تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بهينه سازي در مديريت زمان بندي اكسترودهاي يك دستگاه چاپ سه بعدي با چند اكسترودر مستقل از هم

نام اساتید: مهرداد كازروني, جمال زماني اشني, رامين هاشمي, جمال زماني اشني
Mehrdad Kazerooni, Jamal Zamani, , Jamal Zamani
نام دانشجو : ياسمن فرحناك مجد

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

توسعه محيطي براي شبيه سازي و پياده سازي براي پرينتر سه بعدي بر پايه اكسترود نقطه اي با چند اكسترودر مستقل از هم

نام اساتید: مهرداد كازروني, جمال زماني اشني, رامين هاشمي, جمال زماني اشني
Mehrdad Kazerooni, Jamal Zamani, , Jamal Zamani
نام دانشجو : مهران باغ گلشني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توسعه مدل براي خودكارسازي فرآيند برنامه نويسي قطعات به كمك كامپيوتر

نام اساتید: مهرداد كازروني, مجيد قريشي, محمدمقداد فلاح, مجيد قريشي
Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi, , Majid Ghoreishi
نام دانشجو : سينا پاداشي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توسعه مدلي براي بهترين تطبيق ويژگي هاي كاركردي، مشخصات فناوري و محدوده هزينه محصول ERP با توجه به ليست نيازمندي هاي سازمان

نام اساتید: مهرداد كازروني, مجيد قريشي, محمدمقداد فلاح, مجيد قريشي
Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi, , Majid Ghoreishi
نام دانشجو : احسان سعادت

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

ساخت و بهينه سازي حمام دمايي زير صفر درجه با استفاده از ماژول هاي ترموالكتريك

نام اساتید: مهرداد كازروني, علي رجب پور, سهيل نخودچي, محمدمهدي هيهات, سهيل نخودچي
Mehrdad Kazerooni, Ali Rajabpor, Soheil Nakhodchi, , Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : پارسا رضائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ارائه مدلي براي بومي سازي آموزش مهندسي براي رسيدن به توسعه پايدار

نام اساتید: مهرداد كازروني, مهدي ظهور, مهرداد وحدتي, محمدمقداد فلاح, مهرداد وحدتي
Mehrdad Kazerooni, Mehdi Zohoor, Mehrdad Vahdati, , Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : محمد پتكي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

ارائه مدلي براي سيستم¬هاي ارزيابي عملكرد با استفاده از منطق فازي براي بنگاه¬هاي توليدي

نام اساتید: مهرداد كازروني, علي نجفي اردكاني, علي يزديان ورجاني, علي نجفي اردكاني
Mehrdad Kazerooni, Ali Najafi Ardakani, , Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : ياشار علومي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ارائه مدلي براي بكارگيري محصولات هوشمند در حيطه مديريت چرخه عمر محصول

نام اساتید: مهرداد كازروني, عبدالحسين جلالي اقچاي, بهروز آرزو, عبدالحسين جلالي اقچاي
Mehrdad Kazerooni, Abdolhossien Jalali Aghchai, , Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : جلال تركماني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

دفاع از پيشنهاد رساله

نام اساتید: فريبرز جولاي, محمد اقدسي, حجت اله حميدي, عبدالحسين جلالي اقچاي, عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
, , Hojatollah Hamidi, Abdolhossien Jalali Aghchai, Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : پيام فقيهي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تحليل و طراحي روش هاي برنامه ريزي مواد در يك سيستم ERPبراي سازمان هاي توليدي پروژه محور

نام اساتید: مهرداد كازروني, افشين كازروني, عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد وحدتي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Mehrdad Kazerooni, , Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Vahdati, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : رحيم قلي زاده يالقوز آغاج

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

تشكيل سلول و زمان بندي خانواده قطعات براي سيستم هاي توليد سلولي منعطف با استفاده از يك الگوريتم فرا ابتكاري

نام اساتید: مهرداد كازروني, عبدالحسين جلالي اقچاي, سهيل نخودچي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Mehrdad Kazerooni, Abdolhossien Jalali Aghchai, Soheil Nakhodchi, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : علي مسعودي سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

طراحي يك متدولوژي اجرايي براي مديريت تغييرات مهندسي در قالب مديريت چرخه عمر محصول

نام اساتید: مهرداد كازروني, افشين كازروني, فرهنگ هنرور, مهدي ظهور, فرهنگ هنرور
Mehrdad Kazerooni, Afshin Kazeroni, Farhang Honarvar, Mehdi Zohoor, Farhang Honarvar
نام دانشجو : مرضيه خورسندي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

طراحي يك مدل موثر براي ارزيابي و تحليل ريسك هاي سازماني در پياده سازي ERP و كنترل ان

نام اساتید: مهرداد كازروني, افشين كازروني, مجيد قريشي, جمال زماني اشني, جمال زماني اشني
Mehrdad Kazerooni, Afshin Kazeroni, Majid Ghoreishi, Jamal Zamani, Jamal Zamani
نام دانشجو : نبي فروتن

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

تشكيل سلول در سيستم هاي توليد سلولي با در نظر گرفتن زمان بندي عمليات با استفاده از الگوريتم هاي تحولي

نام اساتید: مهرداد كازروني, سهيل نخودچي, عبدالحسين جلالي اقچاي, سهيل نخودچي
Mehrdad Kazerooni, Soheil Nakhodchi, Abdolhossien Jalali Aghchai, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : سجاد توكل حنائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

بهينه سازي در زمان بندي عمليات كارگاهي انعطاف پذير با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهبود يافته

نام اساتید: مهرداد كازروني, مجيد قريشي, فرهنگ هنرور, مجيد قريشي, افشين كازروني
Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi, Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi,
نام دانشجو : احمدرضا تقوي طبري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ارائه مدلي براي طراحي خانواده محصول و سفارشي سازي انبوه از طريق ايجاد مدولاريته ميان گونه هاي موجود در سبد محصولات

نام اساتید: مهرداد كازروني, مجيد قريشي, عبدالحسين جلالي اقچاي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi, Abdolhossien Jalali Aghchai, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : شهاب بهزادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

مدل مديريت همزمان ريسك و عوامل كليدي موفقيت در استقرار ERP

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهرداد كازروني, مهدي ظهور, مجيد قريشي, مجيد قريشي
Farhang Honarvar, Mehrdad Kazerooni, Mehdi Zohoor, Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : سعيد ناصري پرگو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي مكانيزم توليد سوراخ هاي غير مدور به روش ماشين كاري سنتي

نام اساتید: مهرداد كازروني, مهرداد وحدتي, فرهنگ هنرور, مهدي ظهور, فرهنگ هنرور
Mehrdad Kazerooni, Mehrdad Vahdati, Farhang Honarvar, Mehdi Zohoor, Farhang Honarvar
نام دانشجو : هادي حجتي نيا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۸

ارائه يك متدولوژي به منظور پياده سازي موفق ERP در سازمان هاي توليدي

نام اساتید: مهرداد كازروني, فريد خوش الحان, سعيد خدايگان, سعيد خدايگان
Mehrdad Kazerooni, Faried Khoshalhan, Saeid Khodaygan, Saeid Khodaygan
نام دانشجو : هانيه نادعلي پورمنفرد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

ارايه يك متدولوژي براي مديريت موجودي با رويكرد يكپارچه سازي سيستم هاي اطلاعاتي و ارتقاء عملكرد سيستم IT با استفاده ازسيستم هاي رديابي اطلاعاتي در سطح كف كارگاه

`

نام اساتید: مهرداد كازروني, فرهنگ هنرور, محمدجعفر تارخ, فرهنگ هنرور
Mehrdad Kazerooni, Farhang Honarvar, Mohammad Jafar Tarokh, Farhang Honarvar
نام دانشجو : سميرا محسني فيروزجائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۰

ارايه يك متدولوژي براي تحليل و برنامه ريزي موجودي براساس فناوري اطلاعات

نام اساتید: مهرداد كازروني, افشين كازروني, مجيد قريشي, سعيد خدايگان, مجيد قريشي
Mehrdad Kazerooni, , Majid Ghoreishi, Saeid Khodaygan, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمدحسن عطائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

ارائه يك الگوريتم فر ابتكاري حل مسئله زمان بندي توليد تمام منعطف n قطعه m ماشين

نام اساتید: مهرداد كازروني, سعيد خدايگان, عبدالحسين جلالي اقچاي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Mehrdad Kazerooni, Saeid Khodaygan, Abdolhossien Jalali Aghchai, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : فراز طهراني زاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

ارائه يك مدل كنترل موجودي با استفاده از رويكرد CONWIP براي صنايع توليد قطعات

نام اساتید: مهرداد كازروني, مجيد قريشي, فرهنگ هنرور, مجيد قريشي
Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi, Farhang Honarvar, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : مسعود دهقاني اشكذري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

ارائه يك مدل براي يكپارچگي سيستم ASRS در محيط ERP

نام اساتید: مهرداد كازروني, جمال زماني اشني, سعيد خدايگان, جمال زماني اشني
Mehrdad Kazerooni, Jamal Zamani, Saeid Khodaygan, Jamal Zamani
نام دانشجو : علي نراقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بهينه سازي بازده مكانيكي پيچ هاي قدرت

نام اساتید: مهرداد كازروني, مهدي ظهور, مجيد قريشي, مهدي ظهور
Mehrdad Kazerooni, Mehdi Zohoor, Majid Ghoreishi, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : مصطفي حاتمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

طبقه بندي اقلام يك سيستم موجودي بر اساس آناليز ABC با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره

نام اساتید: مهرداد كازروني, افشين كازروني, مهدي ظهور, رضا بشيرزاده, مهدي ظهور
Mehrdad Kazerooni, , Mehdi Zohoor, Reza Bashirzadeh, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : مهدي رضائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

بكارگيري سيستم هاي خبره براي شناسايي آلياژهاي مهندسي

نام اساتید: مهرداد كازروني, مجيد قريشي, مهدي ظهور, مجيد قريشي
Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi, Mehdi Zohoor, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : مصطفي نوده فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

آناليز اصول تجربي اجراي فرآيند فورج چند مرحله اي پره هوايي تيتانيومي

نام اساتید: مهرداد كازروني, افشين كازروني, علي مهدي پور, مهرداد وحدتي, مهدي ظهور, مهدي ظهور
Mehrdad Kazerooni, , , Mehrdad Vahdati, Mehdi Zohoor, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : محمدحسين ثلاثي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تحليل مسائل برنامه ريزي و زمانبندي حركت بازوي مكانيكي و توالي عمليات قطعات در سلولهاي انعطاف پذير بدون وقفه

نام اساتید: مهرداد كازروني, افشين كازروني, مجيد قريشي, مهدي ظهور, مجيد قريشي
Mehrdad Kazerooni, , Majid Ghoreishi, Mehdi Zohoor, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : ابوالفضل سلماني بيدسكان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

ارئه يك متدولوژي جديد براي مديريت زنجيره تامين با در نظر گرفتن پارامترهاي توليد ناب و چابك به صورت همزمان به همراه ارائه يك روش حل ابتكاري براي مدل ارائه شده

نام اساتید: مهرداد كازروني, فرهنگ هنرور, محمدجعفر تارخ, فرهنگ هنرور
Mehrdad Kazerooni, Farhang Honarvar, Mohammad Jafar Tarokh, Farhang Honarvar
نام دانشجو : پدرام رادمنش

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۱

طراحي يك سيستم مديريت اطلاعات محصول و مهندسي مخصوص صنايع خودروسازي

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : داوود صديقي

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۰۹

طراحي سيستم اطلاعاتي مورد نياز براي مديريت پروژه هاي مهندسي ويژه صنعت خودرو

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : پيمان كريميان سيچاني

تاریخ:

مديريت قالب هاي صنعتي به كمك سيستم هاي مديريت پايگاههاي داده ها

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : صائب عسگري بهروز

تاریخ:

طراحي و تحليل فرآيند و قالب شكل دهي قطعات زنگوله اي شكل پلوس به روش اكستروژن سرد

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : يوسف محربي

تاریخ:

ارائه يك مدل كاربردي FMEA درطراحي و نگهداري تجهيزات

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : اميد محسني

تاریخ:

تحليل بهينه سازي پارامترهاي موثر قالب هاي پلاستيك توسط نرم افزار

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : مجتبي قادري نجف آبادي

تاریخ:

طراحي سيستم اطلاعاتي BOM مهندسي و BOM توليد در صنعت خودرو سازي

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : احمد حيدري ويري

تاریخ:

ارائه يك شيوه جديد در شناسايي اشكال هندسي قطعات ورقي به منظور خودكارسازي طراحي قالب

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : قاسم اعظمي راد

تاریخ:

طراحي سيستم مديريت نگهداري و تعمير كامپيوتري

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : جواد قاسمي سپرو

تاریخ:

توسعه تكنولوژي cut off براي ماشينكاري دو نيم بعدي قطعات فلزي و فير فلزي با سطح مقطعدلخواه

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : پيام حاجياني

تاریخ:

طراحي سيستم هاي توليدي با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيك

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : رقيه شجاعي اسكي كند

تاریخ:

ارائه يك مدل براي مديريت پيكربندي و تغييرات مهندسي در چرخه طراحي محصول

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : بهروز عرب

تاریخ:

ارائه يك مدل كارا براي افزايش رديابي با استفاده از فناوري اطلاعات

نام اساتید: مهرداد كازروني, فريد نجفي, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Mehrdad Kazerooni, Farid Najafi, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : سيدمجتبي صفوي

تاریخ:

تعيين چيدمان بهينه ي لايه هاي كامپوزيت با استفاده از الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: مهرداد كازروني, جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهرداد وحدتي
Mehrdad Kazerooni, Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : حميد بيكي حسن

تاریخ:

ارائه يك مدل مديريت منابع سازماني (ERP) براي سازمان هاي بهره بردار

نام اساتید: مهرداد كازروني, محمدجعفر تارخ, فرهنگ هنرور, فرهنگ هنرور
Mehrdad Kazerooni, Mohammad Jafar Tarokh, Farhang Honarvar, Farhang Honarvar
نام دانشجو : محمدمهدي اميري

تاریخ:

سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد در كف كارخانه براي حصول به سفارشي سازي انبوه بر مبناي همكاري عامل هاي هوشمند

نام اساتید: مهرداد كازروني, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Mehrdad Kazerooni, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : مهدي خواجه

تاریخ:

كنترل بهينه ي اثر شلاقي زنجيره تامين با استفاده از فيلتر كالمن

نام اساتید: مهرداد كازروني, حميد خالوزاده, محمدجعفر تارخ, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Mehrdad Kazerooni, Hamid Khaloozadeh, Mohammad Jafar Tarokh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مهدي قانع

تاریخ:

طراحي سيستم نگهداري پيشگيرانه مبتني بر قابليت اطمينان

نام اساتید: مهرداد كازروني, فرهنگ هنرور, محمدجعفر تارخ, فرهنگ هنرور
Mehrdad Kazerooni, Farhang Honarvar, Mohammad Jafar Tarokh, Farhang Honarvar
نام دانشجو : بابك شيخي ينگجه

تاریخ:

ارائه مدل ارتقاي توان تشخيص احتمال وقوع واماندگي جهت كاهش ريسك واماندگي محصول با استفاده از PLM حلقه بسته و FMEA توسعه يافته

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : محمد فضلي

تاریخ:

ارائه يك مدل شبكه اي ارزيابي موفقيت استقرار ERP و تحليل روابط ميان پارامترهاي موثر در آن

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : عاطفه نادري فرد

تاریخ:

توسعه يك مدل چند عاملي كنترل توليد و جريان مواد با قابليت يكپارچه سازي با ماژول هاي برنامه ريزي منابع سازمان

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : پيام فقيهي

تاریخ:

دفاع مجدد از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: شهرام آزادي, مجيد قريشي, فريدرضا بيگلري, مجيد قريشي, مهرداد كازروني
Shahram Azadi, Majid Ghoreishi, , Majid Ghoreishi, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : محمد فضلي

تاریخ:

ارائه مدلي براي كنترل سطح سلامت فرد با استفاده از راهبرد كنترل حلقه بسته

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : محمدامين سليماني فرد

تاریخ:

طراحي ، مدلسازي و ساخت نمونه ارتجاعي و حفره دار پوشش حفاظتي ارتوپدي و بهبود عملكرد آن با بهينه سازي پارامترهاي مدل

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : علي دهقاني

تاریخ:

طراحي و ساخت محيط شبيه ساز مسيرهاي غير صفحه اي ابزار تزريق در ماشين پرينتر سه بعدي پنج محوره

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : فروزان ذبيحي

تاریخ:

طراحي يك استراتژي مسير حركت ابزار غير صفحه اي در يك ماشين ساخت افزايشي 5 محوره به منظور كنترل مسئله بيرون زدگي

نام اساتید: مهرداد كازروني
Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : مهدي مطهري فر