سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A simple, lightweight, and precise algorithm to defend against replica node attacks in mobile wireless networks using neighboring information

نویسندگان: Mojtaba Jamshidi, Shokooh Sheikh Abooli Poor, Abbas Arghavani, محمدمهدي اثني عشري, Abdusalam Abdulla Shaltooki, Mohammad Reza Meybodi
عنوان مجله: Ad Hoc Networks
از صفحه: ۱۰۲۰۸۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

A New Algorithm to Defend Against Sybil Attack in Static Wireless Sensor Networks Using Mobile Observer Sensor Nodes

نویسندگان: مجتبي جمشيدي, ميلاد رنجبري, محمدمهدي اثني عشري, Aso Mohammad Darwesh, محمد رضا ميبدي
عنوان مجله: Ad Hoc and Sensor Wireless Networks
از صفحه: ۲۱۳
تا صفحه: ۲۳۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Detecting Sybil nodes in stationary wireless sensor networks using learning automaton and client puzzles

نویسندگان: Mojtaba Jamshidi, محمدمهدي اثني عشري, Aso Mohammad Darwesh, Mohammad Reza Meybodi
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۱۹۸۸
تا صفحه: ۱۹۹۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

DSLA Defending against Selective Forwarding Attack in Wireless Sensor Networks using Learning Automaton

نویسندگان: Mojtaba Jamshidi, محمدمهدي اثني عشري, Shahin Ghasemi, Nooruldeen Nasih Qader, Mohammad Reza Meybodi
عنوان مجله: IEIE Transactions on Smart Processing and Computing
از صفحه: ۵۸
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Using Time-Location Tags and Watchdog Nodes to Defend Against Node Replication Attack in Mobile Wireless Sensor Networks

نویسندگان: Mojtaba Jamshidi, محمدمهدي اثني عشري, Aso Mohammad Darwesh, Mohammad Reza Meybodi
عنوان مجله: International Journal of Wireless Information Networks
از صفحه: ۱۰۲
تا صفحه: ۱۱۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Energy-efficient data dissemination algorithm based on virtual hexagonal cell-based infrastructure and multi-mobile sink for wireless sensor networks

نویسندگان: S. M. Amini, A. Karimi, محمدمهدي اثني عشري
عنوان مجله: JOURNAL OF SUPERCOMPUTING
از صفحه: ۱۵۰
تا صفحه: ۱۷۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

GAPN-LA: A framework for solving graph problems using Petri nets and learning automata

نویسندگان: S.M. Vahidipour, محمدمهدي اثني عشري, A. Rezvanian, M.R. Meybodi
عنوان مجله: ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
از صفحه: ۲۵۵
تا صفحه: ۲۶۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A Novel Model of Sybil Attack in Cluster-Based Wireless Sensor Networks and Propose a Distributed Algorithm to Defend It

نویسندگان: Mojtaba Jamshidi, Ehsan Zangeneh, محمدمهدي اثني عشري, Aso Mohammad Darwesh, Mohammad Reza Meybodi
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۴۵
تا صفحه: ۱۷۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: اندونزي / Indonesia

Sybil Node Detection in Mobile Wireless Sensor Networks Using Observer Nodes

نویسندگان: Mojtaba Jamshidi, Milad Ranjbari, محمدمهدي اثني عشري, Nooruldeen Nasih Qader, Mohammad Reza Meybodi
عنوان مجله: JOIV : International Journal on Informatics Visualization
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

A Lightweight Algorithm against Replica Node Attack in Mobile Wireless Sensor Networks using Learning Agents

نویسندگان: Mojtaba Jamshidi, Shokooh Sheikh Abooli Poor, Nooruldeen Nasih Qader, محمدمهدي اثني عشري, Reza Meybodi Mohammad
عنوان مجله: IEIE Transactions on Smart Processing and Computing
از صفحه: ۵۸
تا صفحه: ۷۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

Finding the Shortest Path in Stochastic Graphs Using Learning Automata and Adaptive Stochastic Petri Nets

نویسندگان: S. Mehdi Vahidipour, Mohammad Reza Meybodi, محمدمهدي اثني عشري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS
از صفحه: ۴۲۷
تا صفحه: ۴۵۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Cellular adaptive Petri net based on learning automata and its application to the vertex coloring problem

نویسندگان: S. Mehdi Vahidipour, Mohammad Reza Meybodi, محمدمهدي اثني عشري
عنوان مجله: DISCRETE EVENT DYNAMIC SYSTEMS-THEORY AND APPLICATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Dynamic irregular cellular learning automata

نویسندگان: محمدمهدي اثني عشري, Mohammad Reza Meybodi
عنوان مجله: Journal of Computational Science
از صفحه: ۳۵۸
تا صفحه: ۳۷۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Priority assignment in queuing systems with unknown characteristics using learning automata and adaptive stochastic petri nets

نویسندگان: S. Mehdi Vahidipour, محمدمهدي اثني عشري
عنوان مجله: Journal of Computational Science
از صفحه: ۳۴۳
تا صفحه: ۳۵۷