مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: تشنه لب


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: teshnehlab@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadTeshnehlab


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: سیستم های کنترل

واحد سازمانی: مهندسی برق