سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Design and Control of a Novel Yokeless Axial Flux-Switching Permanent-Magnet Motor

نویسندگان: جواد رحماني فرد, محمد اردبيلي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
از صفحه: ۶۳۱
تا صفحه: ۶۴۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Sensor-less control of a novel axial flux-switching permanent-magnet motor

نویسندگان: جواد رحماني فرد, محمد اردبيلي
عنوان مجله: COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
از صفحه: ۲۲۹۹
تا صفحه: ۲۳۱۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Optimal Design and Analysis of the Novel Low Cogging Torque Axial Flux-Switching Permanent-Magnet Motor

نویسندگان: جواد رحماني فرد, محمد اردبيلي
عنوان مجله: ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS
از صفحه: ۱۳۳۰
تا صفحه: ۱۳۳۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dynamic performance of the novel axial flux-switching permanent magnet motor

نویسندگان: جواد رحماني فرد, محمد اردبيلي
عنوان مجله: COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
از صفحه: ۱۲۷۰
تا صفحه: ۱۲۸۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Design and prototyping of the novel axial flux-switching permanent-magnet motor

نویسندگان: جواد رحماني فرد, محمد اردبيلي
عنوان مجله: COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
از صفحه: ۸۹۰
تا صفحه: ۹۱۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Cogging torque reduction in axial-flux permanent magnet wind generators with yokeless and segmented armature by radially segmented and peripherally shifted magnet pieces

نویسندگان: سعادت جمالي آرند, محمد اردبيلي
عنوان مجله: RENEWABLE ENERGY
از صفحه: ۹۵
تا صفحه: ۱۰۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Multi-objective design and prototyping of a low cogging torque axial-flux PM generator with segmented stator for small-scale direct-drive wind turbines

نویسندگان: سعادت جمالي آرند, محمد اردبيلي
عنوان مجله: IET Electric Power Applications
از صفحه: ۸۸۹
تا صفحه: ۸۹۹

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

New axial flux PM less synchronous machine with concentrated DC field on stator

نویسندگان: وحيد نائيني, محمد اردبيلي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۶۵۱
تا صفحه: ۶۵۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Magnet Defect and Rotor Eccentricity Modeling in Axial-Flux Permanent-Magnet Machines via 3-D Field Reconstruction Method

نویسندگان: احسان آجيلي, محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Three Dimensional Field Reconstruction Method for Modeling Axial Flux Permanent Magnet Machines

نویسندگان: احسان آجيلي, كريم عباس زاده, محمد اردبيلي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
از صفحه: ۱۹۹
تا صفحه: ۲۰۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Three-Dimensional Field Reconstruction Method for Modeling Axial Flux Permanent Magnet Machines

نویسندگان: احسان آجيلي, كريم عباس زاده, محمد اردبيلي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
از صفحه: ۱۹۹
تا صفحه: ۲۰۷

سال: ۱۳۹۳

Mutiobjective Optimal Design of an Axial Flux Permanent Magnet Generator for Directly Coupled Wind Turbines

نویسندگان: نرگس تاران, محمد اردبيلي
عنوان مجله: international journal of scientific and engineering research
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

Propulsion Force Enhancement of Linear Switched Reluctance Motor

نویسندگان: سعيد دارابي, محمد اردبيلي
عنوان مجله: Recent Patents on Electrical Engineering
از صفحه: ۱۲۸
تا صفحه: ۱۳۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Calculation of Short Circuit Electromagnetic Forces in Dryformer using Finite Element Method

نویسندگان: فرزاد كريم زاده, اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي, محمد عزيزيان فرد
عنوان مجله: International Transactions on Electrical Energy Systems
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

Dynamic Performance Prediction of an Axial Flux Resolver

نویسندگان: فريد توتونچيان, محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
عنوان مجله: PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
از صفحه: ۳۰۶
تا صفحه: ۳۱۰

سال: ۱۳۹۱

Novel axial flux brushless resolver analysis and optimization using 3D finite element and D-Q model method

نویسندگان: فريد توتونچيان, كريم عباس زاده, محمد اردبيلي
عنوان مجله: iranian journal of electrical and electronic engineering
از صفحه: ۲۴۳
تا صفحه: ۲۵۸

سال: ۱۳۹۱

Using Average DC-Pulse Response of Stator Current for Identification of Axial Flux Single-Phase Rotary transformer parameters

نویسندگان: فريد توتونچيان, محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
عنوان مجله: PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
از صفحه: ۱۴۲
تا صفحه: ۱۴۶

سال: ۱۳۸۷

Optimum Design of 1KW Axial Flux Permanent magnet slotted torus motor

نویسندگان: سيداصغر غلاميان سرحمامي, محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, س محمودي چراتي
عنوان مجله: EUROPEAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
از صفحه: ۴۸۸
تا صفحه: ۴۹۹

سال: ۱۳۸۷

Effect of Air Gap on Torque Density for Non-Slotted Axial Flux TORUS and AFIR PM motors

نویسندگان: سيداصغر غلاميان سرحمامي, محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
عنوان مجله: EUROPEAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
از صفحه: ۶۲۳
تا صفحه: ۶۳۱

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: هندوستان / India

Analytic and FEM Evaluation of Power Density for Various Types of Double-Sided Axial Flux Slotted PM motors

نویسندگان: سيداصغر غلاميان سرحمامي, محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
عنوان مجله: International Journal of Applied Engineering Research
از صفحه: ۷۴۹
تا صفحه: ۷۶۲

سال: ۱۳۸۷

مدلسازي و تشخيص انواع خطاهاي سيم بندي استاتور موتور القايي قفس سنجابي

نویسندگان: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي, اسماعيل ساراني
عنوان مجله: نشريه بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران
از صفحه: ۱۱۵
تا صفحه: ۱۲۱