سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Designing a central MIMO state feedback controller for a microgrid with multi-parallel VSGs to damp active power oscillations

نویسندگان: مهدي پورمحمد, محمدرضا طولابي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Improvement in Frequency Stability of Power Grids With High Penetration of Renewable Energy Sources: Market-Clearing and Pricing of Required Ancillary Services

نویسندگان: محمدرضا طولابي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Battery energy storage systems and demand response applied to power system frequency control

نویسندگان: سيد امير حسيني, محمدرضا طولابي, عليرضا آشوري زاده, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Application of Bang Bang Controller to Emulate Primary Frequency Response in DFIGs

نویسندگان: محمدرضا طولابي, عليرضا آشوري زاده, حسام كازري, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE Systems Journal
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A modified algorithm for allocating reserve power considering security constraints

نویسندگان: سيد امير حسيني, محمدرضا طولابي, عليرضا آشوري زاده, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: International Transactions on Electrical Energy Systems
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Application of State Feedback Controller to Insure Robust D-Stable Operation of Virtual Synchronous Generators

نویسندگان: مهدي پورمحمد, محمدرضا طولابي, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

An Adaptive Virtual Inertia Controller for DFIG Considering Nonlinear Aerodynamic Efficiency

نویسندگان: عليرضا آشوري زاده, محمدرضا طولابي
عنوان مجله: IEEE Transactions on Sustainable Energy
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Modified Power Reserve Management Solution in Power System Considering Frequency Constraints

نویسندگان: سيد امير حسيني, محمدرضا طولابي, عليرضا آشوري زاده, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE Systems Journal
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Frequency Stability Improvement in Wind-Thermal Dominated Power Grids

نویسندگان: عليرضا آشوري زاده, محمدرضا طولابي, احمد صالحي دوبخشري, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Combined Demand Response Delay Compensation and Adaptive Disturbance Rejection for Power System Frequency Control

نویسندگان: سيد امير حسيني, محمدرضا طولابي, احمد صالحي دوبخشري, علي محمد رنجبر
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰