سال: ۱۳۹۹

Short-term Wind speed forecasting framework based on stacked denoising auto-encoders with rough ANN

نویسندگان: حميدرضا جهانگير, مسعود علي اكبرگلكار, falah alhameli, mazous abdelkader, علي احمديان, Ali Elkamel
عنوان مجله: Sustainable Energy Technologies and Assessments
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Novel Electricity Price Forecasting Approach Based on Dimension Reduction Strategy and Rough Artificial Neural Networks

نویسندگان: حميدرضا جهانگير, حنيف طيراني, سينا بقالي, Ali Ahmadian, Ali Elkamel, مسعود علي اكبرگلكار, Miguel Castilla
عنوان مجله: IEEE Transactions on Industrial Informatics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: روماني / Romania

Optimal Charging of Plug-In Electric Vehicle: Considering Travel Behavior Uncertainties and Battery Degradation

نویسندگان: حنيف طيراني, حميدرضا جهانگير, razieh Nadafianshahamabadi, مسعود علي اكبرگلكار, ali Ahmadian, ali Elkamel
عنوان مجله: Applied Sciences
از صفحه: ۳۴۲۰
تا صفحه: ۳۴۳۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An overview on Microgrid concept with special focus on Islanding protection issues

نویسندگان: فرينار معيدي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: International Journal of Smart Electrical Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

PEVs data mining based on factor analysis method for energy storage and DG planning in active distribution network: Introducing S2S effect

نویسندگان: علي احمديان, مهدي صدقي, Hedia Fgaier, Behnam Mohammadi-ivatloo, مسعود علي اكبرگلكار, Ali Elkamel
عنوان مجله: ENERGY
از صفحه: ۲۶۵
تا صفحه: ۲۷۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Charging demand of Plug-in Electric Vehicles: Forecasting travel behavior based on a novel Rough Artificial Neural Network approach

نویسندگان: حميدرضا جهانگير, حنيف طيراني, علي احمديان, مسعود علي اكبرگلكار, Jaume Miret, Mohammad Tayarani, H. Oliver Gao
عنوان مجله: JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
از صفحه: ۱۰۲۹
تا صفحه: ۱۰۴۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Providing a model for Cyber-Attack to a Special Protection Scheme Based on Timed Petri Net

نویسندگان: محمدامين حجتي كرماني, مسعود علي اكبرگلكار, سعدان زكائي
عنوان مجله: Journal of Energy Management and Technology(JEMT)
از صفحه: ۲۶
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

providing a model for a cyber-attack to a special protection scheme based on timed Petri net

نویسندگان: محمدامين حجتي كرماني, مسعود علي اكبرگلكار, سعدان زكائي
عنوان مجله: Journal of Energy Management and Technology
از صفحه: ۲۶
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimal Allocation of Distributed Generation in Micrigrid by Considering Load Modelling

نویسندگان: فرينار معيدي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: International Journal of Smart Electrical Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A Survey on the Impact of Distributed Energy Resources on Power Flow Components

نویسندگان: فرينار معيدي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: International Journal of Smart Electrical Engineering
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Risk-Averse Optimal Bidding of Electric Vehicles and Energy Storage Aggregator in Day-ahead Frequency Regulation Market

نویسندگان: بهزاد وطن دوست, علي احمديان, مسعود علي اكبرگلكار, ali elkamel, ali almansouri, محمد قلجه ئي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Stochastic multi-objective optimal energy and reactive power dispatch considering cost, loading margin and coordinated reactive power reserve management

نویسندگان: محمد قلجه ئي, Z. Soltani, J. Lin, G.B. Gharehpetian, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
از صفحه: ۱۶۳
تا صفحه: ۱۷۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: كرواسي / Croatia

n New power sharing control method for an autonomous microgrid with regards to the system Stability

نویسندگان: امير خالديان, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: Automatika
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۹۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Cost-Benefit Analysis of V2G Implementation in Distribution Networks Considering PEVs Battery Degradation

نویسندگان: ali ahmadian, مهدي صدقي, بهنام محمدي , ali elkamel, مسعود علي اكبرگلكار, micheal fowler
عنوان مجله: IEEE Transactions on Sustainable Energy
از صفحه: ۹۶۱
تا صفحه: ۹۷۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Stochastic SCUC considering compressed air energy storage and wind power generation A techno-economic approach with static voltage stability analysis

نویسندگان: محمد قلجه ئي, Ali Ahmadian, مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, Ali Elkamel
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۴۸۹
تا صفحه: ۵۰۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

مديريت بهينه انرژي يك شبكه توزيع متصل شده به مجموعه ريز شبكه ها بر مبناي نظريه بازي ها

نویسندگان: امير فرديني, علي احمديان, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Security-Constrained Unit Commitment Considering Large Scale Compressed Air Energy Storage (CAES) Integrated With Wind Power Generation

نویسندگان: حامد حقي, فردين حس زاد, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: International Journal of Smart Electrical Engineering
از صفحه: ۱۲۷
تا صفحه: ۱۳۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Lyapunov Based-Distributed Fuzzy-Sliding Mode Control for Building Integrated-DC Microgrid With Plug-In Electric Vehicle

نویسندگان: Mohammad Iman Ghiasi, مسعود علي اكبرگلكار, Amin Hajizadeh
عنوان مجله: IEEE Access
از صفحه: ۷۷۴۶
تا صفحه: ۷۷۵۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: تركيه / Turkey

Optimal design of voltage regulators for static excitation system in synchronous generator to reduce shaft-induced voltage

نویسندگان: محمود سميعي مقدم, محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار, شكرالله شكري كجوري
عنوان مجله: Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences
از صفحه: ۱۸۲۷
تا صفحه: ۱۸۳۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Plug- in electric vehicle batteries degradation modeling for smart grid studies Review assessment and conceptual framework

نویسندگان: علي احمديان, مهدي صدقي, ali elkamel, Micheal Fowler, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: RENEWABLE and SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimal droop gains assignment for real-time energy management in an islanding microgrid a two-layer techno-economic approach

نویسندگان: امير خالديان, علي احمديان, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۲۲۹۲
تا صفحه: ۲۳۰۴

سال: ۱۳۹۶

Analysis of droop control method in an autonomous microgrid

نویسندگان: امير خالديان, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED RESEARCH AND TECHNOLOGY
از صفحه: ۳۷۱
تا صفحه: ۳۷۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

برنامه ريزي بهينه ي باتري ها درشبكه توزيع فعال با در نظر گرفتن تكنولوژي هاي مختلف در شرايط فني و اقتصادي غير قطعي

نویسندگان: مجيد داغي, مهدي صدقي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

ارائه الگوي جديد تخصيص توان در ريز شبكه الكتريكي مجزا از شبكه جهت بهبود بهره وري از منابع توليد پراكنده

نویسندگان: امير خالديان, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Factor analysis based optimal storage planning in active distribution network considering different battery technologies

نویسندگان: مجيد داغي, مهدي صدقي, علي احمديان, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: APPLIED ENERGY
از صفحه: ۴۵۶
تا صفحه: ۴۶۹

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Assessment of optimization algorithms capability in distribution network planning Review comparison and modification techniques

نویسندگان: محمدرضا صدقي, فاطمه السادات احمديان داودي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: RENEWABLE and SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
از صفحه: ۴۱۵
تا صفحه: ۴۳۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimal probabilistic based storage planning in tap-changer equipped distribution network including PEVs capacitor banks and WDGs A case study for Iran

نویسندگان: ايمان احمديان, محمدرضا صدقي, مسعود علي اكبرگلكار, Ali Elkamel, Michael Fowler
عنوان مجله: ENERGY
از صفحه: ۹۸۴
تا صفحه: ۹۹۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Two-layer optimization methodology for wind distributed generation planning considering plug-in electric vehicles uncertainty A flexible active-reactive power approach

نویسندگان: ايمان احمديان, مهدي صدقي, مسعود علي اكبرگلكار, Michael Fowler, Ali Elkamel
عنوان مجله: ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
از صفحه: ۲۳۱
تا صفحه: ۲۴۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Fuzzy Load Modeling of Plug-in Electric Vehicles for Optimal Storage and DG Planning in Active Distribution Network

نویسندگان: علي احمديان, مهدي صدقي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimal WDG planning in active distribution networks based on possibilistic probabilistic PEVs load modelling

نویسندگان: علي احمديان, مهدي صدقي, Ali Elkamel, مسعود علي اكبرگلكار, Michael Fowler
عنوان مجله: IET Generation Transmission and Distribution
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Storage scheduling for optimal energy management in active distribution network considering load wind and plug-in electric vehicles uncertainties

نویسندگان: مهدي صدقي, علي احمديان, احسان پاشاجاويد, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: Journal of Renewable and Sustainable Energy
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dynamic modeling and nonlinear control of fuel cell vehicles with different hybrid power sources

نویسندگان: مهدي رجب زاده, سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
از صفحه: ۳۱۸۵
تا صفحه: ۳۱۹۸

سال: ۱۳۹۴

Optimal Storage Scheduling in a Distribution Network Considering Charging of Plug-in Electric Vehicles

نویسندگان: مهدي صدقي, احسان پاشاجاويد, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: هوش محاسباتي در مهندسي برق
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Advanced DC-Link Voltage Regulation of Fuel-Cell Electric Vehicles

نویسندگان: مهدي رجب زاده, سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

طراحي مديريت انرژي هوشمند در ساختمان با انرژي صفر با حضور منابع تجديد پذير و خودروهاي برقي متصل به شبكه

نویسندگان: ايمان غياثي, مسعود علي اكبرگلكار, امين حاجي زاده
عنوان مجله: كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران
از صفحه: ۲۴
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۴

intelligent power control of zero energy building-integrated of fuel cell and plug-in electric vehicle in smart distribution systems

نویسندگان: محمدايمان غياثي, مسعود علي اكبرگلكار, امين حاجي زاده
عنوان مجله: International Journal of Smart Grid and Clean Energy
از صفحه: ۱۰۹
تا صفحه: ۱۱۶

سال: ۱۳۹۴

Intelligent Energy Management based on Techno-Economic Operation of Zero Energy Buildings with Considering Demand Side Management

نویسندگان: ايمان غياثي, مسعود علي اكبرگلكار, امين حاجي زاده
عنوان مجله: CONTRIBUTIONS IN SCIENCE
از صفحه: ۴۸
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۳

DYNAMIC MODELING AND CONTROL OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE WITH BATTERIES ULTRACAPACITORS AND FUEL CELL

نویسندگان: مهدي رجب زاده, سيدمحمدتقي بطحايي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: SCIENCE INTERNATIONAL-LAHORE
از صفحه: ۱۰۷۹
تا صفحه: ۱۰۸۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Optimal Storage Planning in Active Distribution Network Considering Uncertainty of Wind Power Distributed Generation

نویسندگان: مهدي صدقي, علي احمديان, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimal probabilistic energy management in a typical micro-grid based-on robust optimization and point estimate method

نویسندگان: آرش علوي, علي احمديان, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
از صفحه: ۳۱۴
تا صفحه: ۳۲۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

بهره برداري بهينه از شبكه هاي توزيع فعال با قابليت جزيره اي شدن در حضور منابع توليد پراكنده تجديدپذير، ذخيره سازها و خودروهاي برقي

Optimal operation of distribution network with island mode operation capability and considering wind generation storage and plug-in electric vehicles

نویسندگان: علي احمديان, مهدي صدقي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران
از صفحه: ۲۰
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nonlinear Modeling of Temporal Wind Power Variations

نویسندگان: حامد ولي زاده حقي, محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: IEEE Transactions on Sustainable Energy
از صفحه: ۸۳۸
تا صفحه: ۸۴۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

New concept on sinusoidal modulation for three-phase DC/AC converters analysis and experiments

نویسندگان: بهمن اسكندري, محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: IET Power Electronics
از صفحه: ۳۵۷
تا صفحه: ۳۶۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

Investigating Performance of the New FC-MCR Compensator for Enhancing Power System Stability Using Multi-objective Imperialist competitive Algorithm ICS

نویسندگان: رضا غني زاده, محمود عباديان, مسعود علي اكبرگلكار, علي جهانديده
عنوان مجله: Scientia Iranica
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

A Multi-Objective HBMO-Based New FC-MCR Compensator for Damping of Power System Oscillations

نویسندگان: رضا غني زاده, علي جهان ديده, محمود عباديان, مسعود علي اكبرگلكار, علي عجمي
عنوان مجله: Journal of Operation and Automation in Power Engineering
از صفحه: ۱۱۰
تا صفحه: ۱۲۳

سال: ۱۳۹۲

Optimal intelligent control of plug-in fuel cell electric vehicles in smart electric grids

نویسندگان: امين حاجي زاده گستج, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: Iranian Journal of Hydrogen Fuel Cell
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۶۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Optimal placement and sizing of plug in electric vehicles charging stations within distribution networks with high penetration of photovoltaic panels

نویسندگان: احسان پاشا جاويد, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: Journal of Renewable and Sustainable Energy
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Non-Gaussian multivariate modeling of plug-in electric vehicles load demand

نویسندگان: احسان پاشا جاويد, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER and ENERGY SYSTEMS
از صفحه: ۱۹۷
تا صفحه: ۲۰۷

سال: ۱۳۹۲

Voltage Stability Investigation of Distribution Networks in the Presence of Wind Distributed Generation

نویسندگان: سيامك برقي, مسعود علي اكبرگلكار, امين حاجي زاده
عنوان مجله: International Journal of Distributed Energy Resources
از صفحه: ۱۴۷
تا صفحه: ۱۵۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

كنترل ولتاژ و فركانس در يك ميكروشبكه AC/DC مستقل

نویسندگان: محسن اكبري, مسعود علي اكبرگلكار, سيدمسعود مقدس تفرشي
عنوان مجله: كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۱

Novel Method for Optimal Location of STATCOM in Distribution Systems using Sensitivity Analysis by DigSilent Software

نویسندگان: ابوذر صميمي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: Journal of Energy and Power Engineering (JEPE)
از صفحه: ۱۱۷۰
تا صفحه: ۱۱۷۶

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: پاكستان / Pakistan

A Novel Method for Optimal Placement of FACTS based on Sensitivity Analysis for Enhancing Power System Static Security

نویسندگان: ابوذر صميمي, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: Asian Journal of Applied Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

HBMO Based Output Feedback Damping Controller for STATCOM

نویسندگان: علي احمديان, امين صفري, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: AAPG BULLETIN
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۱

A Two Ways Communication-Based DistributedControl for Direct Load Control in Smart Distribution System

نویسندگان: اميررضا بياباني, امير حسين سجادي, مسعود علي اكبرگلكار, پيوتر بيتزل
عنوان مجله: PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
از صفحه: ۱۲۶
تا صفحه: ۱۳۱

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Distribution network expansion considering distributed generation and storage units using modified PSO Algorithm

نویسندگان: مهدي صدقي, مسعود علي اكبرگلكار, مكحمود حقي فام
عنوان مجله: ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
از صفحه: ۲۲۱
تا صفحه: ۲۳۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايران / Iran

پيش بيني و تحليل نرخ خطاي ناشي از رشد درختان در خطوط هوايي توزيع الكتريكي با استفاده از شبكه عصبي و تحليل عاملي

نویسندگان: مهدي صدقي, مسعود علي اكبرگلكار, محمود رضا حقي فام
عنوان مجله: كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Performance Comparison of a New Compensator Based on Magnetically Controlled Reactor and Static Var Compensator (SVC)

نویسندگان: رضا غني زاده, محمود عباديان, مسعود علي اكبرگلكار
عنوان مجله: International Review on Modelling and Simulations
از صفحه: ۱۶۶۴
تا صفحه: ۱۶۷۱

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Aggregated Distribution Company s Profit Model in Hourly Ahead Energy and Reserve Markets

نویسندگان: محمد مشهور, مسعود علي اكبرگلكار, سيدمسعود مقدس تفرشي
عنوان مجله: ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS
از صفحه: ۱۲۶۴
تا صفحه: ۱۲۸۴