سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Low overhead constant envelop pre-coding in multi-cell massive mimo systems with pilot contamination

نویسندگان: سيدمحمدمهدي شهابي, مهرداد اردبيلي پور, ياسمن اميد, محمد كاظمي
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Low-complexity fairness-driven pilot decontamination schemes for multi-cell massive MIMO systems

نویسندگان: سيدمحمدمهدي شهابي, مهرداد اردبيلي پور, ياسمن اميد
عنوان مجله: Physical Communication
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۸

An interference management approach for CR-assisted cooperative D2D communication

نویسندگان: زهره مشايخ بخش, جواد زراعت كار مقدم, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Performance analysis of a relay-aided cognitive radio network with multiple secondary links

نویسندگان: زهره مشايخ بخش, جواد زراعت كار مقدم, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: Physical Communication
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Distributed compressed sensing-based channel estimation and pilot allocation for mimo relay networks

نویسندگان: عباس اكبرپوركاسگري, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: Iranian Journal of Science Technology Transaction of Electrical Engineering
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Improving mimo relay compressed sensing-based channel estimation and pilot allocation

نویسندگان: عباس اكبرپوركاسگري, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

A QUEUE LENGTH BASED MULTIPATH ROUTING FOR MANET A STOCHASTIC APPROACH

نویسندگان: مژگان گل باباپور سماكوش, مهرداد اردبيلي پور, به راد محبوبي
عنوان مجله: computer networks letters
از صفحه: ۳۲
تا صفحه: ۳۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A novel fast two stage method for wideband spectrum sensing

نویسندگان: اميرحسين مولازاده, محسن قسيمي, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: Physical Communication
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Constant Envelope Precoding in Multi-Cell Massive MIMO Systems with Channel Uncertainty

نویسندگان: سيدمحمدمهدي شهابي, مهرداد اردبيلي پور, سيدمحمدرضا حسيني, ياسمن اميد
عنوان مجله: Physical Communication
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Massive MIMO-OFDM Channel Estimation via Distributed Compressed Sensing

نویسندگان: عباس اكبرپوركاسگري, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: IEEE Wireless Communications Letters
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

pilot allocation approaches for channel estimation in mimo rely networks

نویسندگان: عباس اكبرپوركاسگري, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Probability-based pilot allocation for MIMO relay Distributed compressed sensing channel estimation

نویسندگان: عباس اكبرپوركاسگري, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: EURASIP Journal on Advances in Signal Processing
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Multicast Relay Beamforming in CDMA Networks Nonregenerative Approach

نویسندگان: به راد محبوبي, سجاد مهريزي رحمت آبادي, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: IEEE COMMUNICATIONS LETTERS
از صفحه: ۱۴۱۸
تا صفحه: ۱۴۲۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Multi-Hop Cooperative Communication Technique for Cognitive DF and AF Relay Networks

نویسندگان: مرضيه نجفي كلياني, مهرداد اردبيلي پور, احسان سليماني نسب, سعيد وحيديان
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۳۲۰۹
تا صفحه: ۳۲۲۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Stochastic Robust Collaborative Beamforming Non-Regenerative Relay

نویسندگان: محمد امين ملكي صدر, به راد محبوبي, سجاد مهريزي رحمت آبادي, محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS
از صفحه: ۹۴۷
تا صفحه: ۹۵۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Outage Probability Based Robust Distributed Beam-forming in Multi-User Cooperation Networks with Imperfect CSI

نویسندگان: به راد محبوبي, احسان سليماني نسب, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Linear Pre-coding in MIMO CDMA Relay Networks

نویسندگان: محمدحسين گلبن حقيقي, به راد محبوبي, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۳۲۱
تا صفحه: ۱۳۴۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Optimal Detection of Faded Pilot Signal in MIMO Channels with Applications in Cognitive Radio Systems

نویسندگان: به راد محبوبي, مهرداد اردبيلي پور, مصطفي محمدكريمي
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۴۵۶
تا صفحه: ۴۷۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Outage Probability of Opportunistic Relaying in Poisson Wireless Networks

نویسندگان: مهران ميرعرب رضي, محمدعلي محمدي, مهرداد اردبيلي پور, محمدعلي سبط
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۶۰۱
تا صفحه: ۶۱۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Two-wayAF relaying in the presence of co channel interference

نویسندگان: احسان سليماني نسب, ميخائيل ماتيو, مهرداد اردبيلي پور, k. karagiannidis george
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS
از صفحه: ۳۱۵۶
تا صفحه: ۳۱۶۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Joint Power Allocation and Routing in Full-Duplex Relay Network An Outage Probability Approach

نویسندگان: به راد محبوبي, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: IEEE COMMUNICATIONS LETTERS
از صفحه: ۱۴۹۷
تا صفحه: ۱۵۰۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Multi-relay MIMO Systems with OSTBC over Nakagami-m Fading Channels

نویسندگان: احسان سليماني نسب, ميخائيل ماتيو, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY
از صفحه: ۳۷۲۱
تا صفحه: ۳۷۳۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Non-linear space-time Kalman filter for cooperative spectrum sensing in cognitive radios

نویسندگان: مصطفي محمدكريمي, به راد محبوبي, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۹۲
تا صفحه: ۱۰۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Correction to Two-Way AF Relaying in the Presence of Co-Channel Interference

نویسندگان: احسان سليماني نسب, ميخائيل ماتيو, مهرداد اردبيلي پور, جرج كراجيانيديس
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS
از صفحه: ۳۱۵۶
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Robust Cooperative Relay Beamforming

نویسندگان: به راد محبوبي, مهرداد اردبيلي پور, اشكان كلانتري, احسان سليماني نسب
عنوان مجله: IEEE Wireless Communications Letters
از صفحه: ۳۹۹
تا صفحه: ۴۰۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Performance analysis of selective combining decode-and-forward relay networks over Nakagami-n and Nagagami-q fading channels

نویسندگان: احسان سليماني نسب, مهرداد اردبيلي پور, اشكان كلانتري
عنوان مجله: WIRELESS COMMUNICATIONS and MOBILE COMPUTING
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Multi-Antenna AF Two-Way Relaying Over Nakagami-m Fading Channels

نویسندگان: احسان سليماني نسب, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۷۱۷
تا صفحه: ۷۲۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Spatial- Temporal Cooperative Spectrum Sensing in Flat Fading Channels for Cognitive Radio Using Extend Kalman Filter

نویسندگان: به راد محبوبي, مصطفي محمدكريمي, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۹۵
تا صفحه: ۲۱۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Performance analysis and power allocation for multi-hop multi-branch amplify-and-forward cooperative networks over generalized fading channels

نویسندگان: محمدعلي محمدي اشكفتكي, مهرداد اردبيلي پور, زهرا مبيني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

Distributed Relay Beamforming in Cognitive Two-Way Networks SINR Balancing Approach

نویسندگان: سيدحميد صفوي, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: International Journal of Communications Network and System Sciences
از صفحه: ۶۷۸
تا صفحه: ۶۸۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

Multiple Antenna Relay Beamforming for Wireless Peer to Peer Communications

نویسندگان: محمدحسين گلبن حقيقي, به راد محبوبي, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: Journal of Information Systems and Telecommunication
از صفحه: ۲۰۹
تا صفحه: ۲۱۵