متولودوژي تركيب مدل طراحي بديهي كيو.اف. دي

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : محمدرضا قشقاوي

طراحي و ساخت يك دستگاه خودكار پرتابه توپ پينگ پونگ

نام اساتید: مهرداد كازروني, عبدالحسين جلالي اقچاي
Mehrdad Kazerooni, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : مهدي برهمند

تحليل نياز و طراحي سايبان براي محوطه پاركينگ دانشكده مهندسي مكانيك، مواد و صنايع و شبيه سازي عملكرد استاتيكي و ديناميكي

نام اساتید: مهرداد كازروني, مجيد قريشي
Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : شهره جلالي نسب

طراحي و ساخت دستگاه تميز كننده لوله حفاري

نام اساتید: مهرداد كازروني, سهيل نخودچي
Mehrdad Kazerooni, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : نيك يار نيك رو

تحليل،طراحي و ساخت دستگاه فرز CNC سه محور(با قابليت سه درجه آزادي)

نام اساتید: مهرداد كازروني, عبدالحسين جلالي اقچاي
Mehrdad Kazerooni, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : ياسمن سادات طوسي

ارايه مدل قيمت تمام شده صنعتي براي سازمان هاي توليد پروژه محور

نام اساتید: مهرداد كازروني, سهيل نخودچي
Mehrdad Kazerooni, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : علي نصراله زاده خراساني

طراحي و ساخت يك نمونه دستگاه ضد درد براي تزريق در حوزه دندانپزشكي

نام اساتید: مهرداد كازروني, سهيل نخودچي
Mehrdad Kazerooni, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : سيده ساجده طاهري هريكندئي

ساخت دستگاه پوليش قطعات پرينت سه بعدي FDM

نام اساتید: مهرداد كازروني, مجيد قريشي
Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمد رستمي ورنوسفادراني