سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Load type impacts on the stability and robustness of DC microgrids

نویسندگان: مهدي پورمحمد, محمدرضا طولابي, محمد رعيتي, سيد علي خواجه الدين
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Designing a central MIMO state feedback controller for a microgrid with multi-parallel VSGs to damp active power oscillations

نویسندگان: مهدي پورمحمد, محمدرضا طولابي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Improvement in Frequency Stability of Power Grids With High Penetration of Renewable Energy Sources: Market-Clearing and Pricing of Required Ancillary Services

نویسندگان: محمدرضا طولابي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Battery energy storage systems and demand response applied to power system frequency control

نویسندگان: سيد امير حسيني, محمدرضا طولابي, عليرضا آشوري زاده, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Application of Bang Bang Controller to Emulate Primary Frequency Response in DFIGs

نویسندگان: محمدرضا طولابي, عليرضا آشوري زاده, حسام كازري, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE Systems Journal
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A modified algorithm for allocating reserve power considering security constraints

نویسندگان: سيد امير حسيني, محمدرضا طولابي, عليرضا آشوري زاده, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: International Transactions on Electrical Energy Systems
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Application of State Feedback Controller to Insure Robust D-Stable Operation of Virtual Synchronous Generators

نویسندگان: مهدي پورمحمد, محمدرضا طولابي, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

An Adaptive Virtual Inertia Controller for DFIG Considering Nonlinear Aerodynamic Efficiency

نویسندگان: عليرضا آشوري زاده, محمدرضا طولابي
عنوان مجله: IEEE Transactions on Sustainable Energy
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Delay Compensation of Demand Response and Adaptive Disturbance Rejection Applied to Power System Frequency Control

نویسندگان: سيد امير حسيني, محمدرضا طولابي, احمد صالحي دوبخشري, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Modified Power Reserve Management Solution in Power System Considering Frequency Constraints

نویسندگان: سيد امير حسيني, محمدرضا طولابي, عليرضا آشوري زاده, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE Systems Journal
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Frequency Stability Improvement in Wind-Thermal Dominated Power Grids

نویسندگان: عليرضا آشوري زاده, محمدرضا طولابي, احمد صالحي دوبخشري, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Combined Demand Response Delay Compensation and Adaptive Disturbance Rejection for Power System Frequency Control

نویسندگان: سيد امير حسيني, محمدرضا طولابي, احمد صالحي دوبخشري, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Optimal Generalized Bayesian Nash Equilibrium of Frequency-Constrained Electricity Market in the Presence of Renewable Energy Sources

نویسندگان: محمد رعيتي, محمدرضا طولابي, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE Transactions on Sustainable Energy
از صفحه: ۱۳۶
تا صفحه: ۱۴۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A novel technique to extract the maximum power of photovoltaic array in partial shading conditions

نویسندگان: عليرضا آشوري زاده, محمدرضا طولابي, احمد صالحي دوبخشري, سياوس تقي پور بروجني, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۵۰۰
تا صفحه: ۵۱۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Decentralized Energy Management Framework for Energy Hubs in Dynamic Pricing Markets

نویسندگان: شهاب بهرامي, محمدرضا طولابي, صبا رنجبر, معين معيني-اقطاعي, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE Transactions on Smart Grid
از صفحه: ۶۷۸۰
تا صفحه: ۶۷۹۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimal robust first-order frequency controller design for DFIG?based wind farm utilising 16-plant theorem

نویسندگان: محمدرضا طولابي, احمد صالحي دوبخشري, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IET Renewable Power Generation
از صفحه: ۲۹۸
تا صفحه: ۳۱۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Optimal supplementary frequency controller design using the wind farm frequency model and controller parameters stability region

نویسندگان: محمدرضا طولابي, شهاب بهرامي, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: ISA TRANSACTIONS
از صفحه: ۱۷۵
تا صفحه: ۱۸۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Application of Edge theorem for robust stability analysis of a power system with participating wind power plants in automatic generation control task

نویسندگان: محمدرضا طولابي, شهاب بهرامي, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IET Renewable Power Generation
از صفحه: ۱۰۴۹
تا صفحه: ۱۰۵۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Modification of DFIG's Active Power Control Loop for Speed Control Enhancement and Inertial Frequency Response

نویسندگان: عليرضا آشوري زاده, محمدرضا طولابي, شهاب بهرامي, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE Transactions on Sustainable Energy
از صفحه: ۱۷۷۲
تا صفحه: ۱۷۸۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

An Adaptive Feedback Linearization Approach to Inertial Frequency Response of Wind Turbines

نویسندگان: محمدرضا طولابي, احمد صالحي دوبخشري, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE Transactions on Sustainable Energy
از صفحه: ۹۱۶
تا صفحه: ۹۲۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

An Input-to-State Stability Approach to Inertial Frequency Response Analysis of Doubly-Fed Induction Generator-Based Wind Turbines

نویسندگان: محمدرضا طولابي, شهاب بهرامي, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
از صفحه: ۱۴۱۸
تا صفحه: ۱۴۳۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Coordinated design of fuzzy-based speed controller and auxiliary controllers in a variable speed wind turbine to enhance frequency control

نویسندگان: عليرضا آشوري زاده, محمدرضا طولابي, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IET Renewable Power Generation
از صفحه: ۱۲۹۸
تا صفحه: ۱۳۰۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Robust analysis and design of power system load frequency control using the Kharitonov's theorem

نویسندگان: محمدرضا طولابي, مجتبي شيرويي, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۵۸

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Robust multivariable predictive based load frequency control considering generation rate constraint

نویسندگان: مجتبي شيرويي, محمدرضا طولابي, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۴۰۵
تا صفحه: ۴۱۳