تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

بررسي تئوري و تجربي جذب انرژي در سازه هاي تركيبي داراي هسته مشبك ساخته شده با روش ساخت افزايشي

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات, رضا اسلامي فارساني, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat, Reza Eslami Farsani, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : هومهر صالحي

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تحليل عددي و تجربي فراسازه هاي ساندويچي با هسته سلولي- شبكه اي تابعي مدرج

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات, رضا اسلامي فارساني, محمد شرعيات, حامد سعيدي گوگرچيني, رضا حمزه لو
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat, Reza Eslami Farsani, Mohammad Shariyat, ,
نام دانشجو : سعيد خبري

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

تحليل رفتار الكترومكانيكي الاستومر دي الكتريك چند لايه ي ناهمسانگرد

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, حامد سعيدي گوگرچين, مجتبي حقيقي يزدي
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, ,
نام دانشجو : مرضيه مجيدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

بررسي و بهينه سازي رفتار مكانيكي سازه ساخته شده از مواد متخلخل سلولي تحت بارگذاري هاي استاتيكي و ديناميكي

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات, سعيد خدايگان, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat, , Mohammad Shariyat
نام دانشجو : نگار مهتدي فر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

طراحي و ساخت سامانه ترمو الكتريكي بازيافت انرژي از حرارت اتلاف شده ناشي از احتراق و بهينه سازي افت فشار

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات, حامد سعيدي, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat, , Mohammad Shariyat
نام دانشجو : عرفان رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

ارائه روش تعيين خواص و بهينه سازي رفتار مكانيكي سازه هاي متخلخل سلولي

نام اساتید: مسعود عسگري, عبدالحسين جلالي اقچاي, سعيد خدايگان, عبدالحسين جلالي اقچاي
Masoud Asgari, Abdolhossien Jalali Aghchai, , Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : مهشيد مهبد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

شبيه سازي اجزا محدود عملكرد دريچه ميترال قلب جراحي شده در شتاب هاي بالا

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات, حامد سعيدي, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat, , Mohammad Shariyat
نام دانشجو : اميد خليلي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

بهينه سازي توپولوژيك سازه اي براي بهبود رفتار مكانيكي در بارگذاري هاي مختلف با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي هوشمند

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات, سعيد خدايگان, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat, , Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محسن تيموري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, مجتبي صديقي, محمدتقي احمديان, مسعود عسگري
Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, , , Masoud Asgari
نام دانشجو : علي شيراوند

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

طراحي و ساخت سامانه ترموالكتريكي بازيافت انرژي از حرارت اتلاف شده خودرو و بهينه سازي تنشهاي حرارتي

نام اساتید: مسعود عسگري, اميرحسين شامخي, هادي اديبي اصل, اميرحسين شامخي
Masoud Asgari, Amir Hossein Shamekhi, Hadi Adibi asl, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : مريم ابوعلي شمشيري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

طراحي و بهينه سازي سازه هاي چندجداره و چند سلولي جاذب انرژي براي بهبود رفتار تصادف

نام اساتید: مسعود عسگري, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : محمدعلي دهقانيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

بررسي تئوري و تجربي مدلسازي غير خطي رفتار واقعي عضلات اسكلتي و ارايه معادلات ساختاري سه بعدي براي كاربرد در مدل مجازي بدن انسان

نام اساتید: مسعود عسگري, اميررضا شاهاني, رضا كاظمي, اميررضا شاهاني
Masoud Asgari, Amir Reza Shahani, Reza Kazemi, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : ساناز سعادتمندهاشمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

تحليل ترمو -مكانيكي سيلندر ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارگذاري متغير و متحرك

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات, اميرحسين شامخي, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat, Amir Hossein Shamekhi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : وحيد نوري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تحليل ديناميكي ورق پوروالاستيك تحت ضربه كم سرعت

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : محسن جهانگيري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

تحليل ديناميكي سازه ويسكو - هايپرالاستيك

نام اساتید: مسعود عسگري, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : منا صادقي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

بررسي اثر نقص بر روي خواص الاستيك يك نانو ساختار با استفاده از روش مكانيك مولكولي

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, عباس منتظري هدش, مهرداد آقايي خفري, عباس منتظري هدش
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Abbas Montazeri hedesh, Mehrdad Aghaie Khafri, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : زهره سروي

تاریخ:

بررسي تئوري و تجربي رفتار سازه چند لايه تركيبي فلز-كامپوزيت در جذب انرژي

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : افشين تفضلي

تاریخ:

تحليل جذب انرژي سازه هاي هيبريدي فلز - كامپوزيت داراي هسته ي با ساختار سلولي با استفاده از توسعه ي مدل ميكرومكانيكي براساس روش لاگوئر

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : علي شيراوند

تاریخ:

تحليل رفتار الكترومكانيكي الاستومر دي الكتريك ناهمسانگرد عرضي

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : احسان اله ياري

تاریخ:

مدلسازي و تحليل ديناميكي رفتار نانو فوم هاي پليمري براي بهبود رفتار در برخورد

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : محمد بابادي

تاریخ:

بررسي و بهينه سازي جذب انرژي سازه¬هاي دوجداره كامپوزيتي داراي اعوجاج پرشده با فوم تحت بار محوري مايل

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : اميررضا صديقي

تاریخ:

تحليل غيرخطي رفتار الكترومكانيكي الاستومر دي الكتريك چند لايه ي ناهمسانگرد

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : مرضيه مجيدي

تاریخ:

بررسي و بهينه¬سازي رفتار الاستيك و پلاستيك سازه¬هاي سلولي متخلخل تابعي دوبعدي

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : هديه مجاوري اگاه

تاریخ:

طراحي و بهينه¬سازي استوانه اگزتيك براي رفتار قابل تنظيم الاستيك - پلاستيك

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : ميثم معتمد

تاریخ:

بهينه سازي رفتار مكانيكي سازه بيولوژيكي متخلخل سلولي با قابليت رشد سلولي براي استخوان

نام اساتید: مجيد سلطاني, مسعود عسگري
Majid Soltani, Masoud Asgari
نام دانشجو : زهره محمدي

تاریخ:

بررسي رفتارمكانيكي سازه هاي اگزاتيك سلولي ساخته شده به روش ساخت افزايشي

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : محمدسجاد ايماني مقدم

تاریخ:

بررسي و بهينه سازي رفتار سازه هاي اريگامي در جذب انرژي به روش عددي و تجربي

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : محمد خلجزاده

تاریخ:

تحليل رفتار ترموديناميكي آينه تغيير شكل پذير تحت تابش پرتو ليزر

نام اساتید: مسعود عسگري, رامين شمالي
Masoud Asgari, Ramin Shomali
نام دانشجو : حميد كريمي احمدآبادي

تاریخ:

تحليل عددي و تجربي رفتار مكانيكي سازه ساندويچي داراي هسته مشبك ساخته شده به روش پرينت سه بعدي

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : حميدرضا خليلي

تاریخ:

بررسي تئوري و تجربي خواص مكانيكي سازه هاي شبكه اي- سلولي چند لايه ساخته شده به روش ساخت افزايشي

نام اساتید: مسعود عسگري
Masoud Asgari
نام دانشجو : مهديه عزيزي