سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Optimal FRP Jacket Placement in RC Frame Structures Towards a Resilient Seismic Design

نویسندگان: گلسا مهدوي, كورش نصراله زاده نشلي, M. A. Hariri-Ardebili
عنوان مجله: Sustainability
از صفحه: ۶۹۸۵
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Fuzzy logic model for pullout capacity of near-surface-mounted FRP reinforcement bonded to concrete

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, سولماز افضلي
عنوان مجله: NEURAL COMPUTING and APPLICATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Reliability analysis of shear strength provisions for FRP-reinforced concrete beams

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, رضا آقا محمدي طرقي
عنوان مجله: ENGINEERING STRUCTURES
از صفحه: ۷۸۵
تا صفحه: ۸۰۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Damage detection of carbon fiber-reinforced concrete under bending test

نویسندگان: روح اله كماني, مهدي كمالي دولت آبادي, علي اصغر اصغريان جدي, كورش نصراله زاده نشلي
عنوان مجله: Journal of Textiles and Polymers
از صفحه: ۳۹
تا صفحه: ۴۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Fuzzy inference system to formulate compressive strength and ultimate strain of square concrete columns wrapped with fiber-reinforced polymer

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, احسان نوحي
عنوان مجله: NEURAL COMPUTING and APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۳

در نظر گرفتن اثرات عدم قطعيت هاي مدلسازي بر منحني شكنندگي فروريزش با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

نویسندگان: احسان خجسته فر, سيدبهرام بهشتي اول, كورش نصراله زاده نشلي, محمدرضا ذوالفقاري
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۹۳

پيش بيني مقاومت فشاري ستون بتني مربعي محصور شده با FRP با استفاده از منطق فازي

Prediction of compressive strength of FRP-confined concrete square columns using fuzzy logic approach

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, احسان نوحي
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Collapse fragility curve development using Monte Carlo simulation and artificial neural network

نویسندگان: احسان خجسته فر, سيدبهرام بهشتي اول, محمدرضا ذوالفقاري, كورش نصراله زاده نشلي
عنوان مجله: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part O-Journal of Risk and Reliability
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۲

Considering effects of modeling uncertainties on collapse fragility curve by artificial neural networks

نویسندگان: احسان خجسته فر, سيدبهرام بهشتي اول, كورش نصراله زاده نشلي, محمدرضا ذوالفقاري
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Prediction of shear strength of FRP reinforced concrete beams using fuzzy inference system

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, محمد مهدي بصيري
عنوان مجله: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
از صفحه: ۱۰۰۶
تا صفحه: ۱۰۲۰