از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

مدير گروه ژئودزي