مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: طولابی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mreza.toulabi@gmail.com

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۴۴۵۰ (۲۰۳)

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadrezaToulabi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: سیستم های قدرت

واحد سازمانی: مهندسی برق