ي هوشمند بوكس بر پايه منطق فازي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : حميدرضا نسرين پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي يك واسط ارتباطي بين انسان و رايانه بر پايه سيستم هاي فازي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, رضا جعفري, رضا جعفري
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : عفت جلائيان زعفراني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي شبكه عصبي انعطاف پذير خود سازماندهي بر پايه بهينه سازي چند هدفه

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, چيترا دادخواه, چيترا دادخواه
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Chitra Dadkhah, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : مريم شكوهي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ارائه الگوريتم بهينه سازي بر پايه جغرافياي زيستي و تركيب آن با ساير الگوريتم هاي تكاملي براي حل مسائل بهينه سازي چند هدفه

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, چيترا دادخواه, چيترا دادخواه
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Chitra Dadkhah, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : سميرا عبدي دويران

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي مسيريابي بهينه روبات ها بر پايه الگوريتم هاي يادگيري تقويتي چند هدفه

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, چيترا دادخواه, چيترا دادخواه
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Chitra Dadkhah, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : الهام كشت گر

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي يك سامانه هوشمند تركيبي با روش Sobel جهت تشخيص لبه در تصاوير دوربين ربات

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : سوگند مجد

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

طراحي و بكارگيري دسته بندي كننده هاي فازي-عصبي براي آشكارسازي سرطان سينه به كمك داده هاي ماموگرافي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سيده سميه نقيبي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۴

طبقه بندي تصاوير MRI سينه با استفاده از شبكه هاي عصبي و پردازش تكاملي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : فرزانه كيوان فرد

تاریخ:

پياده سازي شبكه عصبي

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سمانه اميني خانقاهي

تاریخ:

كنترلر عصبي

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : رحمان عدل گستر

تاریخ:

تشخيص شدت بيماري غده هاي تيروئيد...

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : نصرت اله فرقاني

تاریخ:

استخراج دامنه و شيب قطره...

نام اساتید: محمد تشنه لب, حميد ابريشمي مقدم
Mohammad Teshnehlab, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : مريم محبي اشتياني

تاریخ:

كنترل بار فركانس در سيستمهاي قدرت ...

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : كامل صباحي اودلو

تاریخ:

مد لغزشي هوشمندو پياده سازي آن روي سيستمهاي پاندول...

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مجتبي احمديه خانه سر

تاریخ:

مسير يابي روبات در...

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : محمد منثوري

تاریخ:

گرفتگي عروق كرونري...

نام اساتید: محمد تشنه لب, حميد ابريشمي مقدم
Mohammad Teshnehlab, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : علي قراويري

تاریخ:

كنترل بيماري ديابت ...

نام اساتید: محمد تشنه لب, حميد ابريشمي مقدم
Mohammad Teshnehlab, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : اسيه وصولي پور

تاریخ:

پيش بيني تاخير در مسيريابي هوشمند شبکه هاي بي سيم

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مريم شكيبا

تاریخ:

تجزيه و تحليل پايداري شبكه هاي عصبي-فازي..

نام اساتید: محمد تشنه لب, علي خاكي صديق
Mohammad Teshnehlab, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : مهدي علياري شوره دلي

تاریخ:

تشخيص بيماريهاي غده تيروئيد با استفاده از شبكه هاي عصبي احتمالاتي و SVM

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : فاطمه صيتي

تاریخ:

كنترل سطح بيهوشي با استفاده از كنترل كننده هوشمند

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : نيوشا عشقي

تاریخ:

طراحي يك واسط ارتباطي بين انسان و رايانه بر پايه شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : محمدرضا نظري كوثرريزي

تاریخ:

به كارگيري بهينه سازهاي چند هدفه در بهبود روش هاي كنترل مقاوم فرايندهاي صنعتي

نام اساتید: محمد تشنه لب, بتول لبيبي, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : عطااله ارواني

تاریخ:

كنترل همزمان ميزان تزريق داروهاي بيهوشي و بي دردي در فرايند بيهوشي به هنگام عمل جراحي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : حامد لباف قاسمي

تاریخ:

تشخيص ايسكمي ميوكارد با استفاده از دسته بندي كننده فازي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : شيوا خشنود

تاریخ:

شناسايي و پيش بيني سرطان روده بر پايه شبكه عصبي بنزين

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سمانه خاكشور

تاریخ:

كنترل بازوي انعطاف پذير Quanser بر اساس شبكه عصبي- فازي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, هومن سجاديان
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : نسيم نيك پي صومعه سرايي

تاریخ:

تشخيص خطا در فرايند TM با استفاده از تكنيكهاي كاهش بعد با رويكرد آماري و بهينه سازي آن با الگوريتم ژنتيك و طبقه بندي كننده هاي عصبي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : مصطفي نوروزي نشلجي

تاریخ:

پ

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد تشنه لب
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : محبوبه زراعت زاده

تاریخ:

ارائه راهكاري مبتني بر يادگيري ژرف به منظور تشخيص ناهنجاري ديواره هاي آتش برنامه هاي كاربردي تحت وب

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : علي مرادي ورتوني

تاریخ:

شناسايي شخصيت از روي سيگنال گفتار با استفاده از سيستم هاي عصبي فازي و شبكه هاي عصبي عميق

نام اساتید: محمد تشنه لب, منصور ولي
Mohammad Teshnehlab, Mansour Vali
نام دانشجو : عفت جلاييان زعفراني

تاریخ:

طراحي ساختار جديد خود رمز گذار مدل هاي محلي و استفاده آن در تشخيص و شناسايي عيب توربين گازي

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سيدمحمدعماد اوليايي

تاریخ:

ارائه چارچوبي براي يادگيري سنجه با استفاده از تعامل بين شبكه هاي عصبي عميق

نام اساتید: محمد تشنه لب, بابك ناصر شريف
Mohammad Teshnehlab, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : سهيل مهرعليان

تاریخ:

كنترل تطبيقي فازي نوع 2 جهت همزمان سازي سيستم هاي روباتي چند عاملي غيرخطي

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمد منثوري
Mohammad Teshnehlab, Mohamad Mansori
نام دانشجو : سحر رنجبر

تاریخ:

تشخيص سرطان پوست ملانوما با استفاده از ويژگي هاي تصويري بر پايه يادگيري عميق

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : هاله فاتح

تاریخ:

شناسايي احساسات افراد در حين انجام فعاليت روزمره بر پايه شبكه هاي عصبي پيچشي عميق و دسته بندي بر پايه شبكه هوش هيجاني

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : محمدسعيد ابراهيمي سعدابادي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي شبكه عصبي كانولوشن به منظور دسته بندي تصاوير تشديد مغناطيسي كاركردي FMRI

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : الهام صادق نژاد

تاریخ:

تشخيص و شناسايي عيب با استفاده از طراحي شبكه مدل محلي با الگوريتم Lolimot براساس يادگيري عميق در سيستم هاي ابعاد بالا با داده هاي نويزي

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : شاهين ملكي

تاریخ:

طراحي كنترل كننده عصبي-فازي با بهره گيري از يادگيري عميق در استراتژي يادگيري پس خور خطا (FEL) براي سيستم چند ورودي چند خروجيUAV

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : اميرسعيد صفري

تاریخ:

كنترل سيستم بار، فركانس به كمك كنترل كننده ي FOPID مرتبه متغير هوشمند

نام اساتید: محمد تشنه لب, مه سان توكلي كاخكي
Mohammad Teshnehlab, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : محمدعلي لباف خانيكي

تاریخ:

تشخيص بيماري رتينو پاتي ديابتي چشم از طريق طبقه بندي تصاوير شبكيه با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق كانولوشن به صورت سلسله مراتبي

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : نيما محمدزاده صباغي

تاریخ:

تاييد خويشاوندي از روي تصاوير چهره به وسيله يادگيري سنجه و شبكه هاي عصبي كانولوشن

نام اساتید: محمد تشنه لب, بابك ناصر شريف
Mohammad Teshnehlab, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : نيلوفرسادات موسوي وهيلي