مشخصات فردی

نام: مسعود

نام خانوادگی: علی اکبرگلکار


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: golkar@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۵۸۹۷۶۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MasoudAliakbarGolkar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق- سیستم های قدرت

گرایش: سیستم های قدرت

واحد سازمانی: مهندسی برق