محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Combining ground and space-based geodetic measurements for multi-dimensional modeling of the ionosphere

نویسندگان: محمد مهدي علي زاده اليزئي, Harald Schuh

Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Harald Schuh

عنوان همایش:

International Workshop on GNSS Ionosphere (IWGI2019)

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

Predicting Ionospheric Scintillation by S4 and ROTI Parameters Using Combination of Neural Network and Genetic Algorithm

نویسندگان: عليرضا عتباتي, محمد مهدي علي زاده اليزئي, Harald Schuh

Alireza Atabati, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Harald Schuh

عنوان همایش:

27 th IUGG General Assembly 2019

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

Predicting Ionospheric Scintillation by Combination of Neural Network and Genetic Algorithm using Space Geodetic Data

نویسندگان: محمد مهدي علي زاده اليزئي, عليرضا عتباتي, Harald Schuh

Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Alireza Atabati, Harald Schuh

عنوان همایش:

EGU General Assembly 2019 (EGU 2019)

محل برگزاری: آمريكا / USA

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

Lightning Induced Irregularities in the Lower Ionosphere, Measured by Global Navigation Satellite System

نویسندگان: ياسر رحماني, محمد مهدي علي زاده اليزئي

Yaser Rahmani, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei

عنوان همایش:

42ST SCIENTIFIC ASSEMBLY OF THE COMMITTEE ON SPACE RESEARCH AND ASSOCIATED EVENTS (COSPAR 2018)

محل برگزاری: آمريكا / USA

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

VARIATIONS OF REGIONAL VTEC MODEL DUE TO IONOSPHERIC SCINTILLATION OCCURRENCE

نویسندگان: محمد مهدي علي زاده اليزئي, سحر صبح خيز ميان دهي, Harald Schuh

Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Sahar Sobhkhizmiandehi, Harald Schuh

عنوان همایش:

42ST SCIENTIFIC ASSEMBLY OF THE COMMITTEE ON SPACE RESEARCH AND ASSOCIATED EVENTS (COSPAR 2018)

محل برگزاری: آمريكا / USA

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

REGIONAL ELECTRON DENSITY MODELING USING VARIOUS SPACE GEODETIC DATA

نویسندگان: محمد مهدي علي زاده اليزئي, سعيد زارع رشكوئيه, Harald Schuh

Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Saeed Zare Reshkouiyeh, Harald Schuh

عنوان همایش:

42ST SCIENTIFIC ASSEMBLY OF THE COMMITTEE ON SPACE RESEARCH AND ASSOCIATED EVENTS (COSPAR 2018)

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

Irregularities in electron density above mesoscale thunderstorms using Global Navigation Satellite Systems measurements

نویسندگان: ياسر رحماني, محمد مهدي علي زاده اليزئي

Yaser Rahmani, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei

عنوان همایش:

7th Workshop oj Vertical Coupling in the Atmosphere-Ionosphere Systems

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

Ionospheric changes caused by solar eclipse August 21st 2017, as obtained by GPS observations

نویسندگان: محمد مهدي علي زاده اليزئي, سحر صبح خيز ميان دهي, سعيد زارع رشكوئيه

Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Sahar Sobhkhizmiandehi, Saeed Zare Reshkouiyeh

عنوان همایش:

European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 2018)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

Occurrence characteristics of ionospheric scintillation over the South East Asian region during the Solar cycle 24

نویسندگان: Chinh Nguyen Thai, Seun Oluwadare Temitope, محمد مهدي علي زاده اليزئي, Harald Schuh

Chinh Nguyen Thai, Seun Oluwadare Temitope, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Harald Schuh

عنوان همایش:

European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 2018)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

Comparative studies of Traveling Ionospheric Disturbances (TID) at North, South and Equiturial African Continent

نویسندگان: Temitope Seun Oluwadare , Chinh Nguyen Thai , Oladipo Emmanuel Abe , John Bosco Habarulema, Andrew Oke-Ovie Akala , Cesar Valladares , محمد مهدي علي زاده اليزئي, Harald Schuh

Temitope Seun Oluwadare , Chinh Nguyen Thai , Oladipo Emmanuel Abe , John Bosco Habarulema, Andrew Oke-Ovie Akala , Cesar Valladares , Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Harald Schuh

عنوان همایش:

European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 2018)

محل برگزاری: ويتنام / Viet Nam

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

Alternative approach for detecting ionospheric scintillation using GNSS measurements

نویسندگان: Nguyen Thai Chinh, Nhung Le Thi, محمد مهدي علي زاده اليزئي, Harald Schuh

Nguyen Thai Chinh, Nhung Le Thi, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Harald Schuh

عنوان همایش:

International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources - GTER2017

محل برگزاری: ژاپن / Japan

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

Ionospheric parameters determination using integrated space geodetic data (case study Iran)

نویسندگان: محمد مهدي علي زاده اليزئي, سعيد زارع رشكوئيه

Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Saeed Zare Reshkouiyeh

عنوان همایش:

Joint Scientific Assembly of the International Association of Geodesy and International Association of Seismology and Physics of the Earths Interior (IAG-IASPEI 2017)

محل برگزاری: ژاپن / Japan

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

Ionospheric scintillation detection based on GPS observations a case study over Iran

نویسندگان: محمد مهدي علي زاده اليزئي, سحر صبح خيز ميان دهي

Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Sahar Sobhkhizmiandehi

عنوان همایش:

Joint Scientific Assembly of the International Association of Geodesy and International Association of Seismology and Physics of the Earths Interior (IAG-IASPEI 2017)

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

Ionospheric scintillation detection based on GPS measurements case study Iran

نویسندگان: سحر صبح خيز ميان دهي, محمد مهدي علي زاده اليزئي, Harald Schuh

Sahar Sobhkhizmiandehi, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Harald Schuh

عنوان همایش:

European Geosciences Union General Assembly 2017 (EGU 2017)

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

Combining various space geodetic techniques for regional modeling of ionospheric electron density over Iran

نویسندگان: سعيد زارع رشكوئيه, محمد مهدي علي زاده اليزئي, Harald Schuh

Saeed Zare Reshkouiyeh, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Harald Schuh

عنوان همایش:

European Geosciences Union General Assembly 2017 (EGU 2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

كشف درخششهاي يونسفري در ايران با استفاده از مشاهدات سيستم تعيين موقعيت جهاني

Detecting ionospheric scintillation based on GPS observations over Iran

نویسندگان: سحر صبح خيز ميان دهي, محمد مهدي علي زاده اليزئي

Sahar Sobhkhizmiandehi, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

Multi-dimensional modeling of the ionosphere using various space geodetic techniques

نویسندگان: محمد مهدي علي زاده اليزئي

Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

نویسندگان: محمد مهدي علي زاده اليزئي

Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei

عنوان همایش:

SGI 2016 Workshop

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۹

Ray-traced model of the upper atmosphere using integrated

نویسندگان: محمد مهدي علي زاده اليزئي, Harald Schuh

Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Harald Schuh

عنوان همایش:

41ST SCIENTIFIC ASSEMBLY OF THE COMMITTEE ON SPACE RESEARCH AND ASSOCIATED EVENTS (COSPAR 2016)

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۹

Comparison of VTEC from ground-based space geodetic techniques based on ray-traced mapping factors

نویسندگان: Robert Heinkelmann, محمد مهدي علي زاده اليزئي, Deng Zhiguo, حسين اعتمادفر, Florian Zues, Harald Schuh

Robert Heinkelmann, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Deng Zhiguo, Hossein EtemadFar, Florian Zues, Harald Schuh

عنوان همایش:

41ST SCIENTIFIC ASSEMBLY OF THE COMMITTEE ON SPACE RESEARCH AND ASSOCIATED EVENTS (COSPAR 2016)

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

Combining space geodetic techniques for global multi-dimensional modeling of the ionosphere

نویسندگان: محمد مهدي علي زاده اليزئي, Harald Schuh

Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Harald Schuh

عنوان همایش:

International Conference on GPS Radio Occultation (ICGPSRO)