تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

طراحي و بهينه سازي سامانه چند منظري براساس ميدان تناظري براي اندازه گيري دقيق سطوح خارجي سه بعدي

نام اساتید: امير موسوي نيا, مهدي احسانيان مفرد, سيد بهروز نصيحت كن, حميد ابريشمي مقدم, بابك توسلي, احسان اله كبير, محمدرضا دليري
Amir Mousavinia, Mahdi Ehsanian Mofrad, Seyed Behrooz Nasihatkon, Hamied Abrieshami Moghaddam, Babak Tavassoli, ,
نام دانشجو : مظاهر كرمي چمگرداني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت يك حلقه قفل فاز با محدوده فركانسي 5/9-5/0 گيگاهرتز و 2/1 ميكروثانيه زمان قفل جهت بهبود مشخصه نويز فاز

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي, سيد اديب ابريشمي فر
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi,
نام دانشجو : ابراهيم شالبافي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

طراحي كنترل كننده نوين براي ولتاژ لينك DC اينورترهاي تكفاز در سيستم هاي فوتوولتائيك

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار, مسعود علي اكبرگلكار, رضا قندهاري
Mahdi Ehsanian Mofrad, Mohammad Tavakoli Biena, Masoud Aliakbar Golkar, Masoud Aliakbar Golkar,
نام دانشجو : حميد حسن پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

طراحي يك سيستم رديابي حامل و بازيابي داده در شرايط ديناميكي و نويز بالا با استفاده از ساختار فازي-عصبي پايدار نوع دوم

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, امير موسوي نيا, سيداديب ابريشمي فر, علي فتوت احمدي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Amir Mousavinia, ,
نام دانشجو : محي الدين مرادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تعيين ابعاد اجزاي مدار در مبدل آنالوگ به ديجيتال پايپ لاين براي افزايش بازدهي توليد با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي چند هدفه

نام اساتید: حسين شمسي, مهدي احسانيان مفرد, محمد تشنه لب, امير موسوي نيا, اميد شعاعي, اميد هاشمي پور, محمدعلي نكويي
Hossein Shamsi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mohammad Teshnehlab, Amir Mousavinia, , , Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : ناهيد ميرزائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

طراحي مدار كلاك و بازيابي داده در سرعت بالا با پهناي باند حلقه قابل تطبيق

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي, علي فتوت احمدي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi,
نام دانشجو : سجاد صباغي صابر

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

طراحي يك مبدل SAR A/D نه بيتي با تغذيه ي IV در تكنولوژي O.18um

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي, سيد اديب ابريشمي فر
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi,
نام دانشجو : سيده معصومه نويدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

طراحي و ارزيابي يك مدار خود آزمون جهت اندازه گيري نقطه p-1dB تقويت كننده توان

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي, سيد اديب ابريشمي فر
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi,
نام دانشجو : سعيده مخصوصي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

طراحي يك مدار كنترلر براي بهبود محدوده هاي قفل و تسخير در يك حلقه قفل فاز

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي, سيد اديب ابريشمي فر
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi,
نام دانشجو : محمدامين نيك انديش

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

طراحي مدار پوش قابل كنترل به منظور افزايش بازدهي تقويت كننده توان فركانس راديويي

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, سيد اديب ابريشمي فرد, حسين شمسي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, , Hossein Shamsi
نام دانشجو : مهرداد كريمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بررسي سلول هاي لاجيكي چندمقداره و كاربرد آن ها در طراحي بهينه سلول حافظه و آشكاركننده فاز

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين حسيني نژادمحبتي, كيوان ناوي, حسين حسيني نژادمحبتي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Hosseininezhad Mohebati, , Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : نيلوفر فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت تقويت كننده توان اشباع شده و پربازده در فركانس راديويي 2 گيگاهرتز و با توان خروجي بيش از dBm 34.7

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, سيدآرش احمدي, حسين شمسي, حسين شمسي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Seyed Arash Ahmadi, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : حامد فروزنده هفشجاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

طراحي و شبيه سازي يك مدار خود آزمون دروني براي اندازه گيري نسبي P1-dB تقويت كننده توان

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي, سيد اديب ابريشمي فر
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi,
نام دانشجو : مسعود عسكري راد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

بررسي و طراحي يك مدار كاليبراسيون جهت كاهش Spurs در سنتز كننده فركانس

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : وحيد يونسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طراحي و شبيه سازي يك ولتاژ مرجع زير يك ولت با توان پايين

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : ايمان فخاريان دارابي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طراحي و شبيه سازي يك VCO فركانس بالاي جديد براساس كوپلاژ اسيلاتورها

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : مهدي كاوه

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تحليل و طراحي شارژ بي سيم با طيف سنجي امواج راديويي

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر
Mahdi Ehsanian Mofrad, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : حميد اصلاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

بازيابي ساعت و داده از نوع Burst-Mode با استفاده از تكنيك درون يابي فاز

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : هادي حياتي كنيمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

تشخيص نقص بر روي ويفر براساس پردازش تصوير در لايه هاي مدارهاي مجتمع

نام اساتید: فرشيد رئيسي, مهدي احسانيان مفرد, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Farshid Raissi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : آرشام عابديني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

طراحي و پياده سازي نرم افزاري بخش راديوييRFID

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, كمال محامد پور, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mahdi Ehsanian Mofrad, Kamal Mohamedpour, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : پروين طالبي زاده سردري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي يك دمدولاتور PSKكم مصرف براي ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : اردوان جاويد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بازشناسي خودكار گلبول هاي سفيد خون با استفاده از تصاوير ميكروسكوپي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, مهدي احسانيان مفرد
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : عرفان دژآگاه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و ارزيابي يك سنتز كننده فركانس ديجيتال مستقيم بدون حافظه و با توان پايين

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mahdi Ehsanian Mofrad, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : وحيد پورآزاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و شبيه سازي يك حلقه فاز كسري با استفاده از يك مقسم فركانسي هتروداين

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : علي دهقان پورفراشاه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

بررسي و طراحي نوسان سازهاي فراپهن باند با نويز كم و بازه تغييرات زياد

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : خسرو لطفي عمران

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

طراحي و ارزيابي يك حلقه قفل برنامه پذير براي بهينه سازي نويز فاز و بازه تنظيم پذيري

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : احمد اميني سهرابي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي يك تشخيص دهنده هوشمند خطا در يك اسيلاتور كنترل شونده با ولتاژ

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, سيدآرش احمدي, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر
Mahdi Ehsanian Mofrad, Seyed Arash Ahmadi, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : حميد ايمان

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۲

طراحي و شبيه سازي يك حلقه قفل تاخير ديجيتال باند پهن

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, داود آسماني, داود آسماني
Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : محمد حداديان نژاد يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي يك سيستم فازي براي كنترل و بهينه سازي جيتر در سنتزكننده هاي فركانس

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, داود آسماني, داود آسماني
Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : زهرا صالحي مرزيجراني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت يك سنتزكننده فركانسي از نوع كسري سيگما-دلتا در فركانس 2.4GHz

نام اساتید: حسين شمسي, مهدي احسانيان مفرد, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر
Hossein Shamsi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : محسن كربلائي محمدعلي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي وپياده سازي يك لينك ارسال معكوس داده براي ادوات قابل كاشت در بدن

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, اميرمسعود سوداگر, حسين شمسي, حسين شمسي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Amir Masoud Sodagar, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : موسي كريمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

تحليل، طراحي و شبيه سازي يك سنتزكننده فركانس تطبيق پذير

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : حميدرضا اسمعيلي طاهري

تاریخ:

طراحي و توسعه روش عيب يابي براي آزمون مدارهاي آنالوگ محدود با عيب هاي چندگانه

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد
Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : معصومه خانلري سرخكلائي

تاریخ:

بهبود ناحيه بندي مبتني بر رديابي رگهاي خوني تصاوير شبكيه و كاربرد آن در سامانه تشخيص هويت براساس شبكيه

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, مهدي احسانيان مفرد
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : محمد ارشادلمر

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال با جايگذاري زماني و كاليبراسيون بهبود يافته

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد
Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : سركيس عزيزيان بالانجي

تاریخ:

طراحي يك كاليبراسيون حلقه باز براي استفاده يك مبدل آنالوگ به ديجيتال مبتني بر اسيلاتور كنترل شونده با ولتاژ

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد
Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : زهرا محسني تنكابني

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي يك گيرنده با كيفيت بدون تقويت كننده كم نويز(LNA) براي كاربردهاي باند پهن با هدف بهينه سازي با راهبردهاي خطينگي

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد
Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : ايمان كاظميان

تاریخ:

طراحي يك سيستم بهينه بي سيم انتقال توان(شارژ) بر مبناي تشخيص موقعيت (فاز) گيرنده(تلفن همراه)

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد
Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : رضا ايران نژادنجف ابادي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال بر پايه VCO با فركانس 900 مگاهرتز و با كاليبراسيون PLL

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد
Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : زهره صديق راد