تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

طراحي الگوريتمي به منظور كاهش تداخل سيستم هاي چند ورودي چندخروجي عظيم در شرايط عدم قطعيت كانال

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, حسن آقايي نيا, محمود احمديان عطاري
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, , Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : مرجان عباسي مصلح

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

بهبود عملكرد سيستم هاي massive mimo از طريق كاهش تداخل چند كاربره

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, كمال محامد پور, محمود احمديان عطاري, حسن آقايي نيا, بهمن ابوالحسني, بابك توسلي
Mehrdad Ardebilipour, Kamal Mohamedpour, Mahmoud Ahmadian Attari, , , Babak Tavassoli
نام دانشجو : سيدمحمدمهدي شهابي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

شبيه سازي و تحليل شكل دهي پرتو همكارانه در شبكه ي راديو شناختگر چند كاربره

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي, بهمن ابوالحسني
Mehrdad Ardebilipour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami,
نام دانشجو : زهره مشايخ بخش

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

طراحي و شبيه سازي راهكار جهت مقابله با آثار ناشي از آلودگي پايلوت در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي عظيم

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري, بهمن ابوالحسني
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari,
نام دانشجو : ياسمن اميد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

طراحي و شبيه سازي سري زماني سيگنال موج رادار در محيط كلاتر گوسي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري, فريدون بهنيا
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari,
نام دانشجو : عليرضا پورافضل

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

بهبود تخمين كانال MIMO-OFDM با استفاده از سنجش فشرده در شبكه هاي رله

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, كمال محامد پور, محمود احمديان عطاري, اميرحسين نيكوفرد, عباس محمدي, سيدمحمد رضوي زاده
Mehrdad Ardebilipour, Kamal Mohamedpour, Mahmoud Ahmadian Attari, Amirhossein Nikoofard, ,
نام دانشجو : عباس اكبرپوركاسگري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

طراحي آشكارساز با پيچيدگي محاسباتي پايين در سيستم هاي چند ورودي-چندخروجي مقياس بزرگ

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي, محمد حسين مدني
Mehrdad Ardebilipour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami,
نام دانشجو : ايمان عباس زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بهبود طيف سنجي باند پهن در سيستم هاي راديو شناختي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي, بهمن ابوالحسني
Mehrdad Ardebilipour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami,
نام دانشجو : مهدي مرشدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

طراحي پيش كد گذار براي بهبود نرخ امن لايه فيزيكي شبكه هاي بي سيم

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, كمال محامد پور, كمال محامد پور, بهمن ابوالحسني
Mehrdad Ardebilipour, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour,
نام دانشجو : امين معصوم زاده كندالي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

طراحي شكل موج رادار با استفاده از رويكرد ارسال منطبق

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رضا فاطمي مفرد
Mehrdad Ardebilipour, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh,
نام دانشجو : فريد تجلي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

" بهبود عملكرد شناسايي خودكار مدولاسيون هاي M-PSK و QAM

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط, محمد ترابي
Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt,
نام دانشجو : مهدي فتحي پور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

زمان بندي و مسيريابي در شبكه هاي مش بي سيم چند واسطه جهت بهبود عملكرد شبكه

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, به راد محبوبي, بابك توسلي, بابك توسلي, سيدعلي قرشي
Mehrdad Ardebilipour, Behrad Mahbobi, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : حسين زارعي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

تخصيص منابع با معيار كارآيي انرزي در سيستم هاي مخابراتي بي سيم به روش OFDM

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري, بهمن ابوالحسني
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari,
نام دانشجو : مهرداد هاديلو

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

بهبود حسگري طيف باندپهن با استفاده از نمونه برداري زيرنايكوئيست در سيستم هاي راديو شناختي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, بهاره اخباري, بهاره اخباري, سيدعلي قرشي
Mehrdad Ardebilipour, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari,
نام دانشجو : اميرحسين مولازاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بهبود عملكرد مسيريابي در شبكه هاي بي سيم مش با استفاده از تخصيص منابع

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, به راد محبوبي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, بهمن ابوالحسني
Mehrdad Ardebilipour, Behrad Mahbobi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : امين عرفانيان عراقي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

بهبود تخصيص منابع و زمان بندي ارسال داده در شبكه هاي پوششي نظير به نظير

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, به راد محبوبي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, هادي شهريار شاه حسيني
Mehrdad Ardebilipour, Behrad Mahbobi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : الهام حسين پور حمزه كلائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

بهبود گذردهي شبكه با استفاده از روش مسيريابي چندراهه

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, به راد محبوبي
Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani, Behrad Mahbobi
نام دانشجو : مژگان گل باباپور سماكوش

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

ارائه روشي براي فشرده سازي سيگنالهاي عصبي در ريز پردازنده هاي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, مهرداد اردبيلي پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : وحيد رحماني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

بازسازي ذاذه هاي لرزه بر ميناي استفاده از تخمين چكالي طيف توان سيگنال هاي محدود باند با استفاده از داده هاي لرزه انداز گيري شده و پاسخ مدل زمين

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمدعلي سبط, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Ali Sebt, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : مجتبي پاشازانوسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

تحليل و بهبود پروتكل هاي مسير يابي براي شبكه هاي متحرك خودرويي

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, مهرداد اردبيلي پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : حسام الدين شوشتري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بهينه سازي منابع در كانال هاي برداري چند بخشي( BC) با استفاده از حساب ديفرانسيل ماتريس هاي چند جمله اي

نام اساتید: محمدعلي سبط, مهرداد اردبيلي پور, بهاره اخباري, بهاره اخباري
Mohammad Ali Sebt, Mehrdad Ardebilipour, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : محمدامين حبيب پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

تخصيص منابع براي مخابرات MIMO چند كاريره در كانال هاي فيدينگ چندمسيره با استفاده از برنامه ريزي مخروطي ماتريس هاي چندجمله اي

نام اساتید: محمدعلي سبط, مهرداد اردبيلي پور, محمدرضا پيغامي, محمدرضا پيغامي
Mohammad Ali Sebt, Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Reza Peyghami, Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : ژوبين عباس نژاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

تحليل روش هاي انتخاب رله در شبكه هاي هميار با رله هاي توزيع شده تصادفي

نام اساتید: محمدعلي سبط, مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Mohammad Ali Sebt, Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : مهران ميرعرب رضي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تخصيص منابع در شبكه هاي رله اي بي سيم رقابتي با رهيافت تئوري بازي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, تورج امرايي, محمود احمديان عطاري, كوروش نوروزي
Mehrdad Ardebilipour, Toraj Amraee, Mahmoud Ahmadian Attari, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : به راد محبوبي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بهبود عملكرد و تحليل شبكه هاي مشاركتي با طراحي ميان لايه اي لايه پيوند داده

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Mehrdad Ardebilipour, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : مجيد طاهري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹

تحليل عملكرد و تخصيص بهينه منابع در شبكه هاي رله مشاركتي چندكاربره

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمدرضا پيغامي, شكرالله شكري كجوري
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mohammad Reza Peyghami, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : احسان سليماني نسب

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تحليل عملكرد يك شبكه ي راديو شناختي مشاركتي چند پرشي و تخصيص توان بهينه

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : مرضيه نجفي كلياني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تحليل عملكرد و تخصيص بهينه توان در يك شبكه رله انتخابي با فيدينگ ناكاگامي در نسبت سيگنال به نويز بالا

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : مهدي انواري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

شبيه سازي و تحليل مسيريابي و تخصيص توان توام در شبكه هاي رله چند گامي در كانال هاي با فيدينگ سريع

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : فائزه احمديان مرج

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تخصيص بهينه منابع در سيستمهاي مخابرات هميار در شبكه هاي اقتضايي چند كاربره

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, كمال محامد پور, محمود احمديان عطاري, حميد خالوزاده
Mehrdad Ardebilipour, Kamal Mohamedpour, Mahmoud Ahmadian Attari, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محمدعلي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۰

تحليل و شبيه سازي شكل دهي پرتو در شبكه هاي دو طرفه شناختگر مبتني بر رله

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, كمال محامد پور, كمال محامد پور
Mehrdad Ardebilipour, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : سيدحميد صفوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي شكل دهي پرتو توزيع شده در شبكه هاي رله بي سيم چند كاربره

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمدرضا پيغامي, محمدرضا پيغامي
Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Reza Peyghami, Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : محمدحسين گلبن حقيقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

تحليل و شبيه سازي عملكرد شبكه هاي رله گزينش گر و غير گزينشگر بر روي كانال هاي فيدينگ همراه با تخصيص توان

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : اشكان كلانتري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

شبيه سازي اثر تخصيص منابع جهت بهبود احتمال قطع سيستم هاي مخابرات مشاركتي بي سيم كدشده

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Mehrdad Ardebilipour, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : مصطفي صفري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

شبيه سازي و بهبود عملكرد آشكارسازي طيفي مشاركتي در سيستم هاي راديويي شناختي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : مصطفي محمدكريمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴

بررسي و شبيه سازي عملكرد شبكه هاي دسترسي چندگانه بي سيم با روش تطبيق شكل موج، در كاهش تداخل

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : سيدمحسن بهشتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

شبيه سازي و بهبود عملكرد در يك شبكه مخابرات بي سيم رله چند كاربره مبتني بر OFDMA با استفاده از تخصيص منابع

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : سيداسماعيل سيدعليخاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

تحليل وشبيه سازي تخصيص توان در شبكه هاي رله چند ورودي – چند خروجي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : عليرضا رفيعي

تاریخ:

شبيه سازي عملكرد روشها

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : نيلوفر ابراهيمي توفيقي

تاریخ:

شبيه سازي عملكرد آشكار ساز...

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : نيلوفر يزدان مهر

تاریخ:

بكارگيري گسترش فضا زمان ...

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : سريه واعظي

تاریخ:

گيرنده سيستم سي دي ام آ با مدولاسيون تطبيقي بررسي و شبيه سازي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : فرهاد نژاد ابراهيمي

تاریخ:

شبيه سازي آدابتيو سي دي ام آ در محيط كانال...

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : بهنام دفتري بشلي

تاریخ:

شبيه سازي گيرنده راك در سيستم دي اس - سي دي ام آ ...

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : حسين زريني فرهمند

تاریخ:

... تكنيك يو-دبليو- بي پرسرعت

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : زهرا شاطريان

تاریخ:

...كانال بي سيم ميمو-ا-اف-دي-ام به روش تطبيقي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : محمدعلي محمدي اشكفتكي

تاریخ:

...كدهاي توربو در كدينگ...

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : فاطمه افقه

تاریخ:

كاهش انرژي در شبكه هاي حسگر...

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : محمدجواد نگهدار

تاریخ:

...روشهاي هم زماني OFDM در كانال بي سيم

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : شيدا صفي الدين اردبيلي

تاریخ:

همزمان سازي براي سيستمهاي كدشده...

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : سهيل سالاري

تاریخ:

شبيه سازي و بهبود عملكرد شبكه هاي ادهاك و حسگر بي سيم به كمك مخابرات MIMO مشاركتي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : احسان سليماني نسب

تاریخ:

بررسي و شبيه سازي گيرنده Rake در باند فوق وسيع پر سرعت در كانال فيدينگ رايلي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : الهام محمدي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي كوانتايزرهاي برداري چند طبقه براي كدكننده گفتار MELP با نرخ600bpsً

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : فاطمه خليلي

تاریخ:

بررسي و شبيه سازي گيرنده OFDM با تخمين گر كانال و معيار MMSE در محيط فيدينگ

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : زينب طاهري

تاریخ:

بررسي و شبيه سازي عملكرد سيستمهاي چند كاربره MIMO سلولي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : مهدي كاشي ها

تاریخ:

شبيه سازي و تحليل تكنيك بي-اس-اس در جداسازي سيگنال جمر از سيگنال طيف گسترده

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : محمد منظم

تاریخ:

انتخاب همزمان انتن ها و كاربران در سيستم هاي چند كاربره MIMO

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : احمدرضا غزنوي

تاریخ:

بررسي و شبيه سازي همزماني در سيستم هاي Ultra-Wideband

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : مريم تجويدي

تاریخ:

بررسي و شبيه سازي حسگري طيف در راديو هوشمند

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : سهيل برهاني

تاریخ:

سيستم مكانيابي وفقي در مخابرات هوشمند

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : محمد كاظمي

تاریخ:

مديريت منابع طيفي در سيستم راديوي هوشمند و تصميم گيري در مورد انتخاب بهترين كانال فركانسي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : زهرا گل رضايي خوزاني

تاریخ:

بررسي و شبيه سازي تخصيص توان توزيع شده در شبكه هاي راديويي شناختگر موردي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : علي خدابخشي رفسنجاني

تاریخ:

تحليل و شبه سازي dynamic spectrum access در سيستمهاي radio cognitive مبتني بر OFDM

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : ئارمين مرتب

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي شكل دهي پرتو فراسو و شكل دهي پرتو فروسو در شبكه هاي رله ي دوطرفه

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : اميد رجبي

تاریخ:

بهبود آشكارسازي و ردگيري اهداف دريايي براساس مدل سازي مناسب كلاتر دريا و طراحي تطبيقي شكل موج ارسالي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : پيروز مجدالاشرافي

تاریخ:

حسگري فشرده طيف باند وسيع با نمونه برداري زير نايكوئيست

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : محسن قسيمي

تاریخ:

تخمين بهينه كانال چند ورودي چند خروجي با ساختار هايبريد براي سيستم هاي موج ميليمتري

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : اميرحسين مولازاده

تاریخ:

تخصيص منابع در شبكه هاي بي سيم نسل پنجم مبتني بر شبكه دسترسي راديويي ابري

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : مريم محسني وطني

تاریخ:

انتخاب زيرآرايه هاي آنتني در رادارهاي شناختگر جهت بهبود زاويه يابي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : دلارام رادمهر

تاریخ:

بهبود تخصيص منابع در ارتباطات V2X

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, سياوش رجبي
Mehrdad Ardebilipour, Siavoosh Rajabi
نام دانشجو : محبوبه ايران نژادپاريزي

تاریخ:

تخمين كانال در سيستم هاي باند پهن موج ميلي متري با استفاده از تكنيك هاي حسگري فشرده

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : زهرا معروفي

تاریخ:

تحليل شبكه راديو شناختگر مبتني بر دسترسي چندگانه غيرمتعامد(NOMA) با ارتباط دستگاه به دستگاه(D2D)

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : آناهيتا اكبري

تاریخ:

تخمين كانال براي سيستم هاي چندورودي چند خروجي انبوه موج ميليمتري با ساختار هيبريد

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : پژمان عليزاده