پياده سازي عمل خريد و فروش هوشمند سهام بازار تبادل ارزهاي خارجي مبتني بر يادگيري تقويتي عميق

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : دانيال خوش خلق

طراحي و پياده سازي نرم افزار تلفن همراه اندرويد براي برقراري ارتباط با سامانه جمع سپاري

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سعيد صديقيان كاشي
Mohammad Mehdi Esnaashari, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : سارا اميري

طراحي ربات تلگرام جهت تسهيل امور مديريتي سامانه جمع سپاري

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, امين نيك انجام
Mohammad Mehdi Esnaashari, Amin Nikanjam
نام دانشجو : آرشاك كريمي

استحكام بخشي و تست نفوذ يك سرور لينوكسي Debian

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سعيد صديقيان كاشي
Mohammad Mehdi Esnaashari, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : اميرحسين درماني

طراحي و پياده سازي واسط كاربري پكپارچه جهت توليداسكريپت هاي لازم در شبيه سازي هاي شبكه

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, حامد خانميرزا
Mohammad Mehdi Esnaashari, Hamed Khanmirza
نام دانشجو : فاطمه صديقي پورچافجيري

سامانه دستيار طراحي شبكه داخل ساختمان

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سيدحسين خواسته
Mohammad Mehdi Esnaashari, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : محمدحسين اميري

استفاده از تكنولوژي Nvidia RTX جهت پياده سازي افكت هاي مربوط به نور در صحنه هاي متحرك در يك محيط بسته

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سيد بهروز نصيحت كن
Mohammad Mehdi Esnaashari, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : محمدحسن صادقين

پياده سازي ساماه توصيه گر اقامتگاه هاي مسافرتي مبتني بر تاريخچه جستجوي كاربر

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, چيترا دادخواه
Mohammad Mehdi Esnaashari, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : محمدحسين ريماز

طراحي تجربه كاربري برنامه مديريت فعاليت هاي روزانه طبق استانداردهاي تجربه كاربري

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : عرفان جمشيدي

بهبود عملكرد دريبل عامل در بستر شبيه ساز دو بعدي فوتبال با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري تقويتي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سيدحسين خواسته
Mohammad Mehdi Esnaashari, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : آرمين صدرالدين

پياده سازي الگوريتم يادگيري مبتني بر كنجكاوي RND در يكي از محيط هاي بازي هاي retro

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : كيميا سعادت

سامانه مكان- محور ثبت رويدادها

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : ليلا ايلخاني

تاریخ:

طراحي و پياده سازي سامانه پايش وضعيت گياهان

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : سيدعلي ضيائي

تاریخ:

سامانه ثبت سفارش آنلاين غذا به صورت مكان محور

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : سيدمحمدعلي اردهالي

تاریخ:

پياده سازي بازي آموزشي تحت وب با استفاده از امكانات جديد web game development

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : مهسا يزداني

تاریخ:

تشخيص عابر پياده به وسيله ي الگوريتم tiny-yolo

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : پارسا مظاهري

تاریخ:

طراحي و توسعه ي وبسايت آنلاين براي طراحي كارت دعوت

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : سيده مرضيه سيدموسوي

تاریخ:

نصب و راه اندازي سامانه open nebula جهت توسعه زير ساخت ابري دانشگاه

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : مرتضي تقدمي معصومي

تاریخ:

برنامه ريزي عامل انتخاب ايستگاهشارژ و دشارژ ماشين هاي الكتريكي بر اساس يادگيري تقويتي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : طناز قهرماني

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

پياده سازي بازي ساخت يك منظومه شمسي يه سبك مديريتي به كمك موتور بازي سازي unity

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سيدحسين خواسته
Mohammad Mehdi Esnaashari, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : رضا لياقت

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

استفاده از تركيب مدل هاي يادگيري مشاركتي و عميق تقويتي جهت انجام خودكار يكي از بازي ها ي آتاري

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سيدحسين خواسته
Mohammad Mehdi Esnaashari, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : محمدامين شفيعي

تاریخ:

برنامه ريزي شارژ ماشين هاي الكتريكي بر اساس يادگيري تقويتي در استگاه شارژ

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : نگين محمدي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي سامانه فرايند ساز براي فرآيندهاي كارآموزي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : سينا رستمي

تاریخ:

راه اندازي پشته TICK و پياده سازي حداقل يك پلاگين جديدtelegraf روي آن

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : سيدآرش ساعتچي

تاریخ:

پياده سازي يك عامل يادگيري Q براي معاملات خودكار در بازارهاي سهام

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : اميررضا يزدان پناه

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

سامانه ترسيم گراف ارتباطات بين كاربران توييتر به كمك تحليل داده هاي رفتاري كاربر

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, چيترا دادخواه
Mohammad Mehdi Esnaashari, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : محمدمهدي محموديان