مشخصات فردی

نام: جعفر

نام خانوادگی: روشنی یان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: roshanian@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۳۰۶۴۲۰۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/JafarRoshanian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هوافضا

گرایش: دینامیک پروازوکنترل

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا