سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

High-performance modeling and discrete-time sliding mode control of uncertain non-commensurate linear time invariant MIMO fractional order dynamic systems

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, امير شاه حسيني
عنوان مجله: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Control of MIMO mechanical systems interacting with actuators through viscoelastic linkages

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, صادق يعقوبي, حسام محمدقليان
عنوان مجله: MECHANISM AND MACHINE THEORY
از صفحه: ۱۰۳۷۶۳
تا صفحه: ۱۰۳۷۷۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Adaptive Fuzzy-Wavelet Neural Network identification core for reinforced control of general arbitrarily switched nonlinear Multi Input-Multi Output Dynamic Systems

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, صادق يعقوبي
عنوان مجله: APPLIED SOFT COMPUTING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Two-sided linear matrix inequality solution of affine input matrix for feasible discrete finite-time sliding mode control of uncertain nonlinear mechanical machines

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, صادق يعقوبي
عنوان مجله: JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlinear Model Predictive Acceleration Synchronization Technique for Rigid-Model-based Tracking Control of Multi-DOF Flexible Systems

نویسندگان: صادق يعقوبي, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Designing Sliding Mode Observer for Estimation of Euler and Longitudinal-Lateral Flapping Angles in Hover Flight Motion of a Helicopter

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, مطهره يوشي, عليرضا فروغي مهر, بهادر رشيدي
عنوان مجله: International Journal of Mechanics and Control
از صفحه: ۷۷
تا صفحه: ۸۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Friction-Tracker-Embedded Discrete Finite-Time Sliding Mode Control Algorithm for Precise Motion Control of Worm-Gear Reducers Under Unknown Switched Assistive/Resistive Loading

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, صادق يعقوبي, محسن ابوالحسني دولت آباد
عنوان مجله: Journal of Control, Automation and Electrical Systems
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

FEA based discrete-time sliding mode control of uncertain continuum mechanics MIMO vibrational systems

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, صادق يعقوبي, فرهاد فتوحي نيا
عنوان مجله: JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Discrete-time sliding-surface based control of parametrically uncertain nonlinear systems with unknown time-delay and inaccessible switching mode detection

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, صادق يعقوبي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Third-order leader-following consensus protocol of traffic flow formed by cooperative vehicular platoons by considering time delay: constant spacing strategy

نویسندگان: حسين چهاردولي, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING
از صفحه: ۲۸۵
تا صفحه: ۲۹۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Control design and stability analysis of homogeneous traffic flow under time delay: A new spacing policy

نویسندگان: حسين چهاردولي, محمدرضا همايي نژاد, علي قاسمي
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING
از صفحه: ۶۲۲
تا صفحه: ۶۳۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Autonomous path following by fuzzy adaptive curvature-based point selection algorithm for four-wheel-steering car-like mobile robot

نویسندگان: سهند غفاري, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Attitude determination by combining arrays of MEMS accelerometers gyros and magnetometers via quaternion-based complementary filter

نویسندگان: سينا قاسمي مقدم, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Variable Structure Feedback Construction Algorithm for controlling measurement-imploded leaderfollower ground robots

نویسندگان: عاطفه صحرائي خانقاه, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: CONTROL ENGINEERING PRACTICE
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۸۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Stable control of a heterogeneous platoon of vehicles with switched interaction topology time-varying communication delay and lag of actuator

نویسندگان: حسين چهاردولي, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۴۱۹۷
تا صفحه: ۴۲۰۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Switching decentralized control of a platoon of vehicles with time-varying heterogeneous delay A safe and dense spacing policy

نویسندگان: حسين چهاردولي, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING
از صفحه: ۹۵۴۴۰۷۰۱۷
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

كنترل يك گروه ناهمگن خودرو در حضور تاخير زماني ارتباطي و عملگري با ساختار ارتباطي زمان متغير استراتژي فاصله ثابت و زمان پيشرفت ثابت

نویسندگان: حسين چهاردولي, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: كنترل JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۳۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Third-order safe consensus of heterogeneous vehicular platoons with MPF network topology constant time headway strategy

نویسندگان: حسين چهاردولي, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

A new virtual leader-following consensus protocol to internal and string stability analysis of longitudinal platoon of vehicles with generic network topology under communication and parasitic delays

نویسندگان: حسين چهاردولي, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: Journal of Computational Applied Mechanics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

كنترل مقاوم يك گروه خودرو با لحاظ تاخير زماني و ساختار ارتباطي زمان متغير

Robust Control of a Platoon of Vehicles with Communication Time Delay and Switched Interaction Topology

نویسندگان: حسين چهاردولي, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: كنترل JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

Internal and string stability analyses of longitudinal platoon of vehicles with communication delay and actuator lag under constant spacing policy

نویسندگان: حسين چهاردولي, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: international journal of automotive engineering
از صفحه: ۲۴۸۳
تا صفحه: ۲۴۹۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Short-Time Linear Quadratic Form Technique for Estimating Fast-Varying Parameters in Feedback Loops

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, ايمان تاهباززاده مقدم, زهرا خاكپور, حسين ناصري
عنوان مجله: ASIAN JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۲۲۸۹
تا صفحه: ۲۳۰۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Precise angular speed control of permanent magnet DC motors in presence of high modeling uncertainties via sliding mode observer-based model reference adaptive algorithm

نویسندگان: بهادر رشيدي, ميلاد اسماعيل پور, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: MECHATRONICS
از صفحه: ۷۹
تا صفحه: ۹۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Real-time electrocardiogram P-QRS-T detection delineation algorithm based on quality-supported analysis of characteristic templates

نویسندگان: عطيه كريمي پور, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE
از صفحه: ۱۵۳
تا صفحه: ۱۶۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

A correlation analysis-based detection and delineation of ECG characteristic events using template waveforms extracted by ensemble averaging of clustered heart cycles

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, مسعود عرفانيان مشيري نژاد, حسين ناصري
عنوان مجله: COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE
از صفحه: ۶۶
تا صفحه: ۷۵

سال: ۱۳۹۲

An expert electrocardiogram quality evaluation algorithm based on signal mobility factors

نویسندگان: حسين ناصري, محمدرضا همايي نژاد, حامد پورخواجه
عنوان مجله: JOURNAL OF MEDICAL ENGINEERING and TECHNOLOGY
از صفحه: ۲۸۲
تا صفحه: ۲۹۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Electrocardiogram signal quality assessment using an artificially reconstructed target lead

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, حسين ناصري
عنوان مجله: COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Noise/spike detection in phonocardiogram signal as a cyclic random process with non-stationary period interval

نویسندگان: حسين ناصري, محمدرضا همايي نژاد, حامد پورخواجه
عنوان مجله: COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE
از صفحه: ۱۲۰۵
تا صفحه: ۱۲۱۳

سال: ۱۳۹۲

A unified procedure for detecting quantifying and validating electrocardiogram T-wave alternans

نویسندگان: حسين ناصري, حامد پورخواجه, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: MEDICAL and BIOLOGICAL ENGINEERING and COMPUTING
از صفحه: ۱۰۳۱
تا صفحه: ۱۰۴۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Improving measurement quality of a MEMS-based gyro-free inertial navigation system

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, حسين ناصري
عنوان مجله: SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Detection and Boundary Identification of Phonocardiogram Sounds Using an Expert Frequency-Energy Based Metric

نویسندگان: حسين ناصري, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING
از صفحه: ۲۷۹
تا صفحه: ۲۹۲

سال: ۱۳۹۱

Computerized quality assessment of phonocardiogram signal measurement-acquisition parameters

نویسندگان: حسين ناصري, محمدرضا همايي نژاد
عنوان مجله: JOURNAL OF MEDICAL ENGINEERING and TECHNOLOGY
از صفحه: ۳۰۸
تا صفحه: ۳۱۸

سال: ۱۳۹۱

High-Accuracy Characterization of Ambulatory Holter Electrocardiogram Events A Comparative Study between Walsh-Hadamard Transform First-Derivative-Based and Intelligent Techniques

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, سيدامير حسيني سبزواري, علي غفاري, محمدمهدي دعواييها
عنوان مجله: International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies
از صفحه: ۴۰
تا صفحه: ۷۱

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A high-speed C /MEX solution for long-duration arterial blood pressure characteristic locations detection

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, علي غفاري, محمد آقايي, حميد نجاران طوسي, R. Rahmani
عنوان مجله: Biomedical Signal Processing and Control
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۷۲

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

APPLICATION OF THE DISCRETE WAVELET TRANSFORM FOR THE ROBUST DETECTION OF THE IMPULSIVE INCIDENCES APPLICATION TO ARTERIAL BLOOD PRESSURE CHARACTERISTIC EVENTS DETECTION DELINEATION

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, محمد آقايي, حميد نجاران طوسي, علي غفاري, REZA RAHMANI
عنوان مجله: International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing
از صفحه: ۸۱۳
تا صفحه: ۸۴۲

سال: ۱۳۹۰

An Open-source High Speed C / MEX Framework for the Detection and Delineation of Long-duration Ambulatory Holter ECG Events HSEDF

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, معين خضرايي, ميلاد خضرايي
عنوان مجله: International Journal of Information Engineering
از صفحه: ۱۲
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۰

Parametric modelling of cardiac system multiple measurement signals an open-source computer framework for performance evaluation of ECG PCG and ABP event detectors

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, پويا ثابتيان, امير فيض اللهي, علي غفاري, رضا رحماني
عنوان مجله: JOURNAL OF MEDICAL ENGINEERING and TECHNOLOGY
از صفحه: ۱۱۷
تا صفحه: ۱۳۴

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

ECG arrhythmia recognition via a neuro-SVM KNN hybrid classifier with virtual QRS image-based geometrical features

نویسندگان: محمدرضا همايي نژاد, سيدعباس اطيابي, احسان توكلي, حميد نجاران طوسي, علي غفاري, رضا ابراهيم پور
عنوان مجله: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
از صفحه: ۲۰۴۷
تا صفحه: ۲۰۵۸