سال: ۱۳۹۸

پيش بيني بلادرنگ حملات صرعي بر مبناي مانيتورينگ آنلاين ويژگي هاي پري ايكتال

Real-time epileptic seizure prediction based on online monitoring of pre-ictal features

نویسندگان: هدي صادق زاده بهنميري, حسين حسيني نژادمحبتي, سينا صالحي
عنوان مجله: MEDICAL and BIOLOGICAL ENGINEERING and COMPUTING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Data Compression in Brain-Machine/Computer Interfaces Based on the Walsh-Hadamard Transform

نویسندگان: حسين حسيني نژادمحبتي, ابومسلم جان نثاري, اميرمسعود سوداگر
عنوان مجله: IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems
از صفحه: ۱۲۹
تا صفحه: ۱۳۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A 128-channel discrete cosine transform-based neural signal processor for implantable neural recording mirosystems

نویسندگان: حسين حسيني نژادمحبتي, ابومسلم جان نثاري, اميرمسعود سوداگر, Joachim Neves Rodrigues
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰