سال: ۱۳۹۳

Information architecture of ERP systems for public utilities

نویسندگان: محمد مهدي اميري, مهرداد كازروني
عنوان مجله: International Journal of Business Information Systems
از صفحه: ۳۷۳
تا صفحه: ۳۹۲

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The effects of low frequency workpiece vibration on low power CO2 laser cutting of PMMA An experimental investigation

نویسندگان: M Hashemzadeh, K T Voisey, مهرداد كازروني
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۴۰