سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

توسعه ساختار شبكه اي گرادياني ديد بر اساس سلول واحد بيضوي براي ساخت افزايشي و بررسي خواص آن

نویسندگان: هديه مجاوري آگاه, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك اميركبير
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Developing an efficient coupled function-based topology optimization code for designing lightweight compliant structures using the BESO algorithm

نویسندگان: محسن تيموري, مسعود عسگري
عنوان مجله: OPTIMIZATION AND ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A nature-inspired gradable elliptic-cell lattice structure based on cypress wood texture; theoretical and experimental analysis for mechanical properties

نویسندگان: هديه مجاوري آگاه, مسعود عسگري
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlinear bending-twisting coupling in electromechanical finite deformation of fiber-reinforced tubular dielectric elastomer for soft actuators

نویسندگان: مرضيه مجيدي, مسعود عسگري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS
از صفحه: ۱۰۴۴۸۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A novel corrugated carbon-fiber composite tube with circular corrugations on the lateral surface for crashworthiness: Manufacturing method, experimental and numerical analysis

نویسندگان: اميررضا صديقي, مسعود عسگري
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS
از صفحه: ۳۵۵۷
تا صفحه: ۳۵۷۲

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Fluid-structure interaction and structural simulation of high acceleration effects on surgical repaired human mitral valve biomechanics

نویسندگان: اميد خليلي, مسعود عسگري
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A nanofluid-based hybrid photovoltaic-thermal -thermoelectric generator system for combined heat and power applications

نویسندگان: دريك قاراپطيان, مهدي علي يان فيني, مسعود عسگري, Bahman Shabani
عنوان مجله: ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlinear electromechanical responses in multi-layered fiber-reinforced dielectric elastomer composites

نویسندگان: مرضيه مجيدي, مسعود عسگري
عنوان مجله: THIN-WALLED STRUCTURES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Mechanical properties of a new 3D printed gradable porous cellular lattice structure considering surface-to-volume capability

نویسندگان: زهره محمدي, مسعود عسگري, مجيد سلطاني
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Architected tunable twist-compression coupling metastructures based on a generative parametric design for energy absorption and effective mechanical properties

نویسندگان: اميرحسين ايران مهر, افشين تفضلي, مسعود عسگري
عنوان مجله: MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Rate-dependent electromechanical behavior of anisotropic fiber-reinforced dielectric elastomer based on a nonlinear continuum approach: modeling and implementation

نویسندگان: مرضيه مجيدي, مسعود عسگري
عنوان مجله: European Physical Journal Plus
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي عددي و تجربي جذب انرژي سازه مخروط ناقص چندلايه آلومينيوم- كامپوزيت تحت بارگذاري محوري

نویسندگان: افشين تفضلي, مسعود عسگري, آيدين غزنوي اسكويي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك اميركبير
از صفحه: ۱۸۵۱
تا صفحه: ۱۸۶۶

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

توسعه مدل تحليلي براي الاستومر دي الكتريك ناهمسانگرد ويسكوالاستيك و مطالعه رفتار الكترومكانيكي وابسته به نرخ

نویسندگان: مرضيه مجيدي, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك اميركبير
از صفحه: ۲۷۸۱
تا صفحه: ۲۸۰۰

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

مدل سازي و پياده سازي اجزا محدود رفتار خمشي ناهمسانگرد محرك هاي الاستومر دي الكتريك تقويت شده با الياف زاويه دار متقاطع

نویسندگان: احسان اله ياري, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
از صفحه: ۳۰۵
تا صفحه: ۳۱۴

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Efficiency improvement of hybrid PV-TEG system based on an energy, exergy, energy-economic and environmental analysis; experimental, mathematical and numerical approaches

نویسندگان: مهدي علي يان فيني, دريك قاراپطيان, مسعود عسگري
عنوان مجله: ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Fiber reinforcement characteristics of anisotropic dielectric elastomers: A constitutive modeling development

نویسندگان: احسان اله ياري, مسعود عسگري
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An integrated energy absorbing module for battery protection of electric vehicle under lateral pole impact

نویسندگان: A. Mortazavi Moghaddam, A. Kheradpisheh, مسعود عسگري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

روش جديد تخمين كرنش تراكمي سازه هاي سلولي با استفاده از مدل سازي ميكروساختار فوم ها بر اساس چينش لاگوئر

نویسندگان: علي شيراوند, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك اميركبير
از صفحه: ۳۶۲۹
تا صفحه: ۳۶۴۴

سال: ۱۴۰۰

A new method for design and calculating the mechanical properties and energy absorption behavior of cellular structures using foam microstructure modeling based on Laguerre tessellation

نویسندگان: علي شيراوند, مسعود عسگري
عنوان مجله: Structures
از صفحه: ۴۲۸
تا صفحه: ۴۴۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Crashworthiness of hybrid composite-metal tubes with lateral corrugations in axial and oblique loadings

نویسندگان: اميررضا صديقي, محمدباقر بدرعظيمي, مسعود عسگري, Arameh Eyvazian
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A basic design for automotive crash boxes using an efficient corrugated conical tube

نویسندگان: Alireza Mortazavi Moghaddam, Atefeh Kheradpisheh, مسعود عسگري
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING
از صفحه: ۱۸۳۵
تا صفحه: ۱۸۴۸

سال: ۱۴۰۰

Novel bio-inspired variable stiffness soft actuator via fiber-reinforced dielectric elastomer, inspired by Octopus bimaculoides

نویسندگان: عليرضا احمدي, مسعود عسگري
عنوان مجله: Intelligent Service Robotics
از صفحه: ۶۹۱
تا صفحه: ۷۰۵

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Mechanical performance of additively manufactured uniform and graded porous structures based on topology-optimized unit cells

نویسندگان: محسن تيموري, مسعود عسگري
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۱۵۹۳
تا صفحه: ۱۶۱۸

سال: ۱۳۹۹

Topology-optimized hybrid solid-lattice structures for efficient mechanical performance

نویسندگان: محسن تيموري, مهشيد مهبد, مسعود عسگري
عنوان مجله: Structures
از صفحه: ۵۴۹
تا صفحه: ۵۶۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي تئوري و تجربي سازه سلولي جديد با تخلخل هدفمند شعاعي ساخته شده به روش ساخت افزايشي و بهينه سازي خواص مكانيكي

نویسندگان: نگار مهتدي فر, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۸۹۵
تا صفحه: ۱۹۱۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Bi-tubular corrugated composite conical-cylindrical tube for energy absorption in axial and oblique loading: Analysis and optimization

نویسندگان: اميررضا صديقي, مهشيد مهبد, مسعود عسگري
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS
از صفحه: ۲۳۹۹
تا صفحه: ۲۴۳۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

توسعه الگوريتم بهينه سازي توپولوژي تكاملي دوسويه براي سازه هاي پيوسته با تابع هدف سختي و فركانس طبيعي پايه با اعمال قيد تقارن هندسي

نویسندگان: محسن تيموري, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك اميركبير
از صفحه: ۲۴۹
تا صفحه: ۲۶۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Multiobjective optimization of a newly developed additively manufactured functionally graded anisotropic porous lattice structure

نویسندگان: مهشيد مهبد, مسعود عسگري
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۲۲۳۳
تا صفحه: ۲۲۵۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An experimental study of nonlinear rate-dependent behaviour of skeletal muscle to obtain passive mechanical properties

نویسندگان: ساناز سعادتمندهاشمي, مسعود عسگري, Akbar Rasoulian
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE
از صفحه: ۵۹۰
تا صفحه: ۶۰۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Architected functionally graded porous lattice structures for optimized elastic-plastic behavior

نویسندگان: مهشيد مهبد, مسعود عسگري, Christian Mittelstedt
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱۰۹۹
تا صفحه: ۱۱۱۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of Fibers Configuration on Nonlinear Vibration of Anisotropic Dielectric Elastomer Membrane

نویسندگان: احسان اله ياري, مسعود عسگري
عنوان مجله: International Journal of Applied Mechanics
از صفحه: ۲۰۵۰۱۱۴
تا صفحه: ۲۰۵۰۱۳۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlinear dynamic analysis of anisotropic fiber-reinforced dielectric elastomers: A mathematical approach

نویسندگان: احسان اله ياري, مسعود عسگري
عنوان مجله: JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Comprehensive study on the crashworthiness of a new developed axially-half corrugated aluminum tubes

نویسندگان: اميررضا صديقي, حميدرضا سالاري پور, مسعود عسگري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimized foam filling configuration in bi-tubular crush boxes; a comprehensive experimental and numerical analysis

نویسندگان: حميدرضا سالاري پور, محمدباقر بدرعظيمي, مسعود عسگري
عنوان مجله: Engineering Research Express
از صفحه: ۱۵۰۱۲
تا صفحه: ۱۵۰۳۵

سال: ۱۳۹۸

Crash Injury Analysis of Knee Joint Considering Pedestrian Safety

نویسندگان: مسعود عسگري, شفق السادات كيوانيان
عنوان مجله: journal of biomedical physics and engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Elastic and plastic characterization of a new developed additively manufactured functionally graded porous lattice structure: Analytical and numerical models

نویسندگان: مهشيد مهبد, مسعود عسگري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۲۴۸
تا صفحه: ۲۶۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Thermo-mechanical vibration of double-layer graphene nanosheets in elastic medium considering surface effects; developing a nonlocal third order shear deformation theory

نویسندگان: احسان اله ياري, مسعود عسگري
عنوان مجله: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS
از صفحه: ۳۰۷
تا صفحه: ۳۲۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Nonlinear strain gradient analysis of nanoplates embedded in an elastic medium incorporating surface stress effects

نویسندگان: احسان اله ياري, مسعود عسگري, Francesco Pellicano
عنوان مجله: European Physical Journal Plus
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Effects of in-phase and anti-phase large amplitude nonlinear models for double-layer nanostructures

نویسندگان: احسان اله ياري, مسعود عسگري
عنوان مجله: SN Applied Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A new homo-polygonal multi-cell structures under axial and oblique impacts; considering the effect of cell growth in crashworthiness

نویسندگان: محمدباقر بدرعظيمي, مسعود عسگري, حميدرضا سالاري پور
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A novel axially half corrugated thin-walled tube for energy absorption under Axial loading

نویسندگان: اميررضا صديقي, Arameh Eyvazian, مسعود عسگري, Abdel Magid Hamouda
عنوان مجله: THIN-WALLED STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۸

بررسي خواص مكانيكي يك ماده متخلخل تابعي براي كاربرد در بافت هاي جايگزين به روش تحليلي و عددي

نویسندگان: مهشيد مهبد, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۷۱۷
تا صفحه: ۲۷۲۷

سال: ۱۳۹۸

Crushing Analysis of Empty and Foam-Filled Cylindrical and Conical Corrugated Composite Tubes

نویسندگان: مهشيد مهبد, مسعود عسگري
عنوان مجله: Mechanics Of Advanced Composite Structures
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Hybrid metal-composite conical tubes for energy absorption; theoretical development and numerical simulation

نویسندگان: علي شيراوند, مسعود عسگري
عنوان مجله: THIN-WALLED STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Effect of magnetic-thermal field on nonlinear wave propagation of circular nanoplates

نویسندگان: احسان اله ياري, مسعود عسگري
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Multi-objective BESO topology optimization for stiffness and frequency of continuum structures

نویسندگان: محسن تيموري, مسعود عسگري
عنوان مجله: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlinear coupled electro-mechanical behavior of a novel anisotropic fiber-reinforced dielectric elastomer

نویسندگان: عليرضا احمدي, مسعود عسگري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۸

تحليل عددي ضربه كم سرعت و ميرايي سازه اي ورق مستطيلي پروالاستيك

نویسندگان: محمد شرعيات, محسن جهانگيري, مسعود عسگري
عنوان مجله: مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
از صفحه: ۱۱۵
تا صفحه: ۱۲۴

سال: ۱۳۹۷

بررسي و بهينه سازي رفتار جاذب هاي انرژي چند جداره و چندسلولي با مقاطع مختلف

نویسندگان: محمدعلي دهقانيان, مسعود عسگري
عنوان مجله: مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
از صفحه: ۱۴۳
تا صفحه: ۱۵۲

سال: ۱۳۹۷

تحليل رفتار پلاستيك چرخه اي استوانه جدار ضخيم با مواد هدفمند بر اساس مدل سخت شوندگي سينماتيكي غيرخطي

نویسندگان: مسعود عسگري, عباس خان محمدي, ميلاد پارسا
عنوان مجله: مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
از صفحه: ۲۰۱
تا صفحه: ۲۰۸

سال: ۱۳۹۷

Pertinence of Sheep Knee Joint for Calibration of Ligaments Constitutive Equations Experimental and Theoretical Study

نویسندگان: مسعود عسگري, بهراد راشدي
عنوان مجله: aut journal of mechanical engineering
از صفحه: ۱۶۵
تا صفحه: ۱۷۶

سال: ۱۳۹۷

مدل سازي غير خطي كوپلينگ ترموالكتريك و مطالعه تجربي و عددي عملكرد سامانه ژنراتورهاي ترموالكتريك

نویسندگان: مريم ابوعلي شمشيري, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۵۲۷
تا صفحه: ۵۳۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Efficient crushable corrugated conical tubes for energy absorption considering axial and oblique loading

نویسندگان: عليرضا احمدي, مسعود عسگري
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Energy absorption analysis of a novel foam-filled corrugated composite tube under axial and oblique loadings

نویسندگان: مهشيد مهبد, مسعود عسگري
عنوان مجله: THIN-WALLED STRUCTURES
از صفحه: ۵۸
تا صفحه: ۷۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Dynamic analysis and wave propagation in rotating heterogeneous cylinders under moving load and thermal conditions implementing an efficient mesh free method

نویسندگان: علي گلذاري, مسعود عسگري
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
از صفحه: ۳۷۷
تا صفحه: ۴۰۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Multi-objective optimization of tapered tubes or crashworthiness by surrogate methodologies

نویسندگان: مسعود عسگري, عليرضا بابائي, محمدامين جمشيدي
عنوان مجله: STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۴۲۷
تا صفحه: ۴۳۸

سال: ۱۳۹۷

بررسي آسيب هاي مغزي سرنشين خودرو در تصادف از كنار و ارائه مدل محاسباتي براي شاخص هاي آسيب ديفيوزآكسونال و غده اي زيردورال

نویسندگان: بهنام مرادي, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك اميركبير
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۱۰۲

سال: ۱۳۹۷

Vibration behavior of nanocomposite plate reinforced by pristine and defective graphene sheets an analytical approach

نویسندگان: احسان اله ياري, مسعود عسگري
عنوان مجله: International Journal of Engineering, Transactions A: Basics
از صفحه: ۱۴۶۳
تا صفحه: ۱۴۷۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlinear size-dependent vibration behavior of graphene nanoplate considering surfaces effects using a multiple-scale technique

نویسندگان: احسان اله ياري, مسعود عسگري, علي اصغر جعفري
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Vibration Interaction Analysis of Non-uniform Cross-Section Beam Structure under a Moving Vehicle

نویسندگان: مسعود عسگري
عنوان مجله: International Journal of Acoustics and Vibration
از صفحه: ۴۲۹
تا صفحه: ۴۳۹

سال: ۱۳۹۵

ارايه مدل سه بعدي اصلاح شده بدون فشار براي تحليل رفتار ساختاري غيرخطي دريچه آئورت قلب انسان در شرايط ديناميكي

نویسندگان: عليرضا نعماني, وحيد دهقان نيستانك, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۶۳
تا صفحه: ۲۷۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

DYNAMIC ANALYSIS OF HEALTHY AND EDGE-TO-EDGE REPAIRED MITRAL VALVE BEHAVIOR SUBJECTED TO HIGH G ACCELERATIONS

نویسندگان: دانيال شريفي كيا, مسعود عسگري
عنوان مجله: Journal of Mechanics in Medicine and Biology
از صفحه: ۱۷۵۰۰۳۲
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Dynamic visco-hyperelastic behavior of elastomeric hollow cylinder by developing a constitutive equation

نویسندگان: مسعود عسگري, ساناز سعادتمندهاشمي
عنوان مجله: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
از صفحه: ۶۰۱
تا صفحه: ۶۱۹

سال: ۱۳۹۵

توسعه و كاليبراسيون معادلات ساختاري سه بعدي براي توصيف رفتار غيرفعال غيرخطي ماهيچه هاي اسكلتي در تغيير شكل هاي بزرگ چند محوري

نویسندگان: ساناز سعادتمندهاشمي, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۹۸
تا صفحه: ۳۰۶

سال: ۱۳۹۵

بهينه سازي چند هدفه مخروط جدار نازك شيار دار تحت برخورد ضربه اي و بررسي استفاده از فرامدل هاي مختلف

نویسندگان: مسعود عسگري, محمدامين جمشيدي, عليرضا بابائي
عنوان مجله: مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
از صفحه: ۱۹۱
تا صفحه: ۲۰۰

سال: ۱۳۹۵

تحليل اجزا محدود رفتار جدايش اتصال چسبي بين پانل ساندويچي و پروفيل كامپوزيتي تقويت كننده در بارگذاري خمشي

نویسندگان: آيدين غزنوي اسگوئي, مسعود عسگري, علي سعيدي, محمود راميار, عباس بحري, حميد رضا لاري
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۱۰۷
تا صفحه: ۱۱۶

سال: ۱۳۹۵

بهينه سازي بوردهاي الكترونيكي مجهز به دو بسته BGA براي بهبود پاسخ در ارتعاشات تصادفي

نویسندگان: ميلاد شهسواري, مسعود عسگري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك جامدات Journal of Soild Mechanics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Material optimization of functionally graded heterogeneous cylinder for wave propagation

نویسندگان: مسعود عسگري
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A new bi-tubular conical circular structure for improving crushing behavior under axial and oblique impacts

نویسندگان: محمدباقر بدرعظيمي, مسعود عسگري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۲۵۳
تا صفحه: ۲۶۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A unit-cell-based three-dimensional molecular mechanics analysis for buckling load effective elasticity and Poisson s ratio determination of the nanosheets

نویسندگان: محمد شرعيات, زهره سروي, مسعود عسگري
عنوان مجله: MOLECULAR SIMULATION
از صفحه: ۳۵۳
تا صفحه: ۳۶۹

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Explicit expressions describing elastic properties and buckling load of BN nanosheets due to the effects of vacancy defects

نویسندگان: زهره سروي, مسعود عسگري, محمد شرعيات, H. Saeidi Googarchin
عنوان مجله: SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES
از صفحه: ۶۶۸
تا صفحه: ۶۷۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Free Vibration Analysis of Functionally Heterogeneous Hollow Cylinder Based on Three Dimensional Elasticity Theory

نویسندگان: مسعود عسگري
عنوان مجله: International Journal of Acoustics and Vibration
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Energy absorption characteristics and a meta-model of miniature frusta under axial impact

نویسندگان: محمدباقر بدرعظيمي, مسعود عسگري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۳

Closed-form molecular mechanics formulations for the 3D local buckling and 2D effective Young s modulus of the nanosheets

نویسندگان: زهره سروي, محمد شرعيات, مسعود عسگري
عنوان مجله: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Material distribution optimization of 2D heterogeneous cylinder under thermo-mechanical loading

نویسندگان: مسعود عسگري
عنوان مجله: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
از صفحه: ۷۰۳
تا صفحه: ۷۲۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimal material tailoring of 2D heterogeneous cylinder for a prescribed temperature field in transient heat conduction

نویسندگان: مسعود عسگري
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: لهستان / Poland

TWO DIMENSIONAL FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL FINITE THICK HOLLOW CYLINDER AXISYMMETRIC VIBRATION MODE SHAPES ANALYSIS BASED ON EXACT ELASTICITY THEORY

نویسندگان: مسعود عسگري
عنوان مجله: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۲۰