از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تا تاریخ :

عضو كار گروه ارتقاي مقالات و پژوهش هاي پر استناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ تا تاریخ :

عضويت در كميته ارتقاي دانشكده

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ تا تاریخ :

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

عضو كميته ارتقاء پرونده دكتر پورعلي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر ترابي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

مدير گروه سيستم هاي انرژي

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه تحقيقاتي بهينه سازي تاسيسات انرژي