مشخصات فردی

نام: حسین

نام خانوادگی: حسینی نژاد محبتی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hosseini_nezhad@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۳۰۴

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HosseinHosseini-Nejad


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق