از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي سيستم هاي طيف گسترده و مخابرات بيسيم